НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №1

Видавнича діяльність

Підручник “Загальна гігієна: пропедевтика гігієни”, вперше серед медичних підручників держави, у 1997 році виборов Державну премію України в галузі науки та техніки.

 

Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / Київ, Вища школа, 1995. – 552 с.

 

Співробітники кафедри гігієни та екології з співавторами на прийомі у Президента України під час вручення Державної премії України в галузі науки і техніки(1997 р.)

 

 

Підручники, навчальні посібники, словники та монографії, підготовлені за участю співробітників кафедри гігієни та екології за останні роки

Автори

Назва видання

Вид видання

Гончарук Е.И., Кундиев Ю.И., Бардов В.Г., Степаненко Г.П. и др. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены Учебник, Киев, “Вища школа”, 2000, – 652 с.
Даценко І.І., Бардов В.Г., Степаненко Г.П. та інші. Загальна гігієна. Словник -довідник Навчальний посібник, 2001 p. Львів, 2001, – 244 с.
Захарченко М.П., Гончарук Е.И., Бардов В.Г., Яворовский А.П. и другие Гигиеническая диагностика радиационного фактора и его коррекция Монография, 2001 г. Санкт-Петербург – Киев, 2001, – 200 с
Бардов В.Г., Сергета I.В., Степаненко Г.П., Омельчук С.Т. та інші Загальна гігієна та екологія Навчальний посібник, Вінниця: Нова книга, 2002 – 216 с.
Габович Р.Д., Бардов В.Г., (ред.), Даценко И.И. (ред.) Командировка в лабиринты смерти Монография, Львов, Афиша, 2002, – 364 с
Гончарук Є.Г., Бардов В.Г., Гаркавий С.І. Яворовський О.П. та інші Комунальна гігієн а

 

Підручник, Київ. „Здоров’я”, – 2003 р. – 728 с
Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина Підручник, Київ. „Здоров’я”, – 2004 р. – 792 с
Гончарук Е.И., Бардов В.Г., Гаркавый С.И., Яворовский А.П. и другие Комунальна гігієн а

Учебник, Под ред. акад. Е.И. Гончарука / Київ, „Здоров’я”, 2004. – 792 с.
Бардов В.Г. (ред.), Виленский Ю.Г., Гаркавый С.И., Прокопович О.В. Академик Евгений Игнатьевич Гончарук. Повесть о жизни Монография, Нова книга. Вінниця, 2005. – 168 c.
Коробчанский В.А., Воронцов М.П., Бардов В.Г. Гигиенические аспекты системогенеза профессиональной деятельности и профессиональной адаптации подростков Монографія. Харьков, ИПП „Контраст”, 2004. – 280 с .
Е.И. Гончарук , Бардов В.Г., Гаркавый С.И., Яворовский А.П., Мотузков И.Н., Швайко И.И. и др. Коммунальная гигиена Учебник, Под ред. акад. Е.И. Гончарука / 2 изд. (русск.). Київ, „Здоров’я”, 2006. – 792 с.
Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. та ін. Гігієна та екологія.

Підручник, За редакцією професора В.Г. Бардова Вінниця, „Нова книга”, 2006. – 720 с.
Котуза А.С., Омельчук С.Т. Організація та методологічні основи управління системою військової охорони здоров’я на засадах ризик-орієнтованого підходу: Монографія. Монографія. Київ, 2005. – 288 с.
Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М., Яновський Ю.П. Екологічні основи захисту промислових насаджень і розсадників зерняткових культур від основних шкідників, хвороб і бур’янів Монографія. Кіровоград, 2006. – 150 с.
Охонько О.В., Рум’янцев Ю.В., Гульпа В.С., Котуза А.С., Савицький В.В., Галушка А.М., Халік С.В., Омельчук С.Т., Мельниченко С.Б Особливості організації надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру Навчальний посібник. Київ – 2006. – 30 с.
Ципріян В.І., Матасар І.Т., Слободкін В.І., Бардов В.Г., Омельчук С.Т. та ін. Гігієна харчування з основами нутриціології Підручник; у 2 кн. – Кн. 2 / За ред. проф. В.І. Ципріяна. К.: Медицина, 2007. – 544 с.
Бардов В.Г., Уманський В.Я., Ластков Д.О., Омельчук С.Т., Партас О.В., Пельо І.М. Радіаційна гігієна Підручник / За редакцією проф. В.Я. Уманського та проф. С.Т. Омельчука – Донецьк. Норд Прес, 2009. – 143 с.
Bardov V.G., Moskalenko  V.F., Omelchuk S.Т., Yavorovskiy O.P. and other Hygiene and ecology. Підручник, Under the editorship of Professor V.G. Bardov. Year – III, term – V. – ТОВ „Інфодрук” – Kyiv – 2006. – 182 с.
Bardov V.G., Moskalenko V.F., Omelchuk S.Т., Yavorovskiy O.P. and other Hygiene and ecology.

Підручник, Under the editorship of Professor V.G. Bardov. Year – III, term – VІ. ТОВ „Інфодрук” – Kyiv – 2007. – 200 с.
Яворівський О.П., Солдак І.І., Брюханова С.Т., Павлович Л.В., Сімакопуло В.О., Анісімов Є.М. Гігієна праці у парфумерно-косметичному виробництві Медицина. Київ – 2007. – 256 с.
Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовский А.П. и др Гигиена и екологія

Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / За ред.. В.Г. Бардова / Російської мовою. – НОВА КНИГА, Вінниця – 2008. – 720 с.
Москаленко В.Ф., Бардов В.Г., Маланчук В.О. та інші Основи стоматологічної діяльності (організаційно-правові, гігієнічні, деонтологічні)

Навчально-довідниковий посібник / Під загальною редакцією члена-кореспондента АМН України, професора В.Г. Бардова – НОВА КНИГА, Вінниця – 2009. – 440 с.
Bardov V.G., Moskalenko  V.F., Omelchuk S.Т., Yavorovskiy O.P. and other Hygiene and ecology

Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / Під загальною редакцією члена-кореспондента АМН України, професора В.Г. Бардова / Англійською мовою. – НОВА КНИГА, Вінниця – 2009. – 688 с.
Матасар І.Т., Ципріян В.І., Колеснікова І.П., Степаненко Г.П., Кузьмінська О.В., Гринзовський А.М. та інші Гігієна стоматологічних закладів

 

Навчальний посібник / К:, Вольф, 2010.- 146 с.
Москаленко В.Ф., Бардов В.Г., Маланчук В.О. та інші Основи стоматологічної діяльності (організаційно-правові, гігієнічні, деонтологічні)

Навчально-довідниковий посібник / Під загальною редакцією члена-кореспондента НАМН України, професора В.Г. Бардова – НОВА КНИГА, Вінниця – 2011. – 440 с.
В.В. Чаплик, П.В. Олійник, С.Т. Омельчук Медицина надзвичайних ситуцій Підручник для студентів вищих навч. закладів IV рівня акред. / П.В. Олійник, С.Т. Омельчук, В.В. Чаплик – Вінниця : Нова книга, 2012. – 352 с.
П.В. Олійник, С.Т. Омельчук, В.В. Чаплик та ін. Цивільний захист Підручник для студентів вищих навч. закладів IV рівня акред. / П.В. Олійник, С.Т. Омельчук, В.В. Чаплик [та ін.] – Вінниця : Нова книга, 2013. – 328 с.
Москаленко В.Ф., Бардов В.Г., Д.О. Ластков та інші Гигиена и экология в терминах, схемах, таблицах и тестах / Москаленко В.Ф., Бардов В.Г., Д.О. Ластков [ та ін. ] редакцією В.Ф. Москаленка – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 208 с.
В.В.Бабіенко, А.М.Гринзовський, Ю.М. Ворохта Введення в профілактичну медицину. Методологічні та історичні аспекти / В.В.Бабіенко, А.М.Гринзовський, Ю.М. Ворохта Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Слово», 2012. – 232 с
В.Ф. Москаленко, В.Г.Бардов, О.П.Яворовський, С.Т.Омельчук та інші Збірник тестових завдань до державних випробовувань з гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я / В.Ф. Москаленко, В.Г.Бардов, О.П.Яворовський [та ін.]. Навчальний посібник.- Вінниця: Нова Книга, 2012. – 200 с.
В.Ф. Москаленко, В.Г.Бардов, А .М.Гринзовський В.Ф. Москаленко, В.Г.Бардов, А .М.Гринзовський [та ін.]. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 376с.
В.Г.Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька та ін. Основи екології : Національний підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г.Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька [та ін.]: за редакцією В.Г. Бардова, В.І. Федоренко. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 424 с.
В.Г.Бардов, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін. Наукові читання, присвячені пам’яті академіка Гончарука Євгена Гнатовича В.Г.Бардов, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін..; за редакцією В.Г. Бардова. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 248 с.
А.М. Пономаренко, А.М. Гринзовський, А.П. Артамонов та ін. НОТАТКИ З СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (до 90 річчя Державної санітарно-епідеміологічної служби України) / А.М. Пономаренко, А.М. Гринзовський, А.П. Артамонов [та ін.]: за редакцією А.М. Пономаренко, А.М. Гринзовського. – Київ : 2014. -224 с.

 

Електронні підручники кафедри

 

  • Гігієна та екологія.

 

  • Гигиена и екологія

 

  • Hygiene and ecology

 

 

Участь опорної кафедри у створенні типових навчальних планів та програм для ВМНЗ України III-IV рівнів акредитації

 

 

Автори

Назва

Вид

1 Гончарук Є.Г. Бардов В.Г. Степаненко Г.П. та інші Загальна гігієна та екологія людини Навчальна програма для студентів медичних факультетів, 2000 р.
2 Гончарук Є.Г. Бардов В.Г. Степаненко Г.П. та інші Загальна гігієна та екологія людини Навчальна програма для студентів стоматологічного факультету, 2002 р.
3 Бардов В.Г. Степаненко Г.П. Омельчук С.Т. та інші Загальна гігієна та екологія людини Навчальна програма за спеціальністю 7.110101 “лікувальна справа”, 2004 р.
4 Бардов В.Г. Степаненко Г.П. Омельчук С.Т. та інші Загальна гігієна та екологія людини Навчальна програма за спеціальністю 7.110104 “педіатрія”, 2004 р.
5 Бардов В.Г. Степаненко Г.П. Омельчук С.Т. та інші Загальна гігієна та екологія людини Навчальна програма за спеціальністю 7.110105 “медико-профілактична справа”
6 Бардов В.Г. Степаненко Г.П. Омельчук С.Т. та інші Загальна гігієна та екологія людини Навчальна програма за спеціальністю 7.110106 “стоматологія”, 2004 р.
7 Бардов В.Г. Степаненко Г.П. Омельчук С.Т. та інші Гігієна, екологія людини, основи охорони праці та безпеки життєдіяльності Навчальна програма за спеціальністю 7.110110 “медична психологія”, 2004 р.
8 Бардов В.Г. Степаненко Г.П. Омельчук С.Т. та інші Екологічна освіта у вищих медичних навчальних закладах Міжкафедральна програма екологічної освіти у ВМНЗ III і IV рівнів акредитації, 2004 р.
9 Бардов В.Г. Степаненко Г.П. Омельчук С.Т. та інші Загальна гігієна Типовий навчальний план та програма інтернатури за фахом “Загальна гігієна”, 2004 р.
10 Бардов В.Г. Омельчук С.Т. Мотузков І.М. Пельо І.М. Гігієна радіаційна Типовий навчальний план та програма інтернатури за фахом “Гігієна радіаційна”, 2004 р.
11 Бардов В.Г. Проданчук М.Г., Проценко В.М., Омельчук С.Т. та інші Загальна гігієна Типовий навчальний план та програма інтернатури випускників ВМНЗ освіти III – IV рівнів акредитації зі спеціальності “Загальна гігієна”- Київ. 2005. – 27 с.
12 Москаленко В.Ф., Бардов В.Г. Степаненко Г.П. Омельчук С.Т. та інші Гігієна та екологія Програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівня акредитації за спеціальностями:

7.110101 – «лікувальна справа», 7.110104 – «педіатрія», 7.110105 – «медико-профілактична справа». – К.-2007. -75с.

13 Москаленко В.Ф., Бардов В.Г., Яворовський О.П., Омельчук С.Т. та інші Гігієна та екологія

(в тому числі: радіаційна гігієна, комунальна гігієна та екологія людини, гігієна праці, гігієна харчування, гігієна дітей та підлітків)

Програма навчальної дисципліни для студентів 6 курсу вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівня акредитації за спеціальністю 7.110105 – «медико-профілактична справа». – К.-2009.-120 с.
14 Москаленко В.Ф., Бардов В.Г., Яворовський О.П., Омельчук С.Т. та інші Гігієна та екологія Програма навчальної дисципліни для студентів 6 курсу вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівня акредитації за спеціальністю 7.110101 – «лікувальна справа». – К.-2009.- 67 с.
1 5 Бардов В.Г., Гаркавий С.І., Омельчук С.Т. та інші Гігієна та екологія Програма навчальної дисципліни для студентів 6-х курсів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110104 – «педіатрія». Київ, 2009. – 27 с.
1 6 Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Анісімов Є.М. Актуальні питання індивідуальної та громадської гігієни та профілактики Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110105 – «медико-профілактична справа». Київ, 2010. – 50 с.
1 7 Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М., Карпенко В.В. Гігієна ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110105 – «медико-профілактична справа». Київ, 2010. – 27 с.
1 8 Омельчук С.Т., Ципріян В.І., Бардов В.Г., Гринзовський А.М., Кузьмінська О.В. Гігієна та екологія Програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівня акредитації за спеціальністю 7.110105 – «стоматологія». – К.-2010. – 36 с.
1 9 Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Гринзовський А.М., Кузьмінська О.В., Омельчук С.А., Черненко Л.М. Основи санітарно-епідеміологічної експертизи виробів та матеріалів Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110105 – «медико-профілактична справа» Київ, 2010. – 32 с
20 Омельчук С.Т., Ципріян В.І., Велика Н.В., Аністратенко Т.А., Бардов В.Г., Гринзовський А.М., Мережкіна Н.В. Благая А.М. «Гігієна та екологія» Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівня акредитації за спеціальністю 7.11010 – «Медична психологія» – К.-2012.-С.59.
21 Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Гринзовський А.М., Кузьмінська О.В., Омельчук С.А., Черненко Л.М. «Основи санітарно-епідеміологічної експертизи виробів та матеріалів» Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110105 – «медико-профілактична справа» Київ, 2012. – 32 с
22 Бардов В.Г., Степаненко Г.П., Гринзовський А.М. та інші. «Гігієнічна лабораторна діагностика» Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110105 – «медико-профілактична справа» Київ, 2012. – 24 с.

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ КАФЕДРИ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ ЗА ОСТАННІ РОКИ

 

Назва 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Монографій 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Підручників та навчальних посібників 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 1 3 3
3. Наукових статей та тез 105 56 50 58 72 56 22 36 75 43 105 103 89 75 42
4. Зроблено доповідей 24 27 25 47 54 32 27 26 42 28 34 38 42 12 8
5. Брошур 6 2 1 1 3 3
6. Методичних рекомендацій 18 19 11 12 23 8 1 22 38 14 12 34 37 23 30
7. Патентів 1 1 1 1 2 2 5 1
8. Інформаційних листів 1 1 2 1 2

 

Видавнича діяльність

монографій

2011-2014

  • Володимир Удовенко: життєпис репресованого професора-гігієніста / В.Ф. Москаленко, В.Г. Бардов, А.М. Гринзовський [та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 376 с. ( ISBN 978-966-382-404-8)
  • Наукові читання, присвячені пам’яті академіка Гончарука Євгена Гнатовича монографія / В.Г.Бардов, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін..; за редакцією В.Г. Бардова. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 248 с. ISBN 978-966-382-513-7.

 

Публікації кафедри