Кафедра онкології

Навчально-методична робота

 

2023-2024 н.р.

Календарно-тематичні плани практичних завдань

Календарно-тематичні плани лекцій

Методичні рекомендації

Перелік питань до ПМК

Робочі навчальні програми

Силабуси

Тематичні плани практичних занять

Графік ПМК, поточних та передмодульних консультацій 2023

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК студентів

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

РЕГЛАМЕНТ СКЛАДАННЯ ПМК

Розклад занять вересень-грудень 2023

РОЗПОДІЛ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ОНКОЛОГІЇ ПО КЛІНІЧНИМ БАЗАМ 2023

 

 

2022-2023 н.р.

Перелік питань до ПМК для студентів 5 курсу медичних факультетів

Регламент проведення та критерії оцінювання практичних занять для студентів медичних факультетів 1,2,4, фпл зсу, стоматологічного

Методичні рекомендації

Guidelines

Робочі програми

Силабуси

Тематичні плани

Календарно-тематичні плани лекцій

Календарно тематичні плани практичних занять

Графік ПМК

Графік відкритих лекцій і семінарів

Графік проведення консультацій та підсумкового контролю на І семестр 2022-2023 н.р.

Розклад занять на І семестр 2022-2023 н.р.

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри онкології за результатами 2022-2023 н.р.

 

 

 

2021-2022 н.р.

 

План методичних засідань на осінньо-зимовий семестр 2021-2022 н.р.

Plan for 5 course students of medical facilities

Методичні рекомендації

Перелік питань

Перечень вопросов

Робочі програми

Силабуси навчальних дисциплін

Тематичні плани практичних занять

Календарно-тематичні плани лекцій

Графік проведення викладачами кафедри онкології поточних, передмодульних консультацій та підсумкового контролю на 1 семестр

Розклад практичних занять на 1 семестр 2021-2022 н.р.

Вимоги до регламенту проведення та цінування підсумкового контролю

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри онкології за результатами 2021-2022 н.р.

 

 

 

 

2020-2021 н.р.

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри онкології

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Робочі програми

 

Відповідальний співробітник: доцент к.м.н. Лобанова О.Є.

Тел.: +380503574092

Провідним напрямком у роботі кафедри онкології є навчально-методична робота. Щорічний обсяг навчальної роботи складає 7-8 тисяч академічних годин.

Основні навчальні курси: курс онкології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету, 5 та 6 курсів медичних факультетів, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, медико-психологічного факультету; елективний курс «Паліативна хірургія» для студентів 6 курсу медичних факультетів, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України; курс «Клінічна онкологія» для лікарів-інтернів зі спеціальності «Клінічна онкологія», цикли «Онкологія» для лікарів-інтернів зі спеціальності «Хірургія», «Медична психологія».

 

 

Лекції, побудовані за проблемним принципом, які читають професори та доценти кафедри, супроводжуються використанням мультимедійного та інтерактивного обладнання. Останні дозволяють демонструвати результати сучасних методів обстеження та відеозаписи окремих етапів операцій.

 

 

Керуючись принципами Болонської декларації, викладачі кафедри велику увагу приділяють впровадженню європейських стандартів підготовки молодих лікарів. На практичних заняттях широко використовуються тестові програми для сприяння засвоєння навчального матеріалу, постійно удосконалюються практичні навички студентів. Основна частина заняття проводиться у ліжка хворого, у діагностичних відділеннях і консультативній поліклініці.

Клінічними базами є провідні онкологічні установи: Національний інститут раку, Київський міський клінічний онкологічний центр, що дозволяє демонструвати студентам новітні діагностичні методи, проводити курацію хворих з будь-якою онкологічною патологією, застосовуючи сучасні терапевтичні засоби.

Велика робота проведена викладачами кафедри для переходу на Болонську систему навчання. Розроблені робоча навчальна програма, методичні рекомендації студентам для практичних занять і самостійної роботи, методичні рекомендації для викладачів. Постійна робота проводиться щодо поповнення бази тестовими завданнями для перевірки проміжного та кінцевого рівня знань, у тому числі для бази даних державних кваліфікаційних іспитів КРОК-2 і КРОК-3.

Протягом останніх 5 років були видані підручники «Онкологія» українською, російською та англійською мовами, посібник для лікарів «Алгоритми сучасної онкології», посібники для студентів та лікарів-інтернів «Діагноз у клінічній онкології», «Сучасні методи променевої діагностики в онкології», «Рак молочної залози», «Колоректальний рак». Надруковане ІІ видання підручника «Онкологія». Співробітники кафедри є співавторами національного підручнику «Онкологія».

 

 

На кафедрі створені всі умови для викладання курсу англійською мовою. П’ять викладачів кафедри пройшли навчання на курсах на кафедрі іноземних мов НМУ та отримали відповідні сертифікати. Повністю сформовано пакет навчально-методичної документації англійською мовою. У 2010 році видано англомовний підручник.

Щорічно навчання на кафедрі проходять 10-12 груп іноземних студентів, яким викладають найдосвідченіші викладачі. У викладанні враховуються особливості онкологічної захворюваності та надання спеціалізованої допомоги у відповідних країнах.

Багато уваги на кафедрі приділяється організації самостійної роботи студентів, для чого активно використовуються такі форми, як курація хворих, вирішення ситуаційних задач, самостійне оволодіння методами дослідження. Це дозволяє студентам засвоювати необхідні навички, поглиблювати одержані знання.

З 1999 року плідно працює науковий студентський гурток. На сьогоднішній день у ньому займаються близько 30 студентів. Гуртківці беруть участь у наукових конференціях, форумах, симпозіумах регіонального та міжнародного масштабу. Студентський науковий гурток – це ефективний засіб залучення здібної молоді до занять творчою, дослідницькою роботою.

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ОНКОЛОГІЇ на 2020/21 навчальний рік

I.Навчально-методична робота

  1. Удосконалення методичних документів (розробок практичних занять для студентів, для викладачів, для самостійної роботи студентів) для студентів 4 курсу стоматологічного, 5 та 6 курсів медичних, 6 курсу медико-психологічного курсів.
  2. Розробка нових та удосконалення існуючих тестових завдань та ситуаційних задач для перевірки рівня знань студентів 4, 5 та 6 курсів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів.
  3. Поповнення кафедральної бази тестових завдань формату А; редагування та створення нових тестів для бази ліцензійного іспиту КРОК-2.
  4. Постійне оновлення лекцій (презентацій, конспектів та методичних розробок), створення лекцій-візуалізацій.
  5. Вдосконалення викладання онкології англійською мовою.
  6. Постійний аналіз та обговорення на засіданнях кафедри досвіду викладання, якості ведення практичних занять та читання лекцій.
  7. Підготовка студентів 6 курсу до складання ліцензійного іспиту КРОК-2.
  8. Участь співробітників кафедри у навчально-методичних засіданнях та конференціях.

Робочі програми, поточні тематичні плани лекцій, практичних та самостійних занять, розклад доступні на головній сторінці сайту кафедри oncology-ua.com