Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Громадська та виховна робота

 

Відповідальна – доцент кафедри, к.м.н. Чабанович Ольга Василівна

 

Проводиться постійна індивідуальна робота з інтернами, студентами, слухачами. На кафедрі створюються умови для формування соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості. Всіх лікарів інтернів ознайомлено з інфографікою про правила безпеки під час отримання сигналу «Повітряна тривога» та рекомендаціями щодо організації та проведення навчальних занять під час сигналу «Повітряна тривога».

Постійні публікації професора Марушко Ю.В. та професора Гищак Т.В. в популярних газетах та журналах, де популяризуються здоровий спосіб життя серед дітей та підлітків, профілактика захворюваності.

На вступних лекціях лікарів-інтернів та слухачів курсів спеціалізації, стажування та ТУ знайомлять з історією кафедри, організацією позадипломної освіти в Україні, звертають увагу на виховання молодих спеціалістів.

На перших заняттях у всіх групах студентів, лікарів-інтернів першого року навчання за спеціальностями «Педіатрія», «Загальна практика-сімейна медицина», «Медицина невідкладних станів» обговорюються питання організації лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню, основи законодавства України з охорони здоров’я дітей, етика та деонтологія в практиці лікаря-педіатра.

Проведено дві тематичні конференції співробітниками кафедри та заплановані ще дві зі слухачами (лікарями-педіатрами, неонатологами, алергологами та ЗП-СМ) на курсах ТУ на тему «Здоровий спосіб життя та профілактика алкоголізму, табакокуріння та наркоманії серед дитячого населення».

Співробітники кафедри приймають активну участь в організації та проведенні Дня педіатра. Кафедра бере безпосередню участь у Днях відкритих дверей Інституту ПО.

Організовано та проведено круглий стіл з лікарями-інтернами першого року навчання з актуальних проблем профілактичного спрямування «Питання запобігання антисоціальним проявам, профілактики правопорушень серед молодих лікарів та працівників кафедри» та про порушення вимог закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами НМУ імені О.О. Богомольця (11 вересня 2023 року).

Співробітники кафедри постійно приймають участь в організаційно-виховній діяльності та соціально-громадській активності: професори Марушко Ю.В. та Гищак Т.В. є Членами Вченої ради університету та ІПО.

Створено сайт кафедри, де постійно надається інформація про роботу колективу. Створений Форум.

Регулярно проводиться анкетування лікарів-інтернів та слухачів курсів стажування, спеціалізації та ТУ з питань навчального процесу та профілактичної роботи на кафедрі. Результати анкетування обговорюються на засіданнях кафедри.