НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Історія кафедри

Кращий спосіб зробити дітей хорошими — це зробити їх щасливими
Оскар Уайльд

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
Кафедра терапев тичної стоматології Київського медич ного інституту у 1966 році. У першому ряду — три завідувачі: чин ний — І.Й.Новик (в центрі) і май бутні — М.Ф.Данилевський (четвертий зліва) і Л.О.Хоменко (третя справа)

Все починається з дитинства. Стоматологічне здоров’я – також. Тож цілком природнім видається те, що дитяча стоматологія ніколи не залишала байдужими «дорослих» стоматологів.

Професор Ісак Йосипович Новик
Професор Олексій Іванович Марченко
Професор Микола Федорович Данилевський

Серйозні дослідження з дитячої стоматології розпочались ще на кафедрі терапевтичної стоматології Київського медичного інституту (згодом – Національного медичного університету). Створювались унікальні монографії і підручники, що стосувалися лікування дітей.
Хрестоматійною стала видана у 1971 році монографія з дитячої терапевтичної стоматології завідувача кафедрою професора І.Й.Новика. Його послідовник професор М.Ф.Данилевський із співавторами створили монографію з пародонтології дитячого віку, що досі не має аналогів на пострадянському просторі. Інтенсивний розвиток і спеціалізація розділів терапевтичної стоматології – ендодонтії, пародонтології, спеціалізованої фізіотерапії, хвороб слизової оболонки порожнини рота, нейростоматології – зумовили розподіл у 1977 р. кафедри терапевтичної стоматології на кафедри госпітальної і пропедевтичної стоматології з курсом дитячої стоматології. Остання одержала добре оснащену базу для проведення учбового процесу, місце
завідувача посів професор О.І. Марченко. Він очолив авторський колектив, який створив унікальний на той час довідник з лікування стоматологічних захворювань у дітей.
Підвищення уваги до стоматології дитячого віку і введення до номенклатури лікарських спеціальностей спеціальності „лікар-стоматолог дитячий” зумовила необхідність створення окремої кафедри з дитячої стоматології. Згідно з наказом №17 від 16.01.89 р. ректора Київського медичного інституту імені акад. О.О.Богомольця було засновано кафедру дитячої терапевтичної стоматології. Її очолила професор Лариса Олександрівна Хоменко. Зі ство¬ренням кафедри розпочався якісно новий етап викладання терапевтичної стоматології дитячого віку і профілактики стомато¬логічних захворювань студентам ІІ-У курсів стоматологічного факультету.


Документ, з якого почалася кафедра


Провідний фахівець з дитячої стоматології проф. Т.Ф.Виноградова (Москва) ділиться досвідом
з колегою із Києва проф. Л.О.Хоменко
(1990 р.)


Методична нарада кафедри в перші роки її існування

У 2009 році кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О.Богомольця виповнилося 20 років.
Для людини – це молодість.
Для кафедри – розквіт творчої діяльності.