Кафедра гігієни харчування та нутріціології

Співробітники

Велика Наталія Володимирівна

Завідувач кафедри гігієни харчування та нутриціології (гігієни та екології № 4) з 2016 року.

Кандидат медичних наук ( з 1980 року). Доцент ( з 2001 року).

Лікар вищої атестаційної категорії за фахом «Гігієна харчування».

Науково – педагогічний стаж роботи складає 49 років.

Закінчила з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця в 1974 році, аспірантуру при кафедрі гігієни харчування у 1977році.

Захистила кандидатську  дисертацію на тему  «Гігієнічна регламентація фенолформальдегідних полімерних теплоізоляційних конструкцій, призначених для тривалого контакту з харчовими продуктами »( 1980 р.).

Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою “Наукове обґрунтування аліментарної корекції процесів детоксикації організму”.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Сучасні технології нутриціологічної корекції та профілактики еколого-асоційованих, виробничо-асоційованих, вікозалежних, стрес-асоційованих станів.

Впровадження в  практику:

Наукові розробки впроваджені в практику охорони здоров’я .

Публікації:

Опубліковано  264  наукових та науково-методичних роботи, в тому числі  співавтор  7 підручників,  7 навчально-методичних посібників,   3 монографії,      3 методичних рекомендацій,  8 інформаційних листів.  Співавтор науково -практичних розробок, новизна яких підтверджена 12 патентами на винаходи, співавтор 7 ТУ на 55 нових харчових продуктів лікувально-профілактичного призначення,  які  впроваджені  в практику  охорони  здоров’я.   Підготувала          26 навчальних програм, в тому числі з дисциплін « Гігієна та екологія» для студентів медико-психологічного та стоматологічного факультетів, «Гігієна харчування» для студентів та інтернів,  фахово  орієнтовані  програми  курсу  за вибором «Нутриціологія»  для студентів медичних,  стоматологічного, фрамацевтичного, медико-психологічного факультетів, програми «Безпека та гігієна харчування» та «Основи нутриціології» для студентів за фахом «Громадське здоров’я» денної та заочної форми навчання.

Членство у професійних асоціаціях.

Дійсний член Асоціації громадського здоров’я  та  Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, Асоціації амбулоторної медицини.

Нагороди:

Лауреат премії  НАМН України за участь у виданні національного  підручника «Гігієна харчування з основами нутриціології» у двох книгах (2010р.).

За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я тричі нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (у 2007 та 2014, 2021 роках).

 

 


 

Омельчук Сергій Тихонович

Професор кафедри гігієни та екології № 4. (кафедри гігієни харчування та нутриціології з 2023 р.)

Доктор медичних наук (з 2002 року).

Професор (з 2004 року).

Член-кореспондент НАМН України

Лікар вищої категорії за фахом «Загальна гігієна». Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011р.)

Заслужений діяч науки і техніки України (2013р.)

У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему: «Гігієнічне застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій».

Вніс значний вклад у вирішення проблем комплексного впливу хімічних та фізичних факторів навколишнього середовища (пестицидів та іонізуючого випромінювання) на здоров’я населення. Вперше в світі обґрунтував методичні підходи до регламентації пестицидів при їх застосуванні на радіоактивно забруднених територіях та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

Є автором та співавтором більше 1000 друкованих робіт, у тому числі 8 монографій, 13 підручників з загальної гігієни та гігієни харчування, пропедевтики гігієни та екології людини, 25 методичних рекомендацій, авторського свідоцтва на винахід, 19 патентів України.

h-index – 11, цитування – 329.

Під керівництвом С.Т. Омельчука захищено 4 докторські та 14 кандидатських дисертацій, 1 доктор філософії (PhD) присвячених токсиколого-гігієнічній оцінці нових хімічних засобів захисту рослин.

З 1995 року – заступник директора Наукового лабораторного гігієнічного центру НМУ, з 2005 року – заступник директора Інституту гігієни та екології НМУ, з 2014 року директор Інституту гігієни та екології НМУ.

За період з 1995 року по теперішній час під його керівництвом виконано ряд наукових досліджень з токсиколого-гігієнічної оцінки нових засобів захисту рослин, що дозволило розробити і затвердити у МОЗ України понад 8500 гігієнічних нормативів та регламентів їх безпечного застосування

Є членом Вченої ради факультету, членом спеціалізованих Вчених рад Д 26.003.01 НМУ імені О.О.Богомольця та Д26.604.01 ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМН України», експертом комісії з питань гігієнічного регламентування пестицидів Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, членом апробаційної ради «Гігієна», членом циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін, членом редакційної ради журналів „Водозабезпечення та водне господарство”, «Гігієна населених місць», «Український науково-медичний молодіжний журнал», «Медична наука України», «Єдине здоров’я та проблеми харчування України».

тел. 454-49-61

 

 

 

Кузьмінська Олена Володимирівна

Доцент кафедри гігієни харчування та нутриціології

Кандидат медичних наук, доцент.

Лікар вищої категорії за фахом «Гігієна харчування».

Стаж роботи – 30 років.

Закінчила з відзнакою медико-профілактичний факультет Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця в 1994 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Аліментарні чинники виникнення залізодефіцитних станів у молодих жінок».

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед них 11 представлено в Scopus, співавтор 6 підручників та посібників (в тому числі англійською мовою),  2 –х монографій, патентів на винахід, 24 типових навчальних програм. h-index – 3, цитування – 116.

Має міжнародний сертифікат нутриціолога Європейського товариства парентерального та ентерального харчування.

Співпрацює з Державним інститутом сімейної та молодіжної політики, Українським інститутом соціальних досліджень, з центрами здоров’я з питань раціонального харчування населення.

З 2003 року є національним тренером з питань раціонального харчування для підтримки здоров’я молоді. З 2016 року є лектором школи професійного розвитку медичних працівників «Medical school».

Має вищу кваліфікаційну категорію. Рівень володіння англійською мовою – В2. Пройшла міжнародне стажування і має міжнародний сертифікат підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (Польща, Краків. – Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie «New and innovative teaching methods»).

Відповідальна за англомовне викладання на кафедрі на 1-4 курсах медичних факультетів, стоматологічному, фармацевтичному, а також за вибіркову дисципліну з нутриціології на медичних стоматологічному факультетах, та дисципліну «Основи раціонального харчування» на медико-психологічному фікультеті.

Є консультантом  професійних,  науково-популярних журналів, газет в рубриках «Здорове харчування», «Поради дієтолога», «Нутриціологія», «Лікувальне харчування», газети «Здоров’я України», журналів «Журнал  заступника головного лікаря», «Журнал головної медичної сестри», «Практика управління медичним закладом».

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.

 

 

Аністратенко Тетяна Іванівна

доцент кафедри гігієни та екології № 4 з 1993 року.

(гігієни харчування та нутриціології з 2023 р.)

кандидат медичних наук, доцент

Лікар вищої категорії за фахом «Гігієна харчування»

Стаж роботи – 39 років

В 1984 році  закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

В  1988 році отримала диплом про другу вищу освіту у Київському інституті патентознавства.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічне обґрунтування аліментарної корекції антиоксидантної недостатності процесів обміну, зумовленої дією радіації».

Відповідає за методичне забезпечення практичних занять для студентів 6 курсу медичного факультету № 2, 2 курсу медичного № 3 та фармацевтичного факультетів з дисципліни «Нутриціологія».

Читає лекції для студентів різних факультетів, лікарям-інтернам.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю гігієна харчування.

Неодноразово підвищувала кваліфікацію  на профільних та суміжних кафедрах акредитованих вищих навчальних закладів (в тому числі – гігієні харчування НМАПО  імені П.Л. Шупіка,  фітотерапії та фармакогнозії, імунології,  загальної гігієни та екології, педагогіки та психології), нутриціології, дієтології.

В 2007 році отримала міжнародний сертифікат про підвищення кваліфікації за фахом « Нутриціологія /дієтологія» на базі кафедри клінічної нутриціології Російського Університету дружби народів, Москва.

В 2021 році пройшла міжнародне стажування «Університет 4.0 Цифрова трансформація університетів. Білорусія, 180 годин».

Автор 232 науковиі  та навчально-методичниі друкованиі праці, серед яких 4 підручника, 5 авторських свідоцтв на винаходи,  5 патентів України,       4 галузевих раціоналізаторських пропозиції, 2 методичні рекомендації, 9 інформаційних листів, 14 типових навчальних програм з дисциплін «Гігієна та екологія» та  «Нутриціологія» для студентів медичних факультетів, 5 ТУ на 24 нових харчових продуктів лікувально-профілактичного призначення, 9 інформаційних листів.

Наукові інтереси. Аліментарна корекція та профілактика різних станів та захворювань, психосоматичних розладів.

Впровадження в клінічну практику. Розроблені натуропатичні засоби, програми детоксикації, оціночні шкали проективних методик впроваджуються в клінічну практику.

Аністратенко Т.І. надає консультативну допомогу лікарям та пацієнтам,  клієнтам страхової компанії «Провідна», «Українська страхова група», бере участь у програмах  на радіо.

Є консультантом 3 періодичних видань  в рубриках «Оздоровче харчування», «Поради спеціаліста», програм телебачення на каналах СТБ, «1+1», I Національний. Постійно публікує статті в рубриці «Bon appétit» журналу про здоров’я та здоровий спосіб життя клініки Healthy & Happy.

За сумлінну багаторічну роботу, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, високий професіоналізм та з нагоди дня медичного працівника отримала подяку київського міського голови.

У 2023 році Аністратенко Т.І. за значний особистий внесок у забезпечення належного медичного обслуговування населення столиці та вірність обраній справі в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку була нагороджена почесною грамотою Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я.

 

 

 

 

Алексійчук Василь Дмитрович

Доцент кафедри гігієни та екології № 4. (гігієни харчування та нутриціології з 2023 р.)

Кандидат медичних наук, доцент

Науково-педагогічний стаж роботи – 12 років

aleksiychuk2010@ukr.net

У 2011 році закінчив з відзнакою медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Занесений до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З грудня 2012 року по листопад 2015 року був аспірантом кафедри гігієни харчування НМУ імені О.О. Богомольця. Тема дисертаційної роботи: “Гігієнічна оцінка особливостей впливу наночасток свинцю на організм та наукове обґрунтування заходів профілактики їх негативної дії”. Дисертаційна робота виконана згідно плану і була успішно захищена (15.09.2016 р.) на спеціалізованій вченій раді Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія.

У 2012–2017 рр. працював асистентом кафедри гігієни харчування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2012-2015 за сумісництвом).

З 2017 р. – доцент кафедри гігієни та екології №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З вересня 2020 р. – декан медичного факультету №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З вересня 2023 р. Заступник директора навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини.

Є автором та співавтором 62 друкованих робіт, серед них: 2 патенти України на корисну модель, 1 інформаційний лист, 8 наукових праць входять у наукометричну базу Scopus. Є співавтором 3 примірних  та робочих програм з дисципліни «Нутриціологія» спеціальності 221 «Стомалогія», 222 «Медицина» і 225 «Медична психологія » та 1 примірної програми з дисципліни «Гігієна та екологія» (в тому числі лікувальне харчування) спеціальності 225 «Медична психологія». Є співавтором проекту Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини». Є співавтором 2 підручників:  Гігієна та екологія: підручник / [В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, Н.В. Мережкіна та ін.]; за ред В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга 2020. – 472 с і Hygiene and ecology: student book=підручник/  [V. Bardov, S. Omelchuk, N. Merezhkina et al.]; ed. By V. Bardov. Translation from Ukrainian ed. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2022. – 456 pages.

З 2013 року є дійсним членом «Асоціації превентивної та антиейджинг медицини» метою діяльності якої є подовження тривалості і збільшення якості життя населення України.

У 2014 році пройшов курси тематичного удосконалення «Актуальні питання гігієни харчування» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л, Шупика.

З 2016 року є експертом Всеукраїнської тренінг-програми для лікарів «Мистецтво лікування. Експрес-курс професійного вдосконалення».

В лютому 2017 року підвищував свою кваліфікацію на базі відокремленого структурного підрозділу «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання та якості за темою «Підготовка кандидатів в аудитори (технічний експерт) з оцінки відповідності лікеро-горілчаних та інших алкогольних напоїв».

В жовтні 2020 року пройшов тематичне удосконалення «Дієтологія. Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах».

З вересня 2017 року є членом циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін.

 


 

Білоус Сергій Вікторович

З жовтня 2019 року працює на посаді доцента кафедри гігієни та екології № 4 (кафедри гігієни харчування та нутриціології з 01 вересня 2023 року).

Загальний науково-педагогічний стаж – 11 років.

Кандидат медичних наук (з 2017 р.). З 2022 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри гігієни та екології.

На кафедрі виконує обов’язки куратора дисциплін «Гігієна та екологія» та «Екологічна медицина» для студентів медичного факультету № 2. Відповідальний за дотримання техніки безпеки на кафедрі. Відповідальний за дистанційне навчання на кафедрі та навчальну платформу Likar_NMU. Відповідальний за надсилання інформації на сайт університету. На кафедрі викладає дисципліни «Гігієна та екологія», «Екологічна медицина», «Нутриціологія», «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки».

Закінчив з відзнакою медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2012 році. Занесений до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за вагомі успіхи в навчанні, активну участь у науковій роботі та громадському житті.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обгрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу триазолпіримідинів в сучасних технологіях захисту винограду та овочевих культур» (2017 р.).

Рішенням вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця від 23 лютого 2022 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри гігієни та екології. Атестат доцента (АД № 010510) видано на підставі рішення атестаційної колегії 06 червня 2022 р.

Є співавтором проекту Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини».

Є автором та співавтором 45 друкованих робіт гігієнічних напрямків, які опубліковані в науково-періодичних виданнях України та матеріалах науково-практичних конференцій.

Є співавтором патенту на корисну модель «Спосіб визначення азотвмісних фунгіцидів у воді» № 102112 від 12.10.2015 р.

Брав участь у проведенні досліджень раціону харчування студентів та ефективності аліментарної корекції з використанням дієтичних добавок в системі спеціальних методик вивчення харчового статусу методами групового тестування.

Пройшов курси тематичного удосконалення «Актуальні питання гігієни харчування» в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (2014 р.) та цикл «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти (2015 р.).

Закінчив експрес-курс професійного вдосконалення Всеукраїнської тренінг-програми для лікарів «Мистецтво лікування» і є дійсним членом асоціації превентивної та антиейджинг медицини (2016 р.).

Закінчив курси підвищення кваліфікації за темою: «Підготовка кандидатів в аудитори (технічних експертів) з оцінки відповідності харчової продукції та продовольчої сировини» у відокремленому структурному підрозділі «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання та якості (2017 р.).

Пройшов курси тематичного удосконалення «Актуальні питання екогігієни» в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (2018 р.).

Закінчив післядипломний курс професійного вдосконалення Всеукраїнської тренінг-програми для лікарів «Мистецтво лікування» і є дійсним членом асоціації превентивної та антиейджинг медицини (2019 р.).

У період з 1 по 12 липня 2019 р. в Люблінському медичному університеті (республіка Польща) пройшов науково-педагогічне стажування на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку медичної освіти в Україні та в країнах ЄС» за фахом «Медичні науки» в обсязі 5 кредитів (150 годин).

Отримав Свідоцтво № Е-397 про успішне засвоєння загального курсу англійської мови обсягом 108 навчальних годин на рівні вище середнього (В2) та складання екстерном кваліфікаційного іспиту з оцінкою добре (за програмою КДКІМ “Інтерлінгва” відповідно до вимог CEFR, серія АЕ Ліцензія № 460808, дата тесту: 23.09.2020).

Пройшов підвищення кваліфікації на циклі ТУ “Організація харчування різних груп населення в сучасних умовах. Дієтологія. Нутриціологія” (18.10.-29.10.2021) та отримав Посвідчення № 1023/1021. Нараховано 50 балів безперервного професійного розвитку.

Успішно закінчив курс “Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів”, наданий викладачами курсу через платформу відкритих онлайн-курсів Prometheus (08.01.2022) та отримав відповідний сертифікат. Форма навчання – дистанційна. Кількість годин – 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Пройшов підвищення кваліфікації на Науково-методичному семінарі «Особливості роботи в автоматизованій системі управління (АСУ ВНЗ)» (08.12.2022-27.12.2022) та отримав Свідоцтво СІ № 02010787/7-22, за що нараховано 1 кредит ЄКТС (30 годин).

Пройшов підвищення кваліфікації на циклі ТУ “Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні” (19.03.2023-27.03.2023) та отримав Посвідчення № 3310.

Є співавтором 1 друкованої статті у виданні Scopus: “Ecological and hygienic assessment and regulation of innovative technology of pesticide application using unmanned aerial vehicles”. Borysenko A., Antonenko A., Omelchuk S., Bilous S., Melnychuk F. Rawal Medical Journal: Vol. 47, No. 1, Jan-Mar 2022. – P. 213–216. Посилання на статтю: https://www.rmj.org.pk/?mno=126575.

 

 

Єльцова Любов Борисівна

Доцент кафедри гігієни та екології № 4.

(Доцент кафедри гігієни харчування та нутриціології з 2023 р.)

Науково-педагогічний стаж роботи – 21 рік.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом гігієна харчування з 2014 року.

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри 2015 – 2016 н.р. та з вересня 2020 року.

Відповідальна за науковий гурток кафедри з 2023 року.

У 1992 році закінчила з відзнакою Вінницьке медичне училище імені Д.К. Заболотного.

У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. 2001-2002 роки – інтернатура за спеціальністю гігієна харчування.

З 2002 року працює на кафедрі гігієни харчування (гігієни та екології № 4 з 01.09.2017, гігієни харчування та нутриціології з 01.09.2023) НМУ імені О.О. Богомольця на посаді асистента, доцента кафедри.

З 2002 року викладала та викладає наступні дисципліни: «Гігієна та екологія», «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки», «Гігієна харчування», «Медицина надзвичайних ситуацій», «Цивільний захист», «Основи медичного забезпечення населення та військ», «Нутриціологія», «Організація лікувально-дієтичного харчування», «Екологічна медицина», «Гігієнічна профілактика захворювань, організація охорони здоров’я».

В 2021 році захистила дисертацію за спеціальністю Гігієна та професійна патологія, та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук (прирівнюється до диплома доктора філософії).

01.12.2022 року присвоєно вчене звання доцента кафедри гігієни та екології № 4.

З 2004 року займається вивченням харчових статусів, раціонів населення та студентів, проводить індивідуальні та групові класи по корекції харчових раціонів, приймає участь у розробці заходів профілактики аліментарно-залежних захворювань.

Є автором та співавтором 72 друкованих робіт гігієнічних напрямків. Співавтор підручників „Гігієна харчування з основами нутриціології” у 2 книгах, навчального посібника „Гігієна стоматологічних закладів”, Державних санітарних норм та правил „Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини”; методичних рекомендацій – „Первинна та вторинна профілактика аліментарно залежних захворювань”, „Профілактика гіподинамії та корекція режиму і характеру харчування у працівників локомотивних бригад”, співавтор шести типових навчальних програм з дисципліни “Гігієна та екологія”, курсу “Нутриціологія”, «Екологічна медицина»

h-index – 4, цитування – 116.

Бере участь у щорічних науково-практичних конференціях-„Сучасні аспекти раціонального харчування”, „Міжнародний день здорового травлення”, „Основи безпечного та збалансованого харчування”; симпозіумах та конгресах для лікарів, включаючи і з міжнародною участю.

Відповідальна за виховну роботу кафедри, профорг (2014-2019р.), секретар кафедри (2015-2020р.).

Бере участь як волонтер у благодійних програмах – „Проти раку молочної залози” та „Проти насилля в сім’ї”.

Виступає на каналі Національного радіомовлення з 2010 року у рубриці „Ваше здоров’я”.

Є дійсним членом “Асоціації дієтологів України”, “Британської асоціації дієтологів”, асоціації «Громадське здоров’я», “Асоціації превентивної та антиейджинг медицини”.

В 2019 році нагороджена Почесною грамотою Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну життєву позицію та з нагоди Дня медичного працівника.

 

 

Маслак Лідія Тимофіївна

Старший лаборант кафедри гігієни та екології № 4.

Допомагає викладацькому складу в навчальному процесі.

Матеріально відповідальна особа на кафедрі.

 

 

 

 

Шлапак Любов Антонівна

Лаборант  кафедри гігієни та екології №4

 

Допомагає викладацькому складу в навчальному процесі.