Нормативні документи

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 серпня 2019 р № 800 «ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» (зі змінами, внесеними згідно з ПОСТАНОВОЮ КМ УКРАЇНИ № 1133 від 27.12.2019р):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

 

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 30 жовтня 2020 року № 1341 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-dlya-profesijnogo-rozvitku-naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В НМУ  ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ:

https://drive.google.com/file/d/1nMk7RARNTQxfvMcZ8xLVxeU9UxxUIZjx/view

 

ЛІЦЕНЗІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: Наказ МОН України від 03.11.2023 р № 505-л