Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Історія кафедри

25 вересня 1944 року в Київському медичному інституті була створена кафедра факультетської – пропедевтичної педіатрії, яку очолила доцент В.Г. Балабан (наказ №226 від 27.09.1944р.). Ця дата вважається  датою заснування кафедри факультетської педіатрії (нині педіатрії післядипломної освіти) Київського медичного інституту. Засновником кафедри стала професор Віра Григорівна Балабан

Протягом всіх років роботи кафедра змінювала свою назву – кафедра факультетської педіатрії, кафедра дитячих хвороб №1, кафедра педіатрії №3, кафедра педіатрії післядипломної освіти.

Завідувачі кафедри:

з 1944 по 1963 р. – професор Віра Григорівна БАЛАБАН,

з 1963 по 1965 р. – професор Іван Михайлович РУДНЄВ,

з 1965 до 1982 р. – професор Прокопій Микитович ГУДЗЕНКО,

з 1983 р. по 1996 р. та  з 2001р. по 2003 р – професор Петро Степанович МОЩИЧ.

з 1996 р. по 2001 р. доктор медичних наук Віктор Дмитрович ЛУКАШУК.

з 2003 р. по теперішній час – професор Юрій Володимирович МАРУШКО.

Професор В.Г. Балабан читала класичні клінічні лекції та була блискучим клініцистом. На кафедрі здійснювалося викладання пропедевтичної та факультетської педіатрії протягом 1944 – 1946 років. 15 січня 1946 року курс пропедевтичної педіатрії виділився в самостійну кафедру і кафедра факультетської педіатрії стала окремою. На 1948-1949 навчальний рік кафедри факультетської та госпітальної педіатрії були об’єднані під керівництвом професора В.Г.Балабан на базі лікарні ім. М.І. Калініна (наказ №504 від 1.09.1948р.).

Назва кафедри факультетської педіатрії декілька разів змінювалася. З 1984 року вона називалася кафедрою дитячих хвороб № 1 КМІ, з 1990 року – кафедрою факультетської педіатрії КМІ, з 1994 року – кафедрою дитячих хвороб № 3 Українського державного медичного університету, з 1995 року набула назву – кафедра педіатрії №3 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. В 2003 році кафедра була реорганізована (наказ № 181-л від 19.02.2003 року) та розділена на кафедру педіатрії №3 та кафедру педіатрії №5. З моменту створення в 2015 році Інституту післядипломної освіти кафедра має теперішню назву кафедра педіатрії післядипломної освіти.

В кінці 40 років минулого сторіччя на кафедрі працювали доцент П.С. Бунчик, асистенти Д.К. Іцкович, А.М. Мяснікова, С.А. Мінц, А.Р. Вайсфельд, в 1948-1949 роках – доцент Зельдіч Л.Є. та асистент А.Г. Слонімська, доцент П.С. Бунчик, яка для декількох поколінь маленьких киян стала справжнім сімейним лікарем.

Основним напрямком досліджень в 50-60 роки минулого сторіччя було вивчення етіології, патогенезу, клініки, діагностики і лікування гострих шлунково-кишкових захворювань та ревматизму у дітей. З 1960 року під керівництвом проф. В.Г. Балабан почата робота з вивчення стафілококової інфекції у дітей, що стало основною науковою тематикою кафедри на багато років. В 50 роках колектив кафедри поповнили асистенти О.І. Лушина та Л.Г. Компанієць, протягом року виконувала обов’язки професора Е.Г. Городецька (1953-1954). А з середини 50-х років стали асистентами, а в подадьшому доцентами, аспіранти О.Л. Зикова, П.С. Мощич, А.А. Єрьоменко, В.М. Сідельников.

проф. В.Г. Балабан

У 1963р. кафедру очолив професор І.М. Руднєв. Професор Іван Михайлович Руднєв був вишукано інтелігентною людиною, мав дуже широко коло наукових інтересів. Разом з професором І.М. Руднєвим працював досвідчений науково-педагогічний колектив – доценти Мощич П.С., Сідельников В.М., Бунчик П.С., асистенти Зикова О.Л., Єрьоменко А.А., Компанієць Л.Г., Шульженко Т.І., Кузьменко Н.Д.

У 1965 році кафедру очолив доктор медичних наук, професор П.Н. Гудзенко, 100-річчя з дня народження якого медична спільнота відзначила в минулому році.

проф. Гудзенко П.М.

Він підготував 24 кандидата і 3 докторів медичних наук. П.М. Гудзенко був деканом педіатричного факультету (1976-1978), головним педіатром МОЗ України (1966), головою правління наукового товариства педіатрів УРСР.  Лауреат Державної премії УРСР (1979 р.). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапору та медалями. Учасник Великої Вітчизняної війни. Під керівництвом професора П.Н.Гудзенка були продовжені роботи з проблем шлунково-кишкових  захворювань у дітей раннього віку, стафілококової інфекції і серцево-судинної патології.

Професор П.Н. Гудзенко встановив значення ацидофільно-дріжджевих сумішей у профілактиці коліентеритів у дітей, що були впроваджені в практику молочних кухонь. Кафедра факультетської педіатрії №1 підтримувала тісні зв’язки з усіма кафедрами педіатричного профілю медичних інститутів України, в результаті чого з’явилося три видання підручника «Дитячі хвороби» за редакцією професора П.Н. Гудзенко. Редактори й автори підручника, що став настільною книгою українських педіатрів багатьох випусків медичних вузів,– професора  П.Н. Гудзенко, І.М. Руднєв і П.С. Мощич визнані  Лауреатами Державної премії УРСР.

У 1983 році (після смерті професора П.Н. Гудзенко в 1982 р.) кафедру очолив професор П.С. Мощич. Доктор медичних наук (1967), професор (1970), академік Академії наук вищої школи України, Нью-Йоркської академії наук (США). Закінчив медичний факультет Ужгородського Державного університету в 1952 р. Вихованець професора В.Г. Балабан і професора І.М. Руднєва. З 1971 по 1983 року завідував кафедрою дитячих інфекційних хвороб. З 1983 р. по 1996 р. та з 2001 р. по 2003 р. – завідувач кафедри педіатрії № 3 НМУ.

проф. Мощич П.С.

Основні напрямки наукової роботи: кардіологія дитячого віку, туберкульоз, профілактика захворювань у дітей, гострі краплинні і кишкові інфекції, гепатити, нейроінфекції, організація медичної допомоги дітям. П.С.Мощич вперше в нашій країні описав у дітей вібраційний систолічний шум, застосував і вивчив пробу з амілнітритом для диференціальної діагностики серцевих шумів. Автор більш 670 наукових праць, 47 монографій, посібників (автор і співавтор), у тому числі – 6 книг посібника “Медицина дитинства”, 15 винаходів (патентів), 60 методичних рекомендацій, 56 інформаційних листків. Підготував 8 докторів та 26 кандидатів медичних наук, серед них – доктор медичних наук Тришкова Л.А (була завідувачем кафедри дитячих інфекційних хвороб КМІ), доктор медичних наук Л.І. Чернишова (завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб КМАПО); доктор медичних наук, професор Ю.В. Марушко нині завідувач кафедри післядипломної освіти; доктор медичних наук, професор М.І. Борисенко – професор кафедри післядипломної освіти на теперішній час; доктор медичних наук, професор Т.В. Гищак — нині професор кафедри; кандидати медичних наук О.Л. Таринська, Н.С. Бойко,  Г.Г. Шеф – нині доценти кафедри педіатрії  післядипломної освіти;  О.В. Чабанович – асистент кафедри; доцент В.Л. Дембіцький – працював головним лікарем ДКЛ №8.

П.С. Мощич протягом майже 20 років був Головним дитячим інфекціоністом, потім Головним педіатром МОЗ України.  Лауреат Державної премії України (1979). Заслужений діяч науки і техніки України (1989). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, орденом Святого Володимира, орденом Ярослава Мудрого, Орденом “За заслуги” 3-го ступеня, медалями. Учасник Великої Вітчизняної війни.  Під керівництвом проф. Мощича П.С. колектив кафедри продовжив вивчення стафілококових інфекцій у дітей, продовжує вивчення ревматизму. За період 1994 по 2001 побачили світ 6 томів  багатотомного посібника “Медицина дитинства” під редакцією професора П.С. Мощича, який набув великої популярності серед педіатрів. Професор П.С. Мощич очолював досвічений науково-педагогічний колектив, що складався з доцентів О.Л. Зикової, А.А .Єрьоменко, пізніше ще й доцентів В.В. Бережного та Л.І. Чернишової, та асистентів Л.В. Галицької, Т.М Ільїнської, М.І Борисенка, Л.В .Курило, Ю.В. Марушка, Т.І. Олефір. Захистили кандидатські дисертації і стали викладачами кафедри асистенти Н.С. Бойко, О.В. Чабанович, О.Л. Таринська, В.Л. Дембіцький, Г.Г. Шеф, О.В. Лавренчук, Т.В. Гищак.

У 1996 році завідувачем кафедрою педіатрії №3 було обрано доктора медичних наук В.Д. Лукашука. Доктор медичних наук (1992). Закінчив Львівський медичний інститут, учень професора Тебенчук Г.М. (НМАПО імені П.Л. Шупика).

Осовні напрямки наукової роботи присвячені проблемам дитячої гастроентерології т а кардіології.

У 2003 році кафедра педіатрії №3 була реорганізована і її очолив професор Ю.В.Марушко. Доктор медичних наук (2000), професор (2002). Закінчив Київський медичний інститут (1980 р.), учень професора П.М. Гудзенка та професора П.С. Мощича.

Заслужений лікар України (2020).

В 2015 році кафедра знову була реорганізована і ввійшла до складу ІПО НМУ. З цього часу кафедра педіатрії післядипломної освіти проводить підготовку інтернів за спеціальностями «Педіатрія» та «Неонатологія», «ЗП-СМ», проводить навчання студентів 2-3 курсів медичних факультетів, а також проводить курси тематичного удосконалення для лікарів різних спеціальностей.

З 2019 по 2020 рік співробітники кафедри пройшли підготовку та склали кваліфікований екзамен з англійської мови і здобули рівень мовної компетентності В2.

З 2020 року кафедра розпочала викладнання предметів «Propaedeutic of pediatrics», «Nursing practice pediatrics», «Care for children in the conditions of a pediatric hospital» для іноземних студентів факультету підготовки іноземних громадян. Відповідає за роботу з іноземними студентами асистент Хомич О.В.

Професор Марушко Ю.В. – завідувач кафедри з липня 2003 року по теперішній час. Основні напрямки наукової діяльності: диференційований підхід до терапії та реабілітації дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції, лікування та профілактика стафілококових захворювань у дітей, лікування та профілактика неревматичних захворювань серця у дітей, питання розвитку здорової дитини, фітотерапія в педіатрії, актуальні питання алергології.

Ю.В. Марушко є автором більш ніж 850 наукових праць, співавтором 13 монографій, 8 підручників, 66 навчальних посібників, 13 методичних рекомендацій, 12 галузевих нововведень. Пріоритетність виконаних досліджень підтверджена 51 авторськими свідоцтвами та патентами України.

Професор Марушко Ю.В. – член European Academy of Allergy and Clinical Immunology з 2019 р.

При кафедрі існує науковий студентський гурток з 1946 року. Активно брали участь у роботі наукового студентського гуртка за 1946-2014 роки понад 1000 студентів. Багато хто з них по закінченні інституту одержали дипломи з відзнакою, були рекомендовані на наукову роботу.

На кафедрі педіатрії ПО під керівництвом досвідчених викладачів проходили навчання всі студенти педіатричного факультету, а з 1998 року всі студенти медичного факультету №4, біля 5000 студентів. Останнім часом на кафедрі навчаються всі лікарі інтерни за спеціальностями «педіатрія» та «неонатологія».

Кафедрою для практичних лікарів проводяться тематичні удосконалення з актуальних проблем педіатрії, неонатології, невідкладних станів. На кафедрі впроваджені цикли спеціалізації та стажування з педіатрії, дитячої алергології, дитячої гастроентерології.

Вперше в Україні розроблена програма та навчальний план циклу ТУ «Основи молекулярної алергодіагностики».

Випускники кафедри успішно працюють в лікувально-профілактичних закладах України та за кордоном. Нині кафедра педіатрії ПО Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця продовжує славні традиції, засновані видатними співробітниками.

Кафедра пишається, що на ній в різні періоди вчилися і викладали:

В.М. Сідельников (чл.-кор. НАН, АМН України і РАМН, професор, завідував кафедрою госпітальної педіатрії, педіатрії №2 НМУ імені О.О.Богомольця),

В.В. Бережний (завідувач кафедри педіатрії №2 НМАПО ім. П.Л.Шупика, професор, нині професор цієї кафедри),

Л.І. Чернишова (Головний дитячий імунолог МОЗ України, завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб НМАПО їм. П.Л. Шупика, професор нині професор цієї кафедри),

Т.В. Марушко (завідувач кафедри педіатрії №2 НМАПО ім. П.Л.Шупика),

А.П. Волоха (завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМАПО їм. П.Л. Шупика),

А.А. Єрьоменко, О.Л. Зикова, В.П. Войтенко, Н.И. Мохорт, Г.І. Шульженко-Григорець, Є.Г. Вовчанський, Е.Г. Ісаєва, Л.В. Терещенко, М.В. Шапоренко, В.В. Романовський, В.Г. Петриченко, Н.І. Мринська, Є.А. Клопоцька, І.Г. Ситницька, Т.І. Фролова, Г.М. Коблянская, Л.В. Галицька, Т.М. Ільїнська, Г.В. Шафаренко, Л.М. Синчук, Н.О. Грищенко, В.М. Микеда, Л.В. Курило, Н.П. Гляделова, Н.І. Якуба, І.В. Магдик, Л.О. Ольховець, О.В. Добровольська, Н.Г. Іоніцой, О.В. Лавренчук та інші.

За вагомий внесок в підготовці медичних кадрів більшість викладачів кафедри представлена Вченою Радою НМУ імені О.О.Богомольця до відзнак МОЗ України та Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.

На сьогоднішній день основні напрямки науково-практичної роботи кафедри стосуються вивчення різноманітної соматичної патології у дітей. Основними з цих напрямків є: артеріальні дистонії (гіпертензія, гіпотензія) у дітей, толерантність до фізичного навантаження у дітей з різною соматичною патологією, мікроелементози, функціональні та органічні захворювання шлунково-кишкового тракту, лактазна недостатність, алергічний риніт у дітей.

За останні десять років на кафедрі видано 10 навчальних посібників для студентів та лікарів-інтернів, 5 методичних рекомендацій, 3 довідники для лікарів, одна монографія.

Найбільш фундаментальними з них є навчальні посібники, що присвячені кардіо-ревматологічним захворюванням у дітей – «Кардіологія дитячого віку» (2018) та «Ревматологія дитячого віку» (2019), у виданні яких приймали участь провідні дитячі кардіоревматологи України.

В 2020 році вийшли із друку навчальні посібники «Невідкладні стани в педіатричній практиці» видавництво «Медицина», «Клінічне обстеження та семіотика уражень органів та систем у дітей».

В 2021 році вийшов навчальний посібник «Догляд за хворою дитиною в умовах педіатричного стаціонару».

В 2020 році Ю.В. Марушко прийняв участь у написанні підручника «Неонатологія» у 3-х томах за редакцією проф. Знаменської Т.К.

Колектив кафедри у 2020 році: завідувач кафедри, професор Марушко Ю.В., професор Гищак Т.В., професор Борисенко М.І., доцент Бойко Н.С., доцент Шеф Г.Г., доцент Таринська О.Л., доцент Московенко О.Д., асистент Чабанович О.В., асистент Іовіца Т.В., асистент Хомич О.В., асистент Асонов А.О., лаборант Пархоменко Г.Ф.

З метою забезпечення навчального процесу для лікарів інтернів, слухачів циклів підвищення кваліфікації з кафедрою співпрацюють академік НАМН, професор Антипкін Ю.Г., професор Шадрін О.Г., професор Знаменська Т.К., професор Воробйова О.В., професор Уманець Т.В., професор Лавренчук О.В., д.м.н. Спринчук Н.В.

30.09.2021 року рішенням Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця реорганізовано кафедру педіатрії №5 медико-психологічного факультету шляхом приєднання до кафедри педіатрії післядипломної освіти.

До колективу кафедри в жовтні 2021 року приєдналися професор Лукашук В.Д., доценти Єсипова С.І., Дмитришин Б.Я., Ходаківська С.П., асистенти Дмитришин О.А., Шипелік Т.В., Бовкун О.А., Людвік Т.А.