НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Список публікацій кафедри

 

Список наукових та навчально-методичних праць, виданих за участі співробітників кафедри пропедевтики внутрішньої медицини N1 :

 

Підручники і навчальні посібники

 

1.Нетяженко В.З., Щуліпенко І.М., Дідківська Л.А.. Догляд за хворими загальний і спеціальний з основами мед сестринської техніки. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації. Київ, «Здоровья», 2013. – 592с. ISBN 978-966-463-039-4.

2.Боднар П.М., Нетяженко В.З. та ін. Ендокринологія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації. Вінниця, «Нова книга», 2013. – 480с. ISBN 978-966-382-479-6.

3.Шлапак І.П., Нетяженко В.З., Галушко О.А.. Інфузійна терапія в практиці лікаря внутрішньої медицини. Навчальний посібник. Київ, «Логос», 2013. – 308с. ISBN 978-966-171-719-9.

4. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Потаскалова В.С. Лікар, науковець, педагог – до 90 річчя від дня народження О.Й.Грицюка // К.: « КІМ»,-2014.-159с. ISBN 978-966-1547-74-1

 • Методичні підходи до розробки локальних медико-технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги / за ред. Хобзей М.К., Донченко Т.М., Худошина О.В., Надутий К.О., Нетяженко В.З. – К.: Наша родина плюс, 2014. – 136с.
 • Протоколи провізора (фармацевта) / за ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця, О.М. Ліщишиної. – Харків: Золоті сторінки, 2014. – 232с.
 • Нетяженко В.З.,Плєнова О М.,Мальчевська Т.Й.,Дідківська Л.А. Програма навчальної дисципліни « Пропедевтика внутрішньої медицини для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-І V рівнів акредитації ( спеціальності « Лікувальна справа, Педіатрія, Медико-профілактична справа»

 

Список патентів

1.Нетяженко В.З., Бичко М. В., Мальчевська Т.Й. „Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на ІХС із АГ та цукровим діабетом нісолдипіном” Деклараційний патент України на корисну модель UA (19) №40569(13) U (51) МПК (2009) А61 В 5/026 Опубліковано 10.04.2009р., Бюл. „Промислова власність” №7, книга 1, С. 5.1.–5.6.

2. Нетяженко В.З.,Бичко М. В., Мальчевська Т.Й Деклараційний патент України на корисну модель UA (19) №40570(13) U (51) МПК (2009). „Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на ІХС із АГ та цукровим діабетом ніфедипіном” А61 В 5/026 Опубліковано 10.04.2009р., Бюл. „Промислова власність” №7, книга 1, С. 5.1.– 5.6.

3.Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Сучасні погляди на роль діуретиків в лікуванні серцево-судинних захворювань. – Здоровя України .-2009.- №4. – С. 31-34.

4. Бичко М.В.,Залєвська Т.Д.,Таранчук В.В.,Клебан Я.І.,Мишанич Г.І.,Мальчевська Т.Й. Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією UA № 44360 U МПК А61В 5/02, G01N 33/49. Опубл. 25.09.2009. Бюл. № 18, 2009.

5. Нетяженко В.З., Бичко М.В., Мальчевська Т.Й., Лінчевська С.О. ,Бичка Я.М., Вознюк А.В. Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією UA № 47980 U МПК А61В 5/02, G01N 33/40. Опубл. 25.02.2010. Бюл. № 4, 2010.

6. Нетяженко В.З.,Бичко М.В.,Вознюк А.В.,Залєвська Т.Д.,Ковбаснюк Ю.В.,Мальчевська Т.Й., Машкевич О.Г. Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на ішемічну хворобу серця зі стенокардією та артеріальною гіпертензією UA № 48771 U МПК А61В 5/02, G01N 33/48. Опубл. 25.03.2010. Бюл. № 6, 2010.

7. Бичко М.В., Ковбаснюк Ю.В., Я.І. Клебан, Я.М. Бичко. Спосіб оцінки ефективності лікування симвастатином хворих на ішемічну хворобу серця із стенокардією та артеріальною гіпертензією. UA № 72220 МПК А61В 5/02, G 01 N 33/49. Бюл. № 15, 2012

8. Бурлака А.П., Хайтович М.В., Потаскалова В.С., Сидорик Є.П., Селюк М.М., Лукін С.М. Спосіб визначення рівня оксидативного стресу у хворих. UA № 75392 U МПК G 01 N 33/92. Бюл. № 22, 2012

9. Бичко М.В., Рішко М.В., Ковбаснюк Ю.В., Клебан Я.І., Бичко Я.М. Спосіб оцінки ефективності лікування барнідипіном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по «гіпертрофічному» типу. UA № 80784 МПК А61В 5/02 (2006.01), Бюл. № 11, 2013.

10. Патент UA 91950 U А61В 5/02 (2006.01) від 25.07.2014р.Спосіб оцінки ефективності лікування L -аргініном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією.

11. Патент UA 85170 U А61В 5/00 G 01 N 33/49 (2006.01) від 25.07.2014р. Спосіб оцінки ефективності лікування мельдонію фосфатом хворих на ішемічну хворобу серця зі стенокардією та артеріальною гіпертензією.

 

Державні нормативні документи, затверджені МОЗ України, розроблені за участю кафедри

 • Нетяженко В.З. (у складі групи розробників). Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги: ішемічний інсульт (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога та медична реабілітація. Наказ МОЗ України № 602 від 03.08.2012 р.
 • Нетяженко В.З. (у складі групи розробників). Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги: цукровий діабет 2 типу. Наказ МОЗ України № 1118 від 21.12.2012 р.
 • Нетяженко В.З. (у складі групи розробників). Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: цукровий діабет 2 типу. Наказ МОЗ України № 1118 від 21.12.2012 р.
 • Про проведення освітнього курсу з реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання для лікування осіб з гіпертонічною хворобою для лікарів загальної практики–сімейної медицини, терапевтів, кардіологів Наказ МОЗ України № 1068 від 10.12.2013 р.
 • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям: вірусний гепатит С Наказ МОЗ України № 233 від 02.04.2014 р
 • Адаптована клінічна настанова , заснована на доказах: вірусний гепатит С. Наказ МОЗ України № 233 від 02.04.2014 р
 • Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізовано) медичної допомоги та медичної реабілітації: геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив) 2014р.
 • Адаптована клінічна настанова , заснована на доказах: геморагічний інсульт, аневризмальний субарахноїдальний крововилив Наказ МОЗ України № 275 від 17.04.2014р.
 • Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізовано) медичної допомоги та медичної реабілітації: ревматоїдний артрит Наказ МОЗ України № 263 від 11.04.2014 р.
 • Адаптована клінічна настанова , заснована на доказах: ревматоїдний артрит. Наказ МОЗ України № 263 від 11.04.2014 р.

 

Список опублікованих тез зарубіжних форумів

1.Уровни окислительного повреждения ДНК у пациентов с артериальной гипертензией, которые длительное время находились под влиянием сверхвысокочастотного электромагнитного/ А.П. Бурлака, М.Н. Селюк, Е.П. Сидорик, Н.В. Хайтович, С.А. Мисяк, В.С. Потаскалова // VІ Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине» ( Стендова сессия, Санкт-Петербург, 2012) .

2. Contingency of oxidative and nitrosyl stress in patients with hypertension in conditions of ultra-high frequency electromagnetic radiation/ V.Potaskalova, M. Seliuk, A. Burlaka, N. Kozachok, N. Khaitovych, O. Seliuk// 23 rd European meeting on hypertension and cardiovascular protections (Milan, 14-17 June, 2013) .

3. Haemostatic dysfunctions in patients with arterial hypertension and microalbuminuria/ Savedchuk S., Kirpach A., Plenova O., Netiazhenko N. //8 th International Medical students’ Congress (July 18–21, 2013, Nova Sad, Serbia).

4. Karpenko О . Comparative evaluation of the effect of treatment with a combination of metoprolol and ivabradine and monotherapy with metoprolol on left ventricular systolic function, exercise tolerance in patients withmyocardial infarction with q-wave, with an ejection fraction less than 45% at 6-month follow-up /O.Karpenko, Yao Xu, A. Bezrodnyi, Y. Sychenko. – Український науково-медичний молодіжний журнал, спеціальний випуск № 2, 2013.c.92-93

5. Karpenko E.A.Ultrastructural changes in ovarian and oviduct at experimental inflammation / Karpenko E.A., Kolesnik V.L., Martynova V.V. Актуальные вопросы медицинской науки : Сборник научных работ студентов и молодых ученых Всероссийской научно – практической конференции с международным участием « Актуальные вопросы медицинской науки », посвященной 85- летию профессора Е . Н . Дормидонтова . – Ярославль : ООО Издательско – полиграфический комплекс « Индиго », 2013. – с .275.

6. Карпенко Е.А. Нарушение психоэмоционального состояния у женщин репродуктивного возраста страдающих хроническим сальпингоофоритом/ Карпенко Е.А., Колесник В.Л., Ластовецкая Л.Д., Дындарь Е.А., Щерба Е.А. 77-я итоговая студентческая научно – практическая конференция с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения профессора Б.М. Зельмановича, Красноярск, 23-26 апреля 2013 года.: Сб.материалов – Красноярск: КрасГМУ, Версо, 2013. – с.412 – 413

7. Карпенко Е.А. Опыт применения «Мефенаминовой кислоты-Дарница» в лечении предменструального синдрома/ Е.А. Карпенко, В.Л. Колесник . Вестник РГМУ. Периодическое медицинское издание. – М.: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2013. – Специальный выпуск № 2. – с 173.

8. К арпенко Е.А. М орфо-функциональное состояние сердца у больных анкилозирующим спондилоартритом / К арпенко Е.А., Кондратюк В.Е., Коржук В.А. Тез и сы “5-й Международный Молодежный Медицинский Конгресс” “ Санкт-Петербургские чтения – 2013” 4 – 6 декабря 2013 года, с.105-106

9. Карпенко Е.А. Нестероидные противовоспалительные прпараты и артериальная гипертензия – проблема современной кардиологии/ Карпенко Е.А., Кондратюк В.Е. 78-я итоговая студентческая научно – практическая конференция с международным участием, посвященная 95-летию со дня рождения профессора Ю.М.Лубенского, Красноярск, 22-25 апреля 2014 года.: Сб.материалов – Красноярск: КрасГМУ, Версо, 2014. – с.260 – 263

10. Correlation between dysfunction of different hemostatic links macroalbuminuria in patients with arterial hypertension / V . Z . Netiazhenko, N . V . Netiazhenko, O . M . Plenova, A . I . Pastushina, M . S . Valigura, European Society of Cardiology, Barcelona, 2 September 2014.

11. Rate of oxidative DNA damage in patients with hypertension working under conditions of ultrahigh range radiation exposure / V.S. Potaskalova, V.N. Seliuk, A.P. Burlaka, N.V. Khaitovych, M.M. Kozachok, O.V. Seliuk, EuroPRevent 2014, 8-10 May, Amsterdam, Netherlands.

12.Карпенко Е.А. Современные аспекты лечения бактериального вагиноза у женщин репродуктивного возраста/ Карпенко Е.А., Ластовецкая Л.Д., Дындарь Е.А., Щерба Е.А. 78-я итоговая студентческая научно – практическая конференция с международным участием, посвященная 95-летию со дня рождения профессора Ю.М.Лубенского, Красноярск, 22-25 апреля 2014 года.: Сб.материалов – Красноярск: КрасГМУ, Версо, 2014. – С.263.

13. Netiazhenko V . Z .Malchevska T.,Taranchuk V . V . Netiazhenko N . V . C ircadian variability of lipid profile in patients with arterial hypertension comorbid IHD and diabetes EURO HEART 2012, 22 European Meeting on Hypertension and Cardiovascular protection 26.04–29.04.2012.- Journal of Hypertension vol 30, e – supplement a , А pril 201 2,- London , p .552.

14.Malchevska T., Netiazhenko N.V., Netiazhenko V.Z. Circadian variability of haemostatic changes in patients with arterial hypertension complicated by myocardial infarction EURO HEART 2012, 22 European Meeting on Hypertension and Cardiovascular protection 26.04–29.04.2012.- Journal of Hypertension vol . 30, e-supplement a, Аpril 2012, London, p.552.

 

 

Опубліковані наукові статті

1.Нетяженко В.З.,Мальчевська Т.Й. Варіабельність гемостазіологічної відповіді у хворих на Q -ІМ при проведенні системного тромболізису // Гемостаз і кровообіг. – 2009. – № 1-2. – С.77-82.

2. Нетяженко В.З., Мальчевская Т.Й.,Ковбаснюк Ю.В. Стратифікація ризику у хворих на Q -ІМ під впливом артеріальної гіпертензії і некардіальних супутніх захворювань Науковий вісник НМУ.- 2009. – № 25( спецвипуск). – С.195-198

3. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Роль діуретиків в лікуванні серцево- c удин них захворювань. Сімейна медицина .-2009.- №4. – С. 34-40.

4. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Рекомендації ЄТК щодо ведення хворих, які підлягають некардіальній хірургії. Оцінка пери- операційного кардіального ризику і кардіологічне лікування при несерцевій хірургії (2009). Внутрішня медицина. – 2009. – №.-с. 33

5. Нетяженко В.З.,Мальчевська Т.Й. Тіотріазолін і його місце в лікуванні ішемічної хвороби серця. Артеріальна гіпертензія.-2010.- №.- с. 34.

6. Netyazhenko V. Malchevska T. Efficacy of thiotriazolin in combination with standart of care for the treatment of coronary heart disease( Results of double-blind randomized placebo controlled study) www.thiotriazolin.com/…/efficasy-thiotriazolin

7. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.И Машкевич О.Г., Мишанич Г.І., ЗалєвськаТ.Д. Oжиріння і раціональне харчування Внутрішня медицина – 2009.- №4(16) – С.18-19

8. Нетяженко В.З Мальчевська Т.И. Машкевич О.Г. Мишанич Г.І. Залєвська Т.Д. Вибір метаболічної терапії в лікуванні хворих із ІХС Внутрішня медицина – 2010.- №11(19) – С.13-181.

9. Нетяженко В.З.,Мальчевська Т.Й., Бичко М.В., Ковбаснюк Ю.В.,Тулайдан Л.Д., Гаврилюк О.Г. Ефективність терапії антагоністами кальцію ІІІ генерації у хворих на АГ із супутньою ІХС Український науково- медичний молодіжний журнал – 2011. – №2 (47). – С. 34-38.

10.М.М. Селюк, М.В. Хайтович, В.С. Потаскалова, Морозов Т.А., Гайовий М.І. Зміни внутрішніх органів експериментальних щурів під впливом лектромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону. Ліки України. – 2012. – № 1 (9). – С. 67-70.

11. А.П. Бурлака, В.С. Потаскалова, М.М. Селюк, С.М. Лукін, Є.П. Сидорик, М.В. Хайтович. Пошкодження електрон-транспортного ланцюга мітохондрій клітин печінки, серця, аорти внаслідок впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону. Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та сихоаналітичний журнал. – 2012. –Т. 5. – № 2(18). – С. 22-27.

12.В.С. Потаскалова, М.М. Селюк, М.В. Хайтович. Закономірності патологічного впливу електромагнітного випромінювання на центральну нервову систему. Архів психіатрії. – 2012. – Т 18. – №3(70). – С. 45-47.

13. Н.В. Горач, О.І. Власова Порівняльне дослідження якості життя жінок з артеріальною гіпертензією. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костенка НАПН України. – Житомир: "Вид-во ЖДУ ім.І.Франка", 2012. –Т. VII . Екологічна психологія. – Випуск 29. – С. 80-90.

14.Н.В. Горач, М.Б. Щербинина, Е.В. Закревская. Качество жизни пациентов после холецистэктомии // Сучасна гастроентерологія. – №4 (66).– 2012. – С. 101-112.

15. А.В.Ляхоцька, А.І.Кірпач. Реалізація пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на прикладі Волинської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської областей. Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2013. – №1(21) . – С. 182-183.

16.Нетяженко В.З. Плєнова О.М.,Мальчевська Т.Й. Ковбаснюк Ю.В.,Кірпач А.І. Добові профілі артеріального тиску у хворих з фібриляцією передсердь у поєднанні з ожирінням Український кардіологічний журнал. – 2013. – Додаток 4 (Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України 18–20 вересня 2013 р.). – С. 104–105.

17.Нетяженко В.З., Плєнова О.М., Потаскалова В.С., Таранчук В.В., Селюк М.М., Таранчук В.С., Таранчук К.М., Гаврилюк О.П., Кірпач А.І., Яковишина Л.В. Когнітивна функція: вплив цукрового діабету, артеріальної гіпертензії та їх поєднання. Семейная медицина. – 2013. – №1(45) . – С. 88-92.

18.Нетяженко В.З., Плєнова О.М., Кірпач А.І., Потаскалова В.С., Ляхоцька А.В., Ковбаснюк Ю.В., Таранчук В.В., Гаврилюк О.П., Нагорна Т.В. Мікроальбумінурія як фактор ризику у хворих на гіпертонічну хворобу та її асоціація зі змінами гемостазу. Семейная медицина. – 2013. – №3 (47) . – С. 72-76.

19. А.В.Ляхоцька, А.І.Кірпач. Реалізація пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на прикладі Волинської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської областей. Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2013. – №1(21) . – С. 182-183.

20.В.З. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, В.С. Потаскалова. Гетерогенність гемокоагуляційних порушень в похилому віці у хворих на гіпертонічну хворобу при комбінованому антигіпертензивному лікуванні. Сімейна медицина. – 2013. – №3 (47). – С. 135-141.

21.Нетяженко В.З., Плєнова О.М., Гаврилюк О.П., Таранчук В.В. Тромбемболія легеневої артерії: сучасні погляди на визначення ризику, етіопатогенез та клінічні прояви // Медицина неотложных состояний. – №2 (49).– 2013.– С.100–110.

22.Нетяженко В.З., Плєнова О.М., Гаврилюк О.П., Таранчук В.В. Тромбемболія легеневої артерії: сучасні погляди на діагностику та лікування // Медицина неотложных состояний. – №2 (49).– 2013.– С.131–142.

23.Горбань А. Є., Нетяженко В. З., Закрутько Л. І., Мовчун Н. О., Бородай С. М. Аналіз основних засобів наукової комунікації в забезпеченні інформацією спеціалістів терапевтичного профілю в Україні у 2008-2012 pp . // Укр. терапевт. журн. – 2013. – № 2. – С. 5-11.

24. А.В. Ляхоцька. Артеріальні гіпертензія – глобальна проблема людства // Науково-практичний альманах «Культура безпеки та здоров’я», Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я, Національна академія педагогічних наук України. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – 2013. – №4. – С.42-44.

25. Changes in mitochondrial functioning with electromagnetic radiation of ultrahigh frequency as revealed by electron paramagnetic resonsnce metods / A.Burlaka, V.Selyuk, M.Gafurov, V. Potaskalova, E.Sidorik // International Journal of Radiation Biology. – № 90 (5). – 2013. – Р. 357-362.

26.Мікроальбумінурія як фактор ризику у хворих на гіпертонічну хворобу та її асоціація зі змінами гемостазу / В.З. Нетяженко, О.М. Плєнова, А.І. Кирпач, В.С. Потаскалова, А.В. Ляхоцька, Ю.В. Ковбаснюк, В.В. Таранчук, О.П. Гаврилюк, Т.В. Нагорна // Сімейна медицина. – 2013. – №3 (47). – С. 72-76.

27.Патогенетична роль оксиду азоту у формуванні різних варіантів гастроезофагеальної рефлексної хвороби у військовослужбовців / Г.В. Осьодло, А.П. Бурлака, І.І. Сидоренко, В.С. Потаскалова // Гастроентерологія. – №3. – 2013. – С. 40-45.

28.А.В.Ляхоцька, А.І.Кірпач, І.І. Бурлаченко. Особливості факторів серцево-судинного ризику у жінок з гострим коронарним синдромом з елевацією сегменту ST / І.І.Бурлаченко, А.В.Ляхоцька, А.І.Кірпач // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – Спеціальний випуск №2. – С. 90.

29. Ляхоцька А.В. Реалізація пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на прикладі Волинської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської областей /А.В.Ляхоцька, А.І.Кірпач // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2013. – №1(21) . – С. 182-183.

30.Нетяженко В.З. Особливості гострого коронарного синдрому у жінок / Нетяженко В.З., Ляхоцька А.В.//Сборник тезисов докладов Первой Международной открытой конференции «Предупреждение преждевременного старения женщины как инновационная система здоровьесбережения в условиях информационного общества». – 2013. – С.27

31. Артеріальні гіпертензія – глобальна проблема людства/Науково-практичний альманах «Культура безпеки та здоров’я», Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я, Національна академія педагогічних наук україни. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – 2013. – №4. – С.42-44

32.Особливості в реалізації пілотного проекта щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування гіпертонічної хвороби/Український кардіологічний журнал. Матеріали ХІ V Національного конгресу кардіологів України. – 2013. Додаток 4/2013. – С. 59.

33.Нетяженко В.З Мікроальбумінурія як фактор ризику у хворих на гіпертонічну хворобу ті її асоціація зі змінами гемостазу./Нетяженко В.З., Пленова О.М., Кірпач А.І., Потаскалова В.С., Ляхоцька А.В., Ковбаснюк Ю.В., Таранчук В.В., Гаврилюк О.П., Нагорна Т.В //Сімейна медицина. – 2013. №3 (47). – С.72.

34.Кірпач А.І. Особливості клінічного перебігу Q -інфаркту міокарда у хворих з ранньою систолічною дисфункцією лівого шлуночка // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2011. – Спеціальний випуск №2. – С. 136-137.

35.Ляхоцька А.В. Реалізація пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на прикладі Волинської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської областей / А.В.Ляхоцька, А.І.Кірпач // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2013. – №1(21) . – С. 182-183.

36.Когнітивна функція: вплив цукрового діабету, артеріальної гіпертензії та їх поєднання / В.З. Нетяженко, О.М. Плєнова, В.С. Потаскалова (та ін.) // Семейная медицина. – 2013. – №1(45) . – С. 88-92.

37.Бурлаченко І.І. Особливості факторів серцево-судинного ризику у жінок з гострим коронарним синдромом з елевацією сегменту ST / І.І.Бурлаченко, А.В.Ляхоцька, А.І.Кірпач // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – Спеціальний випуск №2. – С. 90.

38.Порушення сну, серцево-судинна патологія та когнітивна функція / В.В. Таранчук, Р.Ю. Денисенко, Л.Б. Дрофа, О.В. Бабакова, Г.І. Мишанич // Медицина транспорту України. – 2014. – № 2(50). – 78-84.

39.Стан впровадження в лікарську практику клінічного протоколу з лікування пацієнтів із гіпертонічною хворобою та нагляду за безпекою й ефективністю антигіпертензивних препаратів / В.Нетяженко, Л. Матюха, О.Нагорна, О. Матвєєва, О. Ліщишина, Т. Думенко, А. Зіменковський / Український медичний часопис // 2014. – №2(100). – С. 40-44.

 

Наукові доповіді на науковому конгресі, конференції, симпозіумі, семінарі

№ з/п

Науковий форум, країна

Місто

Дата

Назва доповіді, доповідач

 •  

«Шляхи впровадження нових методів діагностики та лікування в клінічну практику лікаря внутрішньої медицини»

м.Семмерінг

Австрія

 

28.02-07-03.2014р.

 

Регіональні особливості в реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в Україні

 •  

«Шляхи впровадження нових методів діагностики та лікування в клінічну практику лікаря внутрішньої медицини»

м.Семмерінг

Австрія

 

28.02-07-03.2014р.

 

Ведення пацієнтів з серцевою недостатністю згідно рекомендацій ESC 2012

 •  

«Шляхи впровадження нових методів діагностики та лікування в клінічну практику лікаря внутрішньої медицини»

м.Семмерінг

Австрія

 

28.02-07-03.2014р.

 

Рекомендації по діабету предіабету та порушень толерантності до вуглеводів згідно ESC 2013

 •  

Участь у Європейській міністерській конференції ВООЗ

Туркменістан, м.Ашхабад

3–4 грудня 2013

Обобщенный данные по реализации пілотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на лечебные средства у пациентов с ггипертонической болезнью

 •  

Участь у ІІІ Євразійському конгресі кардіологів

Росія, м.Москва

20-21 лютого 2014 р.

Медико-социальные аспекты реализации в Украине пілотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на лечебные средства у пациентов с ггипертонической болезнью

 •  

Yhe EACPR Annual Meeting EuroPrevent’2014

Нідерланди м.Амстердам

08.05–10.05.2014

Rate of oxidative DNA damage in patients with hypertension working under conditions of ultrahigh range radiation exposure

 •  

European Society of Cardiology,

 

Barcelona

2 September 2014.

Correlation between dysfunction of different hemostatic links macroalbuminuria in patients with arterial hypertension

 •  

Joint Meeting ESH–ISH « Hyper – tension’2014 »

Греція

м.Афіни

13.06–16.06.2014

National Project on introduction state regulation of medicament for treating persons with hypertension

 •  

«Сучасні стандарти лікування в практиці лікаря-інтерніста на основі принципів доказової медицини»

м. Рівне

19.07.2013

Проблемні питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Про залучення ВНМЗ до реалізації пілотного проекту

 •  

«Сучасні стандарти лікування в практиці лікаря-інтерніста на основі принципів доказової медицини»

м. Вінниця

11.10.2013

Проблемні питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Про залучення ВНМЗ до реалізації пілотного проекту

 •  

«Сучасні стандарти лікування в практиці лікаря-інтерніста на основі принципів доказової медицини»

м.Дніпропетровськ

18.10.2013

Проблемні питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Про залучення ВНМЗ до реалізації пілотного проекту

 •  

«Сучасні стандарти лікування в практиці лікаря-інтерніста на основі принципів доказової медицини»

м. Тернопіль

28.10.2013

Проблемні питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Про залучення ВНМЗ до реалізації пілотного проекту

 •  

«Сучасні стандарти лікування в практиці лікаря-інтерніста на основі принципів доказової медицини»

м Луцьк

04.11.2013

Проблемні питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Про залучення ВНМЗ до реалізації пілотного проекту

 •  

«Сучасні стандарти лікування в практиці лікаря-інтерніста на основі принципів доказової медицини»

м. Чернівці

11.11.2013

Проблемні питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Про залучення ВНМЗ до реалізації пілотного проекту

 •  

«Сучасні стандарти лікування в практиці лікаря-інтерніста на основі принципів доказової медицини»

м. Запоріжжя

18.11.2013

Проблемні питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Про залучення ВНМЗ до реалізації пілотного проекту

 •  

«Сучасні стандарти лікування в практиці лікаря-інтерніста на основі принципів доказової медицини»

м. Черкаси

25.11.2013

Проблемні питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Про залучення ВНМЗ до реалізації пілотного проекту

 •  

Західно-Європейський науковий симпозіум з міжнародною участю «Нові підходи до діагностики та лікування внутрішніх х

вороб»

м.Київ

17.10.2013

Проблемні питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Про залучення ВНМЗ до реалізації пілотного проекту

 •  

МОЗ України

Нарада з проректорами з лікувальної роботи ВНМЗ IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти з питань реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

м.Київ

15.10.2013

МОЗ України

Робоча нарада з питань реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

 •  

Колегія МОЗУ

м.Київ

23.01.2014

Проект плану по перспективам розвитку охорони здоров’я України з терапевтичного напрямку на 2014 р.

 •  

МОЗ України

Брифінг за участі ЗМІ

м.Київ

06.05.2014

Артеріальна гіпертензія в Україні: шляхи зменшення ускладнень від гіпертонічної хвороби. Роль клінічних кафедр ВНМЗ по запровадженню міжнародних рекомендацій з діагностики та лікування артеріальної гіпертензії: досвід НМУ

 •  

Семінар «Досвід залучення студентів та професорсько-викладацького складу кафедр терапевтичного профілю до реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

м.Тернопіль

28.10.2013

Досвід кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1НМУ по залученню студентів та професорсько-викладацького складу до реалізації «Пілотного проекту»

 •  

Навчально-методичний семінар, «Організація самостійної роботи студентів на кафедрах пропедевтичного профілю»

м.Харків

20.12.2013

Залучення студентів до «Пілотного проекту» з артеріальної гіпертензії як форма індивідуальної роботи

 •  

Удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

 

м. Вінниця

02.10.14

Проблемні питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

 •  

Удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

 

М. Хмельницький

 

Проблемні питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

 •  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання внутрішньої медицини»

.Київ

30.09-01.10.2014р.

Державна програма з профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу.

 •  

Всесвітній день нирки «Хронічні захворювання нирок. Віковий аспект»

М.Київ

14 березня 2014

Практичні аспекти порушень системи плазмово-тромбоцитарного гомеостазу у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньої мікроальбумінурією різних вікових груп.

 •  

Київське міське наукове товариство терапевтів

М.Київ

26. 11.2013

О.Й. Грицюк: слово про Вчителя

 •  

Київське міське наукове товариство терапевтів

М.Київ

26. 11.2013

Клінічна оцінка коагулограми

 

Список публікацій гуртківців

 • Загранічний Т.С. – Вивчення розподілу захворюваності гіпертрофічної кардіоміопатії за віком та статтю. – УНММЖ, 2010. – №2. – С. 135.
 • Романько А.В. – Вивчення рівню реактивної та особистісної тривожності у хворих на артеріальну гіпертензію. – УНММЖ , 2010 – №2. – С.140-141.
 • Моцак Т.М. – Літочислення та здобутки кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. – УНММЖ. – 2011. – №2. – С. 65-66.
 • Кравченко О.Д. – Схильність до депресії у хворих на артеріальну гіпертензію. – УНММЖ. – 2011. – №2 – С. 137-138.
 • Моцак Т.М. – Зміни складу ліпідів крові у хворих з ішемічною хворобою серця та ожирінням.– УНММЖ , 2011 – № 1. – С.240-241.
 • Ляхоцька А.В. – Структурно-функціональні зміни міокарда та системної гемодинаміки у хворих із фібриляцією передсердь та супутнім ожирінням. – УНММЖ. 2011 – № 1. – С.238-239.
 • Моцак Т.М. Особливості добового моніторування артеріального тиску у хворих   на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет типу 2 / Т.М. Моцак // Український науково-медичний молодіжний журнал.– 2012. – № 3. – С.179.
 • Водяник А.А. Резистентна артеріальна гіпертензія. / А.А. Водяник, М.С. Клімішин, М.В. Каратов // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – № 2. – С. 91-92.
 • Моцак Т.М. Зміни антикоагулянтного потенціалу крові у хворих з гострим коронарним синдромом / Т.М. Моцак // Український науково-медичний молодіжний журнал.– 2013. – № 2. – С.97.
 • Бурлаченко І.І. Особливості факторів серцево-судинного ризику у жінок з гострим коронарним синдромом з елевацією сегменту ST / І.І.Бурлаченко, А.В.Ляхоцька, А.І.Кірпач // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – Спеціальний випуск №2. – С. 90.
 • Плюта І.І. Підвищення якості надання медичної допомоги населенню / І.І. Плюта, В.С. Потаскалова // Український науково-медичний молодіжний журнал. Матеріали V Міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» – 2013. – №4 (74). – С.104.
 • Шевчук О.О. Вікові особливості гастроезофагальної рефлексної хвороби / О.О. Шевчук, В.С. Потаскалова // «Актуальні питання біології та медицини». Збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжрегіональної наукової конференції присвяченої 50-річчю кафедри анатомії, фізіології та тварин. – 2013. – С. 102-103.
 • Моцак Т.М. Механізм шлунк ово-кишкових ускладнень у хворих на ішемічну хворобу серця при тривалій тромбопрофілактиці аспірином. Український науково-медичний молодіжний журнал. Матеріали V Міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» – 2013. – №4 (74). – С.130.
 • Підвищення якості надання медичної допомоги населенню / І.І. Плюта, В.С. Потаскалова / Український науково-медичний молодіжний журнал. – № 4 (74). – 2013. – С. 104-105. (тези конференції)
 • Вікові особливості гастроезофагеальної рефлексної хвороби / О.О. Шевчук, В.С. Потаскалова // Актуальні питання біології та медицини. Збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжрегіональної наукової конференції присвяченої 50-річчю кафедри анатомії, фізіології людини та тварин. 24 травня 2013р., м. Луганськ.