Кафедра онкології

Співробітники

 

Верещако Роман Іванович

Завідувач кафедри онкології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук.

Очолює кафедру онкології з 2014 року.

У 1985 році закінчив лікувальний факультет Куйбишевського  медичного інституту. Працював до 1990 р. у Стародубський ЦРЛ Брянської області загальним хірургом.

У 1991-92 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі пульмонології КМАПО ім. П.Л. Шупика, після закінчення якої працював у відділенні торакальної хірургії для дорослих КМКЛ №17. Брав активну участь як у практичній, так і в науковій роботі клініки. У якості здобувача виконав у 1999 році та успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Реконструктивна хірургія раку легень».

З 1999 р. має вищу категорію за спеціальністю «Торакальна хірургія». Пройшов стажування зі спеціальності “Онкохірургія”, “Онкологія”.

У 2008р. захистив докторську дисертацію на тему «Лікування рубцевого стенозу стравоходу». Виконує хірургічні втручання на стравоході, трахеї, бронхах, органах середостіння, легенях, грудній стінці, діафрагмі, шлунку, щитоподібній залозі. Є дійсним членом Європейської асоціації торакальних хірургів.  Бере участь у щорічних міжнародних наукових конференціях та публікується у міжнародних виданнях. Має 70 друкованих праць, співавтор 1 підручника, одержав 9 патентів на винаходи з органозберігаючих операцій при пухлинах легень та стравоходу.

З 2010 року працював на кафедрі хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця асистентом, з 2011 по 2014 рр. – доцентом.

 

 

 

Вакуленко Галина Олексіївна

Закінчила Київський медичний інститут за фахом «лікувальна справа» у 1971 році. З 1971 по 1974 – працювала лікарем акушер-гінекологом у клінічній лікарні №8 м.Києва. З 1974 року – клінічна ординатура, потім аспірантура за фахом «онкологія» при Київському науково-дослідному рентгено-радіологічному та онкологічному інституті. У 1979 році захистила кандидатську дисертацію за фахом онкологія: «Діагностика та контроль за лікуванням хоріонепітеліоми матки».

З 1979 року працювала на кафедрі онкології на посаді асистента, а з 2003 року, після захисту докторської дисертації на тему: «Етіо-патогенетичний підхід до лікування початкових форм раку шийки матки» за фахом «онкологія» обрана за конкурсом та працювала на посаді доцента кафедри онкології. З 2006 року працює на посаді професора кафедри онкології.

Має понад 160 наукових робіт, 4 свідоцтва на винаходи та 4 свідоцтва на раціоналізаторські пропозиції, співавтор 2-х монографій та 3-х підручників (один з них англійською мовою), 4-х посібників.

Проблематика наукових пошуків полягає у розробці методів профілактики раку шийки матки та впровадженні в клінічну діяльність патогенетично обґрунтованих методів органозберігаючого лікування раку шийки матки у жінок молодого віку, а також моніторингу раку шийки матки у вагітних жінок. Виконує оперативні втручання вищого ступеня складності, впроваджує в клінічну практику сучасні методи операцій.

На високому науково-методичному рівні читає лекції та проводить практичні заняття зі студентами 5-го та 6-го курсів. Досвідчений педагог та фахівець, володіє сучасними методами діагностики та лікування онкологічних хворих.

Вдало передає свій досвід молодому поколінню онкологів та студентів. Займається зі студентами гуртківцями.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «онкологія», стаж роботи лікарем-хірургом – 38 років, науково-педагогічний стаж більше 30 років. Вакуленко Г.О. – член Вченої Ради другого медичного факультету та член спеціалізованої ради при Національному інституті раку із захисту кандидатських та докторських дисертацій, бере участь у виконанні програми МОЗ України з онкології, та у виїзних комісіях за межами університету.

 

 

 

Чешук Валерій Євгенович

Професор кафедри онкології, доктор медичних наук.

Працює на кафедрі з 1996 року.

З 2001 по 2003 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри онкології НМУ. В 2004 році захистив докторську дисертацію на тему «Індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак молочної залози І-ІІ стадій». 3 2016 року – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів Інституту післядипломної освіти НМУ.

Автор понад 150 наукових робіт, з них 19 патентів, 8 посібників і 2 підручники з окології. Онкохірург вищої категорії.

Відповідає за наукову роботу на кафедрі, куратор навчання на кафедрі курсантів факультету удосконалення викладачів.

За сумісництвом працює заступником начальника навчально методичного відділу НМУ, очолює  сектор моніторингу якості освіти. Постійно підвищує свій викладацький та професійний рівень. Успішно пройшов навчання (21-24.09.2010) в Центрі підготовки персоналу «ПРИРОСТ-Академія» за програмою курсу «Системи управління якістю та внутрішній аудит (ДСТУ ISO 9001:2009) обсягом 40 академічних годин» і за результатом курсової роботи отримав посвідчення №495 від 06.129.2010 – внутрішнього аудитора системи управління якістю.

Володіє сучасними методами діагностики та лікування онкологічних захворювань. Член апробаційної ради захисту дисертацій з «Хірургічних дисциплін», член редакційної колегії журналу «Онкологія» та міжнародної «Європейської спілки медичних онкологів». Основними напрямками роботи є комплексне лікування хворих на рак грудної залози, меланому шкіри, саркоми м’яких тканин, займається розробкою і широким впровадженням реконструктивно-відновлюючих та пластичних операції у хворих на рак грудної залози. Досліджує прогностичні фактори розвитку синхронного та метахронного двостороннього РМЗ.

Регулярно підвищує свій професійний рівень, беручи участь в наукових з’їздах, конференціях, форумах (Сент-Гален 2005, Стамбул 2006, Санкт-Петербург 2007, Мюнхен 2008, 2010, Мадрид 2009).

 

 

 

Зотов Олексій Сергійович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Відповідає за навчально-методичну роботу, інтернатуру та післядипломну освіту на кафедрі. Закінчив з відзнакою II лікувальний факультет Українського державного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У 1998 році захистив дисертацію «Гострі ерозивно-виразкові ураження травного каналу при хірургічному та комбінованому лікуванні злоякісних новоутворень (клініко-експериментальне дослідження)».

Особисто, а також у співавторстві є автором 80 наукових праць, 11 винаходів, 4 рацпропозицій, 3 підручників, 8 навчальних посібників та методичних рекомендацій, а також 5 монографій: «Мастопатии и рак молочной железы», яка надрукована чотирма виданнями 2002-2006; «Нейроэндокринные новообразования», 2005;  «Эндокринная терапия рака молочной железы», 2014;   «Підтримуюча терапія онкологічних хворих», 2015; «Метаболический синдром и рак молочной железы», 2016.

Регулярно підвищує свій професійний рівень, беручі участь в численних наукових з’їздах, конференціях, форумах. Зокрема, у Російський школі онкологів на базі Санкт-Петербурзького НДІ онкології ім. Н.Н. Петрова з тематик: «Операбельний рак молочної залози» та «Пухлини голови та шиї»,  2003 р.; «Біотерапія злоякісних пухлин», 2004 р.; «Рак підшлункової залози», 2005 р.; «Паліативне лікування в онкології», 2009 р.; «Рак молочної залози», 2010 р.

Брав участь у роботі Європейської школи онкологів «Сучасні аспекти діагностики та лікування меланоми» (2005 р.); «Колоректальний рак» (2007 р.); IV, V, VII та IX Російських онкологічних конгресів у Москві (2000, 2001, 2003, 2005 рр).

Виступав з доповіддю на Х, ХI та XII з’їздах онкологів України (2001, 2006, 2011 рр.), а також Європейських онкологічних конгресах (Відень, 2013; Амстердам, 2014; Мадрид, 2015), численних науково-практичних конференціях.

У 2016 р. за ініціативи О.С. Зотова на кафедрі створено цикл тематичного удосконалення для лікарів закладів охорони здоров’я «Клінічна мамологія». В 2015 р. пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації викладачів на ФУВ НМУ ім. О.О. Богомольця.

Зотов О.С. є членом Європейського товариства медичної онкології (ESMO). Має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «онкохірургія». Стаж роботи за спеціальністю «онкохірургія» – 19 років.

Лауреат Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота Фортуна» 2009 р. у номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм». Науково-педагогічний стаж складає 20 років.

До кола наукових досліджень входять питання променевої діагностики та комплексного лікування злоякісних пухлин, лікування мастопатії та раку молочної залози, онкопластичної хірургії, діагностики та лікування пухлин шкіри, ендокринних пухлин.

 

 

 

Зайчук Віталій Володимирович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри. Лікар онкохірург вищої категорії. Закінчив лікувальний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця в 1998 році. З 1999 до 2001 року працював на посаді старшого лаборанта. З 2001 року по 2015 р. працював на посаді асистента кафедри. В 2015 р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри.

В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему  «Застосування протипухлинної аутовакцини в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози».

За період роботи на кафедрі зарекомендував себе як відповідальний викладач. Активно займається науковою роботою, бере участь у наукових конференціях та з’їздах з онкології. Працює на основній клінічній базі кафедри – в хірургічному відділенні Київського міського клінічного онкологічного центру. Головний напрямок науково-лікувальної діяльності – індивідуальний підхід до комплексного лікування хворих на рак молочної залози, злоякісних захворювань шкіри та лімфатичних вузлів. Автор 93 публікацій, 7 посібників, 4 підручників та 21 винаходу. Член ESMO ECCO.

 

 

 

Лобанова Ольга Євгенівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, онкохірург, онколог, лікар вищої категорії. Працює на кафедрі з 2000 року.

За спеціальністю «лікувальна справа» закінчила медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Навчалася в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі на кафедрі онкології. З 2006 по 2015 рр. працювала асистентом кафедри онкології. У 2015 році обрана на посаду доцента кафедри. Особисто, а також у співавторстві, є автором більше 40 наукових праць, 8 винаходів, 4 підручників, 5 посібників. Виконує консультативну та лікувальну роботу.

Регулярно бере участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, підвищуючи свій професійний рівень (III, V з’їзді онкологів та радіологів СНГ, 2004, 2008 рр.; 9-ій інтернаціональній конференції «The Breast, Primery Therapy of Early Breast Cancer», St. Gallen Switzerland, 2005р.; XI з’їзді онкологів України, 2006 р.; 3-ій Центральній Регіональній Європейській зустрічі з патології раку молочної залози «Technology Transferin Diagnostic Pathology», Угорщина, Вайсград, 2008 р.; VIII конгресі патологів України «Актуальні проблеми сучасної патологічної анатомії», 2008р.; XII Російському онкологічному конгресі, 2009р., 7-ій Європейській конференції з раку молочної залози EBCC7, Барселона, Іспанія, 2010р.; Intercongress Meetіng of the European Socіety of Pathology, Краків, Польща, 2010 р.; XII з’їзді онкологів України, Судак, Крим, 2011 р.; Євразійському форумі з раку молочної залози, Москва, 2011 р.; 24th European Congress of Pathology “Pathology – Science for Patients”, Прага, 2012 р.; Науково-практичному семінарі з міжнародною участю «Меланома шкіри: досягнення та перспективи», Київ, 2013р.;  XVII Російському онкологічному конгресі, Москва, 2013р.; Європейському онкологічному конгресі, Мадрид, Іспанія, 2015 р.) тощо.

Є членом Європейського Товариства медичної онкології (ESMO). У 2015 р. пройшла навчання на курсах підвищення кваліфікації викладачів на ФУВ НМУ ім. О.О. Богомольця за програмою «Вища медична освіта та Болонський процес».

У 2009 р. захистила дисертацію «Індивідуалізоване лікування хворих на рак молочної залози з урахуванням клінічних, морфологічних та молекулярно-біологічних провісних факторів» з присвоєнням наукового ступеня кандидата медичних наук. Є профоргом кафедри.

Працює на клінічній базі кафедри – Київський міський клінічний онкологічний центр. Впроваджує новітні технології та методики індивідуалізованого лікування хворих на рак молочної залози. Головний напрямок науково-лікувальної діяльності – персоналізований підхід до комплексного та рекоструктивно-відновлювального лікування хворих на рак молочної залози, злоякісних захворювань шкіри, м’яких тканин та лімфатичних вузлів.

 

 

 

Гривкова Лариса Володимирівна

Лікар-онкохірург вищої категорії, асистент кафедри онкології НМУ.

Закінчила Київський медичний інститут у 1990 році, проходила інтернатуру за спеціальністю хірургія-онкологія, навчалася у клінічній ординатурі за спеціальністю онкологія. У 1994 році була обрана на посаду асистента кафедри онкології Національного медичного університету. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексний метод лікування дисемінованих форм злоякісних меланом». Автор понад 40 наукових праць, 3 підручників, 1 винаходу.

Головний напрямок науково-лікувальної діяльності – індивідуальний підхід до комплексного лікування хворих на рак молочної залози, злоякісних захворювань шкіри та лімфатичних вузлів.

 

 

 

Сидорчук Олег Ігорович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук. Лікар онкохірург вищої категорії.

Закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту в 1989 році. З 1989 до 1994 року працював хірургом проктологічного відділення, а з 1994 по 1999 рік – хірургічного відділення Київської міської онкологічної лікарні. З 1999 року по 2015 рік працював на посаді асистента кафедри. У 2015 р. обраний на посаду доцента кафедри. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію «Застосування окислювачів в хірургічному лікуванні хворих на рак молочної залози».

Відповідальний за лікувально-профілактичну роботу на кафедрі, та за роботу кафедри на базі Національного інституту раку. За заслуги у національно-патріотичному вихованні молоді нагороджений відзнакою «Золотий хрест святого Володимира на колодці».

Активно займається науковою роботою, бере участь у наукових конференціях та з’їздах з онкології. Головний напрямок науково-лікувальної діяльності – індивідуальний підхід до комплексного лікування хворих на рак молочної залози, злоякісних захворювань шкіри, пухлин голови та шиї, опорно-рухового апарату, черевної порожнини та заочеревинного простору. Впроваджує новітні технології та методики реконструктивно-пластичного підходу до сучасного лікування рака молочної залози. У науковому доробку 254 публікації, з них 4 підручники, 53 винаходи. Член професійної асоціації IASGO.

 

 

 

Мотузюк Ігор Миколайович

Асистент кафедри, кандидат медичних наук, лікар онкохірург, член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів. Закінчив Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця в 2001 році. З 2002 року працював лікарем-ординатором хірургічного відділення Київської міської онкологічної лікарні. На кафедрі онкології НМУ працює з 2004 року.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози». На кафедрі відповідає за виховну роботу та студентський гурток. Регулярно бере участь в численних наукових з’їздах, конференціях, форумах.

Є автором 105 наукових праць, 40 патентів на винахід, працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих на рак грудної залози». Працює на базі відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку.

Головний напрямок науково-лікувальної діяльності – індивідуальний підхід до комплексного лікування хворих на рак молочної залози, злоякісних захворювань шкіри, пухлин голови та шиї, опорно-рухового апарату, черевної порожнини та заочеревинного простору. Впроваджує новітні технології та методики реконструктивно-пластичного підходу до сучасного лікування раку молочної залози.

 

 

 

Тимовська Юліанна Олександрівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук. З відзнакою закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця. З 2003 по 2004 рр. працювала старшим лаборантом кафедри онкології, з 2004 по 2006 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю онкологія, потім в аспірантурі. У 2010 р. захистила дисертацію на тему: «Місцево розповсюджений рак молочної залози: клінічні варіанти та молекулярно-біологічні особливості».

Після закінчення аспірантури працювала науковим співробітником відділу механізмів протипухлинної терапії Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. З 2013 року працює асистентом кафедри онкології. До кола наукових інтересів входять вивчення способів підвищення ефективності протипухлинної терапії та шляхів подолання медикаментозної резистентності пухлин, вплив різних факторів на виникнення та розвиток злоякісних пухлин, а також збереження репродуктивної функції онкологічних хворих. Є консультантом з питань хіміотерапії у хворих на рак молочної залози хірургічного відділення Київського міського клінічного онкологічного центру.

 

 

 

Костюченко Євгеній Вікторович

Асистент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом. Працює на базі відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку.

Член ESMO (European Society for Medical Oncology), ASCO (American Society of Clinical Oncology), RUSSCO (Russian Society of Clinical Oncology), AACR (American Association for Cancer Research), асоційований член USAPS (Ukrainian Society of Aesthetic Plastic Surgeons). Голова відділу наукових та освітніх проектів ГО «INgenius» (2015-2019). Член ради Товариства молодих вчених НМУ, відповідальний за грантову підтримку і координацію дослідницьких груп. Член Ради молодих вчених та спеціалістів Національного інституту раку. Почесний член Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя. Керівник секції генетики Київської малої академії наук (2017-2018).

Лауреат Премії НАМН України та Асоціації працівників медичних вузів України. Стипендіат програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (2015).

Пройшов навчання у наступних школах та на курсах: Medical Winter School “Principles of cancerprevention and cancer control programmes” (13-24 July 2015, Сан-Паулу, Бразилія), ESMO-ESO Courseon Medical Oncology for Medical Students (14-19 July 2016, Валенсія, Іспанія), School of Cancer Immuno therapy (30 September – 2 October 2016, від UniversityHeidelberg, Німеччина), ISAPS Visiting Professor Program (7-8 April 2017, від Dr. Constantino Mendieta, The American Board of Plastic Surgeons, США), School on Reconstructive Surgery in Breast Cancer Patients (29-30 September 2017, від Prof. Roy de Vita, Istituto dei Tumori di Roma Regina Elena, Італія), Schoolon HIV and Co-infections (17-19 Novermber 2017, from American Society of Microbiology, США), MASC: Breast Surgery Workshop (1-3 June 2018, від Dr. Horia Siclovan, Руминія), ESMO Preceptorship on Breast Cancer 2018 (9-10 November 2018, Лісабон, Португалія), Навчальний семінар “Маммология від А до Я” (23 березня 2019, від к.м.н., доц. Травіна М.Л., ФГАУ НМІЦЗД МОЗ РФ, Росія), ESMO Preceptorship on Hereditary Cancer Genetics 2019 (26-27 квітня 2019, Лугано, Швейцарія).

Пройшов місячне стажування з хірургії раку грудної залози у Breast Unit of Lower Silesian Oncology Center (DCO), Oncology Department, Wroclaw Medical University (2-30 July 2017, Вроцлав, Польща). Тижневе стажування у Мамологічному відділенні Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова (14-18 травня 2018, Мінськ, Білорусь). Друге місячне стажування у Breast Unit of Lower Silesian Oncology Center (DCO), Oncology Department, Wroclaw Medical University (2-27 July 2018, Вроцлав, Польша). Третє стажування з хірургії раку молочної залози, УЗД і біопсії грудей в Breast Unit of Lower Silesian Oncology Center (DCO), Oncology Department, Wroclaw Medical University (1 July – 7 August 2019, Вроцлав, Польща).

Призер міжнародних конференцій та конкурсів:

  • І місце та золота медаль – “32d Beijing Youth Science Creation Competition 2012” (21-25 березня 2012, Пекін, Китай).
  • І нагорода – the 23rd International Medical Students’ Conference (квітень 2015, Краків, Польща).
  • Почесна нагорода – the 24th International Medical Students’ Conference (квітень 2016, Краків, Польща).
  • ІІ місце – 8th International Student Medical Congress (червень 2016, Кошице, Словаччина).
  • ІІІ місце – the Semmelweis International Students’ Conference 2017 (лютий 2017, Будапешт, Угорщина).
  • І місце – the Semmelweis International Students’ Conference 2019 (лютий 2019, Будапешт, Угорщина).
  • Призер багатьох конференцій в Україні: Київ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Івано-Франківськ (2015). Активний учасник (постерна доповідь) ESMO Congress 2017 (8-12 вересня 2017, Мадрид, Іспанія). Учасник багатьох інших конференцій, конгресів, майстер-класів в Україні та світі.

Має понад 107 (з 2012 по 07.08.2019) сертифікатів, дипломів, грамот різних конференцій, конгресів, шкіл, майстер-класів та ін. заходів, з них 42 зарубіжних. Автор багатьох наукових публікацій, в т.ч. патенту на корисну модель №118154 від 25.07.2017 “Спосіб виконання квадрантектомії з регіонарною лімфатичною дисекцією у хворих на рак грудної залози з локалізацією пухлини у верхньовнутрішньому квадранті”.

Вільно володіє англійською мовою, продовжує вивчати французьку, іспанську та польську мови.

 

 

 

Піскорський Олександр Олександрович

Закінчив у 2014 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, лікувальна справа.

З 2014 по 2016 навчався в інтернатурі на кафедрі онкології НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю клінічна онкологія. У 2016 р. отримав спеціалізацію з онкохірургії  на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. З серпня 2016 по липень 2018  навчався у клінічній ординатурі на  кафедрі онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З вересня 2018 року – асистент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. За сумісництвом працює на клінічній базі кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №3 онкохірургом.

Пройшов навчання в наступних школах та курсах: ESTS, Department of Thoracic Surgery, OttoWagner hospital, Vienna. «Management of  NSCLC , mesothelioma, typical and atypical carcinoid, as well as technical as pects of VATS lobectomies» (квітень 2017р), Національний інститут раку, підвищення кваліфікації за спеціалізацією «онкологія» у відділенні малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтенсивної радіології (22.07.16-23.08.16), 25th European conference on general thoracic surgery, Innsbruck, Austria «Robot-assisted surgery» (28-31 травня 2017)., Director of the State Expert Centr of the Mo Hof Ukraine «Good clinical practice» (Київ 5-6 жовтня 2017).

За період роботи зарекомендував себе як старанний та кваліфікований лікар. Бере активну учать у лікувальній, педагогічній та науковій діяльності кафедри та клініки. Має досвід проведення міжнародних клінічних випробувань та є співдослідником  у трьох діючих клінічних дослідженнях.

У січні 2019 р. затверджено тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Роль шийної медіастиноскопії у діагностиці та лікуванні раку легень» за спеціальністю «онкологія». Науковий керівник – д.м.н. Верещако Р.І.

Автор 14 публікацій.

 

 

 

Самусєва Анастасія Андріївна

У 2014 році закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 2016 – інтернатуру зі спеціальності «клінічна онкологія».

З 2018 року навчається в аспірантурі та працює над дисертацією на тему «Індивідуалізація тактики лікування хворих на тричі негативний рак молочної залози».

Співавтор патенту на корисну модель: «Спосіб виконання підшкірної радикальної мастектомії у хворих на рак молочної залози».

Член Європейської асоціації медичних онкологів (ESMO).

Учасник The IBUS Breast Imaging Course 21-23 січня 2018 р., Тель-Авів, Ізраїль.

 

 

 

Понятовський Петро Леонідович

Старший лаборант кафедри онкології.

Працює на базі відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку.

Закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Пройшов стажування в відомих міжнародних лікарнях: Hospital Maternidade Sao Jose Brazil (2017), Line Plastic Surgery USA (2018), Los  Angeles County+USC Medical Center USA (2018), AHEPA University General Hospital Greece (2018), Med Uni Graz Austria (2019).

Активний учасник та доповідач на міжнародних та українських конференціях.

Є автором та співавтором 12 наукових статей. Наукові інтереси: реконструктивно-пластична хірургія молочних залоз, економічні особливості лікування раку молочних залоз, індивідуалізація підходу до вибору лікування в онкохірургії.

Член USA Alumni Association, ESMO (European Society for Medical Oncology), ASCO (American Society of Clinical Oncology).

 

Здолінова Олена Іванівна

Лаборант кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Клименко Тетяна Іванівна

Лаборант кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Брицька Ілона Вікторівна

Лаборант кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.