Кафедрa аналітичної, фізичної та колоїдної хімії

Громадська та виховна робота

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

Громадська робота здійснюється співробітниками кафедри за такими напрямами:

  • членство у спеціалізованих і вчених радах;
  • членство у фахових спілках, товариствах, комісіях;
  • виконання важливих видів робіт університетського, факультетського та кафедрального рівнів;
  • організація науково-практичних заходів.

 

РОЗПОДІЛ ГРОМАДСЬКИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ КАФЕДРИ

 

 

Зайцева Г.М.,

завідувачка кафедри

 

Член Вченої ради фармацевтичного факультету;

Член циклової методичної комісії з фармацевтичних дисциплін;

Укладання Паспорту кафедри, Положення про кафедру;

Щорічний звіт про навчально-методичну, наукову, міжнародну, виховну роботу кафедри;

Член ГО “Educators and scholars international foundation”.

 

Калібабчук В.О.,

професорка

 

Член Вченої ради НМУ;

Член апробаційної ради 26.003.10.

 

Рева Т.Д.,

професорка

 

Член Вченої ради НМУ;

Член Вченої ради фармацевтичного факультету;

Член циклової методичної комісії з фармацевтичних дисциплін;

Член апробаційної ради 26.003.10.

 

Болотнікова А.О.,

доцентка

 

Секретар методичних нарад кафедри;

Відповідальна за наукову роботу кафедри та звітність про неї.

 

Гождзінський С.М.,

доцент

 

Керівник СНГ кафедри;

Підготовка та проведення хімічних олімпіад для студентів.

 

Костирко О.О.,

доцентка

 

Організація та контроль освітнього процесу (заочна форма навчання);

Відповідальний виконавець наукової роботи кафедри та звітність про неї;

Звіт про наукову роботу кафедри за навчальний рік;

Перевірка на академічний плагіат наукових текстів співробітників кафедри та студентів.

 

Краєвська Я.А.,

доцентка

 

Міжнародна робота кафедри та звітність про неї;

Звітність про англомовну форму навчання та ведення табелю обліку годин англомовної форми навчання на кафедрі;

Голова предметної комісії з хімії.

 

Привалко Е.Г.,

доцентка

 

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;

Організація та контроль освітнього процесу (денна форма навчання);

Відповідальна за підготовку до складання іспиту «Крок-1» з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»;

Виховна робота на кафедрі;

Ведення рейтингу викладачів кафедри;

Член ГО «Хіміко-фармацевтичне товариство».

 

Пушкарьова Я.М.,

доцентка

 

Організація та контроль освітнього процесу (англомовна форма навчання);

Ведення веб-сторінки кафедри;

Внесення даних у ЄДЕБО;

Облік інформації про підвищення кваліфікації викладачами з нарахуванням кредитів ЄКТС;

Облік документів, які підтверджують результати підвищення кваліфікації викладачами;

Міжнародна робота кафедри та звітність про неї;

Ведення табелю обліку годин англомовної форми навчання;

Член ГО «Хіміко-фармацевтичне товариство»;

Член Центру українсько-європейського наукового співробітництва;

Член European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP).

 

Тимощук О.Б.,

доцентка

 

Профорг кафедри;

Секретар методичних нарад кафедри;

Куратор 1-3 курсів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання);

Секретар Приймальної комісії;

Член ГО «Хіміко-фармацевтичне товариство».

 

Чхало О.М.,

доцентка

 

Член вченої ради фармацевтичного факультету;

Член КТК  фармацевтичного факультету;

Заступник декана фармацевтичного факультету;

Відповідальна за підготовку до складання іспиту «Крок-1» з дисципліни «Аналітична хімія».

 

Лисенко Т.А.,

старша викладачка

 

Звіт про навчально-методичну роботу кафедри за навчальний  рік;

Секретар кафедри;

Складання розкладу проведення лекцій, практичних (семінарських) занять викладачами кафедри;

Планування та звітність про виконання педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри (щомісяця, на семестр, на навчальний рік);

Відповідальна за АСУ кафедри;

Член ГО «Хіміко-фармацевтичне товариство».

 

Куштапіна І.Г.,

інженерка

 

Матеріально-відповідальна особа кафедри;

Складання графіку роботи працівників кафедри;

Ведення табелю обліку робочого часу.

 

Єгорова Н.М.,

старша лаборантка

 

Відповідальна за ведення журналу:

‒ реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки для викладачів,

‒ обліку контрольних робіт студентів 1 курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).

 

Радько В.Ю.,

старша лаборантка

 

Відповідальна за електронне листування кафедри в СЕД;

Відповідальна за ведення Журналу реєстрації:

‒ організаційно-розпорядчої документації,

‒ вхідних та вихідних  внутрішніх документів,

‒ інструктажів з питань охорони праці на робочому місці для викладачів,

‒ інструктажів з питань охорони праці для студентів,

‒ обліку контрольних робіт студентів 3 курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).

 

Рудковська Л.М.,

старша лаборантка

 

Відповідальна за ведення журналу:

‒ взаємних і контрольних відвідувань занять викладачами кафедри,

‒ обліку контрольних робіт студентів 2 курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).

 

 

На кафедрі медичної та загальної хімії працює науковий студентський гурток під керівництвом доцента Зайцевої Г.М.

Основний напрямок роботи гуртка: “Хімічне та адсорбційне модифікування поверхні високодисперсних неорганічних оксидів лігандами різної природи з метою створення нових адсорбентів, каталізаторів, лікарських форм з комбінованою адсорбційною та медикаментозною дією”

Кількість гуртківців11

Кількість публікацій у збірках тез конференцій16

Український науково-методичний молодіжний журнал, 2009, N 3.Матеріали міжнародного конгресу студентів та молодих вчених “ Актуальні проблеми сучасної медицини”: с. 97 (Говоруха М.О.), с. 99 (Зоценко Л.О.), с. 100 (Каврайський Д.П.), с. 101 (Кокоша Ю.М.), с. 105 (Покотило О.)

Науково-дослідні бази кафедри – хімічний факультет Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка, Інститут хімії поверхні НАН України.

І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ

 

Згідно з наказом МОН України від 09 грудня 2016 року №1495 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» на кафедрі медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади (ВСО) з медичної хімії. Участь брали студенти медичних факультетів №1, №2, №3, №4 та стоматологічного факультету.

Результати І етапу ВСО «Медична хімія»:

І місце:

Кишеня Я.В. (медичний факультет №3, 1 курс,);

ІІ місце:

Корецький С.Е. (медичний факультет №2, 1 курс,);

ІІІ місце:

Коневич І.В. (медичний факультет №2, 1 курс,).

 

 

З переможців І етапу ВСО буде сформована команда, яка відстоюватиме честь Університету на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної хімії, що відбудеться 6-7 квітня 2017р. на кафедрі медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О.  Богомольця.

 

mizx1

mizx2

mizx3