Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Навчально-методична робота

Відповідальний співробітник – Махиня Лариса Миколаївна, доцент кафедри, Larisamahin@gmail.com

 

Навчально-методична робота

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Робочі програми

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри

 

Кафедра є профільною, випускною на фармацевтичному факультеті, на якій студентам викладаються три базові фармацевтичні дисципліни: фармацевтична ботаніка, фармакогнозія, ресурсознавство лікарських рослин, а також спецкурс « Лікарська рослинна сировина, фітозасоби і контроль їх якості» – для студентів п’ятого курсу фармацевтичного факультету. Всі дисципліни і курси читаються студентам фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання.

З метою впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес співробітниками кафедри створена методична база для студентів І, ІІ та ІІІ курсів з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії.

З метою удосконалення освітнього процесу викладачі кафедри розробили та опублікували 14 навчальних посібників (робочих зошитів) з фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин та спеціалізації українською і англійською мовами.

Ці посібники є базовими для виконання практичних завдань студентами в аудиторіях та під час самостійної роботи. Такий підхід дає змогу оптимізувати контроль засвоєння знань студентом і його підготовку до підсумкового контролю з дисципліни. Для удосконалення дистанційної освіти викладачі створили відеолекції з основних дисциплін і розмістили їх на сайті кафедри. За матеріалами буклетів Єдиного державного кваліфікаційного іспиту («ЄДКІ 1» та «ЄДКІ 2») підготовлено електронні посібники пояснення до тестів. Викладачами кафедри створювався гербарний фонд лікарських рослин та зразків сировини, розроблялися методичні і дидактичні матеріали, які забезпечили високу якість навчального процесу.