Кафедра хірургії №1

Студентський науковий гурток

 

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/71/Gerb_of_the_NMU(Kiev).jpg,Гурток факультетської хірургії №1 НМУ

 

 

MENTE PRIUS CHIRURGUS AGAT, QUAM MANU ARMATA

 

Студентський науковий гурток кафедри хірургії №1 імені Кримова.

Студентський науковий гурток розпочав свою роботу в двадцятих роках минулого сторіччя, заснування якого  пов’язано з ім’ям учня В.О. Караваєва, вихованця університету Св. Володимира М.М. Волковича. За його пропозицією група з 4 студентів готувала доповіді для представлення на засіданнях лікарів м.Києва, брала участь у патологоанатомічних конференціях.

 

В 1936 році відбулася перша інститутська науково-практична конференція студентів, на якій було представлено 20 студентських доповідей, серед яких 2 було від студентського наукового гуртка кафедри факультетської хірургії №1.

 

Із середовища талановитих студентів вийшли видатні хірурги та вчені: М.І. Коломійченко, Є.Г. Черняхівський та інші. М.І. Коломійченко (1892-1973рр.) – заслужений діяч України, завідувач кафедри загальної хірургії Київського медичного інституту, автор 5 монографій, засновник пластичної хірургії стравоходу.

 

З 1976 року по 2019 рік керівником СНГ на кафедрі хірургії №1 був доцент Мальцев В.М. На даний момент його справу провдовжує молодий науковець доцент Мороз В.В.

 

 

 

 

Завідувач кафедри – професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України Пойда Олександр Іванович.

Керівник гуртка – доцент, кандидат медичних наук Мороз Владислав Владиславович.

 

Основні напрямки роботи гуртка:

-хірургія органів травлення;
-ургентна хірургія органів черевної порожнини;
-відновно-реконструктивна хірургія органів черевної порожнини;
-електрозварювальна методика в хірургії черевної порожнини;
-лапароскопічні операції;
-баріатрична хірургія;
-лікування різних типів жовтяниць за оригінальними методиками (антеградне та ретроградне стентування зовнішніх жовчних шляхів);
-клітинна хірургія в лікуванні анемій, виразкового коліту та хвороби Крона;
-реферативні розробки консервативного лікування хронічних запальних захворювань товстої кишки, гострого панкреатиту;
-лікування гнійних ускладнень черевної порожнини: перитоніту, абсцесів різної локалізації.

 

Метою роботи студентського наукового гуртка є засвоєння та вивчення  навичок практичної діяльності, робота з науковою медичною літературою, написання наукових досліджень (реферати, аналіз хірургічної діяльності відділень по нозологічних одиницям, підготовка наукових доповідей, тез та статей).

 

Засідання студентського наукового гуртка імені А.П. Кримова на кафедрі хірургії №1 проводяться щомісячно.  В засіданнях наукового гуртка приймають участь викладачі кафедри хірургії №1 з тематичними лекціями. Гуртківці кафедри хірургії № 1 беруть активну участь у найсучасніших наукових медичних дослідженнях і приймають участь у міжнародних наукових конференціях. Гуртківці відвідують сучасні хірургічні майстер-класи, які організовуються за допомогою кафедри хірургії №1.

 

 

Подпись: Гуртківці під час майстер - класу V (67) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених 'Актуальні проблеми сучасної медицини” відпрацьовують хірургічнні навички на базі клініки «Оберіг».

 

Порядок денний складається в наступному:

Клінічний обхід з розбором особливо тяжких чи рідкісних випадків (інформація для обходу та розбору клінічних випадків готує керівник гуртка)
Доповіді студентів. Тематика довільна.
Демонстрація відеоматеріалів щодо актуальних питань чи новітніх технологій у сучасній хірургії.
Засвоєння практичних навичок.

Подпись: Незначна частина нагород гуртківців