Кафедрa аналітичної, фізичної та колоїдної хімії

Навчально-методична робота

 

2023-2024 навчальний рік

 

Спеціальність 221 “Стоматологія”

Спеціальність 222 “Медицина”

Спеціальність 224 “Технології медичної діагностики та лікування”

Спеціальність 226 “Фармація, промислова фармація”

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри за результатами 2023/2024 н.р.

 

 

 

2022-2023 навчальний рік

 

Силабуси навчальних дисциплін

Робочі навчальні програми

Розклад лекцій (вересень 2022-2023 н.р.)

Розклад лекцій (жовтень-грудень 2022-2023 н.р.)

Розклад практичних занять (вересень 2022-2023 н.р.)

Розклад практичних занять (жовтень-грудень 2022-2023 н.р.)

Розподіл груп між викладачами кафедри (вересень 2022-2023 н.р.)

Розподіл груп між викладачами кафедри (І семестр 2022-2023 н.р.)

Розподіл груп між викладачами кафедри (ІІ семестр 2022-2023 н.р)

Графік взаємовідвідувань кафедра АФКХ

Графік взаємовідвідувань кафедра АФКХ 2 семестр

Графік контрольних відвідувань завідувачки кафедри АФКХ

Графік контрольних відвідувань завідувачки кафедри АФКХ 2 семестр

Графік відкритих лекцій та семінарських (практичних) занять кафедра АФКХ

Графік відкритих лекцій та семінарських (практичних) занять кафедра АФКХ 2 семестр

Графік поточних консультацій I семестр 2022-2023

Графік поточних консультацій ІI семестр 2022-2023

Розклад лекций ІІ семестр 2022-2023

Розклад практичних занять (27.03.23. – 26.05.23)

Розклад практичних занять (20.02.23. – 26.03.23)

Розклад практичних занять (16.01.23. – 19.02.23)

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри за результатами 2022/2023 н.р.

 

 

2021-2022 н.р.

 

Плани методичних нарад кафедри

Робочі навчальні програми 2021-2022

Силабуси навчальних дисциплін

Розподіл груп між викладачами

Розклад занять II сесместр

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії за результатами 2021/2022 н.р.

 

 

2020-2021 н.р.

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

Матеріали для проведення підсумкового контролю з дисципліни  Медична хімія спеціальність 222 Медицина

Відеолекції

План навч.-метод. засідань кафедри

Графіки консультацій

Методичні рекомендації

Перелік питань до іспиту та регламент оцінювання

Рекомендована література

Тематичні плани

Розклад практичних занять кафедри

 

 

2019-2020 н.р.

Протоколи методичних нарад ІІ семестр 2019-2020

Розклад практичних занять І семестр 2019-2020

Календарно-тематичні плани лекцій 2019-2020 н.р.

Календарно-тематичні плани практичних 1 семестр 2019-2020 н.р

Графік відпрацювань

Графік поточних консультацій

Графік взаємних відвідувань

 

Робочі програми 2019 н.р.

Робочі програми 2018

 

Кафедра медичної та загальної хімії НМУ імені О.О. Богомольця веде велику навчально-методичну роботу і є опорною серед кафедр медичної та загальної хімії вищих медичних навчальних закладів України. Колектив кафедри випустив ряд підручників і навчальних посібників з медичної та загальної хімії,. Серед них перший україномовний підручник “Медична та загальна хімія”. Підручник “Медична та загальна хімія ” видано також російською та англійською мовами.

 

На кафедрі медичної та загальної хімії НМУ імені О.О. Богомольця проводиться викладання дисципліни “Медична та загальна хімія” за новими навчальними програмами для студентів спеціалізацій “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Стоматологія” та „Медична психологія”. На кафедрі викладається також“Неорганічна хімія”, “Аналітична хімія” та “Фізична і колоїдна хімія” для студентів спеціальності “Фармація”. Ці профільовані програми були розроблені опорною кафедрою за участю представників однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

 

Окрім викладання наведених дисциплін у студентів денної та заочної (“Фармація”) форм навчання на кафедрі проводяться також заняття зі слухачами підготовчого відділення для іноземних громадян, із учнями Українського медичного ліцею, зі слухачами факультету підвищення кваліфікації.

 

В лекційному курсі використовується мультимедійна техніка.

med_chem1 med_chem2 med_chem3 med_chem4 med_chem5 med_chem6 med_chem7 med_chem8 med_chem9 med_chem10 med_chem11 med_chem12 med_chem13 med_chem14 med_chem15 med_chem16