НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Міжнародне співробітництво

Відповідальні співробітники:

Шараєва Марина Леонідівна – к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

телефон  +380679065891

Електронна пошта – malesha.kyiv@gmail.com

 

Крушинська Ніна Анатоліївна – к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

телефон  +380991935212

Електронна пошта – k1n2a3@i.ua

 

Завідувач кафедри професор Лизогуб В.Г. є членом Європейської асоціації кардіологів, керівником міжнародних  наукових проектів « Розробка щодо впровадження  призначень препарату Резистал» та  інших  лікарських засобів в співробітництві  із  Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals University of New Mexico Medical Schoolin Америка, New Mexico Institute for Medical Statistics Informations and Epidemiology at the University of Cologne, Німеччина з 2018 року.

Співробітники кафедри проф. Лизогуб В.Г., доц. Алтуніна Н.В.,  асистенти Мельничук І.О., Моцак Т.М.  беруть участь  у міжнародних (мультицентрових) дослідженнях:

1.Відкрите дослідження фази 3b для оцінки довгострокової безпечності та ефективності ведолізумабу для підшкірного введення у пацієнтів з виразковим колітом та хворобою Крона (2017-2021р.р.)

  1. Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполученні з препаратом Епанова у пацієнтів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком( STRENGTH) (2016-2021р.р.)
  2. Застосування пемафібрату для зменшення сердцево-судинних ускладнень за рахунок зниження рівня тригліцеридів у пацієнтів із цукровим діабетом (PROMINENT) з 2019р.

Співробітники  кафедри регулярно отримують СМЕ бали за безперервну медичну освіту та  беруть участь у закордонних конференціях.

Так, к.мед.н. Мельничук І.О. виступила з доповіддю Clinical Case: Pulmonary thromboemboliain patient with gastrointestinal bleeding  на Weill Cornell Medical Seminar/ Зальзбург, Австрия 2019.

Доцент Алтуніна Н.В. у жовтні 2019 пройшла міжнародне стажування  в Любліні (Польща).

К.мед.н., асистент Мельничук І.О. отримала міжнародну нагороду Associate  Professor ECID 985071.

8 викладачів кафедри отримали сертифікати з можливістю англомовного викладати дисципліну іноземним студентам.

Зростає кількість студентів, які підготували наукові виступи на міжнародних конференціях (Росія, Білорусія, Індія, Ліван, Таджикистан, Грузія, Турція)  та  іноземних клінічних ординаторів, які проходили навчання на кафедрі з 2014 року  це 9 осіб з Індії, Іраку, Азербайджану,  Нігерії).