Кафедра онкології

Студентський науковий гурток

 

Науковий керівник гуртка Мотузюк Ігор Миколайович, асистент кафедри онкології, кандидат медичних наук, хірург-онколог вищої кваліфікації.

Тел.: +380677199922.

Староста гуртка: Беспалова Владислава Олексіївна, студентка 4 курсу, медичного факультету №2

Тел.: +380936352645

Гурток засновано у 1999 р. Перший набір становив 6 гуртківців, першим старостою був К.Д. Сидоренко (медичний №1 факультет). Першим науковим керівником гуртка був доц. В.Є. Чешук. Основною метою створення студентського наукового гуртка було залучення студентів до наукової діяльності та поглиблене вивчення сучасних методик лікування та діагностики онкологічних захворювань.

Активна співпраця з такими науковими гуртками, як: СНГ кафедри радіології та радіаційної медицини, СНГ кафедри нейрохірургії, СНГ кафедри ендокринології, СНГ кафедри фтальмології, СНГ кафедри хірургії №2, СНГ кафедри мікробіології тощо.

0

Керівниками гуртка за весь період його існування були:

1999 – 2002 рр. – доц. В.Є. Чешук;

2002 – 2005 рр. – доц. О.В. Кравченко;

2006 – 2015 рр. доц. О.С. Зотов;

з 2015 р. ас., к.м.н. І.М. Мотузюк.

 

Мотузюк Ігор Миколайович – керівник наукового гуртка з онкології. Асистент кафедри онкології, кандидат медичних наук, хірург-онколог вищої кваліфікації, автор понад 110 наукових праць, 40 патентів на винахід, працює над дисертаційної роботою на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: «Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих на рак грудної залози».

 

 

 

Тематика гуртка:

 • Уточнення ланок патогенезу злоякісних новоутворень.
 • Удосконалення методів ранньої діагностики злоякісних новоутворень основних локалізацій.
 • Дослідження прогностичних факторів перебігу пухлин.
 • Імунологія та імунотерапія пухлин.
 • Первинно-множинний рак.
 • Актуальні питання діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань.
 • Тактика ведення хворих з спадковим раком грудної залози та яєчників.
 • Реконструктивно-відновна хірургія грудної залози.
 • Новітні методи діагностики та лікування в абдомінальній онкології.

 

 

1

 

Форми роботи:

 • Підготовка оглядів літератури, розбір нових статей з актуальних проблем онкології.
 • Проведення гуртківцями власних досліджень.
 • Презентації та доповіді на засіданнях гуртка, їх обговорення.
 • Проведення гуртківцями засідань дискусійного клубу.
 • Участь гуртківців в обходах у клініці, чергування.
 • Участь студентів у обходах професора, доцента, а також оперативних втручаннях, перев’язках тощо під час канікул.
 • Участь у клінічних розборах, патологоанатомічних розтинах, лабораторних дослідженнях.
 • Участь у семінарах, форумах, конференціях, конгресах в Україні та закордоном.
 • Участь гуртківців у міжнародних освітніх програмах з онкології для студентів та молодих лікарів (ESMO, ESO, EAFO, ЕССО).

 

2

Введено новий вид організації роботи на засіданнях гуртка – засідання у вигляді круглого стола. Такий вид роботи дозволяє залучити більше учасників до підготовки засідання, шляхом розкриття загальної теми декількома доповідачами. Таким чином, до дискусії долучається більше учасників, дискусія проходить більш організовано, як результат – обговорення більшого спектру проблем, досягнення консенсусних рішень. Нововведення знайшло підтримку серед гуртківців і буде розвиватися в подальшому.

Щорічно роботи гуртківців друкуються в Українському науково-медичному молодіжному журналі (фахове видання ВАК України), журналі “Клінічна онкологія”, інших фахових виданнях в Україні та за кордоном.

 

Щорічно студенти-науковці беруть участь в українських та зарубіжних науково-практичних конференціях:

 • Annual Young Medical Scientists’ Conference (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ);
 • Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Міжнародному дню боротьби з раком/ International Students’ and Young Scientists’ Seminar dedicated to The World Cancer Day (Національний інститут раку, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ);
 • Конференція з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з раком грудної залози / Breast Cancer Day Conference (Національний інститут раку, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ);
 • Актуальні питання діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань (Національний інститут раку, м. Київ);
 • Міжнародна конференція молодих онкологів «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології» (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, м. Київ);
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому Дню здоров’я (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ);
 • Науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини» (Національний інститут раку, м. Київ);
 • Євразійська науково-практична конференція “Перспективи лікування пухлин шлунково-кишкового тракту” (м. Київ);
 • І-ІІ освітні курси «Онкологія для студентів медичних ВУЗів».

Кожен гуртківець має індивідуальний графік роботи. Загальні збори відбуваються 1-2 рази на місяць на базі Національного Інституту Раку, вул. Ломоносова, 33/43. Тел. кафедри: 450-82-32.

Також Студентський науковий гурток з онкології активно співпрацює з такими науковими гуртками, як «Радіологія», «Хірургія №1» та «Загальна хірургія №1».