НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Суспільно-громадська робота

  Під керівництвом професора В.З. Нетяженка співробітниками кафедри проводиться активна суспільно-громадська робота. З ініціативи В.З. Нетяженка у 1995 році було створено “Асоціацію лікарів-інтерністів”, яку очолює він впродовж всього періоду її існування. В 1999 р. Асоціація увійшла до Міжнародного товариства внутрішньої медицини. Під егідою Асоціації щопівроку проводяться всеукраїнські науково-практичні конференції, які користуються великою популярністю серед практичних лікарів і науковців з різних регіонів України. У роботі конференцій беруть участь в середньому 500-600 лікарів та наукових працівників, в тому числі провідні фахівці теоретичної та клінічної медицини з країн близького та далекого зарубіжжя, зокрема, з Росії, Польщі, США, Іспанії, Швеції, Бельгії, Великої Британії.

У 1999 році В.З.Нетяженка було обрано дійсним членом Європейського кардіологічного товариства. З 2000 р. В.З. Нетяженко, як член означеного товариства, започаткував проведення для практичних лікарів України виїзних освітніх курсів Європейського товариства кардіологів і Міжнародного товариства внутрішньої медицини.

За терміном створення Асоціації співпадає заснування її офіційного друкованого видання – щоквартального науково-практичного журналу “Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія”, головним редактором якого на протязі всього періоду існування є професор В.З.Нетяженко. Плідна видавнича діяльність В.З.Нетяженка не обмежується межами лише цього видання. Залишаючись членом редколегії часописів «Український кардіологічний журнал», «Український терапевтичний журнал, «Ліки України», «Український науково-медичний молодіжний журнал», медичних газет «Здоров’я України» та «Ваше здоров’я», він у 2007 році засновує нове видання – спеціалізований журнал «Внутрішня медицина», у якому з позицій доказовості висвітлюються основні напрямки діагностики та лікування найрозповсюдженіших захворювань внутрішніх органів.