Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Співробітники кафедри

МІНАРЧЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

Завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор

 

У 1982–1985 рр. навчалась в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, а після закінчення працювала на посадах  молодшого наукового співробітника відділу систематики та флористики судинних рослин, наукового співробітника, старшого наукового співробітника та завідувача лабораторії ботанічного ресурсознавства.

У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену ресурсам лікарських рослин Волині, у 2012 р. – докторську дисертацію на тему «Ресурси лікарських рослин України: диференціація, динаміка, стратегія оптимізації використання та збереження».

Основний напрям науково-практичної роботи:

Брала участь у розробці Закону України «Про рослинний світ» (1999) та ряду підзаконних нормативно–правових актів у сфері обліку, регулювання використання та збереження рослинних ресурсів України.

Працює на кафедрі фармакогнозії та ботаніки з 2002 року (за сумісництвом). З 2013 р. виконує обов’язки завідувача кафедри фармакогнозії та ботаніки, доктор біологічних наук, професор. Основний напрямок досліджень – різноманіття, використання та ресурси лікарських рослин.

Публікації:

Автор та співавтор 220 наукових публікацій, у т.ч. 12 монографій, двох підручників, 14 навчальних посібників. Основні праці: «Атлас лікарських рослин України» (2002), «Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення)» (2005), «Національний атлас України» (2007),  «Ресурсознавство. Лікарські рослини» (2014), «Лікарські папоротеподібні, плауноподібні та хвощеподібні України» (2019); підручники  та навчальні посібники: «Медична ботаніка» (2009), «Фармакогнозія: базовий підручник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів» (2016), «Medicinal plants resources» (2019).

Індекс Гірша за Scopus – 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209231312

Індекс Гірша за Google Scholar – 9 https://scholar.google.com.ua/citations?user=YfTGcUQAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша за Web of Science – 3 https://publons.com/researcher/3184529/valentyna-minarchenko/

ORCID https://orcid.org/0000-0002-5049-7620

Вибрані публікації:

Minarchenko V.M.  Medicinal plants of Ukraine: diversity, resources, legislation // Medicinal plant conservattion. – 2011. – Vol. 14. – P. 7–13.

Minarchenko V.M.  Resource significance of medicinal plant populations as a result of their life strategy exhibition // Біол. системи (Чернівці). – 2013. – Т. 5, вип. 3. – С. 454–456.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРПЮК УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

професор кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор

 

Карпюк Уляна Володимирівна 1983 року народження, закінчила Національний фармацевтичний університет, фармацевтичний факультет у 2005 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізор.

У 2006 році вступила до аспірантури на кафедру хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету. У 2009 році Уляна Володимирівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Фітохімічне вивчення промислових сортів Glycine hispida та створення на їх основі лікарських субстанцій» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. У 2018 році одержала вчене звання доцента по кафедрі фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія на тему «Теоретичне та практичне обґрунтування створення, стандартизації, виробництва рослинних засобів кровоспинної та гіпоглікемічної дії». У 2020 році одержала вчене звання професора по кафедрі фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З жовтня 2009 року працює у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на посаді асистента кафедри фармакогнозії та ботаніки. З лютого 2015 року працює на посаді доцента кафедри фармакогнозії та ботаніки, а з квітня 2020 року на посаді професора.

Публікації: є автором 140 наукових публікацій: 2 навчальні посібники з грифом МОН України, 2 навчальні посібники англійською мовою, 2 методичні рекомендації, 7 патентів, 13 наукових статей у періодичних видання, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science.

Індекс Гірша за Scopus – 5, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=43061247300

Індекс Гірша за Google Scholar – 6,

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xjHSJ_cAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

Індекс Гірша за Web of Science – 4. https://publons.com/researcher/3184775/uliana-karpiuk/

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8316-4910

Стажування:

 • Підвищення кваліфікації «Основи педагогіки та психології у вищій медичній освіті» НМУ імені О.О. Богомольця м. Київ 2010 р.
 • Підвищення кваліфікації «Сучасна фармацевтична експертиза» НМУ імені О.О. Богомольця м. Київ 2010 р.
 • Підвищення кваліфікації «Сучасні інноваційні технології вищої медичної освіти» НМУ імені О.О. Богомольця м. Київ 2015 р.
 • Підвищення кваліфікації «Сучасні методи навчання у вищій медичній освіті» НМУ імені О.О. Богомольця м. Київ 2019 р.
 • Міжнародне стажування “New and innovative teaching methods” Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics, м. Краків, Польща 2020 р.
 • Підвищення кваліфікації «Специфіка підготовки іноземних здобувачів вищої освіти» ІПКСФ м. Харків, 2022 р.

Має сертифікат British Council Aptis, рівень «С»;

Громадська діяльність:

 • Член апробаційної ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця
 • Член Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця
 • Член циклової методичної комісії фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця
 • Відповідальна за наукову роботу кафедри
 • Відповідальний секретар щорічної науково-практичної конференції PLANTA+.                                      

                  

 

 

 

 

 

СТРУМЕНСЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент

 

Струменська Олена Миколаївна, закінчила 1980р, Київський медичний інститут, проходила аспірантуру з 1982 по 1987р.захистила дисертаціюЗ 2019 проходила довгострокове стажування підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також в інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця,  навчально-науковому центрі неперервної професійної освіти, м.Київ.

Наукові інтереси: Фітохімія та мікроскопія лікарських рослин, фармакологія.

Публікації : навчальні посібники-10. Має 103 наукові публікації та 10 методичних рекомендацій.

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=cqHtbL0AAAAJ&hl=ru

Web of Science https://publons.com/researcher/3196242/olena-strumenska/

Громадська діяльність: профорг кафедри фармакогнозії та ботаніки

Нагороди:  Почесна грамота Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

 

КОВАЛЬСЬКА НАДІЯ ПЕТРІВНА

доцент кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

Звання – доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Рік закінчення ВУЗу:    2000

Назва ВУЗу:        Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Тема дисертації   Фармакогностичне дослідження тирличу ваточниковидного Gentiana asclepiadea L.

Стажування:

 • Цикл підвищення кваліфікації «Розробка фрагменту дистанційного курсу» 2014 р.
 • Цикл підвищення кваліфікації по ІРТ 2015 р.
 • Цикл ФПК «Стандартизовані методи діагностики підготовки фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» 2016 р.
 • ТУ «Тестові завдання множинного вибору» 2017 р.
 • ТУ «Сучасна лекція» 2018 р.
 • Цикл ФПК 2019 р.
 • Підвищення кваліфікації за програмою «Специфіка підготовки іноземних здобувачів вищої освіти», 2022 р.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Кількість підготовлених: аспірантів, магістрів/здобувачів післядипломної освіти –  5 магістрів

Наукові інтереси: фітохімія та мікроскопія лікарських рослин з антиоксидантною, гіпоглікемічною і послаблюючою дією

Публікації – 124 ( з них навчальних посібників – 16, наукових публікацій  – 102, методичних рекомендацій – 3, патентів – 3)

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=duKKMowAAAAJ&hl=ru

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/3091709

ORCID  https://orcid.org/0000-0003-2673-5446

Громадська діяльність:

 • Член Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця
 • Член Апробаційної ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця

 

 

 

 

 

ЄМЕЛЬЯНОВА ОКСАНА ІВАНІВНА

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент

 

Кандидат медичних наук (з 2008 року), доцент (з 2017 року).

В 1993 році закінчила з відзнакою Чернівецький медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2004 року по 2007 рік навчалась в  аспірантурі Інституту фармакології та токсикології АМН України, м. Київ. У 2007 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Протисудомна активність нових похідних карбамату» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «фармакологія».

Публікації: Опубліковано 55 наукових робіт. Є співавтором навчальних посібників, у тому числі: «Практикум зі спеціалізації «Лікарські рослини і фітотерапія», «Практикум з курсу фармацевтичної ботаніки. Частина І. Морфологія та анатомія рослин», «Лабораторний практикум з фармакогнозії», методичних рекомендацій та лабораторних журналів для студентів з фармакогнозії, фармацевтичної ботаніки, ресурсознаваства лікарських рослин.

Індекс Гірша (Scopus-1, Google Scholar-3).

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190492170

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7537-9786

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAC-9871-2019

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=jpX6ZB8AAAAJ&hl=uk

Стажування:

 • Пройшла у 2014 та у 2018 році довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця;
 • у 2019 році – міжнародне науково-педагогічне стажування фармацевтичного профілю Medical University of Lublin, Польща;
 • у 2020 році – міжнародне науково-педагогічне стажування, «New and innovative teaching methods», Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland; онлайн тренінги та підвищення кваліфікації за напрямками: мультимедійні техніки в освітньому процесі.

Науково-педагогічний стаж 14 років.

Наукові інтереси: Питання нейрофармакології; пошук та розробка нових лікарських засобів на основі рослинної сировини для лікування патології ЦНС, педагогіка.

Громадська діяльність:

 • Делегат конференції трудового колективу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
 • Член Вченої ради фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Нагороди: Почесна грамота та Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

 

 

 

 

 

 

МАХИНЯ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент

 

Махиня Лариса Миколаївна, 2002 році з  відзнакою закінчила біологічний факультет Черкаського державного університету
ім. Б. Хмельницького за спеціальністю «Біологія», кваліфікація біолог, еколог, вчитель біології та екології, спеціалізація «Ботаніка».

У 2013р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Біологічні, еколого-ценотичні та ресурсні особливості видів Bidens L. долини Дніпра (в межах Лісостепу України)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка.

Кандидат біологічних наук (з 2013 року), доцент (з 2021).

Публікації:

Має опублікованими 85 наукових робіт. У тому числі є співавтором підручника «Медична ботаніка» та 3 навчальних посібників: «Лекарственное растительное сырьё и фитосредства» ,«Практикум з курсу фармацевтичної ботаніки. Частина І. Морфологія та анатомія рослин», «Англійська мова для медичного персоналу», 2 монографії «Лікарські папоротеподібні, плауноподібні та хвощеподібні України», «Атлас морфолого-анатомічних ознак сировини дикорослих споріднених видів лікарських рослин України», методичних рекомендацій та лабораторних журналів для студентів з фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, ресурсознаваства лікарських рослин (після захисту опубліковано 50 робіт, з яких 10 наукових статей у фахових наукових виданнях, з них – 3 статті англійською мовою, що входять до переліку наукометричних баз Web of Science та Scopus). Брала участь у 30 наукових конференціях ), у тому числі у Science and Education a New Dimension. Natural and Technical SciencesБудапешт, Угорщина.

Індекс Гірша (Google Scholar) – 4.

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216546884

Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=aXqVyJwAAAAJ

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/2107671

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-8095-4255

Стажування:

 • Пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів НМУ та «Web of Science Core Collection для наукової роботи на платформі Clarivate 2021,
 • міжнародне стажування “New and innovative teaching methods” Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics, 2020 рік Краків, Польща.

Науково-педагогічний стаж 20 років.

Основні напрямки науково-практичної роботи: мікроскопічні дослідження лікарських та інвазивних видів рослин.

Наукові інтереси: морфологія, анатомія рослин, геоботаніка, психологія, педагогіка.

Громадська діяльність:

 • член ЦМК фармацевтичного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця,
 • відповідальна за розподіл педагогічного навантаження на кафедрі.

Нагороди:

Подяка Київського міського голови, Почесна грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я.

 

 

 

 

 

 

ЧОЛАК ІРИНА СЕМЕНІВНА

доцент кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

В 1984 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Біологія», кваліфікація біолог-ботанік, викладач біології  та хімії.

У 2015р. захистила дисертаційну роботу на тему: “Фармакогностичне дослідження пуп’янків софори японської (Sophora japonica L.)” на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

З 01.09.16р.  працює на посаді доцента кафедри.

Публікації:  має опублікованими 59 наукових праць. Після захисту опубліковано 34 роботи з них 5 наукових статей у фахових вітчизняних наукових виданнях та 4 статті в іноземних журналах (3 з яких входять до науково-метричної бази Scopus та 1 до Web of Science). Є співавтором 17 навчальних посібників 4 з яких англійською мовою для іноземних студентів з фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки, 1-ої монографії та одного підручника з грифом МОН України. Має 2 патенти на корисну модель №  34500 «Спосіб одержання водного вітамінного продукту “Софора” та №136010 «Спосіб оцінки жирнокислотного складу ліпідного комплексу насіння шавлії іспанської».

 • Пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів НМУ «Сучасні методи навчання у вищій медичній освіті», а також
 • міжнародне стажування “New and innovative teaching methods” Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics, 2020, Краків, Польща.

Індекс Гірша (Google Scholar) – 3.

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190493828

Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mU5EFSMAAAAJ

Web of Science https://publons.com/researcher/3184735/irina-cholak/

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1833-321X

Нагороди: Почесна грамота Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

БУТКО АЛІНА ЮРІЇВНА

доцент кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

Аліна Юріївна у 2009 році з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Загальна фармація» та занесена до «Золотої Книги Пошани» університету. У 2011 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала диплом з відзнакою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана».

У 2010 році здобула кваліфікацію «Магістр фармації» (диплом з відзнакою). Після закінчення очної аспірантури у 2015 році здобула науковий ступінь та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія» при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Тема дисертації: «Дослідження біологічно активних речовин оману високого та оману британського і отримання субстанцій на їх основі» (науковий керівник – професор Н.П.Максютіна).

2013 – 2019 рр. – асистент кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З 2019 року по теперішній час доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки.

З січня 2021 року є експертом з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси стосуються моніторингу ринку лікарських засобів рослинного походження, фітохімії лікарських рослин з антиоксидантною активністю.

Публікації:

Є автором понад 100 наукових праць, серед яких 18 статей, 3 патенти на корисну модель, 2 інформаційні листи, 9 навчальних посібників, 8 регіональних формулярів, 2 курси лекцій, 1 збірник тестових завдань, 13 методичних вказівок, 5 лабораторних журналів, співавтор монографії.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3985-6765

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=ULBNKSUAAAAJ&hl=ru

Publons https://publons.com/researcher/3212926/alina-butko/

Стажування:

 • 2016 рік – підвищення кваліфікації в Празькому інституті за програмою «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики» (м. Прага – Чехія).
 • 2017 рік – стажування за спеціальністю в аптеці HEALTHMAX PHARMACY (м. Нью-Йорк – США).
 • Листопад 2018 р. – березень 2019 р. – стажування (очно-дистанційна форма) за програмою «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладача вищої школи»  на базі Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (м. Новий Сонч – Польща).
 • 2019 рік – вузькопрофільне науково-педагогічне стажування «Нові та інноваційні методи викладання в фармації» для викладачів вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю (м. Люблін – Польща).
 • 2020 рік – підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в навчально-науковому центрі неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця на циклі тематичного удосконалення «Сучасні методи навчання у вищій медичній освіті».
 • Грудень 2021 – січень 2022 року – учасник ІII Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності“.
 • 2021 рік – підвищення кваліфікації в Українській військово-медичній академії за фахом «Організація і управління фармацією».
 • 2022 рік – присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Організація і управління фармацією».

Має сертифікат British Council, який підтверджує рівень В2 володіння англійською мовою.

Громадська діяльність:

 • науковий керівник гуртка кафедри фармакогнозії та ботаніки;
 • відповідальна за міжнародну діяльність кафедри;
 • відповідальна за ведення табеля обліку робочого часу співробітників;
 • відповідальна за внесення інформації про науково-педагогічних працівників структурного підрозділу до системи ЄДЕБО;
 • член організаційного комітету щорічної науково-практичної конференції “PLANTA+”;
 • член секретаріату щорічної конференції з міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація»;
 • член редакційної ради журналу в галузі фармації та медицини “SSP Modern Pharmacy and Medicine”.

Членство в професійних асоціаціях:

 • Член фармацевтичної палати України.
 • Член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини.

 

 

 

 

 

ПІДЧЕНКО ВІТАЛІЙ ТАРАСОВИЧ

Доцент кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Підченко Віталій Тарасович закінчив фармацевтичний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця у 2010 році та здобув диплом з відзнакою про вищу освіту  за спеціальністю «фармація». З 2010 р. по 2011р. працював на кафедрі фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на посаді старшого лаборанта. У 2011 році вступив до аспірантури з відривом від виробництва Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю 14.03.05 «фармакологія». З грудня 2014 року працює в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця на посаді асистента кафедри, з 2019 року – на посаді доцента кафедри фармакогнозії та ботаніки.

У 2017 році захистив дисертаційну роботу на тему: “Експериментальне обґрунтування імуномодуляторної активності та нешкідливості порошку біомаси гриба Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) P.Karst.”.

Кандидат фармацевтичних наук (з 2017 року), доцент (з 2021). Рівень володіння англійською мовою — В2 (Aptis British Council).

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Організація навчального процесу з використанням дистанційних форм навчання. Наукові інтереси полягають у дослідженні впливу біологічно активних речовин, виділених з базидіальних грибів на різні системи організму людини з метою створення нових лікарських засобів.

Публікації:

Є автором більше 30 міжнародних та вітчизняних наукових праць, з них – 5 статей англійською мовою, що входять до переліку наукометричних баз Scopus. Підченко В.Т. має 3 патенти України на корисну модель, є співавтором 8 навчально-методичних посібників, 1 монографії, брав участь у наукових конференціях, у тому числі в країнах ЄС (Польща, Австрія). Індекс Гірша (Google Scholar) – 2.

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57046053400
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=PihOyjUAAAAJ&hl=ru
Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/2982349?state=%7B%7D
Orcid https://orcid.org/0000-0003-0850-6666

Громадська діяльність:

 • Член апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Фармація» (англійською мовою) 2021 р.
 • Член організаційного комітету щорічної науково-практичної конференції “PLANTA+”.
 • Є членом та суддею ВГО «Всеукраїнська федерація танцювального спорту».

 

 

 

 

 

 

ЛАМАЗЯН ГАЯНЕ РАЧИКІВНА

доцент кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

Закінчила в 2010р. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

Проходила аспірантуру з 2011-2018 рр. аспірантура Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м. Київ за спеціальністю «Фармакологія»

Захистила дисертацію на тему: «Розробка та фармакологічне дослідження протидіабетичної активності сухого екстракту плодів  Citrullus colocynthis (L.) Shrad. Після захисту проходила стажування з 2019р., на довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, навчально-науковий центр неперервної професійної освіти, м. Київ.

Наукові інтереси: Фармакологічне та фармакогностичне дослідження перспективних лікарських рослин з антидіабетичною активністю.

Публікації:

Навчальний посібник-4, Наукові публікації -25 Методичні рекомендації-10, Патент-4. 

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57173227100

GoogleScholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=evML_kAAAAAJ&hl=ru

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/1893407

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8832-459X

 

 

 

 

ТИМЧЕНКО ІРИНА АНДРІЇВНА

Доцент кафедри, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

 

Тимченко Ірина Андріївна, 1989 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Зоологія і ботаніка». В 1989-1992 рр. навчалась в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. З 1992 року і по теперішній час працює в лабораторії охорони фіторізноманіття та рослинних ресурсів Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України пройшовши шлях від інженера до старшого наукового співробітника. В 1996 році захистила дисертацію на тему «Структура ценопопуляцій видів триби Neottieae Lindl.(Orchidaceae Juss) флори України і тенденції її зміни в умовах синантропізації» за спеціальністю «ботаніка». В 2006 отримала наукове звання старшого наукового співробітника.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Основні напрямки науково-практичної роботи – дослідження видів лікарських рослин флори України: їх різноманіття та хорології, оцінка стану та облік природних рослинних ресурсів, розробка рекомендацій щодо невиснажливого використання ресурсів дикорослих лікарських рослин України.

Публікації: понад 130, у т.ч. монографії в співавторстві: «Атлас лікарських рослин України (хорологія, ресурси та охорона)» (2002), «Лікарські папоротеподібні, плауноподібні та хвощеподібні України» (2018), «Атлас морфолого-анатомічних ознак сировини дикорослих споріднених видів лікарських рослин України» (2022), методичні рекомендації.

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215691585

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7505-3164

 

 

 

 

 

ДВІРНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Асистент кафедри, кандидат біологічних наук

 

Двірна Тетяна Сергіївна 1985 року народження, закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, природничий факультет у 2008 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія»  та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти. Викладача біології.

З 2008 по 2010 рр. працювала асистентом кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

У 2010 році вступила до аспірантури Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України. У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Адвентивна фракція флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу та її інвазійний потенціал» за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка.

З 2013 р. працює в Інституті ботаніки: 2013-2015 рр. – провідний інженер, 2015 р. р– молодший науковий співробітник, 2016 р. – науковий співробітник.

З 2014 р. по сьогодні працює у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на посаді асистента кафедри фармакогнозії та ботаніки, за контрактом.

Публікації: є автором 80 наукових публікацій: 2 монографії, 6 навчально-методичні посібники, 1 методичні рекомендації, 8 наукових статей у періодичних видання, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science.

Індекс Гірша за Scopus – 1, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201388513

Індекс Гірша за Google Scholar – 5, https://scholar.google.com/citations?user=1aoG86oAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша за Web of Science – 2. https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-3145-2016

Індекс Гірша за Researchgate – 5, https://www.researchgate.net/profile/Tetyana-Dvirna

ORCID https://orcid.org/0000-0002-9279-9766

Стажування:

 • Підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні особливості організації навчального процесу іноземних студентів» НМУ імені О.О. Богомольця,  м. Київ 2015 р.
 • Міжнародне стажування «Scientific and pedagogic internship. Innovative methods for the organization of educational process for medical students in Ukraine and EU countries». Cuiavian University in Włocławek, Poland, 2020.

Наукові інтереси: флористика, адвентивна флора, інвазійні види рослин, популяційна екологія, лікарські рослини, анатомія та морфологія рослин.

 

 

 

Рейтинг НПП кафедри  за 2020-2021 н.р.