Кафедра гігієни харчування та нутріціології

Студентський науковий гурток

 

 1. Науковий керівник студентського наукового гуртка (СНГ) «Нутриціологічна школа» кафедри гігієни та екології № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Білко Тетяна Миколаївна, к.мед.н., доцент кафедри гігієни та екології № 4, тел.: +38(067)4432232.

 

 1. Староста гуртка: Савчук Карина Святославівна, студентка 4 курсу, 19 групи, медичного факультету № 2, тел.: +38(067)7327417

 

 

 1. Історія СНГ: Студентський науковий гурток існує з моменту заснування кафедри гігієни харчування, тобто з 1935 року. Першим науковим керівником гуртка був завідувач кафедри, доцент Г.Ф.Полак. Студентський науковий гурток починає активно працювати з 50-х років минулого століття у період керівництва кафедрою проф. Барченко І.П., коли студентів почали активно залучати до науково-практичної діяльності згідно наукових напрямків кафедри. Керівниками гуртка були доцент Руль Ю.В., доцент Велика Н.В., а з 2017 року доцент Білко Т.М. Найбільш талановитих гуртківців стали рекомендувати до аспірантури та роботи на кафедрі. Гуртківцями кафедри були д.мед.н. професор Григоров Ю.Г., який протягом майже 30 років очолював відділення геропротекторного харчування інституту геронтології АМН України, д.мед.н, професор Припутіна Л.С., яка тривалий час працювала в інституті гігієни харчування, к.мед.н Кравченко Є.Г., Гординя Р.І., Руль Ю.В., Гіль М.А., Ольшевська О.Д., Яковенко В.Г., Білко Т.М., Аністратенко Т.І., які в подальшому працювали, а деякі працюють і нині на кафедрі гігієни та екології №4 (в минулому кафедра гігієни харчування), а також багато інших гуртківців, які працюють у науково-дослідних інститутах, у НМУ імені О.О.Богомольця та практичними лікарями в сфері охорони здоров’я.

 

За період з 2017 року по теперішній час зроблено 21 доповідь на наукових конференціях студентів та молодих вчених НМУ імені О.О. Богомольця секція гігієна та екологія, наукових конференціях в інших містах України та Міжнародних конференціях. Під час виступів за результатами наукових досліджень студент медичного факультету № 4 Самчук В.М. отримав диплом І ступеня у номінації «Краще дослідження», студентка медичного факультету № 4 Діхтяренко І.Ю. отримала диплом ІІ ступеня, науковий керівник доцент Білко Т.М. і студентка медичного факультету № 4 Петросян А.А. отримала диплом ІІ ступеня у номінації «Краще дослідження», студент медичного факультету № 2 Максим’юк Б.Б. отримав диплом ІІ ступеня, науковий керівник асистент Єльцова Л.Б.. Савчук К.С. студентка 4 курсу, 19 групи, медичного факультету № 2 на міжнародній конференції молодих науковців та студентів «Annual Young Medical  Scientists` Conference 2021» отримала диплом І ступеня у секції «Профілактична медицина», нагороджена НМУ імені О.О.Богомольця книгою «Основи патології за Роббінсом», В. Кумар, А. Аббас, Д. Астер, 2019 року, у 2 томах. Науковий керівник доцент Білко Т.М. З грудня 2021 року Савчук К.С. є членом СНТ НМУ імені О.О.Богомольця.

 

Результати наукових досліджень студентів гуртка «Нутриціологічна школа» опубліковані в матеріалах наукових конференцій в кількості 35 тез доповідей та статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

 

 1. Основні напрямки гуртка.
 • дослідження та оцінка харчової і біологічної цінності есенціальних нутрієнтів харчових продуктів;
 • дослідження гігієнічної та аліментарної оцінки споживання продуктів харчування у студентів;
 • вивчення особливостей метаболізму мікро- та макронутрієнтів в організмі при надлишковому, недостатньому та оптимальному харчуванні, принципи аліментарної корекції;
 • вивчення парафармакологічних, антиоксидантних, детоксикаційних, та інших властивостей харчових продуктів та фітосировини;
 • створення нових харчових продуктів з підсиленою специфічною парафармакологічною ефективністю для лікувального та лікувально-профілактичного харчування;
 • вивчення механізмів та патогенетичних ланцюгів натуропатичної (в тому числі нутриціологічної) корекції сомато-психічних та психо-соматичних розладів;
 • вивчення механізмів і патогенетичних ланцюгів натуропатичної профілактики та корекції соматичних та асоційованих з ними стоматологічних захворювань;
 • вивчення специфічної лікувально-профілактичної ефективності нових харчових продуктів та раціонів харчування;
 • гігієнічне обґрунтування використання харчових добавок в технології виробництва продуктів харчування;
 • вивчення особливостей харчового статусу та харчування окремих груп населення України;
 • дослідження впливу нано-часток різних мінеральних речовин на організм та методи аліментарної корекції їх негативної дії.

 

 1. Засідання гуртка відбуваються кожного року 1 раз на місяць згідно плану, який надається у Раду СНТ імені О.А. Киселя на кафедрі гігієни та екології №4.

Активним членам гуртка кафедра надає рекомендації на наукову роботу після закінчення університету.

 

 

 

  
Студенти-гуртківці з викладачами кафедри.


Наукове спілкування студентів-гуртківців
з завідувачем кафедри С.Т.Омельчуком.


Участь студентів-гуртківців кафедри у міжнародній науково-практичній конференції до всесвітнього дня здоров’я, що відбулася 6-7.04.2011 року.