Кафедра гігієни харчування та нутріціології

Наукова робота

Основними напрямками наукових досліджень кафедри під керівництвом професора Ципріяна В.І. були: вивчення фактичного харчування окремих груп населення України, наукове обґрунтування популяційної аліментарної профілактики дії іонізуючого випромінювання на радіаційно забруднених територіях, виявлення поширених нутрієнтних дефіцитів серед населення і їх профілактика. На матеріалах наукових досліджень було захищено 10 робіт (1 докторська і 9 кандидатських дисертацій). Співробітники кафедри розробляли рецептури і технології виробництва напоїв для лікувально-профілактичного харчування, новизна яких підтверджена значною кількістю патентів.

Наукові дослідження професора Омельчука С.Т. пов’язані з нормуванням екзогенних хімічних речовин, в тому числі і пестицидів, в об’єктах навколишнього середовища (продукти харчування, вода, атмосферне повітря, повітря робочої зони).

Під його керівництвом проведено повне гігієнічне нормування ряду нових речовин, розроблено і затверджено більше 1500 гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування хімічних засобів захисту рослин, розроблені і впроваджені в діяльність закладів санітарно-епідеміологічної служби більш ніж 60 методів визначення залишкових кількостей засобів захисту рослин в різних об’єктах біосфери.

Професор Омельчук С.Т. активно допомагає молодим спеціалістам у формуванні їх наукових пріоритетів, веде підготовку дисертантів. Під його керівництвом захищено 8 дисертаційних робіт.

Наукова діяльність кафедри.

1. Вивчення та оцінка фактичного харчування населення України.

2. Наукове обґрунтування референтного раціону харчування.

3. Аліментарна профілактика залізодефіцитних станів, ожиріння, онкологічних захворювань.

4. Наукове обґрунтування рецептур, технологій виробництва, показників якості та безпеки дієтичних та профілактичних продуктів харчування.

 

Пріоритет наукових розробок (деклараційні патенти)

 

1. Соки (31421А-31424А).

2. Спосіб профілактики залізодефіцитних станів аліментарного походження у жінок дітородного віку (37136А).

3. Захист проти фальсифікації (50177А).

4. Харчова добавка для профілактики раку молочної залози (62291 А).
5. Протимікробний, протизапальний, ранозагоюючий та протипухлинний засіб (64948А).

6. Спосіб одержання ліпосомних соєвих напоїв (81046).

7. Спосіб отримання білково-мінерального концентрату (№ 42407, А 29J 1/10).

8. Напій “Стевія” для лікув.-проф. харчування (№ 19661).

9. Десерт яблучний „Спірулінка” для лікув.-проф. харчування (№ 19002).

10. Сік яблучний з м’якоттю „Спірулінка” для лікув.-профілактичного харчування (№ 19003).

11. Напій „Боровинка” для лікув.-проф харчування (№ 19017).

12. Сік березово-яблучно-лимонниковий “Стевія” (№ 31422А).

13. Сік березово-яблучний “Стевія” (№ 31421А).

14. Сік березовий “Стевія” (№ 31424А).

Крім того отримано патенти України на корисні моделі: «Спосіб прогнозування запальних процесів при захворюванні печінки та жовчовивідних шляхів», «Спосіб оцінки впливу наночастинок свинцю на ліпіди печінки експериментальних щурів» №76722 від 10.01.2013р., «Спосіб оцінки корекції метаболічних порушень ліпідів печінки та головного мозку експериментальних щурів після впливу наночасток свинцю» №75833 від 10.12.2012р.

Співробітники кафедри беруть активну участь в роботі:

– Проблемної комісії АМН та МОЗ України “Гігієна харчування”;

– Проблемної комісії з «Радіаційної гігієни»;

– Комісії з регламентації хімічних та біологічних речовин в харчових продуктах

Комітету з гігієнічної регламентації» МОЗ України;

– Комісії Codex Alimentarius;

– Комісії по радіаційному захисту населення при Верховній раді України.

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Колектив кафедри брав активну участь у створенні перших національних підручників: “Нутріціологія” (2002), двухтомного підручника «Гігієна харчування з основами нутриціології» (2007)

В 2010 році також видано 2 навчальних посібники, які рекомендовано Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів: «Гігієна стоматологічних закладів» (для вітчизняних студентів) та «Hygienic and Epidemiological Demands for Dental clinics» (для студентів англомовної форми навчання). Також вивидано англійською мовою три збірки методичних розробок з «Гігієни та екології»(2009) .

 

Співробітники кафедри брали активну участь у розробці:

– Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення”, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України;

– Положення про забезпечення інваліда внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та потерпілого з важкою травмою або професійним захворюванням під час лікування в лікувальному закладі.

– Методичних рекомендацій щодо забезпечення потерпілого з важкою травмою або професійним захворюванням та інваліда внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійним захворюванням додатковим харчуванням.

– Положення про порядок та умови безкоштовного забезпечення працівників, які зайняті на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням.

– Державних нормативних документів: «Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових Речовинах та енергії”; «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr в продуктах харчування та воді”; «Рекомендації щодо видачі лікувально-профілактичного харчування працівникам шкідливих і особливо шкідливих виробництв» (2010).

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів».- ДСанПіН 2.3.177-2012.

Співробітники кафедри є членами редакційної ради наукових журналів: «Гігієна населених місць», «Український науково-медичний молодіжний журнал», «Водозабезпечення та водне господарство», «Харчування та здоров’я» тощо.

За останні п’ять років співробітниками кафедри опубліковано більше 200 наукових робіт, у тому числі 4 підручники та навчальні посібники, 4 монографії («Радіаційна гігєна», «Профилактическое питание в онкологии», «Научные основы применения витаминов , минералов и растительных диетических добавок в профилактике и лечении сердечно-сосудистых, онкологических и офтальмологических заболеваний», «Профілактика йоддефіцитних станів на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС», методичні рекомендації, отримано 12 деклараційних патентів.