Кафедрa аналітичної, фізичної та колоїдної хімії

Інформація для студентів

 

2023-2024 навчальний рік

 

Спеціальність 221 “Стоматологія”

Спеціальність 222 “Медицина”

Спеціальність 224 “Технології медичної діагностики та лікування”

Спеціальність 226 “Фармація, промислова фармація”

 

 

 

2022-2023 н.р.

 

Регламенти проведення та оцінювання поточного та кінцевого контролю

Календарно-тематичні плани

Методичні вказівки та рекомендації

Information about exam “Analytical Chemistry”

Information about exam “Physical and Colloid Chemistry”

Інформація щодо іспиту “Фізична та колоїдна хімія”

Інформація щодо іспиту “Аналітична хімія”

Інформація щодо іспиту “Аналітична хімія” (заочна форма навчання)

Інформація щодо іспиту “Фізична та колоїдна хімія” (заочна форма навчання)

 

 

2021-2022 н.р.

 

Інформація щодо іспиту з дисципліни Аналітична хімія (денна форма навчання)

 

Information about examination “Analytical Chemistry”

 

Графіки проведення консультацій

 

Календарно-тематичні плани для студентів англомовної форми навчання

 

Календарно-тематичні плани з дисципліни “Загальна та неорганічна хімія” 

 

Календарно-тематичні плани з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія”

 

Календарно-тематичні плани з дисципліни “Аналітична хімія”

 

Регламенти проведення та оцінювання поточного та кінцевих контролів (денна форма навчання)

 

Регламенти проведення та оцінювання поточного та кінцевих контролів (заочна форма навчання)

 

Календарно-тематичні плани курсів за вибором

 

Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять

 

Інформація для студентів заочної форми навчання

 

Питання для підготовки до іспитів та ПК

 

Інформація щодо іспиту з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія”

 

Інформація щодо іспиту з дисципліни “Аналітична хімія” (заочна форма навчання)

 

 

 

2020-2021 н.р.

 

Матеріали для проведення підсумкового контролю з дисципліни  Медична хімія спеціальність 222 Медицина

Відеолекції

Графіки консультацій

Методичні рекомендації

Перелік питань до іспиту та регламент оцінювання

Рекомендована література

Тематичні плани

Розклад практичних занять кафедри

Аналітична хімія українською мовою розділ 1

Аналітична хімія українською мовою розділ 2

Аналітична хімія англійською мовою

Загальна та неорганічна хімія українською мовою розділ 2

Загальна та неорганічна хімія для студентів I курсу фармацевтичного факультету з англійською мовою навчання

Медична хімія розділ 2 Спеціальність 227 “Фізична Терапія,Ерготерапія”для студентів 1 курсу медико-психологічного факультету на 2020-2021н.р., I семестр

Медична хімія розділ 2 для студентів 1 курсу стоматологічного факультету, II курсу (мс), спеціальність 221

Медична хімія розділ II для студентів 1 курсу Медико-психологічного ф-ту

Медична хімія розділ II для студентів 1 курсу другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня спеціальностей: 222 «Медицина» та 228 «ПЕДІАТРІЯ» Медико-психологічного ф-ту

Медична хімія розділ II для студентів 1 курсу другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня спеціальностей: 222 «Медицина» та 228 «ПЕДІАТРІЯ»

Інформація у розділ II для студентів медичних факультетів спеціальність 222

 

2019-2020 н.р.

Робочий навчальний план лекційних та практичних занять на період карантину

Графік чергувань викладачів

 

РЕГЛАМЕНТИ СЕМЕСТРОВИХ ІСПИТІВ

 

Регламент повторного навчання

Темплани 2020

Календарно-тематичні плани лекцій 2019-2020 н.р.

Календарно-тематичні плани практичних 1 семестр 2019-2020 н.р.

Самостійна робота студентів

Розклад практичних занять І семестр 2019-2020

Графік відпрацювань

Графік поточних консультацій

 

Медичні факультети

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії (молодші спеціалісти)

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія» 228 «Педіатрія»

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія» 222 «Медицина»

Робочий зошит для самостійної роботи

Рекомендована література з дисципліни «Медична хімія»

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю

Регламент прийому відробки лекцій

Регламент прийому відробок практичних занять

Приклад письмової модульної роботи

Графік проведення ПМК

 

Стоматологічний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії (мс

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії (мс)

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія», «Стоматологія

Методичні вказівки до самостійної роботи з медичної хімії

Рекомендована література з дисципліни «Медична хімія»

Регламент прийому відробки лекцій

Регламент прийому відробок практичних занять

Приклад письмової модульної роботи

Графік проведення ПМК

Графік проведення ПМК (для іноземних студентів)

 

Медико-психологічний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія», 225 «Медична психологія»

Рекомендована література з дисципліни «Медична хімія»

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю

Регламент прийому відробки лекцій

Регламент прийому відробок практичних занять

Приклад письмової модульної роботи

 

Фармацевтичний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Неорганічна  хімія №2 

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Неорганічна  хімія №2

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Неорганічна  хімія №2 (РУ)

Завдання до іспиту з курсу Неорганічна  хімія

Методика оцінювання іспиту з курсу Неорганічна  хімія

Графік передекзаменаційних консультацій з курсу Неорганічна  хімія

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Аналітична  хімія №2

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Аналітична  хімія №2

Методика оцінювання іспиту з курсу Аналітична  хімія

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»  226  “Фармація 

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» 7.12020101  («Фармація» бакалаври) (термін навчання 2,5 р.)

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» 7.12020101 («Медицина», «Фармація» друга вища освіта) (термін навчання 4,5 р.)

Навчальна програма з дисципліни «Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті»

Навчальна програма з дисципліни «Актуальні проблеми сучасної фармацевтичної освіти»

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація”

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (5,5 років)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років, друга вища освіта)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років “Медицина”)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років „Фармація”)

Навчальна програма з дисципліни «Аналітична хімія» 226  “Фармація”

Навчальна програма з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків»  226  “Фармація”

Календарно – тематичний план з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків»

Календарно – тематичний план з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» (заочна форма)

Календарно – тематичний план СРС з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків»

Регламент прийому відробок практичних занять з Фізичної та колоїдної хімії

Регламент прийому відробок практичних занять з Аналітичної хімії

Регламент прийому відробок практичних занять з Неорганічної хімії

 

Графік відпрацювань навчальних занять

Графік консультацій  

Розклад практичних занять, розподіл груп та лекційних потоків на кафедрі

Графік ПМК

Графік перескладання ПМК