Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Співробітники

 

Марушко Юрій Володимирович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, лікар-педіатр вищої категорії.

Заслужений лікар України (2020)

Народився 5 жовтня 1956 року, м. Київ.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1980 році за фахом «Педіатрія». Занесений у Золоту  книгу пошани КМІ. В цьому році розпочалася трудова діяльність на кафедрі факультетської педіатрії нині педіатрії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.  В 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-імунологічна характеристика та лікування стафілококових захворювань у дітей раннього віку». Керівник дисертації – професор П.М.Гудзенко, професор П.С.Мощич.

З лютого 1985 року асистент кафедри дитячих хвороб №1 Київського медичного інституту. З квітня 1993 року – на посаді, з 1994 – доцент кафедри педіатрії №3 Українського державного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

У 2000 році захистив докторську дисертацію за темою «Клініко-бактеріологічна та імунологічна характеристика дітей, які часто хворіють, і диференційовані методи їх лікування».

Отримав звання професора у 2002р.

З 2003 року завідувач кафедри педіатрії №3, з 2015р кафедри педіатрії післядипломної освіти. Одночасно з 2004 по 2015 роки декан факультету підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ України І-ІV рівнів акредитації НМУ імені О.О.Богомольця, у 2002-2003 рр. позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Ю.В. Марушко експерт клініко-експертної коміссії МОЗ України з 2013р.

З 1 серпня 2015 року кафедра педіатрії післядипломної освіти під керівництвом Ю.В. Марушко розпочала новий етап роботи – підготовку на післядипломному рівні в Інституті післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця лікарів інтернів за фахом «Педіатрія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Медицина невідкладних станів». Були вперше розроблені навчально-методичні матеріали для роботи кафедри з інтернами, впроваджено ряд тренінгів, тестування on-line. Розроблені програми циклів тематичного удосконалення, стажування, спеціалізації для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини слухачів ІПО.

Ю.В. Марушко вперше в Україні вивчив особливості перебігу стафілококової інфекції у дітей раннього віку, підходи до терапії із застосуванням протистафілококових препаратів. Зазначені дослідження були узагальнені в кандидатській дисертації.

Подальші наукові розробки Ю.В. Марушка пов’язані із дослідженням ролі імунітету та окремих бактерій у формуванні групи дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції. Ряд отриманих результатів лягли в основу докторської дисертації. Розроблений новий підхід до вивчення проблеми лікування та реабілітації хворих з повторними респіраторними захворюваннями верхніх дихальних шляхів, що дозволяє з урахуванням клініки, стану колонізаційної резистентності тонзил, показників імунітету виділити клінічні, етіологічні та патогенетичні варіанти частих респіраторних інфекцій у дітей, в т.ч. з хронічним тонзилітом, і сприяє індивідуальному лікуванню цих пацієнтів. Результатом проведених досліджень був захист докторської дисертації у 2000 році.

Подальша наукова тематика професора Ю.В. Марушка пов’язана із розробкою та впровадженням рекомендацій щодо лікування та реабілітації дітей, що хворіють на респіраторні інфекції. Проведені епідеміологічні дослідження щодо стану мікроелементного забезпечення дітей, в особистості залізом, цинком, міддю, інші, розроблені лікувальні схеми для цих дітей. Розроблені лікувальні схеми для дітей з вторинною кардіоміопатією, вегетативними дисфункціями, пневмоніями, атопічним дерматитом.

На сьогоднішній день основні напрямки науково-практичної роботи Ю.В.Марушко стосуються вивчення різноманітної соматичної патології у дітей. Основними з цих напрямків є: артеріальні дистонії (гіпертензія, гіпотензія) у дітей, толерантність до фізичного навантаження у дітей з різною соматичною патологією, мікроелементози, функціональні та органічні захворювання шлунково-кишкового тракту, лактазна недостатність, алергічна патологія.

В лікарнях на базі кафедри професором Ю.В. Марушко впроваджені ультразвукові методи дослідження, добовий моніторинг ЕКГ, добовий моніторинг артеріального тиску, велоергометрія, визначення вмісту мікроелементів, імунологічні дослідження, дихальний водневий тест з навантаженням харчовою лактозою.

Автор більш ніж 850 наукових праць, співавтор 13 монографій, 8 підручників, 66 навчальних посібників, 13 методичних рекомендацій, 12 галузевих нововведень. Пріоритетність виконаних досліджень підтверджена  51 авторськими свідоцтвами та патентами України. Індекс Гірше за Web of Science 1 та Scopus 1.

Ю.В. Марушко успішно готує висококваліфіковані кадри з педіатрії. Під його керівництвом навчаються 3 аспіранти.

Ю.В. Марушко член Правління Асоціації педіатрів України з 2004 року, відповідальний секретар  Асоціації педіатрів України, член редакційної ради трьох фахових медичних журналів.

Член European Academy of Allergy and Clinical Immunology з 2019р.

Член спеціалізованої вченої ради Д.26.003.04 Національного медичного університету по захисту докторських дисертацій за фахом «Педіатрія». Член апробаційної ради за фахом «Педіатрія».

3 місце в рейтингу серед неауково-педагогічних працівників клінічних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця за 2020/2021 навчальний рік.

Нагороджений Почесною Грамотою МОН України (2002), Почесною грамотою МОЗ України (2004), Подякою Київського міського голови (2007, 2010). Нагороджений Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня (Українська православна церква, Київський патріархат) (2010), Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.). Нагороджений орденом «Юрія Переможця» від Митрополита Київського і всієї України Епіфанія (2021р.).

 

 

 

 

Гищак Тетяна Віталіївна, 1969 року народження, науковий ступінь – доктор медичних наук, звання — професор, посада — професор кафедри педіатрії.

Закінчила Український державний медичний університет у 1994 році.

В 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: «Стан провідникової системи серця у дітей з надшлуночковими пароксизмальними тахікардіями і критерії диференційованої терапії».

В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми: «Первинна артеріальна гіпертензія у дітей: системні механізми адаптації, диференційована терапія».

Наукова робота пов’язана із вивченням перебігу і розробкою нових методів діагностики та лікування артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків. Має 265 наукових праць, 3 патенти України. Є співавтором 29 навчальних посібників та однієї монографії. Нагороджена Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.), подякою Міністерства охорони здоров’я України (2021р.).

 

 

 

 

Борисенко  Михайло Іванович, доктор медичних наук, професор

У 1976 році Закінчив з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені акад. О. О. Богомольця, занесений до Золотої Книги Пошани інституту. Паралельно в 1976 році також закінчив Київський інститут патентознавства.

Кандидатську дисертацію на тему: «Клінічне значення показників ліпідного обміну при хронічному гастриті та виразковій хворобі у дітей» захистив  у 1981 році,   а докторську дисертацію на тему: «Імунозалежність та напрямки імунотерапії хронічних захворювань гастродуоденальної зони у дітей» – в 1996 році.

З січня 1981 року по листопад 1991 року – асистент,  з листопада 1991 року – доцент,  а з 1.09.2014  – професор кафедри   педіатрії №3(нині педіатрії післядипломної освіти). Вчені звання присвоєно: «Доцент» – у 1993 році,   «Професор» – у 2015 році.

Автор 256 наукових праць, із них 13 книг (монографії, посібники) 3 винаходів, 5 раціоналізаторських пропозицій., 2 методичних реомендацій та 2 інформаційних листів.

М. І. Борисенко відповідає на кафедрі за навчально-методичну роботу на 3 курсах та за лікувальну роботу в КНП «Дитяча клінічна лікарня №8 м. Києва», керівник наукового гуртка інтернів, з 2006 по 2008 рік був завучем кафедри. Член апробаційної, спеціалізованої та циклової методичної рад з фаху «Педіатрія» з 1996 року по 2020 рік. З 1995 по 2000 роки – секретар ректорату НМУ .імені О. О. Богомольця.

Коло наукового інтересу: вивчення імунозалежністі та розробка напрямків імунотерапії хронічних захворювань гастродуоденальної зони, патологія молодшого дитинства.

За сумлінну та ефективну працю відзначений Подякою та Почесною грамотою МОЗ України, Подякою Київського міського голови, Почесними грамотами Департаменту охорони здоров’я м. Києва, Вченої Ради  Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2019р.) та Ради київської профспілки працівників охорони здоров’я (2021 р.).

Учасник бойових дій. Нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» та іншими.

 

 

 

Писарєв Андрій Олександрович – доктор медичних наук, професор  кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, лікар-педіатр, лікар-неонатолог вищої категорії.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1988 році за фахом «Педіатрія». Інтернатура з неонатології в 1988-1989 роках. В 1989 році розпочалася трудова діяльність в якості лікаря-неонатолога в київському пологовому будинку № 2. В 1996 році захистив кандидатську дисертацію. В 1998-2001 рр. – лікар-педіатр відділення новонароджених ДУ ІПАГ АМН України. З 2001 по 2002 роки – науковий співробітник, а з  2002-2017 рр. – старший науковий співробітник відділення неонатології ДУ ІПАГ АМН України (м. Київ).

В 2015 році захистив докторську дисертацію «Стан здоров’я новонароджених від матерів з герпесвірусною інфекцією: механізми формування імунологічної реактивності, діагностика та корекція порушень». В роботі розроблений алгоритм та диференційований підхід до ведення новонароджених від інфікованих матерів, розглянуті питання корекції порушень формування імунологічної реактивності, підходи до терапії із застосуванням протигерпетичних препаратів.

В 2017-2022 рр. працював професором кафедри неонатології НУОЗ України.

З 2022 професор кафедри педіатрії післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

На сьогоднішній день основні напрямки науково-практичної роботи А.О. Писарєва стосуються вивчення вплива факторів перинатального періода на стан і розвиток дітей. Основними з цих напрямків є: артеріальні дистонії та метаболічні захворювання у дітей, функціональні та органічні захворювання шлунково-кишкового тракту, алергічна патологія. А.О. Писарєв виконує консультативну роботу на базі клінічної лікарні № 3 міста Києва.

Автор 104 надрукованих наукових робіт, з них англомовних – 23, 11 патентів на корисну модель. Індекс Гірша Scopus – 1, Індекс Гірша GoogleScolar – 2. Загальний стаж роботи 33 роки, науковий стаж складає 20 років.

Нагороджений почесною грамотою МОЗ України від 03.12.2008 за № 381-Кн, подякою від Київського міського Голови від 22.06.2005 року, № 43625.

 

 

 

 

Шеф Геннадій Геннадійович, кандидат медичних наук (з 1993 р.),
доцент (з 2009 р.).

Закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1986 р. В 1991-1993 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської педіатрії КМІ. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Значення диференціально-підсиленої ЕКГ для діагностики легеневої гіпертензії у дітей з природженими і набутими вадами серця» в 1993 р.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Основні напрямки науково-практичної роботи Наукові інтереси: невідкладні стани у дітей, дитяча кардіологія, дитяча пульмонологія

Впровадження в клінічну практику – 2 відеофільми

(Послідовність дій при проведенні СЛР (грудні діти – до 1 року, окрім щойнонароджених) https://www.youtube.com/watch?v=5te1ksaXCxw (4:20) NMU ТV.

Послідовність дій при проведенні серцево-легеневої реанімації ( підлітки, діти) https://www.youtube.com/watch?v=Zvg4-uQCTfY (6:40) NMU ТV)

Публікації (кількість) – 165 (Підручники – 28, Винаходи – 2)

Громадська діяльність – співробітник Робочої групи МОЗ України по опрацюванню питань стосовно проведення обстеження щодо встановлення віку особи відповідно до чинного законодавства для забезпечення реалізації Закону України від 08.07.2011р. №3671 – VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

Членство в професійних асоціаціях – профспілкова організація  НМУ ім. О.О. Богомольця

Нагороди – Подяка Міністерства охорони здоров’я України (2014 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУімені О.О. Богомольця (2019 р.).

4 місце в рейтингу серед неауково-педагогічних працівників клінічних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця за 2020/2021 навчальний рік.

 

 

   

 

Бойко Наталія Сергіївна

Кандидат медичних наук, доцент ( з 2011 р.), лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії. Досвід роботи 37 років.

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1982 р. Захистила кандидатську дисертацію з гастроентерології. В подальшому розвивалась в усіх напрямках педіатрії. На сьогодні пріоритетним напрямком наукової та лікарської діяльності  є ведення здорових та хворих дітей перших трьох років життя. Має досвід роботи з деякою категорію пацієнтів з гематологічною та нефрологічною патологією. Постійно розвивається в цих напрямках, приймає участь в клінічних обходах провідних лікарів- дитячих гематологів, нефрологів, інфекціоністів та використовує їх досвід  в викладанні відповідних розділів. На кафедрі відповідає за лікувальну роботу та викладання курсу «Здоров’я дитини» для інтернів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

Нагороджена Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

Московенко Олена Дмитрівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії ПО

Закінчила Київський медичний інститут в 1983 р.

1983 – 1985 рр – навчання в клінічній ординатурі в НДІ фізіатрії та пульмонології ім. М.Ф. Яновського за спеціальністю «Дитяча пульмонологія».

Кандидатська дисертація захищена в 1990 році . Тема «Особенности местного иммунитета у детей и подрростков с тубекрулезом органов дыхания и ХНЗЛ и его коррекция».

Основні напрямки науково-практичної роботи: Педіатрія, пульмонологія, алергологія.

Впровадження в клінічну практику: Методи молекулярної алерго-діагностики в педіатричні практиці.

Публікації 107 друкованих робіт. Винаходи – 4.

Нагороджена Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

 

Дмитришин Богдана Ярославівна

кандидат медичних наук (з 2001 р.), доцент (з 2015 р.).

Закінчила педіатричний факультет Львівського медичного інституту в 1983 році. Працювала викладачем педіатрії Львівського державного медичного коледжу, педагогічне звання викладач-методист. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості перебігу та лікування харчової алергії у дітей раннього віку». З 2003 року працює у НМУ ім. О.О. Богомольця. Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії. Наукові інтереси: ведення здорових дітей, дитяча пульмонологія, алергологія, постковідні стани. Автор понад 100 публікації, з них 27 – з навчально-методичної тематики. На кафедрі відповідає за навчальну та методичну роботу зі студентами, є членом ЦМК з педіатричних дисциплін та спеціальності «Педіатрія». Відзначена подякою Київського міського голови (2009 р.) та Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

 

Ходаківська Світлана Петрівна

кандидат медичних наук з 1996 р., доцент з 2016 р.

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1988 р., навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Дитяча пульмонологія та фтизіатрія». Працювала лікарем-педіатром в районній лікарні. У 1992 – 1994 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №3. З 1994 р. аспірант цієї ж кафедри. Захистила кандидатську дисертацію з гастроентерології. Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії. Досвід роботи 34 роки. Основні напрямки науково-практичної роботи: дитяча гастроентерологія, дитяча пульмонологія. Автор 50 наукових і навчально-методичних праць, 2 патентів. На кафедрі відповідальна за навчально-методичну роботу на 6 курсі.

 

 

 

 

Єсипова Світлана Іванівна

кандидат медичних наук з 2005 року, доцент (з 2020 р.).

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Національного медичного університету в 1996 році і вступила до магістратури на кафедрі педіатрії №3 НМУ. В 2000-2003 рр. навчалася в очній аспірантурі. В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Диференційоване лікування антисекреторними препаратами хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей з урахуванням холатоутворюючої функції печінки». В подальшому розвивалась в усіх напрямках педіатрії. Сфера наукових та лікарських інтересів – дитяча гастроентерологія, дитяча пульмонологія, ведення здорових та хворих дітей перших трьох років життя.

Має міжнародний сертифікат Британської ради (British counsil Aptis) з англійської мови. Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.

Автор та співавтор 50 друкованих наукових та навчально-методичних праць. Є співавтором 1 патенту.

З 2012 року куратор викладання студентам з англомовною формою навчання на 2-4 курсах медичного та стоматологічного факультетів.

Забезпечує лікувально-консультативну роботу на клінічній базі кафедри у КНП «ДКЛ №3 м. Києва».

 

 

 

 

Руденко Сергій Антонович

1960 року народження, науковий ступінь – доктор медичних наук, звання – доцент, посада – доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти.

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1982 році. Працював лікарем педіатром сільської лікарської амбулаторії, лікарем алергологом, лікарем інфекціоністом, завідувачем відділення фізіотерапії, завідувачем інфекційно-профілактичного відділення.

Ординатура при НДІ педіатрії, акушерства і гінекології за спеціальністю соціальна медицина і організація охорони здоров’я.

В 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: «Шляхи вдосконалення профілактичної роботи з дітьми раннього віку в умовах дитячої міської поліклініки».

В 1995 навчався в магістратурі при Інституті Державного Управління і Самоврядування при Кабінеті Міністрів України, захистив дисертацію із затвердженням ступеня магістра – Магістр охорони здоров’я на тему: «Запровадження контрактної медицини, як варіант реформування системи надання медичної допомоги дітям в Україні». Перезахист ступеня магістра було здійснено на базі інституту громадського здоров’я у місті Братислава (Словаччина) англійською мовою.

В 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми: «Медико-соціальні та психолого-педагогічні фактори впливу на здоров’я дітей шкільного віку і шляхи покращення якості їх диспансеризації».

З 2016 по 2021 працював на посаді завідувача кафедри фундаментальної медицини та в.о. директора ННЦ медичний інститут Черкаського Національного Університету імені Богдана Хмельницького.

Наукова робота пов’язана із вивченням комбінованого впливу медико-психолого-соціальних чинників на формування здоров’я дітей та підлітків. Має 163 наукові праці, є співавтором однієї монографії, навчального посібника та методичних рекомендацій. Співавтор діагностичного-проектного комплексу ДПК Універсал -on-linе, яка на сьогодні запроваджена і функціонує у 52 освітніх закладах України.

 

 

 

 

Чабанович Ольга Василівна

кандидат медичних наук, закінчила Львівський медичний інститут, педіатричний факультет, 1979 р.

Клінічна ординатурана на кафедрі педіатрії №3 НМУ ім. О.О. Богомольця в 1984-1986 рр.; аспірантура на кафедрі педіатрії № 3 НМУ ім. О.О. Богомольця в 1986-1989 рр.

Тема дисертації «Значення ДПЕКГ в діагностиці гіпертрофії передсердь при вроджених та набутих вадах серця у дітей».

Наукові інтереси: дитяча гастроентерологія та нефрологія

Впровадження в клінічну практику сучасних протоколів лікування дітей з захворюваннями органів травлення

Публікації: 56 друкованих робіт. Спіавтор 6 посібників  1 монографії та 2 винаходів та 1 підручника.

Відповідає за виховну роботу на кафедрі, курси спеціалізації, стажування та ТУ з «Дитяча гастроентерологія».

Нагороджена Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

 

 

 

Іовіца Тетяна Володимирівна

Кадидат медичних наук.

Закінчила Дніпропетровську державну медичну академію у 2006 р

Клінічна ординатура 2011-2013р. НМУ імені О.О. Богомольця, Аспірантура 2013-2016р. НМУ імені О.О. Богомольця, лікар-педіатр вищої категорії.

Тема дисертаційної роботи «Клініко-інструментальна характеристика та оптимізація корекції транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку».

Впровадження в клінічну практику- Використання водневого дихального тесту з навантаженням харчовою лактозою для діагностики лактазної недостатності у дітей.

Опубліковано 23 наукові праці. Серед них 11 статей, у тому числі 8 статей у провідних спеціалізованих виданнях, рекомендованих ДАК України, 1 закордонна публікація; 12 патентів на корисну модель; 2 галузевих нововведення. Має сертифікати, що підтверджують знання англійської мови рівня В2.

Напрямки роботи: дитяча гастроентерологія і дитяча алергологія.

 

 

 

Хомич Ольга Вікторівна.

У 2014 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2014 по 2016 р.р. навчався в інтернатурі за фахом педіатрія на кафедрі педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2014 по 2016 р.р. навчалась в магістратурі на кафедрі педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2014 року працювала на кафедрі старшим лаборантом, з вересня 2019 року працює асистентом. За час роботи на кафедрі зарекомендувала себе як відповідальний та цілеспрямований співробітник.

З 2019 року розпочала роботу над кандидатською дисертацією.

Хомич О.В. має 10 наукових праць та 2 патенти на корисну модель. Має сертифікати, що підтверджують знання англійської мови рівня В2 CEFR та C1 CERF. Відповідальна на кафедрі за студентів англомовної форми навчання (АФН).

 

 

 

Бовкун Оксана Анатоліївна

кандидат медичних наук (з 2011р.), асистент кафедри (з 2010р.), лікар педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2003 р. До 2007 року працювала лікарем педіатром поліклініки №2 Подільського району. У 2007-2011 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії №5 НМУ імені О.О. Богомольця. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування перебігу хронічного гастродуоденіту з урахуванням факторів агресії та гастропротективного потенціалу». Основні напрямки науково-практичної роботи: дитяча гастроентерологія. Автор 60 публікацій, одного патенту України.

 

 

 

 

Людвік Тетяна Анатоліївна

кандидат медичних наук (з 2000 р.), асистент кафедри (2017-2023рр.), з 2023 року – доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця в 1993 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-імунологічна характеристика та удосконалення лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей» в 2000 році.

В 2016 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. Проходила науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) в 2022 році. Володіє рівнем англійської мови В2.

Пріоритетним напрямком науково-лікарської діяльності є педіатрія, дитяча ревматологія, гастроентерологія.

Автор і співавтор понад 70 наукових праць. На кафедрі відповідає за навчальний процес студентів 5 курсу. Читає лекції та проводить практичні заняття з дитячої ревматології у студентів, лікарів інтернів, слухачів циклів підвищення кваліфікації та на циклах спеціалізації з педіатрії.

Є членом профспілкової організації НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

Шипелік Тетяна Вячеславівна

кандидат психологічних наук (з 2020 р.), асистент (з 2020 р.).

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1995 р. У 2008 р. заочно закінчила МАУП за спеціальністю медична психологія. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості особистості підлітків з розумовою відсталістю легкого ступеня» в лютому 2020 р. Лікар педіатр вищої кваліфікаційної категорії. Основні напрямки науково-практичної роботи. Наукові інтереси: особливості особистості при  різноманітних клінічних станах. Автор 33 публікацій (винаходи – 1). Членство в професійних асоціаціях – профспілкова організація НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Дмитришин Ольга Андріївна

Асистент

Закінчила з відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2015 році. З 2015 по 2017 рр. навчалася в інтернатурі за фахом «педіатрія» на кафедрі педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та в магістратурі. У 2017 році захистила магістерську роботу на «відмінно». З вересня 2017 року працює асистентом кафедри. Виконує дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора філософії.

Має сертифікат В2 Британської ради (Україна) British counsil Aptis. Автор 20 друкованих робіт.

 

 

 

 

 

Галушко Богдан Леонідович

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця в 2018 р.

Навчався в інтернатурі на кафедрі педіатрії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця з 2018 по 2020 рр.

Аспірант кафедри педіатрії післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця з 2020 року, науковий керівник: зав.кафедрою, д.м.н. професор Марушко Ю.В.

Асистент кафедри з 2021 р.

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Кліщова сенсибілізація при персистуючому алергічному риніті у дітей та ефективність протикліщової алерген-специфічної імунотерапії».

Наукові інтереси: сучасні методи діагностики, лікування та профілактики алергічних захворювань у дітей.

 

 

 

 

Костинська Наталія Георгіївна

В 2012 році закінчила медичний факультет №3 НМУ ім. О.О. Богомольця та отримала кваліфікацію «Лікар».

З 2012 р. по 2014 р. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького на факультеті післядипломної освіти, отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія».

З 2016 р. по 2018 р. працювала лікарем дитячого відділення в КЗ «Вишгородська ЦРЛ».

З лютого 2019 року по вересень 2019 року працювала провідним фахівцем в Інституті післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця.

В 2019 році вступила до аспірантури НМУ ім. О.О. Богомольця на кафедру педіатрії післядипломної освіти та розпочала роботу над дисертацією.

З жовтня 2020 року працює асистентом кафедри педіатрії післядипломної освіти.

Наукові інтереси: дитяча ендокринологія, дитяча кардіологія

 

 

 

Чміль Альона Ігорівна.

Закінчила медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця в 2020р. і отримала кваліфікацію «Лікар». З 2020 по 2022 рр. навчалася в інтернатурі за фахом «Педіатрія» на кафедрі педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2022р. – аспірант кафедри педіатрії післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, розпочала роботу над дисертацією на тему: «Вікові особливості та клініко-імунологічна характеристика сенсибілізації до риби та морепродуктів у дітей» під керівництвом завідуючого кафедри, Заслуженого лікаря України, д.м.н., професора Марушка Ю.В. З 2022 року працює асистентом кафедри педіатрії післядипломної освіти.

Наукові інтереси: дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія.