Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Наукова робота

Відповідальний співробітник – Карпюк Уляна Володимирівна, доцент кафедри, uliana.karpiuk@gmail.com

 

Основні напрямки роботи:

 • Дослідження різноманіття лікарських рослин
 • Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів рослинного походження
 • Виявлення макро- та мікроскопічних характеристик сировини лікарських рослин
 • Відбір перспективних лікарських рослин флори України з антиоксидантними, імуномодулюючими, мембраностабілізуючими,  гіпоглікемічними та кровоспинними властивостями
 • Ресурсознавчі дослідження з визначення ресурсного потенціалу відібраних лікарських рослин
 • Ідентифікація та визначення кількісного вмісту біологічно активних речовин сировини досліджуваних видів рослин

 

 • НДР – «Вивчення перспективних лікарських рослин, що впливають на ШКТ, лікарських рослин із гіпоглікемічними, антиоксидантними, відхаркувальними, протизапальними властивостями»

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники та посібники, в розробці яких брали участь викладачі кафедри фармакогнозії та ботаніки

 1. Фармакогнозія та спеціалізація “Лікарські рослини і фітотерапія”


⸙ Кисличенко В.С., Журавель І.О., Марчишин С.М., Мінарченко В.М., Хворост О.П. Фармакогнозія: базовий підручник для студ. вищ. фарм. навч. закл. 4 рівня акредитації. (Національний підручник)Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015.-736 с.

⸙ Середа П.І., Максютіна Н.П., Давтян Л.В.. Фармакогнозія. Лікарська рослинна сировина та фітозасоби / За загальною редакцією професора П.І.Середи. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 352 с.

⸙ Лекарственноерастительноесырье и фитосредства: учеб. пособие / П.И. Середа, Н.П. Максютина, Е.Н. Струменская и др.; под ред. проф. П.И. Середы. – К.: ВСИ «Медицина», 2010. – 272 с.

⸙ Ємельянова О.І., Карпюк У.В., Нікітіна О.О., Ковальська Н.П., Чолак І.С. Лабораторний практикум з фармакогнозії. Частина І. Навчальний посібник. – Київ: Фітосоціоцентр, 2017. – 154 с.

⸙ Ковальська Н.П., Дармограй Р.Є., Карпюк У.В., Шаповалова Н.В.,  Ємельянова О.І., Бензель Л.В., Нікітіна О.О., Чолак І.С., Бензель І.Л., Рибак О.В.,Лисюк Р.М., Цаль  О.Я. Лабораторний практикум з фармакогнозії. Частина ІІ. Навчальний посібник. – Київ: Фітосоціоцентр, 2016. – 174 с.

⸙ Мінарченко В.М., Ємельянова О.І., Нікітіна О.О., Карпюк У.В., Махиня Л.М., Чолак І.С. Практикум зі спеціалізації «Лікарські рослини і фітотерапія». Навчальний посібник. – Київ: Фітосоціоцентр, 2017. – 128с.

⸙ Minarchenko V.M., Karpiuk U.V., Cholak I.S., Kovalska N.P., Yemelianova O.I., Nikitina O.O., Lysyuk R.M., Robinson D.K. LaboratoryhandbookonPharmacognosy. Part 1: textbook / – K., Pablisher PALYVODA A.V. 2016. – 160p.

⸙ LaboratoryhandbookonPharmacognosy. Part 2: textbook / Minarchenko V.M., Kovalska N.P., Karpiuk U.V., Yemelianova O.I., Cholak I.S., Pidchenko V.T., Lysyuk R.M., Mychailovska V.O. – K., Pablisher PALYVODA A.V. 2018. – 148p.

 1. Фармацевтична ботаніка

⸙ Мінарченко В.М., Махиня Л.М ., Середа П.І. Медична ботаніка Підручник.- К,: Медицина, 2009. – 326 с.

⸙ Мінарченко В.М., Махиня Л.М., Ковальська Н.П., Струменська О.М., Нікітіна О.О., Тимченко І.А., Ємельянова О.І.  Практикум з курсу фармацевтичної ботаніки. Частина І. Морфологія та анатомія рослин  // Навч. посібник для студентів  ВУЗів.– К.: Фітосоціоцентр, 2015. – 272 с.

⸙ Мінарченко В.М., Струменська О.М., Махиня Л.М., Ковальська Н.П., Нікітіна О.О., Двірна Т.С., Тимченко І.А. Робочий журнал до лабораторних занять з фармацевтичної ботаніки. Частина І. Морфологія та анатомія рослин // Навч. посібник для студентів  ВУЗів.– К.: Фітосоціоцентр, 2016. – 74с.

⸙ Махиня Л.М.  Робочий журнал до лабораторних занять з фармацевтичної ботаніки. Частина ІІ. Основи систематики, фітоекології та геоботаніки рослин  // Навч. посібник для студентів  ВУЗів.– К.: Фітосоціоцентр, 2016. – 90 с.

⸙ Minarchenko V.M., Dvirna T.S., Pidchenko V.T., Kovalska N.P., Makhynia L.M. PharmaceuticalBotany. Laboratoryworkbook. – Kyiv: Phytosociocenter, 2016. – 109 с.

⸙ Минарченко В.Н., Никитина О.А., Ковальская Н.П., Струменская Е.Н., Махиня Л.Н., Тимченко И.А., Двирна Т.С. Рабочий журнал по фармацевтическойботанике. Часть І. Морфология и анатомиярастений // Уч. пособие для студентовВУЗов.  – К.: Фитосоциоцентр, 2016. – 106 с.

⸙ Минарченко В. Н., Махиня Л. Н., Струменськая Е. Н., Ковальськая Н. П., Никитина О. А., Двирна Т. С. Рабочий журнал к лабораторнымзанятиям по фармацевтическойботанике. Часть ІІ. Основы систематики, фитоэкологии и геоботаники. // Уч. пособие для студентовВУЗов.   – К.: Фитосоциоцентр – 2017. – 90 с.

 1. Ресурсознавство лікарських рослин

⸙ Мінарченко В.М., Середа П.І. Ресурсознавство. Лікарські рослини.  -Київ: Фітосоціоцентр, 2005.-60 с.

⸙ Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Соломаха Т.Д., Мінарченко О.М., ЦиганенкоС.О.Науково-методичні основи обліку ресурсів лікарських рослин України. Методичний посібник – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 72 с.

⸙ Мінарченко В.М. Ресурсознавство. Лікарські рослини. –  К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 214 с.

⸙ Мінарченко В.М., Нікітіна О.О., Ковальська Н.П., Махиня Л.М., Струменська О.М., Бутко А.Ю. Лабораторний журнал з ресурсознавства лікарських рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 2015. – 58 с.

⸙ Минарченко В.Н., Никитина  О.А., Бутко А.Ю., Ковальская Н.П.,      Махиня Л.Н., Струменская Е.Н. Лабораторный журнал по ресурсоведениюлекарственныхрастений . – К.: Фитосоциоцентр, 2016. – 74 с.

⸙ Minarchenko V. M. , Dvirna T.S., Pidchenko V.T., Nikitina O. O.,Kovalska N. P., Makhynia, L.M. Studyofmedicinalplantsresources. Laboratoryworkbook.– Kyiv: Phytosociocenter, 2017. – 98с.

⸙ Minarchenko V. M. , Lysiuk R. M. , Kovalska N. P.  Medicinalplantresources : textbook / V. M. Minarchenko, R. M. Lysiuk, N. P. Kovalska. – Kyiv: PALYVODA  A. V., 2019. – 240 p

 

 

За період існування кафедри співробітниками виданий ряд навчальних посібників та підручників таких, як:

 

Описание: C:UsersТарасDesktopСайтВидавнича діяльність1 004.jpg

Рекомендовано

Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів ВМНЗ IV рівня акредитації Протокол № І від 23 03.2007.

Автори:

Петро Іванович Середа – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії та ботаніки НМУ імені О. О. Богомольця

Ніна Павлівна Максютіна – доктор хімічних наук, професор кафедри

фармакогнозії та ботаніки НМУ імені О. О. Богомольця

Лена Левонівна Давтян – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечної технології ліків і клінічної фармації НМАПО імені П. Л. Шупика

Рецензенти:

Т. П. Гарник – завідувач кафедри фітотерапії Медичного інституту УАНМ, доктор медичних наук, професор

H. О. Ветютнева – завідувач кафедри фармацевтичної хімії і фармакогнозії НМАПО імені П. Л. Шупика. доктор фармацевтичних наук, професор

 

У підготовці навчального посібника брали участь:

Т. В. Джан (Вуглеводи, Ліпіди)

М. В. Іщенко (Кумарини, Хромони)

О. В. Ковальський (Антраценпохідні. Дубильні речовини)

В. І. Тодорова (Сапоніни)

I. С. Чолак (Серцеві глікозиди, Іридоїди)

Середа П. І., Максютіна Н. П., Давтян Л. Л.

С 32 Фармакогнозія. Лікарська рослинна сировина та фітозасоби. /За загальною редакцією професора П. І . Середи. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 352 с. ISBN 978-966-382-034-7

У навчальному посібнику містяться загальні поняття, які стосуються лікарських рослин і рослинної сировини, практичних аспектів їх заготівлі та фармакогностич­ного аналізу. До посібника включені матеріали, відібрані на основі типової навчаль­ної програми з фармакогнозії та «Державного реєстру лікарських рослин України». Узагальнені дані щодо різних груп біологічно активних речовин рослинного похо­дження, подана коротка загальна характеристика, фізико-хімічні властивості, біо­логічна дія та методи аналізу лікарської рослинної сировини і фітозасобів. Призна­чений для студентів фармацевтичних ВНЗ і факультетів ВМНЗ, провізорів.

Описание: C:UsersТарасDesktopСайтВидавнича діяльність1.jpg Авторы: П.И. Середа, Н.П. Максютина, E . H . Струменская, И.С. Чолак, М.В. Ищенко, Л.Н. Махиня, Ю.А. Цимбалистая, И.А. Лютенко

Рецензенти:

Давтян Л.Л., зав. кафедрой фармацевтической технологии и биофармации НМАПО имени П.Г. Шупика, доктор фарм. наук, профессор;

Минарченко В.Н., зав. лабораторией ботанического ресурсове-дения Института ботаники имени М.Г. Холодного HAH Украины, канд. биол. наук, ст. науч. сотрудник

Лекарственное растительное сырье и фитосредства: Л43 учеб. пособие / П.И. Середа, Н.П. Максютина, E.H. Стру­менская и др.; под ред. проф. П.И. Середы. — К.: ВСИ “Ме­дицина”, 2010. — 272 с. ISBN 978-617-505-053-8

В учебном пособии в сжатой форме изложены основные разде­лы фармакогнозии. Общая часть содержит определение терминов, задачи фармакогнозии как науки и дисциплины, основы заготови­тельного процесса лекарственного сырья и его товароведческого анализа.

Специальная часть включает определение основных групп БАВ, сведения об их строении и классификации, физико-химичес­ких свойствах, методах исследования, фармакологической актив­ности.

Для студентов, преподавателей высших учебных фармацев­тических заведений и фармацевтических факультетов высших медицинских заведений III —IV уровней аккредитации.

 

Описание: C:UsersТарасDesktopСайтВидавнича діяльність1 005.jpg У підручнику вміщено інформаційні матеріали, які висвітлюють анато­мію, біоморфологію, систематичну приналежність лікарських рослин та гри­бів, сировину яких використовують чи можуть використати в майбутньому для потреб медицини і фармації. Включено матеріали авторських лекцій з медичної ботаніки для студентів фармацевтичного факультету, а також дані наукової літератури, які охоплюють ключові питання структурної організа­ції рослин, грибів і бактерій на клітинному, тканинному, організменому, популяційному та екосистемному рівнях. Фрагментарно висвітлено аспекти особливостей морфолого-анатомічної будови рослин залежно від система­тичної їх приналежності та еколого-ценотичних умов зростання.

Матеріали подано відповідно до типової навчальної програми з медич­ної ботаніки та вимог кредитно-модульної системи.

Для студентів і викладачів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти III—IV рів­нів акредитації денної і заочної форм навчання. Підручник можна викорис­тати для самостійної роботи і контрольних робіт з медичної ботаніки.

Рецензенти:

В.А. Соломаха — д-р біол. наук, проф. кафедри ботаніки Національного університету ім. Тараса Шевченка, директор ботанічною саду ім. акад. О.В. Фоміна

Н.П. Максютіна — л-р хім. наук, проф. кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

І.А. Тимченко — канд. біол. наук, старший науковий співробітник відділу систематики і флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного

Описание: C:UsersТарасDesktopСайтВидавнича діяльність1 006.jpg Мінарченко В .М., Тимченко I . A . Атлас лікарських рослин України, (хорологія, ресурси та охорона). — К.: Фітосоціоцентр, 2002. — 172 с.

Рецензенти: д.б.н. Д.В. Дубина, д.б.н., професор В. А. Соломаха

 

В книзі узагальнена інформація про морфо-біологічні та еколого-фітоценотичні особливості, поширення, стан природних ресурсів та використання сировини 63 видів дикорослих лікарських рослин України, аналізуються детермінуючі чинники, які впливають на стан та динаміку ресурсів досліджуваних видів в умовах трасформованого природного середовища. В ресурсній характеристиці наведені дані про потребу в лімітуванні обсягів використання сировини конкретного виду, для рідкісних видів рослин вміщені дані про статус їх охорони. Для кожного виду подана карта, яка відображає наявність ресурсів виду в окремих регіонах України, в деяких випадках — поширення чи потенційно-сировинний регіон. Українські та латинські назви рослин подані за сучасними номенкла­турно-таксономічними зведеннями. Книга ілюстрована малюнками та кольо­ровими фотографіями.

Розрахована на власників та користувачів природних рослинних ре­сурсів, фахівців у галузі регулювання використання, охорони фіторесурсів України, викладачів біологічних дисциплін, науковців та широкий загал читачів.

Затверджено до друку вченою радою Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного HAH України

Описание: C:UsersТарасDesktopСайтВидавнича діяльність1 013.jpg Мінарченко В.М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення). – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с.

В книзі приведена загальна медична та хоролого-ресурсна характеристика 2219 видів судинних рослин України, сировина з яких використовується чи може бути використана в медицині. Характеристика кожного виду подана за єдиною схемою: латинська, українська та російська назва виду, інформація про вміст біологічно активних сполук, їх дію, сировину, поширення в Україні; наявність чи відсутність ресурсів, достатніх для спеціального їх використання; охоронний статус, характер участі в угрупованнях, культивування. Поширення кожного виду наведене відповідно до адміністративного і ботаніко-географічноіо поділу України. Видання ілюстроване 400 кольоровими фотографіями.

Книга розрахована на спеціалістів міністерств і відомств у галузі збереження навколишнього природного середовища, лісового та сільського господарства, студентів і викладачів факультетів біологічного га фармацевтичного профілю, науковців, які вивчають питання поширення, збалансованого використання і збереження лікарських рослий України та на широке коло читачів.

 

Minarchenko V.M. Medicinal vascular plants of Ukraine (medicinal and resourse significance). – Kyiv: Phytosociocentre, 2005.- 324 p.

The book provides general medicinal, chorological and resource characteristics of 2219 species of vascular plants of Ukraine, raw material of which is used or can be used for the medicinal purposes. Data for each species are provided according to the following format: the Latin, Ukrainian and Russian name, contents of biologically active compounds, their action, raw material, distribution in Ukraine; presence or absence of resources sufficient for their special us е; status of protection, participation in communities, cultivation. Information on distribution of species is given according to the phytogeographical and administrative regions of Ukraine. The book is illustrated by 400 color photos.

The book is recommended for experts of ministries and departments involved in environmental conservation and use of natural resources, forestry and agriculture; students and teachers of biological and pharmaceutical educational institutions; scientists employees studying distribution, sustainable use and preservation of medicinal plants of Ukraine, and other readers interested in relevant issues.

Рецензенти: д. б. н., професор, пров. наук, співр. відділу геоботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ Д.В. Дубина заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фармакогнозії і ботаніки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця AM НУ. д.хім.н. Н.П. Максютіна

Наукові редактори: д. б. н., зав. відділу систематики і флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ С.Л. Мосякін д. мед. н., професор, зав. кафедри фармакогнозії і ботаніки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця AM НУ П.І. Середа

Затверджено до друку вченою радою Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Описание: C:UsersТарасDesktopСайтВидавнича діяльність1 008.jpg Биологически активные добавки и биопродукты.- К.: Нора-принт, 2000. – 168 с.

ISBN 966-7010-46 -5

Ученые, врачи, производители рассказывают и целебных свойствах натураль­ных биологически активных добавок к нище и био п родуктов, а также об их важной роли в профилактике и лечении заболеваний. 19 украинских и зарубеж­ных фирм представляют около 150 наименовании новой продукции лечебно-профилактического назначения.

Для врачей разного профиля, а также широкого круга читателей, интересу­ющихся проблемой выживания в условиях экологического кризиса.

ББК 51.230

Научный консультант: докт. хим наук, проф. Н. П. Максютииа

Вчені, лікарі, виробники розповідають про цілющі властивості натуральних біологічно активних добавок до їжі та біопродуктів. а також про їх важливу роль у профілактиці та лікуванні захворювань. 19 українських та закордонних фірм пропонують біля 150 найменувань нової продукції лікувально-профілактичного призначення.

Для лікарів різного профілю, а також широкого кола читачів, що цікавляться проблемою виживання в умовах екологічної кризи.

Описание: C:UsersТарасDesktopСайтВидавнича діяльність1 012.jpg Мінарченко В.М., Середа П.І. Ресурсознавство. Лікарські рослини. Навчально-методичний посібник. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. ‘< – 71 с.

Навчально-методичний посібник містить інформаційні матеріали, які стосуються стану дикорослих лікарських рослин, динаміки їх заготівлі та нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з використанням ресурсів лікарської рослинної сировини в Україні.

Основна увага приділена методам обліку рослинних ресурсів. Наведені приклади обліку запасів сировини. Значну частин) інформаційного матеріалу, у тому числі розрахункові таблиці д,ч» визначення щільності запасів рослинної сировини, виділено в додаток.

Навчально-методичний посібник може бути використаний для фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів відповідно до робочої навчальної програми, викладання біологічних дисциплін ресурсознавчого спрямування у середній та вищій школі, а також з метою обліку рослинних ресурсів.

 

 

Відповідальний редактор:

кандидат фармацевтичних наук, доцент Національного медичного університету ім. 0.0. Богомольця Л.Г. Москаленко

 

Рецензенти:

доктор хімічних наук, професор Національною медичного університету ім. 0.0. Богомольця Н.П. Максютіна;

доктор біологічних наук, професор інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного HAH України Д.В. Дубина

Рекомендовано до друку вченою радою фармацевтичного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Описание: C:UsersТарасDesktopСайтВидавнича діяльність1 009.jpg

Автори: проф. Середа П. І.

проф. Максютіна Н. П.

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з фар­макогнозії (для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету очної та заочної форми навчання).

Методичні рекомендації складені з метою надання допомоги студентам, які виконують курсові роботи з фармакогнозії.

Запропоновані варіанти курсових робіт за уніфікованими темами:

 • Фармакогностична характеристика лікарських рослин та лікар­ської рослинної сировини, що застосовуються для профілактики і лікування патології різних нозологічних груп захворювань.
 • Фармакогностична характеристика лікарських рослин та лі­карської рослинної сировини, що застосовуються для профілак­тики і лікування патології однієї нозологічної групи захворю­вань.
 • Фармакогностична характеристика сировини тваринного по­ходження, як джерела для виготовлення лікарських форм та їх лікувально-профілактичне застосування.

 

Рецензенти: доктор фарм. наук, професор Гриценко О. М.

канд. фарм. наук, доцент Москаленко Л. Г.

Описание: C:UsersТарасDesktopСайтВидавнича діяльність1 010.jpg Автори: проф. Середа П. І.

проф. Максютіна Н. П.

доц. Маковецька О. Ю.

доц. Буцька В. Є.

Методичні рекомендації до практичних занять і виконання контрольних робіт з фармакогнозії

(для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання)

 

Методичні рекомендації складені з метою надання практичної допомоги студентам-заочникам у підготовці до практичних занять з фармакогнозії та самостійного виконання контрольних робіт з цієї дисципліни.

Наведені варіанти контрольних робіт, практичні рекомендації щодо їх виконання.

Рецензенти:

канд. біол. наук, доцент Мінарченко В. М., канд. фарм. наук, доцент Ткачук І. О.

Описание: C:UsersТарасDesktopСайтВидавнича діяльність1 011.jpg  

Автори: професор П.І.Середа

доцент О.Ю.Маковецька

Методичні рекомендації до практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету

Методичні вказівки складені на основі типової Програми з фармакогнозії для студентів фармацевтичних закладів освіти фармацевтичних факультетів вузів.

Рецензенти:

зав. кафедри фармацевтичної хімії і фармакогнозії КМАПО, професор Гриценко О. М.

професор кафедри фармакогнозії та ботаніки НМУ Максютіна Н. П.

затверджено

ЦМК з фармацевтичних дисциплін НМУ.

Протокол №7 від 05.02.03

 

Науково-методичні основи обліку русурсів лікарських рослин України

Автори: Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Соломаха Т.Д., Мінарченко О.М., Циганенко С.О.

Рецензенти: доктор біологічних наук,професор Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України Д.В.Дубина

кандидат біологічних наук,старший науковий співробітник Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України Н.І.Джуренко

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання контрольних робіт з фармакогнозії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання

Автори: Н.П.Максютіна, О.І.Ємельянова, І.С.Чолак, У.В.Карпюк, О.М.Струменська,Н.П.Ковальська,Л.М.Махиня, Г.Р.Ламазян, А.Ю.Бутко.

Рецензенти:канд.фарм.наук,доц.Н.В.Шолойко

д-р біол.наук,професор В.М.Мінарченко

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та практичних занять з фармацевтичної ботаніки для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання

Автори: О.І.Ємельянова, І.С.Чолак, У.В.Карпюк, О.М.Струменська,Н.П.Ковальська,Л.М.Махиня, Г.Р.Ламазян

Рецензенти: канд.фарм.наук,доц.Н.В.Шолойко

д-р біол.наукпрофесор В.М.Мінарченко

Практикум у курсу фармацевтичної ботаніки частина перша морфологія та анатомія рослин

Автори: В.М.Мінарченко , О.М.Струменська,Н.П.Ковальська,Л.М.Махиня, О.І.Ємельянова, І.А.Тимченко,О.О.Нікітіна

Рецензенти: Д.В.Дубина,провідний науковий співробітник Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України,доктор біологічних наук,професор.

Н.В.Шолойко доцент кафедри організації та економіки фармації НМУ ім.О.О.Богомольця,кандидат фармацевтичних наук.

 

 

Ресурсознавство. Л ікарські рослини . навчальний посібник

Автори: Мінарченко В.М.

Рецензенти: Член-кор.НАН ТА НАМН України,доктор медичних наук,професор,заслужений діяч науки і техніки України,лауреат Державної премії України,завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця І.С.Чекман

Доктор фармацевтичних наук,професор,заслужений діяч науки і техніки,завідувач кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Київського медичного університету Української асоціації народної медицини О.Ю.Коновалова

Доктор біологічних наук,професор кафедри ботаніки ННЦ «Інститут біології» Київського Національного університету імені Тараса Шевченка В.А.Соломаха

Практикум зі спеціалізації «Лікарські рослини і фітотерапія»

Автори : В.М.Мінарченко , Л.М.Махиня, О.І.Ємельянова, О.О.Нікітіна , І.С.Чолак, У.В.Карпюк

Рецензенти: доктор фармацевтичних наук,професор,завідувач кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету В.С.Кисличенко

Кандидат фармацевтичних наук,доцент кафедри аптечної та промислової технології ліків Національногго медичного університету імені О.О.Богомольця Ж.М.Полова

Кандидат фармацевтичних наук,доцент,начальник відділу експертизи якості матеріалів для клінічних випробувань Департаменту фармацевтичної діяльності ДЕЦ МОЗ України Н.В.Доченко

Лабораторний практикум з фармакогнозії частина перша

Автори: О.І.Ємельянова, О.О.Нікітіна , І.С.Чолак, У.В.Карпюк, Н.П.Ковальська

Рецензенти: Мінарченко В.М.доктор біологічних наук,професор, в.о.зав.кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Журавель І.О. доктор фармацевтичних наук,професор кафедри хімії природних сполук Національного медичного унівеситету імені О.О.Богомольця

Коновалова О.Ю.доктор фармацевтичних наук,професор,зав.кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Киівського медичного університету УАНМ.