НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Інформація для студентів

 

Матеріали для самостійного вивчення під час карантину

 

Графік чергувань викладачів

 

 

 

 

ОСНОВИ КАРДІОЛОГІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

Графік відпрацювань

Графік консультацій

ОКіП Консультації перед ПК

ОКіП ПК-регламент проведення

ОКіП План занять

ОКіП План лекцій

ОКіП Регламент оцінювання

ОКіП-Перелік практичних навичок

ОКіП-Перелік теоретичних питань

Регламент відпрацювань

Розклад занять

Розподіл груп між викладачами

Методичні розробки

 

ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

Графік відпрацювань

Графік консультацій

Критерії поточного оцінювання

ПВМ-Латинська термінологія

ПВМ-Перелік питань для підготовки

ПВМ-Перелік практичних навичок

План лекцій мед2

План лекцій мед3+ЗСУ

План лекцій МПС

План практичних занять

План СРС

Регламент відпрацювань

Регламент оцінювання

Рекомендації з вивчення пропедевтики

Рекомендована література

Розклад занять

Розподіл груп між викладачами

Алгоритми-ОСКІ

Методичні розробки-Модуль 1