НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №1

Співробітники кафедри

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

zaharceva

Захарцева Любов Михайлівна

У 1983 році закінчила Київський медичний університет ім. О.О.Богомольця і була направлена на роботу до Туркменського державного медичного інституту. З 1986 року працювала в Київському науково-дослідному рентгенорадіологічному та онкологічному інституті молодшим науковим співробітником лабораторії гістологічної діагностики, потім – лікарем-патологоанатомом. З 1992 року працює в патологоанатомічному відділенні Київського міського клінічного онкологічного центру, яке очолювала з 1999 року до проходження за конкурсом на посаду завідувача кафедри патологічної анатомії №1. З 1993 року – кандидат медичних наук («Морфологічна діагностика гістіоцитарної саркоми»), з 2011 – доктор медичних наук («Молекулярно-біологічні принципи індивідуалізації лікування пацієнток молодого віку хворих на рак молочної залози»).

З 1995 року однією з перших на території СНГ почала займатись імуногістохімічними дослідженнями для діагностики захворювань людей, проводила конференції з міжнародною участю, тренінги, майстер-класи для патологоанатомів України, створила та очолює спільноту патологоанатомів з імуногістохімічних досліджень. Проходила стажування в лабораторії PhenoPath у професора Allen Gawn (США, Сіетл, 1998, 2000). Є членом Европейскої організації “Europa Donna”. Неодноразово приймала участь у європейських конгресах патологоанатомів (2003, 2005, 2006, 2009, 2014,2018,2019), європейських конференціях з питань раку молочної залози (2004, 2006, 2010), міжнародних курсах Американського інституту патології збройних сил (AFIP, 2005).

Крім практичної та наукової роботи, за зовнішнім сумісництвом працювала в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця асистентом кафедри патологічної анатомії (1993 – 1995), онкології (2004 – 2015), в Інституті генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України провідним науковим співробітником лабораторії ДНК

Автор 3 підручників, 1 монографії, 8 методичних рекомендацій, 82 статей у провідних журналах, 4 патентів на винаходи.

Любов Михайлівна — лікар вищої категорії за спеціальністю “Патологічна анатомія”, очолює підрозділ імуногістохімічних досліджень в Асоціаціі патологоанатомів України. Вона є членом редакційної ради журналу «Онкологія». Член консультативно-експертних груп при МОЗ України «Стандарти діагностики та лікування мієлопроліферативних захворювань» (2014-2016), «Стандарти діагностики та лікування пухлин яєчок» (2016), «Стандарти діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань у дітей» (2012-2015).

 

Хомінська Марія Борисівна

акінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця у 1964 році. Працює на кафедрі з 1964 року (аспірант, асистент). Кандидатська дисертація – «Возрастные изменения стенки крупных артериальных сосудов» (1970р.). З 1985 року – доцент кафедри . Член апробаційної ради НМУ “Морфологія людини”. Сфера науково-практичних інтересів: принципи сучасної діагностики в онкології. Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії. Куратор з навчально-педагогічної роботи на медичному факультеті №1.

Вербицький Віктор Валентинович

У 1987 році закінчив Київський медичний інститут, аспірант кафедри (1993-1996рр.), з 1996 року – асистент, а з 2004 року і по теперішній час – доцент кафедри. Тема кандидатської дисертації: “Функціональна морфологія міокарда при гострій коронарній недостатності за умов її фармакологічної корекції ” (1996р.). Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії. Нагороджений знаком “Відмінник освіти”. Куратор з навчально-педагогічної роботи на факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України. Профорг кафедри.

Рудницька Ольга Георгіївна

У 1993 році закінчила Український державний університет імені академіка О.О. Богомольця. З 1993 року – викладач-стажист, з 1994 року – асистент, з 2004 року і по теперішній час – доцент кафедри. Кандидатська дисертація: “Функціональна морфологія мікрогемоциркуляторного русла міокарда при моделюванні хронічної ішемічної хвороби серця.” (1999р.). Учениця професора Богомолець К.О., куратор по кафедрі з навчально-методичної роботи на стоматологічному факультеті та студентів з англомовною формою навчання.

Данилішина Марина Володимирівна

У 2001 році закінчила Національноий медичний університет імені О.О.Богомольця. Працює на кафедрі з 2001 року, з 2009 року і по теперішній час – доцент. Кандидатська дисертація: “Морфофункціональна характеристика міокарда при хронічній гіперхолестеринемії та в умовах її фармакологічної корекції” (2007р.). Куратор по кафедрі з навчально-виховної роботи на медичному факультеті №1, відповідає за наукову роботу кафедри, за студентський науковий гурток.

Черкасов Ельдар Вікторович

У 2002 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. Старший лаборант кафедри з 2002 року, з 2004 року – асистент, з 2013 року – доцент, з 2018 року – професор кафедри. Кандидатська дисертація: “Морфофункціональна характеристика слизової оболонки цибулини дванадцятипалої кишки при дуоденіті та виразковій хворобі дванадцятипалої кишки, асоційованих з Helicobacter pylori” (2005р.). Сфера наукових інтересів: особливості деструктивних та репаративних процесів в тимусі при опіковій хворобі. Куратор з навчально-педагогічної роботи на медичному факультеті №2. Відповідає за лікувально-консультативну роботу на кафедрі.

Балабай Аліна Анатоліївна

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2004 році, старший лаборант кафедри (2004 – 2010 рр.), асистент кафедри  (2010 – 2019 рр.), з 2019 року і по теперішній час – доцент кафедри. Тема кандидатської дисертації – «Структурні зміни в нирках при експериментальній артеріальній гіпертензії та її фармакологічній корекції» (2011 р.). Сфера науково-практичних інтересів: патоморфологічні особливості, етіологічні фактори та патогенез захворювань нирок і серця. Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії. Куратор з навчально-педагогічної роботи на медичному факультеті англомовної форми навчання.

АСИСТЕНТИ

grigorchuk Григорчук Сергій Петрович

Закінчив НМУ імені О.О.Богомольця у 2005 році, у 2007 закінчив клінічну інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія». З 2005 по 2009 працював старшим лаборантом на кафедрі патологічної анатомії НМУ імені О.О.Богомольця, з 2009 – асистент кафедри. Має 9 наукових публікацій у фахових журналах.

yanovitska Яновицька Марія Олександрівна

У 2009 році закінчила бакалаврат економічного факультету Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність «Фінанси». Закінчила НМУ імені О.О.Богомольця у 2015 р., закінчила клінічну інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія» у 2016 році. Працює лікарем-патологоанатомом в Київському міському клінічному онкологічному центрі з 2016 року. Під час навчання в університеті брала участь у ESMO Oncology Course for Students (2012р., Іоаніна,Греція). Член Європейської асоціації патологів. Аспірант кафедри, тема дисертаційного дослідження «Молекулярно-біологічні особливості тричі негативного раку молочної залози». Приймала участь у Європейському конгресі патологоанатомів 2018 року (Амстердам, Нідерланди). Сфера наукових інтересів – онкоморфологія, зокрема пухлини молочної залози, дерматопатологія. У 2020 році отримала грант від Європейської асоціації патологів – Giordano Fellowship. Має 8 публікацій у фахових журналах України.

Читаєва Галина Євгенівна

У 2000 р. закінчила бакалаврат Національного університету «Києво-Могилянська Академія» – спеціальність «біологія». У 2006 р. закінчила НМУ імені О.О. Богомольця, у 2007 р. закінчила інтернатуру НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «патологічна анатомія». Друга спеціальність – організація і управління охороною здоров’я. З 2018 р. — асистент кафедри патологічної анатомії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Є аспірантом кафедри. Має 11 наукових публікацій, працює над дисертаційною роботою.

Барановська Віра Вікторівна

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця в 2016 р. Під час навчання в університеті була активним членом гуртка кафедри. З 2016 — старший лаборант, з 2017 — асистент кафедри. Має 6 наукових публікацій. Завершує дисертаційну роботу з питань диференційної діагностики пухлинних захворювань нирок.

Шкурупій Богдана Миколаївна

В 2015 році закінчила ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”. З 2015 по 2016 рік проходила інтернатуру за спеціальністю ‘патологічна анатомія’ на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. ШУПИКА. З 2016 по 2018 роки працювала лікарем патологоанатомом в патологоанатомічному відділені КЗ” Черкаська обласна лікарня ЧОР”. З 2018 року — аспірант кафедри патологічної анатомії №1 НМУ імені О.О.Богомольця, з 2019 року працює асистентом на кафедрі.

СТАРШІ ЛАБОРАНТИ

Грідіна Тетяна Миколаївна

Закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка у 1986 році. З 1991 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри патологічної анатомії. Сфера наукових інтересів: забезпечення навчального процесу з використанням новітніх освітніх технологій навчання за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу.