Кафедра гігієни харчування та нутріціології

Інформація для студентів

 

ЗАПРОШЕННЯ НА КУРС ЗА ВИБОРОМ НУТРИЦІОЛОГІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ НУТРИЦІОЛОГІЯ

 

Паспорт станції ОСКІ-2

 

ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2022-2023 Н.Р.

 

1. Календарно-тематичні плани лекцій
2. Календарно-тематичні плани практичних занять
3. Тематичні плани СРС
4. Переліки питань до кінцевого контролю
5. Рекомендована література
6. Регламенти оцінювання поточного контролю знань студентів
7. Регламенти проведення і оцінювання кінцевої форми контролю
8. Графіки консультацій
9. Розподіл груп
10. Графіки ПК
11. Методичні вказівки до практичних занять

 

Примітка: Методичні вказівки та рекомендації до проведення практичних занять, практичні навички та лекційний відеоматеріал в повному обсязі завантажено кафедрою на навчальну платформу дистанційного навчання Likar_NMU станом на 01.09.2022.
Ознайомитися з ними можна за посиланням https://likar.nmuofficial.com, перейшовши на відповідний курс кафедри гігієни та екології № 4 в Інформаційній панелі.

 

 

ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2021-2022 н.р.

 

Регламенти проведення та оцінювання кінцевих контролів на кафедрі
Регламенти проведення та оцінювання поточного контролю на кафедрі
Регламенти підготовки та оцінювання курсових робіт на кафедрі
Календарно-тематичні плани лекцій
Календарно-тематичні плани практичних занять
Тематичні плани СРС
Графіки проведення кінцевих контролів
Графіки проведення поточних консультацій
Графіки проведення консультацій перед складанням кінцевих контролів
Питання для підготовки до кінцевого контролю
Методичні вказівки до практичних занять (МВ, практичні навички та лекційний відеоматеріал в повному обсязі завантажено кафедрою на навчальну платформу дистанційного навчання Likar_NMU станом на 01.09.2021. Ознайомитися з ними можна за посиланням https://likar.nmuofficial.com, перейшовши на відповідний курс кафедри гігієни та екології № 4 в Інформаційній панелі)

Примітка: Методичні вказівки та рекомендації до проведення практичних занять, практичні навички та лекційний відеоматеріал в повному обсязі завантажено кафедрою на навчальну платформу дистанційного навчання Likar_NMU станом на 01.09.2021.

Ознайомитися з ними можна за посиланням https://likar.nmuofficial.com, перейшовши на відповідний курс кафедри гігієни та екології № 4 в Інформаційній панелі.

 

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2020-2021 н.р.

 

1. Розклад занять кафедри
2. Календарно-тематичні плани лекцій
3. Календарно-тематичні плани практичних і семінарських занять
4. Тематичні плани СРС
5. Графік консультацій
6. Регламенти оцінювання та проведення кінцевого контролю з дисциплін
7. Питання до кінцевих контролів із дисциплін
8. Регламенти оцінювання поточного контролю
9. Програми практично-орієнтованих іспитів

 

 

ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2020-2021 н.р.

 

  1. Календарно-тематичні плани лекцій
  2. Календарно-тематичні плани практичних (семінарських) занять
  3. Графік проведення консультацій викладачами кафедр
  4. Перелік запитань до іспитів, підсумкових контролів з дисципліни
  5. Методичні вказівки та рекомендації завантажено на навчальну платформу Нейрон
  6. Регламент оцінювання поточного контролю
  7. Регламент проведення і оцінювання кінцевої форми контролю з дисципліни
  8. Розклад занять кафедри
  9. Іспит/ПК 2020-2021

 

 

 

УВАГА!!! ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ!!!

 

Графік чергувань викладачів

 

1. Робочий навчальний план практичних занять на період з 12.03. по 03.04.2020р. СТУДЕНТАМ 2 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2, дисципліна “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ”.

 

2. Робочий навчальний план практичних занять на період з 12.03. по 03.04.2020р. СТУДЕНТАМ 2 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ , дисципліна “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ”.

 

3. Робочий навчальний план практичних занять на період з 12.03. по 03.04.2020р. СТУДЕНТАМ 2 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ( група8604), дисципліна “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ”.

 

4. Робочий навчальний план практичних занять на період з 12.03. по 03.04.2020р. СТУДЕНТАМ 2 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ( російськомовні стоматологи), дисципліна “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ”.

 

5.Робочий навчальний план практичних занять на період з 12.03. по 03.04.2020р. СТУДЕНТАМ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ МС, дисципліна “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

 

УВАГА!!! Продовження карантину!!! ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ!!!

 

1. Робочий навчальний план практичних занять на період з 03.04. по 24.04.2020р. СТУДЕНТАМ 2 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2, дисципліна “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ”.

 

2. Робочий навчальний план практичних занять на період з 03.04. по 24.04.2020р. СТУДЕНТАМ 2 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ , дисципліна “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ”.

 

3. Робочий навчальний план практичних занять на період з 03.04. по 24.04.2020р. СТУДЕНТАМ 2 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ( група8604), дисципліна “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ”.

 

4. Робочий навчальний план практичних занять на період з  03.04. по 24.04.2020р. СТУДЕНТАМ 2 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ( російськомовні стоматологи), дисципліна “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ”.

 

5.Робочий навчальний план практичних занять на період з  03.04. по 24.04.2020р. СТУДЕНТАМ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ МС, дисципліна “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ”.

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО  ІСПИТУ З ГІГІЄНИ, СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ СТУДЕНТІВ VI КУРСУ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У 2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

 

2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 н.р.

 

1. Розклад занять кафедри

2. Студентам 2 курсу стоматологічного факультету (кадендарно-тематичний план лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів, графік консультацій, розподіл груп, критерії поточного оцінювання студентів, перелік питань до ПК, перелік додаткових тем до індивідуальної роботи студентів).

3. Студентам 2 курсу факультету підготовки іноземних громадян (україномовні іноземці) (кадендарно-тематичний план лекцій, практичних занять, графік консультацій, розподіл груп,  перелік питань до ПК).

4. Студентам 2 курсу факультету підготовки іноземних громадян (російськомовні іноземці) (кадендарно-тематичний план лекцій, практичних занять, графік консультацій, розподіл груп,  перелік питань до ПК).

5. Студентам 2 курсу медичного факультету  №2 (кадендарно-тематичний план лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів, графік консультацій, критерії поточного оцінювання студентів, розподіл балів, перелік питань до перевірки практичної підготовки студентів).

6. Студентам 3 курсу стоматологічного факультету (МС) (кадендарно-тематичний план лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів, графік консультацій, критерії поточного оцінювання студентів, перелік питань до ПК, перелік додаткових тем до індивідуальної роботи студентів).

7. Студентам 6 курсу медико-психологічного факультету (кадендарно-тематичний план  практичних занять, самостійної роботи студентів, графік консультацій, розподіл груп, критерії поточного оцінювання студентів, критерії оцінювання підсумкового модульного контролю, перелік практичних навичок,  перелік питань до ПМК, перелік додаткових тем до індивідуальної роботи студентів).

 

ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2019-2020 н.р.

 

1. Розклад занять кафедри
1.1. Розподіл груп між викладачами кафедри
2. Календарно-тематичний план лекцій
3. Календарно-тематичні плани практичних
4. Графік проведення консультацій викладачами кафедри
5. Графік відпрацювань пропущених навчальних занять

6. Перелік питань до іспитів  та підсумкового контролю

6.1. Перелік теоретичних питань для проведення іспиту з дисципліни “Гігієна та еколгія” студентам 3 курсу медичного факультету №2
6.2. Тестові завдання для проведення іспиту з дисципліни “Гігієна та еколгія” студентам 3 курсу медичного факультету №2 (частина 1)
6.3. Тестові завдання для проведення іспиту з дисципліни “Гігієна та еколгія” студентам 3 курсу медичного факультету №2 (частина 2)
6.4. РЕГЛАМЕНТ проведення іспиту з дисципліни “Гігієна та екологія” для студентів 3 курсу медичного факультету №2
6.5. Перелік теоретичних питань для проведення іспиту з дисципліни “Гігієна та екологія” студентам 3 курсу медико-психологічного факультету
6.6. РЕГЛАМЕНТ проведення іспиту з дисципліни “Гігієна та екологія” для студентів 3 курсу медико-психологічного факультету
7. Календарний план-графік відкритих лекцій та взаємних і контрольних відвідуваньзанять викладачами кафедр
8. Критерії поточного оцінювання з дисципліни “Гігієна та екологія” студентам 3 курсу медико-психологічного факультету (згідно положення “Про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця”)
9.Критерії поточного оцінювання з дисципліни “Гігієна та екологія” студентам 3 курсу медичного факультету №2 (згідно положення “Про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця”)
10. Критерії поточного оцінювання з дисципліни “Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки” студентам 1 курсу стоматологічного факультету,   медичного факультету №2, факультету підготовки іноземних громадян та студентів 2 курсу стоматологічного факультету (молодші спеціалісти) (згідно положення “Про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця”)

11. Критерії поточного оцінювання з дисципліни “Нутриціологія” студентам 3 курсу стоматологічного та медичного факультету №2 , а також 4 курсу фармацевтичного факультету (згідно положення “Про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця”)

12. Порядок надання повторного поглибленого вивчення дисципліни  “Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки”

13. Порядок надання повторного поглибленого вивчення дисципліни  “Нутриціологія” студентам 3 курсу медичних факультетів 1,2,3,4.

14. Порядок надання повторного поглибленого вивчення дисципліни  “Нутриціологія” студентам 3 курсу стоматологічного факультету.

15. Порядок надання повторного поглибленого вивчення дисципліни  “гігієна та екологія” студентам 3 курсу медичного факультету №2.

16. Порядок надання повторного поглибленого вивчення дисципліни  “гігієна та екологія” студентам 3 курсу медико-психологічного факультету.

17. Порядок надання повторного поглибленого вивчення дисципліни  “Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки” студентам 2 курсу медико-психологічного факультету.

 

 

2018-2019 навчальний рік

 

1. Розклад занять кафедри

2.  Календарно-тематичні плани лекцій на весняний семестр 18-19 н.р

2.1  Календарно-тематичні плани лекцій на весняний семестр 18-19 н.р

3. Календарно-тематичні плани практичних занять на весняний семестр 18-19 н.р

3.1 Календарно-тематичні плани практичних занять на весняний семестр 18-19 н.р

4. Графік проведення консультацій викладачами кафедри на весняний семестр 18-19 н.р.

5. Графік відпрацювань пропущених навчальних занять на весняний семестр 18-19 н.р

6. Перелік питань до ПК, критерії оцінювання і графік проведення ПК. Стомат, 3 курс,МС

6.1 Перелік питань до ПК, критерії оцінювання і графік проведення ПК. МПС, 3 курс

6.2 Перелік питань до ПК, критерії оцінювання і графік проведення ПК. МПС,6 курс

 

 

ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2017-2018 н.р.

1. Розподіл груп між викладачами кафедри

2. Розклад кафедри

3. План лекцій

4. План практичних занять

4.1 Календарно-тематичний план семінарських та СРС

5. Графік ПМК

6. Графік консультацій

7. Графік відпрацювань

8.1 Стоматологічний факультет (перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю)

8.2 Медичний факультет №2 (перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю)

8.3 Медико-психологічний факультет (перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю)

8.4 Тестові завдання до ПМК № 1, Медичний факультет № 2, 3 курс

8.5 Стоматологічний факультет, 2 курс, база тестових завдань до ПМК

8.6 Графік відробок практичних занять та лекцій

8.7 Примірна програма з дисципліни “Гігієна та екологія” кваліфікації освітньої «Магістр медицини»

8.8. Тексти лекцій з дисципліни “Гігієна та екологія”, “Стоматологія”, 2 курс

9. Інформація студентам 2-го курсу факультету підготовки іноземних громадян, дисципліна “Гігієна та екологія” (російськомовна форма навчання).

 

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2017-2018 н.р.

9. Розподіл груп між викладачами кафедри

10. Розклад занять кафедри

11. Календарно-тематичні плани лекцій

12. Календарно-тематичні плани практичних та СРС

13. Графік проведення ПМК

14. Графік проведення поточних та передмодульних консультацій

15. Графік відпрацювань пропущених навчальних занять

16.1 Студентам 3 курсу, стомат. (молодші спеціалісти), дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

16.2 Студентам 3 курсу, М№2, дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше 

16.2.1 Студентам 3 курсу, М№2, дисципліна “Гта Е”: тестові завдання до ПМК№2

16.3 Студентам 3 курсу, МПС, дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

16.4 Студентам 3 курсу, М№4,дисципліна “Нутриціологія” :перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

16.5 Студентам 6 курсу, МПС, дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МАГИСТРЫ, 2 КУРС), РУССКОЯЗЫЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

1. Расписание занятий
2. Календарно-тематический план лекций
3. Календарно-тематический план практических занятий и СРС
4. График проведения итогового модульного контроля
5. График консультаций
6. График отработок
7. Перечень вопросов к итоговому модульному контролю, СРС и к практическим занятиям
8. Тесты к итоговому модульному контролю

 

16.6. ЛЕКЦІЇ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2, 3 КУРС

16.6.1. Лекция №1

16.6.2. Лекция №2

16.6.3 Лекція №3

16.6.4. Лекция №4

16.6.5 Лекція №5

16.6.6. Лекция №6

16.6.7. Лекция №7

16.6.8. Лекция №8

16.6.9. Лекция №9

16.6.10 Лекция №10

16.6.11. Лекция №11

16.6.12. Лекция №12

16.6.13. Лекция №13

16.6.14. Лекция №14

17. Лекції молодшим спеціалістам, стоматологічний факультет

17.1 –Лекція №1

17.2 – Лекція №2

17.3 – Лекція №3

17.4 – Лекція №4

17.5 – Лекція №5

17.6 – Лекція №6

17.7 – Лекція №7

17.8 – Лекція №8

17.9 – Лекція №9

17.10 – Лекція №10