Кафедра хірургії №1

Співробітники

 

 

 

Пойда Олександр Іванович

завідувач, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України.

 

Народився у м. Києві. У 1977 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» та був рекомендований на наукову роботу. З 1977 до 1978 – хірург – інтерн клінічної лікарні № 22 м. Києва. З 1978 до 1979 року – ординатор хірургічного відділення цієї ж лікарні. З 1979 до 1982 року – клінічний ординатор, а з 1982 року – асистент кафедри факультетської хірургії Київського медінституту. З 1994 – доцент, з 1998 року по теперішній час – професор кафедри факультетської хірургії №1 (з 2008 року – хірургії №1) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію, у 1994 – докторську дисертацію. У 1996 році отримав вчене звання доцента, у 2001 році – вчене звання професора кафедри факультетської хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2011 року дійсний член Української Технологічної Академії по відділенню «Сучасні медичні технології» з присвоєнням звання академіка. З жовтня 2013 року до листопада 2014 року – виконуючий обов`язки завідувача кафедри хірургії №1. Пройшов стажування з хірургії та організації охорони здоров`я у США, Австрії, Німеччині, Франції, Польщі. Основні напрямки наукової діяльності – відновна та реконструктивно-відновна хірургія травного каналу, профілактика, діагностика та лікування внутрішньочеревних ускладнень, хірургічна реабілітація хворих колопроктологічного профілю.   Підготував 5 кандидатів та 1 доктора медичних наук. Автор 331 наукової праці, серед них 2 підручники, 3 монографії, 123 статті, 87 тез, 116 винаходів, з них 16 захищені авторськими свідоцтвами СРСР та 100 – патентами України. Член Вченої Ради 1 медичного факультету НМУ. Член Апробаційної Ради НМУ «Загальні питання хірургії». Член Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.03 НМУ, Віцепрезидент Асоціації колопроктологів України. Хірург вищої категорії. Заслужений лікар України.   Загальний стаж роботи за фахом – 42 роки, в НМУ – 40 років.

 

 

 

Захараш Михайло Петрович

доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1

 

Професор кафедри хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член – кореспондент Національної академії медичних наук України, вибраний 06.11.2003 року за спеціальністю «Проктологія», доктор медичних наук (1990р.), професор (1991р.), Почесний академік АМН Білорусі, Заслужений лікар України (1987р.), Лауреат Державної  премії в галузі  науки і техніки України (2004р.). Президент Асоціації колопроктологів України, лікар вищої  кваліфікаційної категорії за спеціальностями «Хірургія» та  «Проктологія».  Основні напрямки наукової та лікувально – діагностичної діяльності: хірургія гепато-панкреато-дуоденальної зони; лапароскопічна  хірургія та гінекологія; хірургічне лікування раку ободової і прямої кишок та його ускладнень; первинно-відновлювальна і реконструктивна хірургія кишечника; консервативне та хірургічне лікування хворих з неспецифічним виразковим колітом і хворобою Крона;  клінічне застосування сорбційних методів детоксикації і плазмоцитоферезу в хірургії та проктології;  розробка методів хірургічних втручань з використанням новітніх технологій. Медико – біологічні наслідки Чорнобильської  катастрофи. Автор 532 наукових робіт, серед яких 40 монографій та підручників і  52 патентів, в том числі — 2 українсько-американських та 1 – Російської Федерації. П’ятитомний підручник «Хірургія» визнаний  Національним підручником і в 2012 р. удостоєний Державної  Премії України. Підготував  4 докторів та 12 кандидатів медичних наук.

 

 

 

 

 

Коваленко Ольга Миколаївна

доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

Заслужений лікар України.

Член Європейської опікової асоціації та Європейської асоціації фахівців з лікування ран.

 

Біографічна довідка.

Закінчила Полтавський медичний інститут та клінічну ординатуру при Київському НДІ гематології і переливання крові. Після закінчення клінічної ординатури працювала завідуючою дитячим опіковим відділенням Київської міської клінічної лікарні №23.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію “Вплив раннього хірургічного лікування на перебіг опікової хвороби у дорослих”.

У 2012 році захистила докторську дисертацію “Патогенетичне обґрунтування програм хірургічного лікування дітей з поширеними опіками та вплив їх на перебіг ранового процесу”.

Напрямки науково-практичної роботи:
Опікова хірургія, реконструктивно-відновна хірургія післяопікових рубців і деформацій.
Консультант Української станції виїздної екстреної медичної допомоги при МОЗ України.

 

 

Кучер Микола Дмитрович

доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1

 

Хірург, колопроктолог, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії №1Національного медичного університету імені О. Богомольця. Працює на кафедрі з 1985 року.

Напрямки наукової і практичної роботи: хірургічне лікування хворих на запальні ураження кишківника, хірургія тазового дна, хірургічне лікування хворих на рак товстої кишки. Має великий досвід виконання лапароскопічних операцій, створив оригінальні і вдосконалив існуючі способи виконання мініінвазивних втручань.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук у 1986 році, присвячену морфологічним дослідженням підшлункової залози при гострому панкреатиті, а у 2002 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, присвячену питанням  лапароскопічної хірургії товстої кишки.

Є членом Європейського товариства з колопроктології (ESCP) а також Європейської асоціації ендоскопічної хірургії ( EAES).

 

 

 

Захараш Юрій Михайлович

доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1

 

В 1996 році закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. В 2000 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація хірургічної тактики та техніка виконання лапароскопічної холецистектомії у хворих з жовчнокам’яною хворобою та її ускладненнями». З січня 2005р. по грудень 2007р. навчався в докторантурі в Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова АМН України. В червні 2008 року успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Діагностично – лікувальна тактика при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних та електрозварювальних технологій», отримав диплом «Доктор медичних наук».З 2009 року по теперішній час – професора кафедри хірургії №1 НМУ. Вчене звання професора кафедри хірургії присвоєно в 2011 році. В листопаді 2008р. присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності “Хірургія”, в 2016 – перша категорія зі спеціальності «Проктологія». Володіє повним об’ємом відкритих та лапароскопічних хірургічних втручань на органах черевної порожнини, суміжних органах.              Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження в хірургічну практику методу електрозварювання живих біологічних тканин. Основні напрямки наукової та лікувально–діагностичної  діяльності – гепатобіліарна, лапароскопічна хірургія, хірургія кишечника, гриж, судинна хірургія та інше. Автор  152 наукових праць, 4 монографій, співавтор 5 методичних рекомендацій і 4 підручників,  9 патентів України на винахід. Член Асоціації колопроктологів України, Асоціації хірургів України,  Асоціації лапароскопічних хірургів Європи, Європейської організації по вивченню хвороби Крона та виразкового коліту (ЕССО).

 

 

 

Білянський Леонід Семенович

доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1, Заслужений лікар України

 

Білянський Леонід Семенович, закінчив Тернопільський державний медичний інститут в 1975 році за фахом лікувальна справа. З 1976 по 1983 районний хірург, районним онколог. В 1985 році закінчив клінічну ординатуру при Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії, залишений працювати в названому інституті (нині – Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова). З 1987 по 1993 роки – завідуючий відділенням хірургії стравоходу, шлунку та кишечника. У 2005 році обраний старшим науковим співробітником за конкурсом, у лютому 2008 року переведений на посаду провідного, а у квітні – головного наукового співробітника. У 1996 році захистив кандидатську, а 2006 – докторську дисертації. В жовтні 2014 року обраний на посаду завідувача кафедри хірургії №1 за конкурсом. В грудні 2019 року переобраний на посаду професора кафедри. З 2000 року поєднує практичну та наукову роботу хірурга з педагогічною за сумісництвом. Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років. Протягом 2009 – 2017 років під керівництвом Білянського Л.С.  було захищено 4 кандидатських дисертації.

Білянський Л.С входить до складу низки Європейських асоціацій: герніологів (EHS-GREPA), Європейської асоціації колопроктологів (ESCP), член Європейської асоціації з лікування ожиріння та метаболічних порушень (IFSO), а також Європейської асоціації з мініінвазивної та ендоскопічної хірургії (EAES). Білянський Л.С. є автором та співавтором 270 публікацій, з них 243 наукових, 27 патентів, з них, 7 авторських свідоцтв, та 7 – навчально-методичного характеру.

Напрямки хірургічної діяльності: хірургія доброякісних та злоякісних захворювань стравоходу, шлунку, ободової та прямої кишки, хірургія хронічних порушень пасажу 12-палої кишки, хірургія запальних захворювань кишечника та реконструктивно-відновна хірургія органів травного каналу, хірургія жовчовивідних протоків та підшлункової залози, хірургічне лікування ожиріння та метаболічного синдрому (зокрема цукрового діабету 2 типу), хірургія гриж різного походження та складних дефектів черевної стінки, в тому числі з переміщенням шкірно-м’язових клаптів та компонентної сепараційної пластики. Досконало володіє лапароскопічними методиками оперативних утручань на органах черевної порожнини.

 

 

 

Мельник Володимир Михайлович

доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1

 

1958 року народження, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 1, академік Української Технологічної Академії, хірург вищої категорії.

У 1985 році з відзнакою закінчив 1 лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. акад. О.О. Богомольця.

У 1985-1987 рр. – навчався в клінічній ординатурі при кафедрі факультетської хірургії  НМУ ім. О.О. Богомольця.

У 1988-1991 рр. – ординатор хірургічного відділення ЦРЛ м. Василькова Київської області.

З 1991 р. асистент, доцент, професор кафедри хірургії № 1 НМУ імені О.О, Богомольця.

Автор нових відновних, реконструктивних, реконструктивно-відновних операцій на органах травного каналу, які принципово відрізняються від відомих аналогів та успішно використовуються в Колопроктологічному центрі України. Зазначені операції дозволяють забезпечити достатньо високу якість надання хірургічної допомоги та значний рівень реабілітації. Є ініціатором, розробником  та відповідальним виконавцем сучасних конкурентоспроможних технологій, зокрема, розробки зшиваючих апаратів для формування анастомозів на органах травного каналу. Автор 257 наукових праць, з них 84 винаходів, захищених патентами України; 2 монографій, співавтор 2 підручників з хірургії та 2 енциклопедій.

Член апробаційної ради НМУ «Загальні питання хірургії».

Нагороджений дипломом Президії академії медичних наук України за серію праць «Реабілітація хворих на рак та дифузні запальні захворювання товстої кишки».

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Стаж роботи за фахом – 35 років, в Національному медичному університеті – 31 рік.

 

 

 

Мальцев Віталій Миколайович

доцент кафедри хірургії №1, кандидат медичних наук

 

Мальцев В.М. закінчив КМУ в 1966р. лікувальний фалькутет. В 1969 році поступив в клінічну ординатуру на кафедру факультетської хірургії (завідувач Матяшин Г.М.). Асистент кафедри з 1972 року. В 1993 році отримав звання доцента кафедри. Кандидат медичних наук, автор і співавтор 117 наукових робіт, чотирьох монографій, нагороджений дипломом ІІІ ступеня за участь в ВДНХ. Автор і співавтор 15 винаходів в проктології.
Оперативні втручання на товстій кишці, прямій кишці, м’яких тканинах промежини.

 

 

 

Кравченко Тетяна Георгіївна

доцент кафедри хірургії №1, кандидат медичних наук, відповідальна за навчально-педагогічний процес кафедри

 

Навчалась на кафедрі в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі. Працює на кафедрі з 1998 року.

Напрямки наукової і практичної роботи: діагностика і лікування хворих на запальні ураження кишківника та функціональні захворювання кишківника. Має великий досвід наукових досліджень та ведення пацієнтів з запальними захворюваннями кишківника.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук у 2000 році, присвячену питанням лікування запальних захворювань кишківника на тему: «Оптимізація показань до вибору тактики лікування хвороби Крона тонкої та товстої кишок».

Є автором та співавтором 34 публікацій.

Є членом Європейської організації з вивчення хвороби Крона та виразкового коліту (ECCO) та Американської  гастроентерологічної асоціації (AGA).

 

 

 

Луцик Андрій Петрович

доцент кафедри хірургії №1, кандидат медичних наук

 

Луцик Андрій Петрович, в 1996 році з відзнакою закінчив Національний медичний університет за фахом лікувальна справа. З 1996 року навчався  в магістратурі, яку з відзнакою закінчив у 1999 році. З 1999 по 2002 роки навчався в аспірантурі на кафедрі факультетської хірургії №1 НМУ, в 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Лапароскопічна герніопластика в лікуванні хворих з пахвинними грижами». З 1999 по 2007 роки працював на посаді хірургапроктолога проктологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №18. З 2007 по 2017 роки працював на посаді асистента кафедри хірургії №1 Національного медичного університету. З 2017 року по даний час обіймає посаду доцента кафедри хірургії №1 Національного медичного університету.

Луцик А.П. є автором та співавтором 31 публікації, з них 20 наукових, 4 патенти, 7 – навчально-методичного характеру.

Напрямки практичної діяльності: лікування запальних захворювань кишечника, хірургія ободової та прямої кишок, хірургія патології анального каналу та промежини.

 

 

 

Мороз Владислав Владиславович

доцент кафедри хірургії №1, кандидат медичних наук

 

Мороз Владислав Владиславович, з відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2007 році за фахом лікувальна справа.
З 2007 по 2010 р.р. навчався в інтернатурі, а з 2010 по 2012 р.р. – в клінічній ординатурі на кафедрі хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
З 2012 по 2016 р.р. навчався в аспірантурі на кафедрі хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
В 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
З 2016 по 2019 рік працював на посаді асистента кафедри.
З 2019 року працює на посаді доцента кафедри хірургії №1.
У 2020 році присвоєно наукове звання «Доцент» кафедри хірургії.
На займаних посадах поєднує практичну та наукову роботу хірурга з педагогічною діяльністю.
Опанував додаткові спеціальності, навики яких використовує у клінічній та науковій роботі: «Ультразвукова діагностика» (з 2011 р.),  «Організація і управління охороною здоров’я» (з 2017 р.), «Проктологія»  (з 2018 р.).

Є автором 1 підручника, 40 наукових праць, 4 патентів України, учасник та організатор науково-практичних конференцій в Україні та закордоном.

Напрямки клінічної діяльності: загальна та абдомінальна хірургія, малоінвазивні методи хірургічних втручань – лапароскопічні та під ультразвуковим і рентгентелевізійним контролем, пластична та естетична хірургія, хірургічні втручання з приводу захворювань прямої кишки та анального каналу, ультразвукова діагностика органів черевної порожнини та заочеревинного простору, молочної залози, щитовидної залози, м’яких тканин.
Участь у громадській та організаційній роботі.
Протягом роботи в університеті є членом Приймальної комісії НМУ імені О.О. Бомольця.
У 2012-2017 р.р.- очолював Раду Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, був Головним редактором фахового наукового видання «Науково-медичний молодіжний журнал» (2012 р., а далі заступник головного редактора). З 2015 р. – Голова ГО «Товариство молодих вчених і спеціалістів», з  2016 р. – Секретар Правління ВГО «Асоціація колопроктологів України», з 2017 р. – Секретар Президії «Наукового товариства хірургів м. Києва і Київської області», Віце-президент ВГО “Українська асоціація лікарів психологів”

 

 

 

Короленко Владислав Борисович

асистент кафедри хірургії №1, кандидат медичних наук

 

У 1972р. закінчив медичний факультет НМУ ім. О.О.Богомольця за спеціальністю хірургія. З 1976р працює на кафедрі хірургії №1. В 1989р  захистив кандидатську дисертацію. Хірург-проктолог вищої категорії. Опублікував 105 наукових робіт в українських та закордонних видавництвах. Має 3 патента України. Член Європейської асоціації коло проктологів. Нагороджений Почесною грамотою МОЗ. Напрямки науково-практичної  та лікувально- консультативної роботи: методи лікування малих проктологічних захворювань, кріодеструкція у лікуванні геморою, консультативна робота, мала проктологія.

 

 

 

Аксан Михайло Валерійович

асистент кафедри хірургії №1

 

В 2017 році закінчив Національний Медичний Університет

ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». З  2017 року – старший лаборант кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця, де проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія». З вересня 2020 року працює на посаді асистента кафедри Хірургії №1. Основний напрямок роботи – оперативні втручання на товстій кишці, прямій кишці, м’яких тканинах промежини. Працює над дисертаційною роботою.

 

 

 

Волошин Іван Васильович

асистент кафедри хірургії №1

 

1992 року народження, в 2015 році закінчив Івано-Франківський Національний Медичний Університет за спеціальністю « лікувальна справа». В період з серпня 2015 року – червень 2018 року проходив інтернатуру за спеціальністю «Загальна хірургія» в НМУ імені О.О. Богомольця. База проходження інтернатури – клінічна база  кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, післядипломної освіти, Київська міська клінічна лікарня №1. З вересня 2018 року працює на посаді асистента кафедри Хірургії №1. Основний напрямок роботи загальна хірургія та мала колопроктологія.

 

 

 

Галузинська Ольга Ігорівна

асистент кафедри хірургії №1

 

1997р.-2003р. Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, лікувальний  факультет. 07.02.2005р. присвоєно звання лікаря- спеціаліста за спеціальністю «Хірургія». З 2005р-2019р працювала  лікарем-ординатором хірургічного відділення  Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті ПАТ «Українська залізниця»  Філія «Центр охорони здоров’я». З 2010 р по 2014р  зарахована до аспірантури на заочну форму навчання в ДУ « Інститут ендокринології та обміну речовин ім.  В.П. Комісаренко.» 28.02.2017р. Здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.

З 02.08.2019р по теперішній час працюю асистентом кафедри  хірургії №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Автор 9 статей, 4 патентів на корисну модель, 4 тез доповідей та соавтор довідника лікаря ендокринолога.

 

 

 

Грицак Лілія Ігорівна

Асистент кафедри хірургії №1

 

В 2019 році закінчила Національний Медичний Університет

ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». З  2019 року – старший лаборант кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця, де проходла навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія». З вересня 2022 року працює на посаді асистента кафедри Хірургії №1. Основний напрямок роботи – оперативні втручання на товстій кишці, прямій кишці, м’яких тканинах промежини. Працює над дисертаційною роботою.

 

 

 

Бурий Микита Олегович

Старший лаборант кафедри хірургії №1

 

В 2021 році закінчив Національний Медичний Університет

ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». З  2021 року і по теперішній час – старший лаборант кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця, де проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія».

 

 

 

Пітух Сергій Сергійович

Старший лаборант кафедри хірургії №1

 

В 2018 році закінчив Національний Медичний Університет

ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «педіатрія». З  2020 року і по теперішній час – старший лаборант кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця, де проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія».