Кафедра онкології

Фотогалерея


Колектив кафедри онкології під керівництвом проф. С.М. Слинчака та співробітники відділення Київського онкологічного диспансеру.

Колектив кафедри онкології під керівництвом проф.. О.Я. Яремчука та співробітники відділення Київського онкологічного диспансеру (1991р).


Засідання співробітників кафедри онкології під керівництвом проф.. І.Б.Щепотіна


Колектив кафедри онкології під керівництвом проф.. І.Б.Щепотіна


Клінічний обхід у відділенні пухлин черевної порожнини Національного інституту раку професора д.м.н. І.Б.Щепотіна.


Під керівництвом проф. д.м.н. І.Б.Щепотіна активно розробляються та впроваджуються новітні методики лікування онкологічних хворих.


В онкогінекологічному відділенні КМКОЦ під керівництвом проф. д.м.н. Г.О.Вакуленко розробляються та впроваджуються сучасні методики лікування хворих.


Студентська наукова конференція на базі КМОКЦ.


Проф. д.м.н. Г.О.Вакуленко проводить практичні та підсумкові заняття зі студентами 6 курсу.


Проведення практичних занять студентів 6 курсу під керівництвом доц. к.м.н. О.С.Зотова.


Асистент к.м.н. Л.В.Гривкова проводить консультації студентів 5 курсу перед ПМК.


Студенти англомовної форми навчання під керівництвом асистента к.м.н. Лобанової О.Є. знайомляться з сучасною апаратурою для променевої терапії.


Студенти англомовної форми навчання під час практичних занять знайомляться з методиками імуногістохімічного типіювання пухлин в онкології.