Кафедрa аналітичної, фізичної та колоїдної хімії

Новини кафедри

 

 

 

 

 

 

Дослідник Уппсальського університету провів вебінар із фармацевтики для студентів НМУ

Студенти 3-курсу фармацевтичного факультету в рамках вивчення вибіркового компоненту «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» взяли участь у вебінарі «Сучасні методи характеризації матеріалів». Вебінар днями провів запрошений дослідник відділу нанотехнологій та функціональних матеріалів кафедри матеріалознавства та інженерії Уппсальськогоуніверситету (Швеція), доцент Олег Ткаченко.

Зустріч відбулася на платформі Zoom. Спікер ознайомив студентів із такими фізико-хімічними методами аналізу: скануюча електронна мікроскопія, просвічуюча електронна мікроскопія, рентгеноструктурний аналіз, рентгенівська фотоелектронна спектроскопія, інфрачервона спектроскопія, термографічний аналіз, хроматографія. Особливу увагу приділили використанню та можливостям цих методів саме у фармацевтичному аналізі.

Цінною та корисною для майбутніх фармацевтів була можливість ознайомитися із принципами роботи відповідних приладів для проведення експерименту.

Доповідь Олега Ткаченка була насичена яскравими прикладами і викликала у студентів жваве обговорення та дискусію щодо застосування сучасних фізико-хімічних методів аналізу вфармації.

Із записом вебінару можна ознайомитися за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1kMkPKVBNCCgfh0oYdX8K45Sk2DVTSJPN/view?usp=share_link

За матеріалами кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії

 

 

Академічна мобільність на кафедрі АФКХ

Вперше на кафедрі аналітичної, фізичної та колоїдної хімії студентки Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Попик Анастасія Романівна та Урбанська Вікторія Олександрівна реалізували право здобувачів освіти на академічну мобільність.

Впродовж місяця, з 23 лютого по 23 березня 2023, вони, у складі академічної групи 10804 (викладач доцентка Е.Г. Привалко), опанували  змістовий модуль «Фізична хімія» фахового освітнього компонента «Фізична та колоїдна хімія» – 1 кредит (30 годин) ЄКТС з рейтинговою оцінкою «відмінно».

Директорка Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Ірина Дмитрівна Бойчук висловила подяку колективу кафедри АФКХ, зокрема завідувачці кафедри Галині Миколаївні Зайцевій та доцентці Елеонорі Геннадіївні Привалко за якісну організацію та проведення практичних занять у режимі онлайн і доброзичливе ставлення до здобувачок освіти коледжу під час навчання. Здобувачки освіти коледжу рефлексували задоволеність якістю навчання в межах академічної мобільності.

Право на академічну мобільність реалізовано в рамках Угоди про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності між Житомирським базовим фармацевтичним фаховим коледжем та НМУ імені О.О. Богомольця. Така можливість сприяє зміцненню та розширенню подальшої співпраці.