НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної та загальної хімії

Громадська та виховна робота

На кафедрі медичної та загальної хімії працює науковий студентський гурток під керівництвом доцента Зайцевої Г.М.

Основний напрямок роботи гуртка: “Хімічне та адсорбційне модифікування поверхні високодисперсних неорганічних оксидів лігандами різної природи з метою створення нових адсорбентів, каталізаторів, лікарських форм з комбінованою адсорбційною та медикаментозною дією”

Кількість гуртківців11

Кількість публікацій у збірках тез конференцій16

Український науково-методичний молодіжний журнал, 2009, N 3.Матеріали міжнародного конгресу студентів та молодих вчених “ Актуальні проблеми сучасної медицини”: с. 97 (Говоруха М.О.), с. 99 (Зоценко Л.О.), с. 100 (Каврайський Д.П.), с. 101 (Кокоша Ю.М.), с. 105 (Покотило О.)

Науково-дослідні бази кафедри – хімічний факультет Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка, Інститут хімії поверхні НАН України.

І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ

 

Згідно з наказом МОН України від 09 грудня 2016 року №1495 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» на кафедрі медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади (ВСО) з медичної хімії. Участь брали студенти медичних факультетів №1, №2, №3, №4 та стоматологічного факультету.

Результати І етапу ВСО «Медична хімія»:

І місце:

Кишеня Я.В. (медичний факультет №3, 1 курс,);

ІІ місце:

Корецький С.Е. (медичний факультет №2, 1 курс,);

ІІІ місце:

Коневич І.В. (медичний факультет №2, 1 курс,).

 

 

З переможців І етапу ВСО буде сформована команда, яка відстоюватиме честь Університету на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної хімії, що відбудеться 6-7 квітня 2017р. на кафедрі медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О.  Богомольця.

 

mizx1

mizx2

mizx3