НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Підготовка до OSCE-1

1. Перелік практичних навичок.

2. Перелік медичних маніпуляцій.

3. Алгоритм реєстрації ЕКГ.

4. Алгоритм серцево-легеневої реанімації.

5. Алгоритм вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках.

6. Алгоритм виконання підшкірної ін’єкції.

7. Алгоритм виконання внутрішньом’язової ін’єкції.

8. Алгоритм виконання внутрішньовенної ін’єкції.

9. Алгоритм визначення вмісту глюкози крові за допомогою глюкометра.

10. Презентація «Методи фізикального обстеження хворого в клініці внутрішніх хвороб»  (матеріали підготовки до OSCE-1).

11. Презентація «Серцево-легенева реанімація» (матеріали підготовки до OSCE-1).

 

 

 

1.       Фізикальні методи обстеження органів дихання.

2.       Фізикальні методи обстеження серцево-судинної системи.

3.       Фізикальні методи обстеження органів ШКТ.

4.       Реєстрація ЕКГ.

5.       Проведення серцево-легеневої реанімації.

6.       Вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках.

7.       Виконання ін’єкцій (підшкірної, внутрішньом’язової, внутрішньовенної).

8.       Визначення вмісту глюкози крові за допомогою глюкометра.