Атестація

По закінченню строку підготовки в інтернатурі лікарі (фармацевти/провізори)-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» та «фармацевт/провізор-спеціаліст» за відповідною спеціальністю відповідно до «ПОЛОЖЕННЯ про  інтернатуру», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 березня 2022 року № 493):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-22#Text

 

Атестація лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів включає:

1) ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3»;

2) іспит з оволодіння практичними навичками;

3) співбесіда зі спеціальності.