НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №1

Виховна робота

Лікарі за всіх часів вважалися елітою націй. І хоча останніми десятиріччями, з різних причин, ставлення до ескулапів у нашій країні дещо спотворене, професія лікаря зобов’язує не лише у фаховому, а й в загальноосвітньому, світлоглядному, культурному, моральному сенсах.

Патологічну анатомію називають філософією медицини – і через її фундаментальність, й через можливості взаємного використання понять/категорій цієї дисципліни та соціальних.

Лікарі-патологоанатоми – теж певною мірою філософи, які чудово усвідомлюють цінність здоров’я і людського життя. Отож, перебування на кафедрі патологічної анатомії, спілкування з представниками цієї професії (викладачами) об’єктивно сприяє формуванню не лише клінічного мислення, а й загальнолюдських цінностей.

Відомо, що найкращі результати у вихованні досягаються власним прикладом. Співробітники кафедри переважно культивують відповідності етичним нормам, непримиренність до корупційних проявів (як щодо навчального процесу, так і загалом у житті), взаємоповагу і взаємодопомогу.

Ознайомлення з історією та здобутками кафедри, залучення студентів до наукової роботи і діяльності Київського міського та обласного товариства патологоанатомів, індивідуальне спілкування – це «цеглинки» для «вибудови» особистості сучасного лікаря і громадянина великої європейської держави.