Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Студентський науковий гурток

 

Науковий керівник
ПІБ  Махиня Лариса Миколаївна
Науковий ступінь  к.біол.н
Посада  доцент
Електронна адреса  Larisamahin@gmail.com
Староста гуртка
ПІБ  Топка Максим Євгенович
Курс, група, факультет  4 курс, 10806 група, фармацевтичний факультет
Електронна адреса  topkamaks@gmail.com

 

  • Історія гуртка (дата створення)

У 2003 році після відкриття кафедри фармакогнозії та ботаніки, як самостійного підрозділу університету, було організовано роботу студентського наукового гуртка під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки України, лауреата премії Всесоюзної організації винахідників та раціоналізаторів серед жінок, доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної.

З цього часу розпочалося становлення гуртка як важливої платформи для розвитку і становлення студентів-науковців в якому проводилася активна наукова та науково-педагогічна робота з обдарованою молоддю.

У 2020 році кафедра фармакогнозії та ботаніки започаткувала проведення щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА», яка вперше була присвячена пам’яті професора Максютіної Ніни Павлівни з публікацією матеріалів українською та англійською мовами, де молоді студенти-науковці публікують свої перші успішні наукові здобутки . Щорічне проведення конференції сприяє розширенню обміну досвідом сучасних наукових досліджень у сфері ботаніки, фармакогнозії, ресурсознавства, фітохімії та суміжних дисциплін з перспективою використання цих знань для підготовки широко ерудованих фахівців фармацевтичної галузі.

На кафедрі оновлено лабораторне обладнання, що дає змогу розвивати студентську науку, включаючи підготовку магістерських робіт, участь у студентських олімпіадах тощо. Важливим аспектом науково-дослідної роботи кафедри фармакогнозії та ботаніки є участь студентів під керівництвом викладачів у виконанні наукових тем.

З 2023 року викладачі кафедри працюють над науково-дослідною роботою за ініціативна-пошуковою тематикою: «Фармакогностичне вивчення лікарської рослинної сировини та розробка лікарських субстанцій на її основі». Разом з ними в експериментальних дослідженнях беруть участь і молоді студенти-науковці, які публікують потім свої роботи у фахових наукових виданнях.

 

  • Керівники гуртка

2003 – 2014 рр. – професор Максютіна Ніна Павлівна;

2015 – 2017 рр. – доцент Нікітіна Ольга Олександрівна;

2017– 2023 – доцент Бутко Аліна Юріївна.

З 2023 р. по теперішній час – доцент Махиня Лариса Миколаївна

 

 

  • Тематики гуртка.

Кафедра є профільною та випускаючою на фармацевтичному факультеті, тому зацікавленість гуртківців охоплює три базові фармацевтичні дисципліни: фармацевтичну ботаніку, фармакогнозію та ресурсознавство лікарських рослин.

Студенти зосереджують увагу на:

– мікроскопічному дослідженні різних ботанічних об’єктів;

– фармакогностичному дослідженні різноманітноїлікарської рослинної сировини;

– перспективності використання лікарських засобів рослинного походження в медичній практиці.

 

З вересня 2023 року поновив свою роботу студентський науковий гурток на кафедрі фармакогнозії та ботаніки. До наукової роботи на кафедрі залучено активну молодь старших курсів, яка вже другий рік поспіль працює над своїми науковими дослідженнями під керівництвом досвідчених викладачів кафедри.

На першому засіданні було одноголосно обрано керівника студентського наукового  гуртка. Ним став цілеспрямований, наполегливий,  скрупульозний з високим рівнем відповідальності і працьовитості студент 4 курсу Топка Максим Євгенович.  Він займається вивченням особливостей вирощування мікрогрінів з представників родин Бобових та Хрестоцвітих. Учасник VI міжнародної наукової конференції «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень» в м. Березоточа та міжнародної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» в м. Івано-Франківськ. Має дві публікації за результатами своїх досліджень.

 

СПИСОК ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

КАФЕДРИ ФАРМАКОГНОЗІЇ ТА БОТАНІКИ

НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ПІБ Курс Група
1. Топка Максим Євгенович 4 курс 10806 група
2. Сергієнко Олександр Сергійович 4 курс 10806 група
3. Бут Олександра Віталіївна 4 курс 10805 група
4. Добровольська Юлія Михайлівна 4 курс 10802 група
5. Половинкіна Тетяна  Петрівна 5 курс 9802 група
6. Писклинець Ірина Віталіївна 5 курс 9802 група
7. Бендюк Анна Сергіївна 6 курс 882Б група

 

План засідань студентського наукового гуртка  (СНГ) по кафедрі фармакогнозії та ботаніки у 2023/2024 н.р.

Тема засідання Дата проведення
1. Організаційне засідання. Загальні збори членів гуртка, вибори старости гуртка. Обговорення та затвердження календарного плану проведення засідань студентського наукового гуртка на 2023-2024 н.р. Планування тем наукових робіт студентів-гуртківців на поточний навчальний рік. вересень, 2023
2. Узгодження тем магістерських робіт з напрямками наукових досліджень членів гуртка. Пошук напрямів дослідження, збір матеріалу. Як сформулювати мету та завдання досліджень. жовтень, 2023

 

 

3. Методи мікроскопічного аналізу для стандартизації лікарської рослинної сировини. листопад, 2023
4. Основні показники якості лікарської рослинної сировини згідно до вимог ДФУ грудень, 2023
5. Підготовка статей та наукових доповідей студентів до участі у щорічних наукових конференціях. Структура наукової статті. Коректні посилання. Принцип IMRAD. січень, 2024
6. Метод хроматографічного аналізу для ідентифікації біологічно-активних речовин. лютий, 2024
7. Підготовка наукових доповідей студентів до участі у наукових конгресах, конференціях. Правила підготовки презентацій доповіді. березень, 2024

 

8. Забезпечення охорони природних ресурсів на території України відповідно до чинних нормативно-правових актів. Статистична обробка результатів досліджень. квітень, 2024
9. Передзахист магістерських робіт, які виконують студенти 5-го курсу. Обговорення ключових аспектів захисту магістерських робіт. Особливості публічних виступів. травень, 2024
10. Підведення підсумків роботи гуртка. Обговорення проблем і перспектив подальших наукових досліджень членів гуртка. червень, 2024

 

 

Виступ Топки Максима Євгеновича з презентацією наукового гуртка кафедри фармакогнозії та ботаніки на загальних зборах СНГ фармацевтичного факультету

 

Загальні збори СНГ фармацевтичного факультету

 

Публікації тез студентів на наукових форумах, внесених до реєстру МОЗ та НАМН  чи МОН України 

Назва наукового форуму Дати та місце проведення Назва роботи Студенти-автори/співавтори Курс, група, факультет
1. PLANTA +. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА. 20 лютого 2023 р.    м. Київ Плоди бамії як перспективна сировина для отримання полісахаридів. Сорокіна К.В. 5 курс, 8805 група, фармацевтичний факультет
2. PLANTA +. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА. 20 лютого 2023 р.   м. Київ Determination of polysaccharides in the leaves of Acanthus mollis L.

 

Чепурна Д. Д. 5 курс, 8805 група, фармацевтичний факультет
3. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень 25 березня 2023 року м. Березоточа Морфологічні особливості листків Acanthus mollis L. як джерела полісахаридів.

 

Чепурна Д. Д. 5 курс, 8805 група, фармацевтичний факультет
4. PLANTA +. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА. 20 лютого 2023 р.   м. Київ Інтродукція рослин роду катальпа в Україні. Шульга К. О. 5 курс, 8805 група, фармацевтичний факультет
5.  Сучасні аспекти медицини та фармації – освіта та практика: Збірник наукових праць за матеріалами ювілейної науково-практичної конференції з нагоди 30-ї річниці заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» 30.11.2022 р., м. Київ Ботаніко-фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини Шульга К. О. 5 курс, 8805 група, фармацевтичний факультет
6. PLANTA +. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА. 20 лютого 2023 р.   м. Київ Ідентифікація основних груп біологічно активних речовин у плодових тілах гриба Morchella сonica Pers. Павлик А. І. 5 курс, 8805 група, фармацевтичний факультет
7. PLANTA +. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА. 20 лютого 2023 р.   м. Київ Вивчення морфолого-анатомічних особливостей плодів овса посівного (Avena sativa L.). Байсагуров Д. Л.-А. 5 курс, 8803 група, фармацевтичний факультет
8.  Сучасні аспекти медицини та фармації – освіта та практика: Збірник наукових праць за матеріалами ювілейної науково-практичної конференції з нагоди 30-ї річниці заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» 30.11.2022 р., м. Київ Овес посівний (Avena sativa) – перспективне джерело лікарських препаратів. Байсагуров Д. Л.-А. 5 курс, 8803 група, фармацевтичний факультет
9. PLANTA +. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА. 20 лютого 2023 р.   м. Київ Microscopic studies of Quince and Japanese Quince leaf powders. Олійник А. К. 5 курс, 8802 група, фармацевтичний факультет
10. PLANTA +. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА. 20 лютого 2023 р.   м. Київ Determination of the swelling index for the promising plant raw materials as the sources of pectin substances. Інилєєва М. Р. 5 курс, 8805 група, фармацевтичний факультет
11. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень 25 березня 2023 року м. Березоточа Морфологічні особливості насіння представників родини Бобових, що найчастіше використовуються для вирощування мікрогрінів.

 

Топка М. Є., Сергієнко О. С.

 

3 курс, 10108 група, фармацевтичний факультет

 

Завідувач кафедри фармакогнозії та ботаніки,

д.біол.н., професор                                                                В.М. Мінарченко

 

Голова СНГ

кафедри фармакогнозії та ботаніки,

к.біол.н., доцент                                                                      Л.М. Махиня

 

 

ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

Травневе засідання студентського наукового гуртка на кафедрі фармакогнозії та ботаніки було присвячено попередньому захисту магістерських робіт, які виконали студенти 5-го курсу, обговоренню ключових аспектів особливостей захисту магістерських робіт.

Студенти молодших курсів мали змогу наочно побачити як проводити і представляти свої результати.

Половинкіна Тетяна  Петрівна представила результати своє магістерської роботи присвяченої дослідженню летких компонентів Tanacetum balsamita. Основну увагу було приділено компонентному складу сировини, що зібрано в долині Середнього Дніпра.

Половинкіна Т.П. представляє результати магістерської роботи по

летких сполуках листя Tanacetum balsamita L.

 

Магістрантка Писклинець Ірина Віталіївна презентувала проведений фітохімічний аналіз листя Ocimum basilicum та кількісний вміст антоціанів у сировині двох найпопулярніших сортів України – «Доллі» та  «Розі».

Доповідь Писклинець  І.В. по результатах магістерської роботи, що висвітлювала цінність фітонутрієнтів листя Ocimum basilicum  L.

 

Жваву дискусію і непідробний інтерес викликала доповідь магістрантки з Нігерії Nwakanma Emmanuella Chikor, яка була присвячена важливості розробки національних монографій на ЛРС національної флори Нігерії та України. Створенню вітчизняних препаратів та дієтичних добавок на основі локальної флори. Така розробка має важливе значення для збереження багатства різноманітності лікарських рослин Нігерії та України.

Гуртківці засипали Емануеллу питаннями про флору Нігерії і як вона перекликається з видами в Україні, наскільки український ринок препаратів може бути корисним для потреб Нігерії.

Онлайн-презентація результатів магістерської роботи студентки з Нігерії Nwakanma Emmanuella, що проводила порівняльний аналіз лікарських рослин та лікарських засобів рослинного походження в Нігерії та Україні

 

Алієва Сабіна Ельгюлівна висвітлила комплексний аналіз ліпофільних речовин з насіння смородини червоної. Дана тема була особливо актуальною у зв’язку з великою увагою дослідників останніх років приділеної вивченню ліпофільних фракцій, виділених з лікарської рослинної сировини та створення на її основі лікарських засобів різноманітної фармакологічної дії.

Виступ Алієвої С.Е. присвячений ліпофільній фракції виділеної з насіння смородини червоної

Це був цінний досвід як для студентів-випускників так і для їх молодших колег, що дозволить в подальшому більш структуровано та виважено презентувати результати своїх досліджень.

 

 

 

 

Лютневе засідання студентського наукового гуртка кафедри фармакогнозії та ботаніки було присвячене використання в наукових дослідженнях хроматографічного методу аналізу біологічно-активних речовин.

Хроматографічні методи посідають особливе місце серед ефективних методів аналізу лікарської рослинної сировини. Вони найбільш широко використовуються завдяки своїй універсальності – дозволяють провести аналіз складних сумішей речовин.

На засідання СНГ була запрошена професор кафедри фармакогнозії та ботаніки д.фарм.н. Карпюк Уляна Володимирівна, яка провела майстер-клас по створенню та вмінню аналізувати отримані хроматограми з витяжок лікарської рослинної сировини в ультрафіолетовому світлі. Професор закцентувала увагу на ефективності розділення речовин методом паперової, тонкошарової хроматографії та їх залежність від правильного вибору рухомої і нерухомої фаз, оскільки коефіцієнт розподілу залежить від відносної розчинності речовин у двох фазах. Ця інформація була актуальною і слушною не тільки для студентів п’ятого курсу, а й третього, які зараз знаходяться на стадії знайомства та визначення зі своїми напрямами досліджень.

 

Професор, д.фарм.н. Карпюк Уляна Володимирівна розповідає студентам про аналіз хроматограм в ультрафіолетовому світлі.

 

 

Засідання студентського наукового гуртка кафедри фармакогнозії та ботаніки у січні було присвячене опрацюванню та представленню студентських досліджень у наукових журналах.

Науковий керівник гуртка доц. к.біол.н. Махиня Лариса Миколаївна ознайомила гуртківців з основними вимогами до створення наукових статей та розповіла про основні принципи IMRAD, які забезпечують якість, фаховість та подальше цитування наукової роботи. Керівник гуртка звернула увагу на різні форми подання посилань в наукових публікаціях. Молоді науковці цікавилися основними принципами формування актуальності свої досліджень, як правильно розставити пріоритети у викладі основного матеріалу статті.

Окремим пунктом було керівник гуртка виділила особливості представлення наукових матеріалів у виступах на конференціях, симпозіумах, конгресах тощо. Особливо студентська молодь зацікавилася порадами щодо публічних виступів на таких заходах.

Науковий керівник гуртка к.біол.н, доцент Махиня Лариса Миколаївна  акцентує увагу молодих вчених на головних засадах побудови якісної статті.

 

 

 

Грудневе засідання студентського наукового гуртка на кафедрі фармакогнозії та ботаніки було присвячене не тільки темі місяця, а й співпало з визначною подією на факультеті, а саме науково-практичною конференцією з міжнародною участю, присвяченою 25-річчю фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця «Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку».

Ця конференція стала чудовим досвідом презентувати результати своїх досліджень не тільки студентам денної, а й заочної форми навчання. Крім того, молоді наковці мали змогу почути доповіді своїх наставників та гостей секції

«Дослідження рослин: від лікарської сировини до лікарських засобів». Одним з гостей був випускник і аспірант кафедри фармакогнозії та ботаніки, а нині завідувач кафедри прикладних фармацевтичних наук та клінічної фармації університету Ісра Амман у Йорданії професор Зед Абудайех, який присвятив свій виступ фітохімічному аналізу Rosa damascene Mill.

Порадували своїми виступами студенти заочної форми навчання: Баланенко Ірина, Бендюк Анна, Лабунська Валерія, Подоляко Анастасія, Прудивус Світлана, Семенюк Аліна, Сокіл Наталія, Соловйова Валентина, Погранична Олександра, Водзінська Богдана. Їх доповіді були присвячені як дослідженням окремих лікарських рослин так і аналізу лікувальних властивостей цілих відділів. Жваву дискусію  і обмін думками викликали доповідь на тему «Одержання ліпофільної фракції з плодів смородини червоної сублімованих» Бенюк Анни та «Лікарські рослини родини Asteraceae у вітчизняних лікарських засобах» Семенюк Аліни.

Для студентів і викладачів кафедри це було справжнє свято науки, а для молодих науковців ще і безцінний досвід .

Спікери: завідувач кафедри, професор, д.біол.н. Мінарченко Валентина Миколаївна, професор, д.фарм.н. Карпюк Ульяна Володимирівна, професор, д.фарм.н. Зед Абудайех, доцент, к.біол.н. Махиня Лариса Миколаївна, доцент, к.фарм.н. Чолак Ірина Семенівна, доцент, к.мед.н. Струменська Олена Миколаївна, доцент, к.мед.н. Ємельянова Оксана Іванівна, доцент, к.фарм.н. Підченко Віталій Тарасович, ст.наук. сп, к.біол.н. Тимченко І. А., асистент, к.біол.н. Двірна Т.С.

Слухачі:

ПІБ Курс Група
1. Топка Максим Євгенович 4 курс 10806 група
2. Сергієнко Олександр Сергійович 4 курс 10806 група
3. Бут Олександра Віталіївна 4 курс 10805 група
4. Добровольська Юлія Михайлівна 4 курс 10802 група
5. Половинкіна Тетяна  Петрівна 5 курс 9802 група
6. Писклинець Ірина Віталіївна 5 курс 9802 група
7. Бендюк Анна Сергіївна 6 курс 882Б група
8. Баланенко Ірина Вікторівна 6 курс 882Б група
9. Лабунська Валерія Геннадіївна 6 курс 882Б група
10. Подоляко Анастасія Юріївна 6 курс 882Б група
11. Прудивус Світлана Сергіївна 6 курс 882Б група
12. Семенюк Аліна Володимирівна 6 курс 882Б група
13. Сокіл Наталія Василівна 5 курс 98Ф4А група
14. Соловйова Валентина Владиславівна 5 курс 98Ф4А група
15. Погранична Олександра Вікторівна 5 курс 98Ф4А група
16. Водзінська Богдана Олександрівна 5 курс 98Ф4А група

 

Викладачі кафедри фармакогнозії та ботаніки

 

Молоді науковці та гості конференції

 

Доповідь Подоляко Анастасії

 

Доповідь Семенюк Анастасії

 

Доповідь Бенюк Анни

 

 

Цікаві результати експерименту Бенюк Анни зі смородино червоною

 

 

 

Планове засідання студентського наукового гуртка у листопаді було присвячено формуванню та вдосконаленню навичок створення тимчасових мікропрепаратів з висушеної лікарської рослинної сировини та роботі з мікроскопом.

Керівник гуртка доц. Махиня Л.М. провела показала як працювати з різними видами сировини, як правильно готувати об’єкти для дослідження, як і чим їх освітлювати, при яких збільшеннях працювати, щоб відмітити всі деталі. Гуртківці змогли не тільки самостійно зробити мікропрепарати, а також і дослідити їх під мікроскопом підключеним до комп’ютера, визначити основні діагностичні ознаки, провести типові гістохімічні реакції.

Студентка 5 курсу Писклинець Ірина демонструє епідерму листка  Оcimum basilicum L. під світловим мікроскопом.

Крім того, дві учасниці гуртка Писклинець Ірина та Половинкіна Тетяна взяли участь у роботі ІІ науково-практичної інтернет- конференції з міжнародною участю на тему «Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних напрямків медичної та фармацевтичної освіти та науки», яка відбулася 17.11.2023 р. де опублікували результати свої перші наукові результати.

 

 

 

Засідання СНГ у жовтні було присвячене ряду питань,  зокрема узгодженню тем магістерських робіт з напрямками наукових досліджень гуртка,  пошуку напрямів дослідженнь, збору матеріалу та як формулювати мету та завдання досліджень.

На засідання СНГ була запрошена професор кафедри фармакогнозії та ботаніки д.фарм.н. Карпюк Ульяна Володимирівна, яка виступила з доповіддю про коректне формулювання мети  та завдань досліджень в науковій роботі. Розповіла про важливі аспекти на які слід звернути увагу при зборі матеріалів для досліджень, як визначитися з напрямом дослідження. Професор презентувала основні електроні пошукові бази даних медичних і біологічних публікацій українською та англійською мовами та показала як з ними працювати в режимі онлайн. Ця інформація була актуальною і слушною те тільки для студентів п’ятого курсу, а й четвертого, які якраз знаходяться на стадії визначення зі своїми напрямами досліджень.

Професор, д.фарм.н. Карпюк Ульяна Володимирівна дає настанови молодим дослідникам СНГ

 

Професор, д.фарм.н. Карпюк Ульяна Володимирівна виступає перед студентами СНГ на фармакогнозії та ботаніки

 

 

 

На кафедрі фармакогнозії та ботаніки відбулося передостаннє засідання студентського наукового гуртка присвячене попередньому захисту магістерських робіт, які виконали студенти 5-го курсу фармацевтичного факультету. Спільне засідання викладачів кафедри, майбутніх випускників та студентів молодших курсів дало змогу продемонструвати магістрантам результати своєї річної роботи, а студентам молодших курсів наочно побачити як представляти свої результати. Роботи випускників були досить різноплановими з висвітленням фармакогностичного дослідженням рослин як української так і світової флори.

 

 

 

 

Викладачі кафедри допомагають студентам–науковцям оволодіти методами макро- та мікроскопічних, фармакогностичних, фітохімічних досліджень, знайомлять з фармакопейними методами.