НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №4

Інформація для студентів

 

2019-2020 навчальний рік

1. Розклад занять кафедри
1.1. Розподіл груп між викладачами кафедри
2. Календарно-тематичний план лекцій
3. Календарно-тематичні плани практичних
4. Графік проведення консультацій викладачами кафедри
5. Графік відпрацювань пропущених навчальних занять

6. Перелік питань до іспитів  та підсумкового контролю

7. Календарний план-графік відкритих лекцій та взаємних і контрольних відвідуваньзанять викладачами кафедр
8. Критерії поточного оцінювання з дисципліни “Гігієна та екологія” студентам 3 курсу медико-психологічного факультету (згідно положення “Про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця”)
9.Критерії поточного оцінювання з дисципліни “Гігієна та екологія” студентам 3 курсу медичного факультету №2 (згідно положення “Про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця”)
10. Критерії поточного оцінювання з дисципліни “Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки” студентам 1 курсу стоматологічного факультету,   медичного факультету №2, факультету підготовки іноземних громадян та студентів 2 курсу стоматологічного факультету (молодші спеціалісти) (згідно положення “Про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця”)

11. Критерії поточного оцінювання з дисципліни “Нутриціологія” студентам 3 курсу стоматологічного та медичного факультету №2 , а також 4 курсу фармацевтичного факультету (згідно положення “Про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця”)

 

2018-2019 навчальний рік

1. Розклад занять кафедри

2.  Календарно-тематичні плани лекцій на весняний семестр 18-19 н.р

2.1  Календарно-тематичні плани лекцій на весняний семестр 18-19 н.р

3. Календарно-тематичні плани практичних занять на весняний семестр 18-19 н.р

3.1 Календарно-тематичні плани практичних занять на весняний семестр 18-19 н.р

4. Графік проведення консультацій викладачами кафедри на весняний семестр 18-19 н.р.

5. Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на весняний семестр 18-19 н.р

6. Перелік питань до ПК, критерії оцінювання і графік проведення ПК. Стомат, 3 курс,МС

6.1 Перелік питань до ПК, критерії оцінювання і графік проведення ПК. МПС, 3 курс

6.2 Перелік питань до ПК, критерії оцінювання і графік проведення ПК. МПС,6 курс

ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2017-2018 н.р.

1. Розподіл груп між викладачами кафедри

2. Розклад кафедри

3. План лекцій

4. План практичних занять

4.1 Календарно-тематичний план семінарських та СРС

5. Графік ПМК

6. Графік консультацій

7. Графік відпрацювань

8.1 Стоматологічний факультет (перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю)

8.2 Медичний факультет №2 (перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю)

8.3 Медико-психологічний факультет (перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю)

8.4 Тестові завдання до ПМК № 1, Медичний факультет № 2, 3 курс

8.5 Стоматологічний факультет, 2 курс, база тестових завдань до ПМК

8.6 Графік відробок практичних занять та лекцій

8.7 Примірна програма з дисципліни “Гігієна та екологія” кваліфікації освітньої «Магістр медицини»

8.8. Тексти лекцій з дисципліни “Гігієна та екологія”, “Стоматологія”, 2 курс

9. Інформація студентам 2-го курсу факультету підготовки іноземних громадян, дисципліна “Гігієна та екологія” (російськомовна форма навчання).

 

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2017-2018 н.р.

9. Розподіл груп між викладачами кафедри

10. Розклад занять кафедри

11. Календарно-тематичні плани лекцій

12. Календарно-тематичні плани практичних та СРС

13. Графік проведення ПМК

14. Графік проведення поточних та передмодульних консультацій

15. Графік відпрацювань пропущених навчальних занять

16.1 Студентам 3 курсу, стомат. (молодші спеціалісти), дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

16.2 Студентам 3 курсу, М№2, дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше 

16.2.1 Студентам 3 курсу, М№2, дисципліна “Гта Е”: тестові завдання до ПМК№2

16.3 Студентам 3 курсу, МПС, дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

16.4 Студентам 3 курсу, М№4,дисципліна “Нутриціологія” :перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

16.5 Студентам 6 курсу, МПС, дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МАГИСТРЫ, 2 КУРС), РУССКОЯЗЫЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

1. Расписание занятий
2. Календарно-тематический план лекций
3. Календарно-тематический план практических занятий и СРС
4. График проведения итогового модульного контроля
5. График консультаций
6. График отработок
7. Перечень вопросов к итоговому модульному контролю, СРС и к практическим занятиям
8. Тесты к итоговому модульному контролю

 

16.6. ЛЕКЦІЇ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2, 3 КУРС

16.6.1. Лекция №1

16.6.2. Лекция №2

16.6.3 Лекція №3

16.6.4. Лекция №4

16.6.5 Лекція №5

16.6.6. Лекция №6

16.6.7. Лекция №7

16.6.8. Лекция №8

16.6.9. Лекция №9

16.6.10 Лекция №10

16.6.11. Лекция №11

16.6.12. Лекция №12

16.6.13. Лекция №13

16.6.14. Лекция №14

17. Лекції молодшим спеціалістам, стоматологічний факультет

17.1 –Лекція №1

17.2 – Лекція №2

17.3 – Лекція №3

17.4 – Лекція №4

17.5 – Лекція №5

17.6 – Лекція №6

17.7 – Лекція №7

17.8 – Лекція №8

17.9 – Лекція №9

17.10 – Лекція №10