Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Новини кафедри

За результатами рейтингової оцінки НПП кафедри фармакогнозії та ботаніки за 2023/2024 навчальний рік визначено трьох кращих викладачів кафедри фармакогнозії та ботаніки:

ПІБ НПП кафедри Бали
1 Д.фарм.н., професор Карпюк У.В. 976
2 Д.б.н., професор Мінарченко В.М. 928
3 К.б.н., доцент Махиня Л.М. 465
4 К.фарм.н., доцент Чолак І.С. 460
5 К.фарм.н., доцент Підченко В.Т. 450

 

 

 

Участь професора кафедри фармакогнозії та ботаніки Карпюк Уляни Володимирівни у практичному тренінгу на кафедрах фармацевтичного факультету Варшавського медичного університету та участь у конференції «University quality culture day» на базі Варшавського медичного університету.

Професор кафедри фармакогнозії та ботаніки Карпюк Уляна Володимирівна стажувалась у Варшавському медичному університеті 19-25 травня 2024 року у межах програми Erasmus+, а також взяла участь у конференції «University quality culture day»

За час перебування на тренінгу відвідано практичні та семінарські заняття кафедри біохімії та фармакогеноміки, кафедра фармакотерапії та фармацевтичної допомоги. Відвідані заняття були присвячені проблемам комунікації у фармацевтичній галузі, інгаляційним лікарським засобам (види, особливості використання, фармацевтична опіка).

Прийнято участь у звіті аспірантів кафедри фармацевтичної біології. Заслухано стан виконання робіт, стан публікацій та подальші перспективи роботи аспірантів. На кафедрі фармацевтичної біохімії відвідано два практичні тренінги: заміна живильного середовища для культури бактерій та внесення насіння рослин на живильні середовища в асептичних умовах. Обговорено молживість оміну стеднтами відповідно до програми Erasmus+

Відвідано засідання наукового студентського гуртка кафедри біохімії та фармакогеноміки. Під час засідання заслухано доповідь запрошеного викладачами фармацевтичного факультету Варшавського медичного університету спеціаліста з практичної фармації з питань реімбурсації ліків.

Відвідано аптеку сеті SuperPharm яка має роботизовану систему видачі ліків по запиту фармацевта. Аптека оснащена виробничими кімнатами для приготування ліків екстемпорально.

Під час відвідання конференці «University quality culture day» на базі Варшавського медичного університету заслухано доповіді спікерів та круглі-столи з питать якості освіти, шляхів освоєння необхідних компетентностей зобувачів освіти.

 

 

 

 

 

Викладачі кафедри фармакогнозії та ботаніки фармацевтичного факультету взяли участь у V Центральноєвропейському міжнародному тижні

22-26 квітня 2024 року м. Ополе (Польща) на базі Опольського університету відбувся V Центральноєвропейський міжнародний тиждень, як реалізація проєкту «Підтримка співпраці між Опольським університетом та українськими університетами в рамках Альянсу FORTHEM» за підтримки програми «Солідарні з Україною – Європейські Університети Національної Агенції Академічних Обмінів». У заході взяли участь представники ВНЗ з Польщі, України, Румунії, Італії та Іспанії. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця представляли викладачі кафедри фармакогнозії та ботаніки фармацевтичного факультету доцентки Махиня Л. М. та Ковальська Н. П., яка перебуває на науковому стажуванні в Опольському університеті.

Впродовж міжнародного тижня співпраці відбулося знайомство науковців, викладачів з університетами різних країн,  особливостями участі у FORTHEM альянсі та Erasmus +. Проєкт дав можливість взяти участь у ряді тренінгів, воркшопів і платформ для обміну досвідом. Теми проєкту стосувалися організації мобільності для студентів, докторантів та співробітників інституцій; участі у навчальних візитах, літніх школах, семінарах, тренінгах та інтенсивних курсах; у конференціях; проведення спільних досліджень і розробок; підготовки спільних публікацій; налагодження контактів та зв’язків між партнерами та членами Альянсу FORTHEM.

За п’ять днів співпраці було відвідано два семінари : «Підтримка іноземців в Опольському університеті – від абітурієнтів до випускників», знайомство з «FORTHEM альянс»; 5 воркшопів: «Вітальна політика в рамках FORTHEM» особливості міжвузівської комунікації, «Надання психологічних консультацій для студентів та працівників Опольського університету» – як приклад толерантного відношення при ментальних проблемах, «Інтернаціоналізаційна стратегія Опольського університету» – різностороння колаборація вишів з різних країн, що входять до альянсу та країн партнерів, «Вітальна політика для Erasmus + та програми Опольського університету» – поєднання та взаємна інтеграція кількох програм, «Обслуговування новоприбулих студентів – як ми це робимо».

Проведено презентацію Національного медичного університету ім. О. О. Богомолься та відбулося знайомство з іншими вузами учасниками академічної мобільності.

 

 

 

Співробітники кафедри фармакогнозії та ботаніки 21 квітня 2023 року прийняли участь у міжнародній онлайн конференції Plant Research: from Phytochemistry to Phytoactivity, проведеної на базі Литовського університету наук про здоров’я (м. Каунас, Литва)

Співробітники кафедри фармакогнозії та ботаніки 21 квітня 2023 року прийняли участь у міжнародній онлайн конференції Plant Research: from Phytochemistry to Phytoactivity, проведеної на базі Литовського університету наук про здоров’я (м. Каунас, Литва).

Професор Мінарченко Валентина Миколаївна, професор Карпюк Уляна Володимирівна, доцент Ковальська Надія Петрівна, доцент Махиня Лариса Миколаївна опублікували тези доповідей. Також були зроблені усні доповіді на пленарному та секційному засіданнях конференції.

 

 

 

Співробітник кафедри  доцент Ковальська Надія Петрівна взяла участь у 64 З’їзді Польського Товариства Хімічного в Любліні в Університеті Марії Склодовської-Кюрі  11-16.09.2022

Доцент Ковальська Надія Петрівна виступила із постерною доповіддю “Determination of сarboxylic acids in the fruits of Actinidia Lindl. By TLC and HPLC method” на 64 З’їзді Польського Товариства Хімічного в Любліні в Університеті Марії Склодовської-Кюрі  11-16.09.2022

 

 

 

Доцент Ковальська Надія Петрівна проходить стажування у Опольському університеті м Ополе, Польща з 2022 року по теперішній час

Доцент Ковальська Надія Петрівна проходить стажування у Опольському університеті м Ополе, Польща з 2022 року по теперішній час. На кафедрі  фармації та екологічної хімії освоює роботу з приладом Camag для високоефективної тонкошарової хроматографії під керівництвом проф. Ізабели Ясіцької-Місяк та зав. кафедри, професора Яцеком Ліпоком.

 

 

 

Співробітники кафедри прийняли участь у офлайн конференції «Quo Vadis Life Science»XII Polish Chromatography Conference (PKChrom 2021), XIII International Scientific Conference Ion Chromatography and Related Techniques 2021 (IC 2021), and II International Conference on Ion Analysis (ICIA2021) у Опольському університеті в місті Ополе 23-27 червня 2021 року.

Співробітники кафедри професор Карпюк Уляна Володимирівна, доцент Ковальська Надія Петрівна прийняли участь у офлайн конференції «Quo Vadis Life Science»XII Polish Chromatography Conference (PKChrom 2021), XIII International Scientific Conference Ion Chromatography and Related Techniques 2021 (IC 2021), and II International Conference on Ion Analysis (ICIA2021) у Опольському університеті в місті Ополе 23-27 червня 2021 року. Були зроблені усні доповіді на пленарному та секційному засіданнях конференції. Професор Карпюк Уляна Володимирівна також прийняла участь як модератор секційного засідання конференції.

 

 

 

Розпочався публічний захист кваліфікаційних випускних робіт студентів 5 курсу, які виконували свої роботи на кафедрі фармакогнозії та ботаніки.

5 червня розпочався публічний захист кваліфікаційних випускних робіт для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «226. Фармація, промислова фармація» Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Атестація відбувається у формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та захисту кваліфікаційної роботи, що має продемонструвати здатність студента розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у фармацевтичній галузі.

До захисту представлені 8 робіт студентів, які виконували свої кваліфікаційні випускні роботи на кафедрі фармакогнозії та ботаніки:

 

н/п ПІБ Тема Керівник
1. Чепурна Діана, 8805 Фармакогностичне дослідження листків Acanthus mollis L. Мінарченко Валентина Миколаївна, д.б.н., професор, завідувач кафедри фармакогнозії та ботаніки
Махиня Лариса Миколаївна, к.б.н., доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки
2. Свередюк Ілона,

8802

 

Пошук перспективних рослин джерел слизу Карпюк Уляна Володимирівна
д.фарм.н., професор кафедри фармакогнозії та ботаніки
3. Інілєєва Марія,

8802

Фітохімічне вивчення лікарської рослинної сировини, яка містить пектинові речовини Карпюк Уляна Володимирівна
д.фарм.н., професор кафедри фармакогнозії та ботаніки
4. Олейник Настя,

8802

Порівняльне дослідження сировини Cydonia oblonga Mill. та Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach Карпюк Уляна Володимирівна
д.фарм.н., професор кафедри фармакогнозії та ботаніки
5. Сорокіна Катерина,

8805

Фармакогностичне дослідження плодів Abelmoschus esculentus (L.) Moench Чолак Ірина Семенівна, к.фарм.н., доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки

 

6. Шульга Катерина

8805

Фармакогностичне дослідження листя Catalpa bignonioides Walt. Ємельянова Оксана Іванівна, к.м.н., доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки

 

7. Павлік Аліна,

8805

Фармакогностичне дослідження плодових тіл гриба Motchella conica Pers. Підченко Віталий Тарасович, к.фарм.н., доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки

 

8. Байсагуров Дені Лом-Алієвич,

8803

Фармакогностичне дослідження вівса посівного (Avena sativa L. ) Бутко Аліна Юріївна, к.фарм.н., доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки

 

 

 

 

 

IV Науково-практична конференція з міжнародною участю «PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА» до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

20 лютого 2023 р. на кафедрі фармакогнозії та ботаніки фармацевтичного факультету відбулась IV Науково-практична конференція з міжнародною участю «PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА» до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Відповідно до програми конференції робота проводилась у формі публікації матеріалів за результатами наукових досліджень вчених України та іноземних фахівців з питань фітохімічного аналізу, стандартизації лікарської рослинної сировини, інтродукції, ресурсознавства лікарських рослин, технології виготовлення та аналізу лікарських засобів рослинного походження, дієтичних добавок, лікувально-профілактичних та косметичних засобів. Учасники конференції також висвітлили актуальні питання сьогодення щодо модернізації навчального процесу та орієнтації на дистанційне навчання у закладах освіти.

Збірник матеріалів конференції 2023 року опубліковано у двох томах: Том 1 – 260 сторінок, Том 2 – 285 сторінок.

Конференція проводиться вчетверте.

За чотири роки в конференції прийняли участь 1414 вітчизняних учасників, з них повторно 170.

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Кількість учасників 273 389 (81 повторно) 418 (124 двічі, 58 тричі) 334 (61 двічі, 75 тричі, 34 -чотири рази)
Кількість навчальних чи науково-дослідних закладів 62

 

42

 

63

 

53
Кількість населених пунктів 17 18 26 22

 

За чотири роки в конференції прийняли участь 261 іноземних учасників з 20 країн (США, Німеччина, Польща, Словаччина, Литва, Норвегія, Франція, Тайвань та ін.), з них 32 повторно.

 

 

 

2020 рік

 

2021 рік

 

2022 рік

 

2023 рік

 

Кількість іноземних учасників 80 48 (9 повторно) 59 (14 двічі, 7 тричі) 74 (15 двічі, 11 тричі, 6  – чотири)
Кількість вузів 22

 

14

 

16

 

20
Кількість міст 19 10 15 12
Кількість країн 13 8 8 7

 

 

 

 

 

За результатами рейтингової оцінки НПП кафедри фармакогнозії та ботаніки за 2021/2022 навчальний рік визначено трьох кращих викладачів кафедри фармакогнозії та ботаніки:

 

ПІБ НПП кафедри Бали
1 Д.фарм.н., професор Карпюк У. В. 851
2 Д.біол.н., професор Мінарченко В. М. 671
3 К.фарм.н., доцент Ковальська Н. П. 508

 

 

 

 

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКА КАФЕДРИ ФАРМАКОГНОЗІЇ ТА БОТАНІКИ ДОЦЕНТА БУТКО АЛІНИ ЮРІЇВНИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

 

Співробітник кафедри фармакогнозії та ботаніки доцент Бутко Аліна Юріївна взяла участь у традиційній щорічній Мультидисциплінарній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація» в якості члена секретаріату конференції та доповідача.

 

 

ХVІІІ Мультидисциплінарна конференція відбулась на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти 18-19 листопада 2021 р. Захід відбувся в онлайн-форматі з використанням платформи Google Meet. У форумі взяли участь науковці медичного та фармацевтичного напрямів провідних установ та закладів вищої медичної освіти м. Харкова, Львова, Києва.

 

 

Питання, що розглядались: організаційно-правове вивчення карантинних обмежень в умовах поширення коронавірусної хвороби, фармацевтичне забезпечення постраждалих осіб в умовах особливого періоду,  тенденції розвитку та перспективи лікування в стоматології, сучасний стан розвитку освіти та інновацій в медичних навчальних закладах України.

Аліна Юріївна представила доповідь на тему: «Evidence-based pharmacy: obtaining and studying of aescine from the plant of aesculus hippocastanum l.» та отримала сертифікат учасника (30 балів).  Наукове повідомлення стосувалось досліджень фітопрепаратів з венотонізуючими властивостями.

 

 

Учасники позитивно оцінили результати конференції, відзначивши практичну орієнтованість поданої інформації та актуальність тематик доповідей, які були представлені лікарями та спеціалістами фармацевтичної галузі.

 

 

 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА»

 

На кафедрі фармакогнозії та ботаніки фармацевтичного факультету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА», внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій України 2021 року.

 

Відповідно до програми конференції робота проводилась у формі публікації матеріалів за результатами наукових досліджень вчених України та іноземних фахівців з питань фітохімічного аналізу,стандартизації лікарської рослинної сировини, інтродукції, ресурсознавства лікарськихрослин, технології виготовлення та аналізу лікарських засобів рослинного походження,дієтичних добавок, лікувально-профілактичних та косметичних засобів. Учасники конференції також висвітлили актуальне питання сьогодення щодо модернізації навчального процесу та орієнтації на дистанційне навчання у закладах освіти.

 

У науковому заході взяли участь 450 науковців, вчених, аспірантів, студентів з 62 вищих навчальних закладів та установ фармацевтичного, медичного та біологічного профілю, які, включно з Україною, представили9 країн світу: Сполучені Штати Америки, Литву, Азербайджан, Польщу, Словаччину, Узбекистан, Грузію,Росію.

 

Розроблено бланк сертифіката учасника та створено електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції обсягом 621 сторінки.

Продовжує працювати сайт конференції за посиланням: https://planta-plus.com.ua/ .

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної конференції ≪PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ≫, присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної

 

запрошує відвідати відкриту лекцію директора Інституту хімії, Опольського університету (м. Ополе, Польща) професора Петра Павла Вечорека (Piotr Paweł Wieczorek) на тему «Endocrine disrupting compounds as emerging environmental contaminants», де матимете можливість отримати більше інформації про сполуки, що руйнують нашу з вами ендокринну систему.
Лекція читається англійською мовою.

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Дата: 19.02.2020 року о 15:00.

Місце проведення: фармацевтичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця, вул. Пушкінська, 22, аудиторія №1, (1-ий поверх).

Для кого: для студентів 3-5 курсів ВНЗ медичного, фармацевтичного, хімічного, біологічного напрямів, інтернів, аспірантів, докторактів, науковців, викладачів та усіх бажаючих.

 

 

 

 

 

Міжнародне науково-педагогічне стажування викладачів кафедри фармакогнозії та ботаніки фармацевтичного факультету –Бутко Аліни Юріївни та Ємельянової Оксани Іванівни на базі Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Польща)

 

На базі Медичного Університету в м.Любліні (Польща) доценти кафедри фармакогнозії та ботаніки Бутко Аліна Юріївна та Ємельянова Оксана Іванівна проходили міжнародне вузькопрофільне науково-педагогічне стажування для викладачів вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю. Захід відбувся з 28 жовтня по 19 листопада 2019 року.

Програма підвищення кваліфікації «Нові та інноваційні методи викладання в фармації» була спрямована на вивчення досвіду підготовки фармацевтів в польській та європейській системах освіти фахівців, а саме: організацію навчального процесу і програми підготовки студентів на базі університету; інноваційні та інформаційні технології сучасної освіти майбутнього фармацевта; наукове та інформаційне забезпечення навчального процесу; досвід наукової діяльності, наукові проекти та наукову роботу.

В рамках стажування відбулось прослуховування лекцій через платформу Zoom, відвідування ректорату Медичного університету Любліна, центру експериментальної медицини, відділів та кафедр фармацевтичного профілю, участь у майстер-класах. Стажування включало очну та дистанційну форми навчання, було розраховане на 4 кредити ECTS (120 годин), зокрема, за напрямками: міжнародні гранти та дослідницькі проекти, форми інтернаціоналізації університетів в Європі, шляхи підготовки фармацевтів в польській та європейській системах освіти фахівців.

Результатом стажування стала атестація учасників та отримання сертифікату про підвищення кваліфікації.

Знайомство з польськими колегами та обмін знаннями, навиками та технологіями, які використовуються під час навчального процесу в Польщі, надасть можливість підвищити рівень фармацевтичної освіти майбутніх спеціалістів та сприятиме подальшій науковій співпраці з науковцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРО ПІДГОТОВКУ І ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження), яка відбудеться

20-21 лютого 2020 року

на базі: Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (кафедра фармакогнозії та ботаніки), м. Київ, вул.Пушкінська,22.

 

До участі у конференції запрошуємо:

наукових та науково-педагогічних працівників наукових установ, закладів вищої освіти фармацевтичного, медичного, біологічного профілю, докторантів, аспірантів, студентів, співробітників фармацевтичних підприємств та громадських організацій.

Робочі мови конференції:

Українська, російська, англійська.

Форми участі у конференції:

  • Усна доповідь
  • Стендова доповідь
  • Заочна участь (лише публікація матеріалів)
  • Участь у конференції без доповіді

Термін подачі матеріалів:

Матеріали, оформлені згідно з вимогами, просимо надсилати до 20 листопада 2019 року (включно) на електронну адресу:

bogomoletc.planta@gmail.com

Електронна адреса відповідальних осіб за електронне видання:

к.фарм.н., доцент Аліна Юріївна Бутко

телефон: 0502364240, e-mail: butko.a.y@gmail.com

к.фарм.н Віталій Тарасович Підченко.

телефон: 0937670224, e-mail: pidchenkovitalii@gmail.com

 

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті конференції

https://planta-plus.com.ua/

Організаційний комітет

 

 

23 квітня 2019 року на кафедрі фармакогнозії та ботаніки була проведена університетська конференція «Дні фармацевтичної науки 2019».

До розгляду було представлено 5 доповідей студентами 3, 4 і 5-го курсів.

Для оцінювання рівня наукової роботи студентів було створено журі у складі:

  1. проф., д.б.н.,зав. каф. Мінарченко В.М.
  2. доцент, к.м.н. Ємельянова О.І.
  3. доцент, к.фарм.н. Афанасенко О.В.
  4. доцент, к.фарм.н. Ковальська Н.П.
  5. доцент, к.б.н., Кузнецова О.В.

Модератором секції була доцент кафедри, к.фарм.н. Бутко А.Ю.

Всі учасники продемонстрували високий рівень володіння матеріалом та чудову майстерність викладення дослідження.

Були висвітлені питання фармакогностичного аналізу лікарської рослинної сировини та проведені дослідження основних класів біологічно активних речовин.

За результатами оцінювання диплом І-го ступеню отримала студентка 5 курсу фармацевтичного факультету Терешкіна Анастасія, тема доповіді –   «Фармакогностичне дослідження насіння шавлії іспанської  (Salvia Hispanica L.)» (науковий керівник доц. Чолак І.С.).

Диплом ІІ-го ступеня отримала студентка 4 курсу Костроміна Діана, тема доповіді – «Дослідження соку та водного настою лушпиння цибулі та часнику» (науковий керівник доц. Карпюк У.В.).

Диплом ІІІ-го ступеня отримала студентка 3 курсу англомовної форми навчання Narjes Armoon, тема доповіді – «Rose Damask (Rosa Damascene L.) and it’s uses in medicine» (науковий керівник доц. Карпюк У.В.).

Всі  учасники були нагороджені сертифікатами.

 

 

Завершення тримісячного науково-педагогічного стажування доцента кафедри фармакогнозії та ботаніки у Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University (Польща)

 

5 березня 2019 року доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки нашого університету Бутко Аліна Юріївна завершила програму тримісячного науково-педагогічного стажування, на яке була запрошена Вищою Школою Бізнесу – National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща).

Програма підвищення кваліфікації «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладача вищої школи» включала вивчення досвіду підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавр, магістр, а саме: організацію навчального процесу і програми підготовки студентів на базі університету; інноваційні технології; наукове та інформаційне забезпечення навчального процесу; досвід наукової діяльності, наукові проекти та наукова робота. В рамках стажування відбулось прослуховування лекцій, відвідування семінарів, майстер-класів та іншої роботи згідно програми стажування. Під час стажування науковці вищих навчальних закладів різних країн поєднали очну та дистанційну форми навчання, програма включала 8 модулів та була розрахована на 12 кредитів ECTS (360 годин).

Результатом стажування стало отримання сертифікату про підвищення кваліфікації та підписання Меморандуму щодо співпраці в галузі вищої післядипломної освіти і науки між адміністрацією НМУ імені О.О. Богомольця та Вищої Школи Бізнесу – Національного Університету  Луіса.

Бутко А. Ю. вдячна керівництву університету за надану можливість участі в обміні педагогічним досвідом в рамках міжнародного стажування.

 

5 квітня 2017 року на кафедрі фармакогнозії і ботаніки фармацевтичного факультету відбулася наукова студентська конференція в рамках «Студентської наукової сесії – квітень 2017».
Викладачі та студенти другого, третього і четвертого курсів зібралися для підведення підсумків студентської наукової роботи на кафедрі. З привітальним словом виступила декан фармацевтичного факультету доцент Тетяна Рева.
На конференції заслухано 13 доповідей студентів, серед них 2 англомовні. Незалежне оцінювання доповідей здійснювалось журі за змістом, викладенням, науковою та практичною новизною доповідей і відповідями на запитання присутніх (за 10-бальною шкалою). Для окремих студентів це був перший виступ за результатами наукової роботи, але багато гуртківців вже мали подібний досвід, при цьому всі представили свої доповіді на високому науковому рівні, що викликало великий інтерес і багато запитань. Основною тематикою доповідей було висвітлення діагностичних особливостей лікарських рослин, їх різноманіття, поширення, фармакогностичного дослідження; використання в Україні та інших країнах світу.
Вперше були представлені роботи з вивчення ринку фітопрепаратів і лікарських рослин у їх складі, наведені дані з біотестування комплексних і монофітопрепаратів за допомогою еритроцитів людини та парамецій. Цікавим напрямком стало вивчення біологічно активних сполук грибів. Саме робота на тему: «Лікарські засоби грибного походження, їх характеристика та застосування» студентки 3 курсу Терешкіної Анастасії отримала диплом першого ступеня. За результатами незалежного оцінювання дипломи ІІ ступеня отримали: Галатенко Юлія (Гемаглютинуючі властивості деяких фітопрепаратів),Мирза Катерина (Дослідження токсичності фіточаїв з використанням методу біотестування на парамеціях) та Al-Janabi Hasan (The use of medicinal mushrooms as nutraceuticals and outlook);ІІІ ступеня: Біляєва Анастасія (Морфологічна характеристика окремих представників родини Fabaceae, як джерела існуючих або перспективних лікарських засобів), Долинська Софія (Лікарські рослини роду Polygala L. флори України: різноманіття, діагностичні особливості,поширення, цілющі властивості та використання) та Мельниченко Зоряна (Аналіз вітчизняного ринку лікарських зборів рослинного походження). Всім учасникам вручено сертифікати та дипломи. Студентам запропоновано продовжити розпочату наукову роботу на кафедрі фармакогнозії та ботаніки.img_4485 img_4488 img_4496 img_4503 img_4504 img_4507 img_4508
fullsizerender img_4515