НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Співробітники кафедри

Лизогуб Віктор Григорович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Заслужений діяч науки та техніки України

У 1972 році закінчив Київський медичний інститут, у 1974 – клінічну ординатуру за спеціальністю нервові хвороби в НДІ геронтології і був обраний за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника.

У 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регіонарний мозковий кровоток при старінні та церебральному атеросклерозі».

З 1980 р. асистент кафедри терапії педіатричного факультету Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця.

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: «Особливості діагностики та медикаментозного лікування ішемічної хвороби серця у хворих з початковим коронарним атеросклерозом».

З 1990 року – доцент, а з 1995 – професор та завідувач кафедри терапії педіатричного (надалі – третього медичного) факультету Київського медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1995 по 2005 рік – декан третього медичного факультету НМУ. 2005-2008 рр. – директор Департаменту координації контролю клінічних випробувань Державного фармакологічного центру МОЗ України.

З 2009 року обіймає посаду директора «Науково-експертного центру лікарських засобів, створених на основі нанотехнологій НАН України».

Автор 552 наукових праць, в т.ч. 5 монографій, 1 підручника, 12 навчальних посібників та 37 винаходів.

Під керівництвом проф. В.Г. Лизогуба підготовлено 15 кандидатів та 3 доктори медичних наук, наразі виконується 5 кандидатських і 2 докторських дисертації.

Член Президії республіканського товариства терапевтів України,

Заступник голови Вченої ради з фаху кардіологія і ревматологія при НМУ,

дійсний член Європейського товариства кардіологів (ESC).

Нагороджено медаллю імені академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» та медаллю «За заслуги» Асоціації кардіологів України.

 

 

 

 

Крамарьова Вікторія Нилівна, д.мед.н., професор кафедри.

Закінчила Вінницький медичний інститут у 1983 році з відзнакою. З 1984 року працювала на кафедрі пропедевтики внутрішних хвороб Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця на посаді старшого лаборанта, а з 1990 р. – на посаді асистента.

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Есенціальна артеріальна гіпертензія у хворих з метаболічними порушеннями: клінічний перебіг, механізми судинних порушень, прогноз, вторинна профілактика». У 2013 році захистила докторську дисертацію.

З 1994 року працює на кафедрі внутрішньої медицини №4 на посаді асистента, з 2010 року – на посаді доцента, з 2016 року – на посаді професора. Лікар вищої категорії.

Напрямки науково-практичної роботи та наукові інтереси: кардіологія,

гемостаз, дієтологія.

Автор понад 70 наукових праць, 3-х винаходів, виступів на вітчизняних та закордонних симпозіумах і конференціях. Є співавтором 3-х навчальних посібників з пульмонології, невідкладних станів, фармакотерапії.

 

 

 

 

Богдан Тетяна Вікторівна, д.мед.н., професор кафедри.

У 1987 році закінчила лікувальний факультет Чернівецького медичного університету. З 1987 по 1991рік працювала дільничним терапевтом у ЦРП №1 Дарницького району м. Києва.

Протягом 1991-1993 навчалася в клінічній ординатурі за фахом терапія, а з 1993 по 1995 роки працювала лікарем пункту невідкладної медичної допомоги у ЦРП № 1 Дарницького району м. Києва.

У 1996-2001 рр. працювала старшим лаборантом на кафедрі факультетської терапії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця і за сумісництвом лікарем приймального відділення МКЛ №12 м. Києва.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прогнозування перебігу нестабільної стенокардії шляхом вивчення жирних кислот ліпопротеїдів сироватки крові та анізотропії шкіри передкардіальної ділянки у хворих на ішемічну хворобу серця», а у 2018 році – докторську дисертацію. Тема докторської дисертації: «Порушення гуморального та клітинного імунітету, жирнокислотного спектру мембран  тромбоцитів, лімфоцитів, амінокислотного спектру плазми  крові  у хворих на стабільну та нестабільну стенокардію.  Можливості медикаментозної корекції».

В 2001-2008 роках займає посаду асистента, у 2008-2019 роках – посаду  доцента, а з 2019 року обіймає посаду професора  кафедри внутрішньої медицини №4. Лікар вищої категорії.

Серед наукових інтересів вивчення патогенезу та удосконалення лікування ішемічної хвороби серця; прогнозування перебігу нестабільної стенокардії.

Серед наукового доробку 175 публікацій, 2 підручники, 1 монографія, 10 патентів України на корисну модель, 3 галузевих нововведення.

 

 

 

Алтуніна Наталія Валеріївна, д.мед.н., доцент кафедри.

У 2000 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2004 по 2006 рр. навчалася в клінічній ординатурі, а з 2006 по 2009 рр. – аспірант кафедри внутрішньої медицини № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація антигіпертензивної терапії у хворих на бронхіальну астму з урахуванням впливу гіпотензивних препаратів на показники функції зовнішнього дихання та рівень стероїдних гормонів».

У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Комплексна оцінка гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу, та можливості їх медикаментозної корекції».

У 2019 р. пройшла міжнародне вузькопрофільне науково-педагогічне стажування «Нові та інноваційні методи навчання в медицині» у м. Люблін, Польща.

Сфера наукових інтересів: кардіологія та ендокринологія, коморбідна патологія.

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Терапія». Автор 2 галузевих нововведень.

Є автором 100 друкованих робіт, серед яких 10 деклараційних патентів України.

 

 

 

trunova

Трунова Світлана Василівна, д.мед.н, доцент кафедри.

У 1979 році закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

1980 рік – клінічна інтернатура у Фастівській ЦРЛ.

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клініки, діагностики, та лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і хронічного гастродуоденіту при остеохондрозі хребта».

З 1991 по 1999 рік працювала старшим науковим співробітником в лабораторії проблем остеохондрозу НДЛЦ НМУ. З 2000 р. – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, в 2012-2016 роках – доцент.

У 2012 році захистила докторську дисертацію. Тема докторської дисертації:  «Особливості патогенезу, діагностики та лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічні вісцеропатії, поєднані з остеохондрозом хребта» .

З 2016 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №4. Автор понад 120 наукових праць. Лікар вищої категорії.

Основні напрямки науково-практичної роботи. У дисертаційних роботах розроблені методи метамерної діагностики та рефлексотерапії внутрішніх захворювань, поєднаних з патологією хребта.

11 впроваджень у клінічну практику.

129 публікацій, серед яких 4 підручники, 2 методичні рекомендації, 1 авторське свідоцтво СPСР, 10 винаходів, 7 раціональних пропозиції.

У 2019 році отримала Подяку за багаторічну, сумлінну, бездоганну працю, особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди 33-річниці Чорнобильської катастрофи.

 

 

 

Пліскевич Діна Анатоліївна –  к.мед.н., доцент кафедри.

У 1975 році закінчила Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова.

З 1975 по 1982 рік працювала терапевтом у терапевтичному відділенні клінічної лікарні №23.

1982-1984 – навчання в клінічній ординатурі на кафедрі терапії педіатричного факультету Київського медичного інституту.

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Влияние антагонистов кальция на кардиогемодинамику и перекисное окисление липидов у больных ишемической болезнью сердца».

З 1984 року працює на кафедрі внутрішньої медицини № 4 – на посаді старшого лаборанта, з 1991 р. – асистента, а з 2001 р. – доцента. Лікар вищої категорії.

Автор 49 наукових робіт та співавтор 3 навчальних посібників: з пульмонології, невідкладних станів, фармакотерапії.

 

 

 

Долинна Ольга Віталіївна, к.мед.н., доцент кафедри.

Закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця у 1999р. В 1999-2000 роках працювала дільничним терапевтом. В 2000-2004 роках навчалася в аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини № 4.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стан дофамінового обміну та його корекція у хворих з артеріальною гіпертензією та супутнім ожирінням».

З 2003 року працює асистентом, а з вересня 2010 р. – доцентом кафедри внутрішньої медицини №4.

Є автором 67 друкованих праць, співавтором методичних розробок з пульмонології, невідкладних станів, фармакотерапії, має 2 декларативних патента України.

Лікар вищої категорії. Вивчає особливості перебігу серцево-судинної патології на фоні коморбідних станів.

Має подяку за успіхи в роботі від деканату медичного факультету №3.

 

 

 

Мошковська Юлія Олегівна, к.мед.н., доцент кафедри.

У 1999 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою.

1999 та 2000 рр. – закінчила повний курс післядипломної підготовки-магістратури за спеціальністю “Терапія”, впродовж якого захистила науково-кваліфікаційну роботу “Особливості змін тромбоцитарного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом лікування антагоністами кальцію дигідропіридинового ряду”.

В 2000 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Терапія”.

З 2000 по 2003 рік навчалась в аспірантурі НМУ за спеціальністю «Кардіологія».

В 2004 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Кардіологія”

У квітні 2005 року захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Зміни активності тромбоцитарного гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST під впливом антитромботичного лікування» за спеціальністю 14.01.11- кардіологія.

У 2010 році пройшла стажування з терапії та кардіології в НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2011 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Терапія”.

В 2015 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Кардіологія”.

У 2014 та 2018 роках пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів, на базі навчально-наукового центру неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця «Сучасні інноваційні технології вищої медичної освіти. Внутрішня медицина».

У 2019 році пройшла навчання з іноземної (англійської) мови на кафедрі іноземних мов НМУ імені О.О. Богомольця для проведення навчання іноземних студентів англійською мовою.

Основні напрямки науково-практичної роботи: гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST,  гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST, дослідження системи тромбоцитарного гемостазу, плазмового гемостазу, фібринолітичної системи крові, дослідження амінокислотного спектру крові, цитокінового обміну, мікробіоти.

Публікації. Автор 91 друкованої праці (статті, тези) у фахових виданнях, з них 6 патентів на винахід України.

Членство у професійних асоціаціях: Всеукраїнська асоціація превентивної та антиейджинг медицини.

 

 

 

 

Шараєва Марина Леонідівна, к.мед.н., доцент кафедри.

У 1983 році закінчила Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця з відзнакою, в 1985-1989 роках навчалась в клінічній ординатурі, аспірантурі Київського НДІ кардіології імені М.Д. Стражеска.

Тема дисертації: «Клініко-гемодинамічний ефект комбінованої антиангінальної терапії у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця».

У період з 1995 по 2005 роки проходила стажування  в університетах Австрії, Великобританії, США.

Основні напрямки науково-практичної роботи та наукові інтереси: побічна дія сучасних лікарських засобів, гастропатії при антикоагулянтній терапії; рекомендації впроваджуються в клінічну практику 12-ої та 15-ої міських  лікарень м. Києва. Підготовано 2 англомовних студенти – здобувачі післядипломної освіти.

Опубліковано більше 218 робіт, посібник «Побічна дія лікарських засобів» у співавторстві, декілька методичних рекомендацій.

Відповідає за лікувальну роботу, навчально-методичну роботу з англомовними студентами, профорг кафедри.

Член міського товариства кардіологів і терапевтів.

Має Відзнаку медичного факультету № 3 за сумлінну працю, Подяку від командування полку спецпризначення «Азов» за громадянську позицію.

 

 

 


Савченко Олександр Володимирович, к.мед.н., асистент кафедри.

У 1986 році закінчив лікувальний факультет №2 Київського медичного інституту.

В 1987-1990 роках працював дільничним лікарем-терапевтом ТМО Деснянського району.

У 1990-1992 роках проходив навчання в клінічній ординатурі, у 1992-1993 роках працював старшим лаборантом, а з 1994 – асистентом кафедри внутрішньої медицини №4.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив антагоністів кальцію і селективних альфа1-адреноблокаторів на клініко-гемодинамічні та імунологічні показники у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією» (2005).

Лікар вищої категорії.

 

 

 


Бондарчук Олександр Миколайович, к.мед.н., асистент кафедри.

В 1999 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 1999-2000 роках проходив навчання у магістратурі НМУ.

З 1999 по 2008 рік працював за сумісництвом дільничним терапевтом в ЦРП Печерського та до 2009 року на посаді сімейного лікаря амбулаторії Харківського району.

У 2000-2003 роках – навчався у аспірантурі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця при супутньому хронічному панкреатиті».

З 2003 року працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини №4. Лікар вищої категорії.

Наукові інтереси: функціональні дослідження у внутрішній медицині.

Впровадження в клінічну практику: 45 публікацій, 2 методичні рекомендації, 4 винаходи.

 

 

 

 


Біляченко Ірина Володимирівна к.мед.н., асистент кафедри.

У 1998 році закінчила НМУ імені О.О.Богомольця, а з 2000 по 2005 роки навчалася в аспірантурі НМУ.  У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на кардіореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр сироваткових ліпопротеїнів у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням».

Працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4 з 2005 р. Лікар вищої категорії.

Практичні рекомендації дисертації впроваджені в клінічну практику КЛ№12. Автор 20 друкованих праць.

Має подяку голови КМДА.

 

 

 

 

sobol

Соболь Вікторія Олегівна, к.мед.н., асистент кафедри. 

В 2004 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, отримала диплом за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою.

З 2004 по 2005 рік навчалася в інтернатурі  на базі кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця та паралельно в магістратурі, після закінчення якої захистила науково-кваліфікаційну роботу на тему «Динаміка фосфоліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця під впливом метаболічної терапії».

З 2005 по 2008 рік навчалась у клінічній ординатурі  на кафедрі внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Терапія».

У березні 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Вплив агоністів дофамінових рецепторів на клініко-гемодинамічні, нейрогуморальні показники у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням та порушенням дофамінового обміну» (спеціальність 14.01.11 – кардіологія).

Основні напрямки науково-практичної роботи: артеріальна гіпертензія, особливо з різними метаболічними порушеннями, ішемічна хвороба серця, профілактика серцево-судинних захворювань.

Публікації: автор 23 друкованих праць, з яких 3 деклараційних патенти України на корисну модель.

 

 

 

dsc_4885

Крушинська Ніна Анатоліївна, к.мед.н., асистент кафедри.

У 2004 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2005 по 2013 рік навчалась у клінічній ординатурі в ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України.

Із 2013 по 2016 рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Кардіологія» в ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.

У вересні 2016 року пройшла навчання на Літній школі гіпертензії в Італії (ESH Summer School), що проводилася Європейським товариством гіпертензії.

У січні 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Оцінка порушень пружно-еластичних властивостей артерій у хворих з артеріальною гіпертензією та синдромом обструктивного апное сну, можливості корекції» (спеціальність 14.01.11 – кардіологія).

З 2017 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Лікар першої кваліфікаційної категорії.

Основні напрямки науково-практичної роботи: артеріальна гіпертензія, в тому числі резистентна та симптоматична, первинна профілактика серцево-судинних захворювань, синдром обструктивного апное сну, легенева гіпертензія.

Публікації: автор 21 друкованої праці (статті, тези) у фахових виданнях.

Членство у професійних асоціаціях: Асоціація кардіологів України, Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація.

 

 

 

 

merkulova

Мельничук Ірина Олегівна, к.мед.н., асистент кафедри.

У 2012 році з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 2012-2014 роках навчалася в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби», отримала диплом з відзнакою.

У 2014-2017 роках навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Кардіологія».

В 2018 році захистила кандидатську дисертацію.

З 2016 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Має понад 60 друкованих праць. Індекс Гірша. ( Google Scholar) -1.

Вільно володіє англійською мовою. Лікар першої кваліфікаційної категорії. Отримала міжнародну нагороду Associate Professor ECID 985071 з 19.20.2019-18.12.2020.

 

 

 

 

dsc_4885

Оніщенко Вікторія Олегівна, к.мед.н., асистент кафедри.

У 2007 році закінчила Донецький державний медичний університету ім. М.Горького, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2009 р. закінчила інтернатуру на базі ДонНМУ ім. М. Горького за

спеціальністю «Внутрішні хвороби».

Із 2008 по 2010 рік навчалася в аспірантурі при ДонНМУ ім. М.Горького.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ультранизькотемпературних впливів на психофізіологічний стан організму людини».

З 2010 по 2014 рік займала посаду асистента кафедри внутрішніх хвороб №2 ДонНМУ ім. М.Горького. З грудня 2014 р. працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2014 р. пройшла спеціалізацію з кардіології на кафедрі кардіології

НМАПО імені П.Л.Шупика

У 2019р. отримала другу категорію з кардіології.

Наукові інтереси – кріотехнології, функціонування організму в

екстремальних умовах, порушення ритму, амінокислоти.

Є автором та співавтором 55 наукових робіт: двох методичних рекомендацій, двох патентів на корисну модель, Індекс Гірша. (Google Scholar) -1.

 

 Слободяник Ольга Володимирівна, асистент кафедри.

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця у 2008 році.

Проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» від НМАПО ім. П.Л. Шупика у 2008-2010 рр.

У 2014 році закінчила клінічну ординатуру на кафедрі внутрішньої медицини №4 за спеціальністю «Терапія».

Пройшла спеціалізацію за спеціальністю «Кардіологія» у 2018 р.

З 2014 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини № 4.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Опубліковано 7 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: кардіологія та коморбідна патологія, біохімічні, амінокислотні зрушення при аритміях.

 

 

belikova

Бєлікова Юлія Олегівна, асистент кафедри.

В 2014 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа, кваліфікація – лікар (диплом з відзнакою).

Працювала старшим лаборантом кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ з одночасним проходженням  інтернатури та магістратури. У 2016 отримала сертифікат лікаря-терапевта зі спеціальності «Внутрішні хвороби».

Успішно захистила роботу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра медицини. У 2016 році здобула ступінь магістра (диплом з відзнакою).

У 2016 році зарахована до аспірантури (очна вечірня форма навчання) на  кафедру внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (наказ №312а від 15.09.2016 р., спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація – Внутрішні хвороби (14.01.02).

Тема дисертації ««Порушення амінокислотного обміну та серцевого ритму у хворих на постінфарктний кардіосклероз  з супутнім цукровим діабетом 2 типу, можливості медикаментозної корекції».

Наукові інтереси: покращення ефективності лікування порушень серцевого ритму шляхом оптимізації вибору медикаментозної терапії на основі вивчення особливостей амінокислот сироватки крові у хворих з постінфарктним кардіосклерозом  із супутнім цукровим діабетом 2 типу.

Результати дослідження впроваджені в практику роботи відділення терапії КМКЛ №12, кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця.

Викладач англомовних груп. Лікар другої кваліфікаційної категорії.

Автор 21 публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових робіт, у тому числі 7 журнальних статей, 1 заявка на корисну модель, 3 роботи в матеріалах конгресів і конференцій.

 

 

dsc_4885

Жорніченко Дмитро Миколайович, асистент кафедри.

У 2010 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

Лікар з медицини невідкладних станів, терапії.

З 2016 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ.

 

 

dsc_4885

Моцак Тетяна Михайлівна, асистент кафедри.

У 2014 р. закінчила медичний факультет №2 НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», отримала диплом з відзнакою, занесена до Книги Пошани НМУ.

З 2014 р. по 2016 р. навчання в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі кафедри внутрішньої медицини №4.

З 2016 по 2018 рік – клінічна ординатура на кафедрі внутрішньої медицини №4 за спеціальністю «Терапія».

З 2017 року асистент кафедри внутрішньої медицини №4.

З 2018 р. – аспірант кафедри очно-вечірньої форми навчання. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Стан центральної та периферичної гемодинаміки у хворих з ускладненим перебігом атеросклерозу в динаміці лікування».

В 2018 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ультразвукова діагностика», а у 2019 – друга кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Терапія».

Вільно володіє англійською мовою – сертифікат В2.

Наукові інтереси: генералізований атеросклероз, ішемічна хвороба серця, особливості гемодинаміки.

Автор понад 20 друкованих праць у фахових виданнях.

Членство в професійних організаціях – Европейська асоціація атеросклерозу.