НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Інформація для студентів

 

Матеріали для самостійного вивчення під час карантину

 

Графік чергувань викладачів

 

 

СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА

Зміст занять

Перелік питань для вивчення

План практичних занять

План СРС

Регламент оцінювання (дистанційно)

Рекомендована література

Методичні рекомендації

 

 

ОСНОВИ КАРДІОЛОГІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

Графік відпрацювань

Графік консультацій

ОКіП Консультації перед ПК

ОКіП ПК-регламент проведення

ОКіП План занять

ОКіП План лекцій

ОКіП Регламент оцінювання

ОКіП-Перелік практичних навичок

ОКіП-Перелік теоретичних питань

Регламент відпрацювань

Розклад занять

Розподіл груп між викладачами

Методичні розробки

 

ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

Графік відпрацювань

Графік консультацій

Критерії поточного оцінювання

ПВМ-Латинська термінологія

ПВМ-Перелік питань для підготовки

ПВМ-Перелік практичних навичок

План лекцій мед2

План лекцій мед3+ЗСУ

План лекцій МПС

План практичних занять

План СРС

Регламент відпрацювань

Регламент оцінювання

Рекомендації з вивчення пропедевтики

Рекомендована література

Розклад занять

Розподіл груп між викладачами

Алгоритми-ОСКІ

Методичні розробки-Модуль 1