Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Лікувально-консультативна робота

 

 

 

Клінічні бази кафедри на сьогодні розташовані в таких лікувально-профілактичних закладах міста Києва:

 

1.Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2 – одна з найбільших  лікувальних установ Головного медичного управління Укрзалізниці.

2.Центральний госпіталь МВС України.

3.Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №3

4.Київський міський центр радіологічного захисту населення.

 

 

Новітні технології, які впроваджуються на базах кафедри, напрямки лікувальної роботи

 

На клінічних базах кафедри впроваджені новітні діагностичні технології та сучасні передові методи лікування: ехокардіоскопія, велоергометрія, тредміл-тест, холтерівське моніторування ЕКГ та артеріального тиску, визначення маркерів ушкодження міокарда (тропонін Т, МВ–КФК), визначення  показників гемостазу. Оцінка резистентності до антитромботичних засобів.

Завдяки діяльності кафедри в лікувальний процес на клінічних базах впроваджено методи гемосорбції та плазмаферезу, удосконалено контроль антитромботичної терапії. Постійно оптимізується антитромботичне лікування гострого інфаркту міокарда та нестабільної стенокардії шляхом впровадження нових засобів для відновлення прохідності інфаркт-залежної коронарної артерії та антикоагулянтної терапії. Впроваджуються нові фармакогенетичні підходи лікування хворих з гострими формами ішемічної хвороби серця при різних фармакоінвазивних стратегіях.

Основним лікувальним напрямком роботи кафедри являється впровадження сучасних методів діагностики та лікування гострих порушень коронарного кровообігу та артеріальної гіпертензії при їх коморбідному перебігу.

 

Лікарські категорії співробітників

 

Переважна більшість співробітників кафедри мають кваліфікаційну категорію:

вища – 7; друга – 3.

 

 

Обладнання, що використовується в діагностичному та лікувальному процесі:

 

Апарат для УЗД Phillips системи EnVisor

Eлектрокардіограф Heart Screeng 80 G

Тредміл

Апарат для холтерівського моніторування ЕКГ

Апарат для холтерівського моніторування АТ

Лазерно-оптичний агрегометр Aggredyn

Лазерний аналізатор агрегації Biola

Коагулометр Amelung KC 1A micro

Біохімічний аналізатор Humalyzer