Кафедра онкології

Наукова робота

Відповідальний співробітник: доцент к.м.н. Лобанова О.Є.

Тел.: +380503574092

Основні напрямки науково-дослідницької роботи кафедри:

 1. Розробка технології ефективного лікування раку молочної залози на основі використання імуногістохімічних та генетичних маркерів.
 2. Оцінка прогностичного та передвісного значення молекулярних маркерів раку молочної залози та розробка критеріїв індивідуалізації комплексного лікування хворих.
 3. Дослідження ефективності органозберігаючого та реконструктивно-відновлюючого лікування хворих на рак молочної залози.
 4. Розробка методу комплексного реконструктивно-відновлюючого лікування хворих на місцево-поширений рак молочної залози.
 5. Розробка та впровадження сучасних методів селективної внутрішньо-артеріальної хіміотерапії в лікуванні хворих на рак шлунка.
 6. Дослідження ефективності застосування сучасних протипухлинних препаратів з моноклональними антитілами до рецептора епідермального фактора росту у хворих на метастатичний колоректальний рак.
 7. Розробка патогенетичних підходів до лікування передпухлинних станів та пухлин жіночих статевих органів.
 8. Вивчення ефективності неоад’ювантної хіміотерапії в умовах локальної гіпертермії у хворих на місцево-поширений рак молочної залози при їх комплексному лікуванні.
 9. Розробка методів внутрішньоочеревинної хіміотерапії з гіпертермією у хворих на рак яєчників та тіла матки.
 10. Вивчення факторів прогнозу виникнення мультицентричного та двостороннього раку молочної залози, розробка методів профілактики та лікування.
 11. Застосування імунотерапії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози.
 12. Розробка нових підходів для підвищення ефективності лікування та прогнозування злоякісних новоутворень молочної залози на основі дослідження радикальних форм кисню та оксиду азоту в прогресії пухлинного процесу.
 13. Застосування променевої терапії з локальною гіпертермією та індивідуалізації ад’ювантного лікування у хворих на рак молочної залози.
 14. Засвоєння трахеобронхопластичних операцій у хворих на рак легень, аналіз ранніх та віддалених результатів.

У 2020 році на кафедрі розпочато НДР на тему: «Оптимізування методів діагностики та лікування онкологічних хвороб органів грудної порожнини та грудної залози».

Грантова діяльність: співробітники кафедри постійно отримують гранти на стажування, курси та конференції від профільних онкологічних організацій (ESMO та ін.)

Видавнича діяльність: підручники та  методичні рекомендації з онкології можна отримати в бібліотеці та на сайті кафедри в розділі «Матеріали».