Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Наукова робота

Відповідальний співробітник (ПІБ, посада, контакти)

Гищак Тетяна Віталіївна, професор кафедри, Tgischak@i.ua

 

Основні напрямки роботи

Артеріальні дистонії (гіпертензія, гіпотензія) у дітей, толерантність до фізичного навантаження у дітей з різною соматичною патологією, ожирінням, мікроелементози, функціональні та органічні захворювання шлунково-кишкового тракту, лактазна недостатність, вивчення наслідків перенесеної інфекції COVID-19 у дітей, впровадження в практику сучасних методів діагностики і лікування алергічного риніту і харчової алергії, впровадження нових методів інструментальної діагностики в дитячій пульмонології.

НДР

З 2021 року на кафедрі виконується ініціативно-пошукова наукова робота на тему «Характеристика стану здоров’я дітей, що перенесли КОВІД-19, та обґрунтування лікувально-реабілітаційних заходів» № держреєстрації 0122U000486.

На підставі господарських договорів в 2023 році на кафедрі виконано наступні НДР:

– «Обґрунтування використання дієтичної добавки Детрімакс Бебі у дітей з 1 місяця»: 1.05-9.06.2023

– «Переносимість та оцінка органолептичних властивостей безлактозного молока «Казкове» серед дітей дошкільного та шкільного віку та їх батьків»: 1.07-1.09.2023

– «Оцінка органолептичних властивостей та переносимості дієтичної добавки Детрімакс® Бебі серед дітей дошкільного віку та їх батьків»: 4.10-4.12.2023

 

Репозитарій кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

(підручники, монографії з короткою анотацією, загальні цифри, фото підручників, монографій, посилання на інформаційні ресурси).

 

За останні десять років на кафедрі видано 10 навчальних посібників для студентів та лікарів-інтернів, 5 методичних рекомендацій, 3 довідники для лікарів, одна монографія.

Монографія

 1. Марушко Ю.В. Системні механізми адаптації. Стрес у дітей: монографія /Ю.В.Марушко, Т.В.Гищак// – Київ-Хмельницький: приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., 2014. – 140 с.

В монографії докладно описано сучасні дані про стан проблеми адаптації та адаптаційних порушень у дітей. Освітлено історичні дані та етапи розвитку вчення про загальний адаптаційний синдром. Окрема увага приділяється питанню діагностики адаптаційних порушень із застосуванням сучасних інструментальних і лабораторних методів, а також лікуванню «хвороб адаптації» у дітей.

Основні навчальні посібники

 1. Марушко Ю.В. Практичний довідник педіатра, лікаря загальної практики – сімейної медицини: навчальний посібник. – Київ – Хмельницький: приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., 2014.- 172 с.

Практичний довідник в стислому вигляді містить сучасні дані про особливості фізичного та психо-моторного розвитку дітей різного віку, рекомендації щодо харчування, спостереження за дітьми в поліклініці, нормативні показники основних лабораторних та інструментальних методів обстеження дітей, алгоритми надання невідкладної допомоги, дозування ліків, що найбільш часто застосовуються в дитячому віці.

 1. Невідкладні стани в педіатричній практиці. /Ю.В.Марушко, Г.Г.Шеф, Ф.С.Глумчер, С.М.Ярославська. – К.: ВСВ «Медицина», 2016. – 400 с.

Навчальний посібник призначено для засвоєння навчального матеріалу з надання невідкладної допомоги дітям. Розглянуто основні невідкладні стани в педіатрії в аспекті етіопатогенезу, клінічної картини, діагностики та лікування. Наведено довідниковий матеріал щодо застосування лікарських препаратів. Навчальний посібник підготовлено фахівцями НМУ імені О.О.Богомольця відповідно до програми МОЗ України.

 1. Кардіологія дитячого віку: навчальний посібник /Ю.В.Марушко, Т.В.Марушко, Є.О.Артеменко, О.П.Волосовець, Т.В.Гищак, О.В.Доронін, С.П.Кривопустов, А.К.Куркевич, Є.Ю,Марушко, Н.М.Руденко, Б.Б.Серденко, Г.Г.Шеф, Т.А.Ялинська / за ред.Ю.В.Марушка, Т.В.Марушко — Київ-Хмельницький: приватна друкарня ФЩ-П Сторожук О.В., 2018. – 528 с.

В посібнику докладно описано сучасні дані про особливості перебігу, діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи у дітей. У виданні приймали участь провідні фахівці-кардіологи України.

 1. Маніпуляції в педіатрії (показання, техніка виконання): навч. Посіб. Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак, Ю.І.Тодика. – К. : ВСВ «Медицина», 2019. – 144 с.

У навчальному посібнику наведено маніпуляції відповідно до Типової програми з педіатрії для студентів та лікарів-інтернів, які навчаються за спеціальністю «Педіатрія» та «Лікувальна справа». Розглянуто техніку виконання штучного дихання і непрямого масажу серця, плевральної пункції, реєстрацію ЕКГ, промивання шлунково-кишкового тракту, вимірювання артеріальното тиску тощо

 1. Ревматологія дитячого віку. Навчальний посібник /Т.В.Марушко, Ю.В.Марушко. – Київ, 2019. – 256 с.

В книзі висвітлено питання етіології, патогенезу, класифікації, діагностики, лікування та профілактики ревматичних захворювань — ювенільного ідіопатичного артриту, системного червоного вовчаку, ювенільного дерматоміозиту, ювенільної системної склеродермії, синдрому Рейно, системних васкулітів, інше. Діагностичні критерії та лікування подані з урахуванням останніх рекомендацій Європейської та Американської ревматичної школи

 1. Клінічне обстеження та семіотика уражень органів і систем у дітей / Ю.В.Марушко, Т.В.Гищак, С.А.Пісоцька, Т.В.Марушко — 5-те видання, перероблене і доповнене. – Київ-Хмельницький, ФОП Сторожук О.В. – 2020. – 208 с.

Посібник розрахований для самостійної роботи студентів та інтернів з клінічного обстеження дітей. В посібнику наведена методика обстеження та симптоми ураження різних органів та систем, вікові особливості становлення окремих функцій дитячого організму. Посібник відповідає програмі навчання студентів та лікарів інтернів затвердженій МОЗ України для вищих медичних навчальних закладів четвертого рівня акредитації.

 1. Гищак Т.В., Долинна О.В. Основи медичних знань і тактичної медицини: навчальний посібник. Київ: Вид-во «Каравела», 2022. 248 с.

Навчальний посібник укладено відповідно до програми з основ медичних знань і тактичної медицини. Посібник знайомить з сучасними даними щодо популяційного і індивідуального здоров’я, надання першої допомоги при різних невідкладних станах у дорослих і дітей, особливостями догляду за хворими і пораненими в умовах мирного і воєнного часу.

Методичні рекомендації

 1. Марушко Ю.В. Тактика дій лікаря загальної практики-сімейної медицини у терапії найбільш поширених захворювань у дітей. Методичні рекомендації, Київ, 2017. – 216 с.

Методичне видання розраховане для вивчення терапевтичних заходів дітям із найбільш поширеними захворюваннями органів дихання та органів травлення з урахуванням останніх досягнень  педіатричної науки.

 1. Марушко Ю.В. Тактика дій лікаря загальної практики-сімейної медицини у терапії найбільш поширених гастроентерологічних захворювань у дітей. Методичні рекомендації, Київ, 2016. – 70 с.
 2. Тактика лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш поширених захворювань у дітей. Методичні вказівки. За ред. Марушка Ю.В. – К., 2014, – 228 с.
 3. Марушко Ю.В. Невідкладна допомога дітям у практиці роботи лікаря загальної практики – сімейної медицини. – К., 2016., – 184 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено основні невідкладні стани в педіатрії в аспекті етіопатогенезу, клініки, діагностики та лікування; наведено довідниковий матеріал щодо застосування лікарських препаратів

 

 

 

 

Ю.В. Марушко, С.А. Пісоцька, Т.В. Гищак 

ПРАКТИЧНА ПЕДІАТРІЯ:
методика клінічного обстеження, семіотика ураження органів та систем, основні маніпуляції
Навчальний посібник
Видання розраховане для самостійної роботи студентів та інтернів з клінічного обстеження дітей і опанування маніпуляціями в педіатрії. У посібнику навоюиться методика обстеження й основні симптоми ураження різних органів і систем, вікові особливості становлення окремих функцій дитячого організму.

Практична педіатрія: методика клінічного обстеження, семіотика ураження органів та систем, основні маніпуляції: навч.посіб. / Ю.В. Марушко, С.А. Пісоцька, Т.В. Гищак. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 274 с

Под редакцией проф.  И.В. Богадельникова, проф. А.В. Кубышкина 

СПРАВОЧНИК ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ У ДЕТЕЙ
Справочник включает основые нозологические формы болезней, определяющие инфекционную заболеваемость в Украине.
Предназначен для участковых педиатров, врачей детских оздоровительных и детских дошкольных учреждений и «скорой помощи», семейных врачей, студентов старших курсов, а также для медицинских и педагогических работников, сталкивающихся в работе с детьми.

Справочник по инфекционным болезням у детей / Под общией редакией проф.  И.В. Богадельникова и проф.  А.В. Кубышника. Издание 7-е, дополненное и переработанное. – Симферополь: Н.Оріанда, 2010. – 304с.

 

Укладачі: Гарник Т.П., Бойчук Т.М., Марушко Ю.В. та ін.. 

ФІТОАРОМАТЕРАПІЯ У ПРАКТИЦІ ПЕДІАТРА, ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Навчальний методичний посібник
У посібнику розглянуто основні питання щодо біологічно активних речовин лікарських рослин, які накопичують ефіроолійні сполуки. Наведено основні відомості про ефіроолійні рослини та біологічне значення макро-й мікроелементів. Стисло охарактеризовано лікувально-профілактичну дію лікарських росли, способи приготування деяких лікарських форм, методи використання ефірних олій для оздоровлення дітей, застосування фіто- й ароматерапіх з метою підвищення імунітету, оздоровлення дітей, профілактики та лікування деяких дитячих захворювань. У посібнику наведено контрольні питання, завдання, тести з метою самооцінки знань.
Фітоароматерапія у практиці педіатра, лікаря загальної практики – сімейної медицини. Навч. Посіб. Для лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / Укладачі: Гарник Т.П., Бойчук Т.М., Марушко Ю.В. та ін.. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2010. – 112 с.

С. Няньковський, Д. Добрянський, Ю. Марушко,
О. Івахненко, О. Шадрин 
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА.
Навчальний посібник
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та лікарів-інтернів.

Харчування дітей раннього віку: теорія і практика / С. Няньковський, Д. Добрянський, Ю. Марушко, О. Івахненко, О. Шадрин / Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 288с.

 

В.В.Бережний, Т.В.Марушко, Ю.В.Марушко 

КЛІНІЧНА РЕВМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ
Навчальний посібник
В навчальному посібнику висвітлені питання етіології, патогенезу, класифікації, діагностики, лікування та профілактики реактивних артритів, ревматизму, ювенільного ревматоїдного артриту, системного червоного вовчаку, дерматоміозиту, склеродермії, феномену Рейно, вузликового периартериїту та васкулітів у дітей. Представлені питання діагностики дисплазій сполучної тканини. Ретельно описані діагностичні критерії ревматичних хвороб. Представлений широкий ряд медикаментів, надана їх характеристика, режим дозування та особливості застосування в дитячій ревматології.
Посібник розрахований на дитячих кардіоревматологів, педіатрів, лікарів-іитернів, інших, практикуючих лікарів та студентів ВНМЗ ІV рівня акредитації.

Клінічна ревматологія дитячого віку, навчальний посібник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2009 – 192 с.

 

Чабан Т.І., Гичка С.Г., Ткачишина Н.Ю.,
Горбань В.О., Марушко Ю.В., Гищак Т.В. 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА
ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТОНІЇ
У навчальному посібнику систематизовані знання, які надаються студентам на різних кафедрах з проблеми артеріальної гіпертонії. В ньому відображені питання патоморфології, фізіології, патофізіології, клініки, диференційної діагностики, сучасні методи обстеження лікування та профілактики.
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів, студентів

Сучасні методи діагностики та лікування артеріальної гіпертонії. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 184 с.

 

Ю.В. Марушко, С.А. Пісоцька, Т.В. Гищак, Т.В. Марушко 

КЛІНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА СЕМІОТИКА
УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ І СИСТЕМ У ДІТЕЙ
Навчальний посібник
Посібник розрахований для самостійної роботи студентів та інтернів по клінічному обстеженню дітей. В посібнику наводиться методика обстеження і основні симптоми ураження різних органів та систем, вікові особливості становлення окремих функцій дитячого організму.
Навчальний посібник відповідає програмі навчання студентів та лікарів-інтернів, затвердженій МОЗ України для вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Клінічне обстеження та семіотика уражень органів та систем у дітей. – К.: МВЦ «Медінформ», 2009. – 192 с.

 

ЗБІРНИК питань та тестових завдань
для комп’ютерного контролю за фахом «ПЕДІАТРІЯ» 

(для вищої, першої, другої категорії та лікаря-спеціаліста)
2009 р.
Авторський колектив:
Бережний Вячеслав Володимирович, Нагарна Наталія Володимирівна,
Казак Світлана Сергіївна, Охотнікова Олена Миколаївна,
Марушко Юрій Володимирович, Марушко Тетяна Вікторівна і ін..

 

За редакцією проф.  О.П. Волосовця та Ю.В. Марушка 

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ПЕДІАТРІЇ
Навчальний посібник
Посібник призначений для засвоєння невідкладної допомоги у дітей. До нього увійшли 22 невідкладні стани, що наведені в QKX та ОПП спеціаліста. У кожній темі подано визначення стану, етіологію, ланцюги патогенезу, клініко-лабораторні критерії діагнозу, невідкладну допомогу на н. концентрати та госпітальному етапах, указано препарати та їх дози. Схеми невідкладної допомоги відповідають протоколам лікування захворювань у дітей, затвердженим МОЗ України в 2005-2007 pp.
Навчальний посібник відповідає програмі, затвердженій МОЗ України, і розрахований на студентів старших курсів, лікарів-інтернів, педіатрів та лікарів сімейної медицини.

Невідкладні стани в педіатрії: Навч. Посіб.— Xарків: Прапор. — 2008. – 200с.

 

За редакцією професора Ю.В. Марушка 

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКО-ЛАТИНСЬКО-РОСІЙСЬКА
ТЕРМІНОЛОГІЯ З ПЕДІАТРІЇ
У довіднику представлено майже тисяча медичних термінів з педіатрії українською, англійською, латинською та російською мовами. До кожного з них надається тлумачення. Для кращого вивчення термінів англійською мовою наведена транскрипція цих слів.
Довідник розрахований, в першу чергу, на студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, а також може бути використаним в роботі лікарів-педіатрів.

Українсько-англійсько-латинсько-російська термінологія з педіатрії / В.Ф. Москаленко, Ю.В. Марушко, С.А. Пісоцька та ін..; За ред. проф. Ю.В. Марушка. — Київ, 2008. — 152 с.

 

За редакцією професора В.В. Бережного 

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТА ПРОТИГРИБКОВА ТЕРАПІЯ
В ПЕДІАТРІЇ
Довідник для педіатрів та лікарів загальної практики — сімейної медицини
У довіднику представлена сучасна класифікація антибактеріальних засобів за хімічною структурою, механізмом та спектром дії. Послідовно, в систематизованому порядку висвітлені загальна фармакологічна характеристика та режим дозування сучасних антибактеріальних та протигрибкових засобів, які використовуються в педіатричній практиці на Україні.
Довідник рекомендований для педіатрів, лікарів загальної практики — сімейної медицини та всіх фахівців, які надають медичну допомогу дітям.

Антибактеріальна та протигрибкова терапія в педіатрії: Дов. / За ред.. проф..  В.В. Бережного. — К.: «Червона Рута-Турс», 2008. — 296 с.

 

Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак 

МАНІПУЛЯЦІЇ В ПЕДІАТРІЇ
(ПОКАЗАННЯ І ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ)
Навчальний посібник
Посібник призначений для засвоєння медичних маніпуляцій студентами, що навчаються на педіатричних кафедрах за спеціальністю 7.110101 — лікувальна справа, відповідно до ОКХС (наказ МОН України від 16 квітня 2003 року № 239).

Маніпуляції в педіатрії (показання і техніка виконання): Навч. Посіб. / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак. – К.: Вид. Паливода А. В., 2007. – 104 с. –Бібліогр.: 104 с.

 

За редакцією професора В.І. Ципріяна. 

ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ З ОСНОВАМИ НУТРИЦІОЛОГІЇ
У двох книгах. Книга 1.
У книзі 1, ґрунтуючись на сучасній теорії харчування і вчення про функції їжі та її біологічну дію на організм, автори висвітлюють гігієнічні принципи раціонального харчування окремих груп населення, основи профілактики аліментарних та аліментарно зумовлених захворювань, дають гігієнічну і нутриціологічну характеристику харчових продуктів, визначають організаційно-правові основи їх експертизи.
Для студентів та інтернів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Може бути корисним також слухачам закладів післядипломної освіти та практичним лікарям із загальної гігієни, гігієна харчування та дієтології.

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. — Кн. 1 / Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко, О.В. Благодарова та ін..; За ред.. проф. В.І. Ципріяна. — К.: Медицина, 2007. — 528 с.

 

Ю.В. Марушко, Т.І. Олефір, О.Л. Таринська,
М.І. Борисенко, Н.С. Бойко, Г.Г. Шеф,
О.Д. Московенко, О.В. Лавренчук, О.В. Чабанович,
Т.В. Марушко, В.В. Бринь 

ДИТЯЧІ ХВОРОБИ
Посібник для самостійної роботи студентів 6 курсу
2006
Посібник розрахований для засвоєння тем самостійних занять з дитячих хвороб студентами шостого курсу, які навчаються за спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа» та 7.110105 «Медико-профілактична справа». В посібник ввійшли 13 тем самостійних занять з дитячих хвороб. Наводяться мета заняття, зміст, література. Важливими є завдання для самоконтролю, тести, задачі з еталонами відповідей.
Навчально-методичний посібник відповідає програмі, затвердженій МОЗ України, і розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.

 

В.А.Туманов, Ю.В.Марушко, О.П.Вікторов, Т.В.Гищак 

ФАРМАКОТЕРАПІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ
В довіднику представлені принципи фармакотерапії та фармпрепарати, що застосовуються в педіатрії. Наведені дози препаратів, вказані схеми лікування з урахуванням протоколів терапії, затверджених МОЗ України (2005).
Для педіатрів, дитячих кардіоревматологів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів (факультетів) післядипломної освіти.

Фармакотерапія серцево-судинних захворювань у дітей. – К,: «Друкар» 2006, 204 с.

 

Марушко Ю.В., Пісоцька С.А., Гичка С.Г.,
Бойко Н.С, Гаєвська А.В.

ГЕМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ
Навчально-методичний посібник
Посібник розрахований для засвоєння тем аудиторних та самостійних занять з гематології дитячого віку студентами п’ятого курсу, які навчаються за спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа». В посібник ввійшли 8 тем аудиторних та самостійних занять з гематології дитячого віку. Наводяться мета заняття, зміст, література. Важливими є завдання для самоконтролю.
Навчально-методичний посібник відповідає програмі, затвердженій МОЗ України (2002), і розрахований на студентів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації.

Гематологія дитячого віку: Навчально-методичний посібник. – К.: КВІЦ, 2005. – 124 с.

 

Ю.В. Марушко, Т.I. Олефір, С.А. Пісоцька,
Н.С. Бойко,О.Л. Таринська, Г.Г. Шеф,
О.В. Лавренчук 

ГОСПІТАЛЬНА ПЕДІАТРІЯ
Посібник для самостійної роботи студентів
2005
Посібник розрахований для засвоєння тем самостійних занять з госпітальної педіатрії студентами п’ятого курсу, які навчаються за спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа» та 7.110105 «Медико-профілактична справа». В посібник ввійшли 15 тем самостійних занять з госпітальної педіатрії, додатки. Наводяться мета заняття, зміст, література. Важливими є завдання для самоконтролю, тести, задачі з еталонами відповідей.
Навчально-методичний посібник відповідає програмі, затвердженій МОЗ України, і розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Е.П. Манолова, І.Б. Єршова, Ю.В. Марушко,
М.В. Воронов, Т.В. Гищак, Г.Г. Шеф 

ДІЛОВІ КЛІНІЧНІ ІГРИ З ПЕДІАТРІЇ
Посібник містить сценарії ділових клінічних ігор з невідкладних станів у дітей, що включені до практичних занять з педіатрії для студентів випускників медичних вузів України.
Ділова клінічна гра – модель багатьох аспектів діяльності лікаря, яка імітує як чисто професійні ситуації, так і необхідні організаційні функції, а також умови спілкування з колегами, хворими, їх родичами. Проведення такої гри дає змогу досить швидко оволодіти навичками прийняття відповідальних особистих і колективних рішень в різних ситуаціях, то сприяє набуванню досвіду і розвиває вміння працювати.
В посібнику, який розрахований на викладачів, викладені сучасні рекомендації з методики проведення ділової клінічної гри, в центрі якої знаходиться хвора дитина в екстремальній ситуації.

Ділові клінічні ігри з педіатрії / Луганськ; Київ: Луганський державний медичний університет, 2005. – 120 с.

 

Ю.В. Марушко, П.С. Мощич, Т.І. Олефір,
О.Л. Таринська, М.І. Борисенко, В.Л. Дембіцький,
О.В. Чабанович, О.В. Лавренчук, Г.Г. Шеф,
Н.С. Бойко, О.Д. Московенко, Т.В. Гищак 

ФАКУЛЬТЕТСЬКА ПЕДІАТРІЯ
Посібник для самостійної роботи студентів
2004
Посібник розрахований для засвоєння тем самостійних занять з факультетської педіатрії студентами четвертого курсу, які навчаються за спещальністю 7.110101 «Лікувальна справа» та 7.110105 «Медико-профілактична справа». В посібник ввійшли 18 тем самостійних занять з факультетської педіатри. Наводиться мета заняття, зміст, література. Важливими є завдання для самоконтролю.
Навчально-методичний посібник відповідає програмі, затвердженій МОЗ України, і розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.

 

Ю.В. Марушко, П.С. Мощич, Т.І. Олефір,
О.Л. Таринська, М.І. Борисенко, В.Л. Дембіцький,
О.В. Чабанович, О.В. Лавренчук, Г.Г. Шеф,
Н.С. Бойко,О.Д. Московенко, Т.В. Гищак 

ПРОПЕДЕВТИЧНА ПЕДІАТРІЯ
Посібник для самостійної роботи студентів
2004
Посібник розрахований для засвоєння тем самостійних занять з пропедевтичної педіатрії студентами другого та третього курсу, які навчаються за спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа» та 7.110105 «Медико-профілактична справа». В посібник ввійшли 15 тем самостійних занять з пропедевтичної педіатрії. Наводяться мета заняття, зміст, література. Важливими є завдання для самоконтролю.
Посібник відповідає програмі, затвердженій МОЗ України, і розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

За ред.. П.С. Мощича, О.Г. Суліми 

НЕОНАТОЛОГІЯ
Навчальний посібник
У першому вітчизняному посібнику з неонатологіі на сучасному рівні наведено актуальні проблема патології новонародженого, нові підходи до діагностики, профілактики, лікування, зокрема інтенсивної терапії, парентерального харчування новонароджених. Особливої уваги надано практичному аспекту ведення новонароджених, що перебувають у критичних станах.
Для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, лікарів-педіатрів, неонатологів. Може бути корисним для анестезіологів та лікарів інших спеціальностей.

Неонатологія: Навч. Посіб. — К.: Вища н.., 2004. – 407 с.

 

Ю.В. Марушко, С.Г. Гичка, П.С. Мощич, С.А. Пісоцька,
А.В. Гаєвська, Т.В. Марушко, Т.В. Гищак 

УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ З КУРСУ ДИТЯЧИХ ХВОРОБ
Посібник розрахований, в першу чергу, на студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, а також може бути використаним в роботі лікарів-педіатрів.
У посібнику наведено близько 1000 українсько-латинсько-російських термінів, що використовуються при вивченні курсу дитячих хвороб з їх роз’ясненням.

Українсько-латинсько-російська термінологія з курсу дитячих хвороб. – К.: ПОЛЮС, 2003. – 100 с.

 

П.С. Мощич та інші 

МЕДИЦИНА ДИТИНСТВА
ТОМ 3
(у чотирьох томах)
У третьому томі навчального посібника найбільше місце відведено інфекційним захворюванням. Викладені відомості про особливості мікробної флори у дітей епідемічну роль гризунів та членистоногих у передачі захворювань. Описані перинатальні інфекції та особливості їх перебігу. Багато уваги приділено вірусним, бактеріальним, протозойним і кишковим інфекціям, а також завізним інфекційним захворюванням. Даються відомості про діареї у дітей грудного віку. Спеціальні розділи присвячені захворюванням нервової та ендокринної систем, гематології, ортопедії та травматології, а також вегетативним дисфункціям у дітей.
Для інтернів медичних вузів і курсантів інститутів та факультетів удосконалення лікарів. Може також використовуватися педіатрами, фахівцями вузького профілю, які обслуговують дитяче населення, а також студентами медичних вузів.

Медицина дитинства, том 3 / К.: Здоров‘я, 1999.

 

П.С. Мощич, Ю.В. Марушко, О.В. Чабанович,
Г.Г. Шеф, В.Л. Дембіцький та інші 

МЕДИЦИНА ДИТИНСТВА
ТОМ 4, книга 1
(у чотирьох томах)
У четвертому томі (книга 1) навчального посібника найбільше уваги приділено висвітленню питань кардіології та захворювання судин. Окремі розділи присвячено проблемам дитячої онкології, дифузним захворюванням сполучної тканини, дисмікроелементозам, впливу екологічних чинників на здоров’я дитячого населення. Деякі викладені тут питання педіатрії розглядаються в українській навчальній літературі вперше.
Для інтернів медичних вузів, курсантів інститутів і факультетів удосконалення лікарів. Посібник може бути корисним і для студентів старших курсів медичних вузів і всіх лікарів, які обслуговують дитяче населення.

Медицина дитинства, том 4, книга 1 / К.: Здоров‘я, 1999.

 

П.С. Мощич та інші 

МЕДИЦИНА ДИТИНСТВА
ТОМ 4, книга 2
(у чотирьох томах)
Висвітлено проблеми здоров’я дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та особливості їхнього харчування в умовах тривалого впливу малих доз йонізуючого випромінювання. Розглянуто критичні стани у дітей, сучасні методи інтенсивної терапії та реанімації. Окремий розділ присвячено патології органа зору. Охарактеризовано вплив мікросоціальних чинників на розвиток дітей, проблеми жорстокого поводження з дітьми та їхньої занедбаності.
Для інтернів вищих медичних навчальних закладів, а також для слухачів вищих медичних закладів післядип-ломної освіти. Може бути корисним для студентів вищих медичних навчальних закладів і всіх лікарів, які обслуговують дитяче населення.

Медицина дитинства, том 4, книга 2 / К.: Здоров‘я, 2001.

П.С. Мощич, Ю.В. Марушко, М.І. Борисенко, та інші 

МЕДИЦИНА ДИТИНСТВА
ТОМ 4, книга 3
(у чотирьох томах)
Детально охарактеризовано особливості застосування і дії лікарських засобів у педіатрії. Наведено фітотерапевтичні і гомеопатичні засоби (в тому числі новітні н. концентрати), які застосовують у педіатричній практиці. Окремий розділ присвячено методам аерозольтерапії при хворобах органів дихання. Розглянуто застосування у дітей методів рефлексо- і фізіотерапії, інформаційно-хвильової терапії та прийомів лікувального масажу. Висвітлено проблему фізичного здоров’я дітей і підлітків, діагностику та оздоровлення їх засобами фізичної культури.
Для інтернів вищих медичних навчальних закладів, а також для слухачів вищих медичних закладів післядипломної освіти.

Медицина дитинства, том 4, книга 3 / К.: Здоров‘я, 2001

Под общей редакцией С.А.Олейника, Л.М.Гуниной, Р.Д. Сейфуллы 

ФАРМАКОЛОГИЯ СПОРТА
В книге на основе современных данных медицинских, биологических и спортивно-педагогических дисциплин освещены основные положения фармакологии спорта как сферы научного знания и практической деятельности. Подробно рассмотрены фундаментальные положения общей фармакологии применительно к фармакодинамике и фармакокинетике лекарственных препаратов, а также спортивно-медицинские аспекты их применения при интенсивных физических нагрузках разной напревленности. Представлена частная фармакология препаратов различных групп с определением сферы их применения. Охарактеризованы диетические добавки, отмечены их отличия от лекарственных средств. Особый акцент сделан на группах фармакологических средств эргогенной направленности, обладающих цитопротекторным эффектом в отношении жизненно важных огранов. Дана фармакологическая характеристика основных допинговых веществ, показано их влияние на здоровье, качество жизни и спортивное долголетие спортсменов.
Для преподавателей медицинских и спортивных вузов, фармакологов, научных работников, спортивных врачей и тренеров.

Фармакология спорта / Горчакова Н.А., Гудивок Я.С., Гунина Л.М., Марушко Ю.В. и др; под общ. ред. С.А. Олейника, Л.М. Гуниной, Р.Д. Сейфуллы. – К.: Олимп. л-ра, 2010. – 640 с.: ил., табл. – Библиогр.: С. 631-639.

Укладач О.П. Мощич 

КОРИФЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДІАТРІЇ
ПРОФЕСОР ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ МОШИЧ
До 80-річчя з дня народження
Присвячено світлій пам’яті Мощича Петра Степановича (1928-2006). Це оповідь про життєвий шлях, наукові здобутки, суспільну діяльність видатного українського вченого-педіатра, завідувача кафедри педіатрії № 3 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, доктора медичних наук, професора, лауреата Державної премії України, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої школи України, головного дитячого інфекціоніста (1969-1972 pp.) та головного педіатра МОЗ України (1972-1989 рр.) П.С. Мощича.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної педіатрії.

Корифей української педіатрії професор Петро Степанович Мощич (До 80-річчя з дня народження): Наук.-інформ. вид. / Уклад. О. П. Мощич; За ред. Ю. В. Марушка, О. П. Мощича. – К.: Вища шк., 2008. – 183 с.

 

Под редакцией С.А. Олейника, Л.М. Гуниной 

СПОРТИВНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ДИЕТОЛОГИЯ
В книге подробно освещаются методы и средства современного фармакологического обеспечения тренировочного процесса и принципы рационального питания спортсменов. Изложение ведется с учетом специализации и квалификации спортсменов, их поло-возрастных особенностей, периода подготовки и направленности нагрузок. Помимо лекарственных средств, даны описание и рекомендации по использованию и дозировке продуктов повышенной пищевой ценности и биологически активных пищевых добавок (БАД). Необходимое внимание уделено фармакокоррекции целого ряда типичных для спортсменов пограничных и патологических состояний: синдрома перенапряжения, синдрома “спортивного” сердца, климато-поясной деза-датации, спортивных иммунодефицитов, травм и т.д.
Пособие предназначено для спортивных врачей, тренеров, студентов и преподавателей медицинских вузов.

Спортивная фармакология и диетология. — М. : 000 “И.Д Вильямс” 2008. – 256 с.: ил.

 

П.С. Мощич, Ю.В. Марушко 

КАРДІОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО І ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
Висвітлено сучасні досягнення з діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань у дітей. Значну увагу приділено сучасним параклінічним методам обстеження дітей, що вкрай потрібно для встановлення правильного діагнозу, проведення диференційної діагностики з клінічно подібними захворюваннями і на цій підставі призначення необхідного лікування. Особливості цієї групи захворювань у підлітків докладніше висвітлено лише щодо захворювань, за яких клінічна симптоматика відрізняється від такої у дітей.
Для педіатрів, лікарів-інтернів, курсантів вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти, студентів вищих навчальних медичних закладів

Кардіологія дитячого і підліткового віку: Наук.-практ. посіб. / П.С. Мощич, Ю.В. Марушко, С.О. Бабко та ін.; За ред. П.С. Мощича, Ю.В. Марушка. – К,: Вища шк.,2006. – 422 с: іл.

 

Е.В. Прохоров, В.В. Бережной, Ю.В. Марушко, Т.В. Марушко, Л.Л. Челпан

СУСТАВНОЙ СИНДРОМ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
В книге изложены материалы, касающиеся вопросов дифференциальной диагностики суставного синдрома в педиатрии. Отдельные разделы посвящены анатомо- физиологическим особенностям опорно-двигательного аппарата, особенностям сбора анамнеза, методам объективного и дополнительного исследования ребёнка с патологией суставов.
Представлены сведения о наиболее часто встречающихся заболеваниях, которые сопровождаются суставным синдромом. Достаточно подробно рассматриваются общие принципы и частные аспекты лечения заболеваний, протекающих с поражением суставов.
Настоящая монография рассчитана на участковых педиатров, врачей детских соматических отделений, детских ревматологов, фтизиатров, ортопедов. Может быть использована в качестве учебного пособия для субординаторов педиатрического отделения, интернов-педиатров.
Донецк-2006

 

под ред. проф. И.В. Богадельникева, проф. В.Л Зубарева, проф. А.В. Кубышкина 

ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ
(мертвые учат живых)
У монографії представлені клінічні випадки захворювань, важких для діагностики та лікування, багато з яких закінчилися летально.
В більшості випадків зроблена спроба прослідкувати можливий діагностичний пошук, зробленний лікарем, поведена клінічна оцінка симптомів, їх значимість та користь того чи іншого діагнозу, скриті допущені помилки в організації лікувального процесу.
Кожна глава закінчуется резюме, в якому запропонована схема дій лікаря при даній патології.
Оскільки, в лікувальній практиці від неблагоприємних (исходов) ісходів ніхто не гарантований, то лікарю необхідно знати почуття, які притаманні батькам і рідним. Цьому присвячена глава Переживання (переживання) втрати”.
Важливим, з професійної точки зору, являєтся підтвердження вірності дій лікаря при лікуванні хворого, особливо при неблагоприємних (исходах) ісходах. Ці питання обговорюються в главі “Тактика постановки паталогоанатомічного діагнозу”.
Відповідальності батьків перед дітьми, їх ролі в розвитку хвороби та смерті присвячена глава “Причини хвороби та смерті з точки зору Православної Церкви”.

Трудный диагноз (мертвые учат живых): Учебно-методическое пособие для студентов и врачей / под ред. проф. И.В. Богадельникева, проф. В.Л Зубарева, проф. Кубышкина – ООО “Издательский дом “Рич Фокс”, 2004. – 444 с.