Кафедра хірургії №1

Громадська та виховна робота

Головною метою освіти і виховання молоді є створення сприятливих умов для гармонійного розвитку та самореалізації особистості, які б сповідували загальнолюдські цінності та були б здатні навчатись упродовж усього життя. Саме у студентські роки виховна робота особливо важлива, оскільки у цей час відбувається остаточне становлення стереотипів поведінки та домінуючих принципів і пріоритетів у подальшому житті молодої людини.

 

Під час занять наголошується важливість виховання поваги до обраної професії, оскільки лікар – це більше, ніж просто професія. Регулярно проводиться робота із студентським активом для формування почуття відповідальності та відповідного психологічного клімату, розглядаються питання дисципліни студентів, результатів навчання, організації самостійної роботи та поведінки під час навчального процесу в аудиторіях та на клінічній базі кафедри.

 

Співробітники кафедри власною поведінкою показують приклад дотримання етичних норм у повсякденному житті.

 

Також співробітники кафедри щорічно приймають участь в основних профільних медичних науково-практичних заходах, проходять стажування за кордоном. У минулому році співробітники кафедри організували проведення першого науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю IBD Days Ukraine 2019, присвяченого діагностиці та лікуванню запальних захворювань кишечника. Окремо співробітниками кафедри організовуються з’їзди колопроктологів України, засідання наукового товариства хірургів м. Києва та Київської області.