НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Атестація

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1366-06#Text

РОЗКЛАД АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ (ПРОВІЗОРІВ)-ІНТЕРНІВ

Атестація лікарів(провізорів)-інтернів включає в себе:

–         контроль знань та вмінь за комп’ютерними тестуючими програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

–         оцінка державною атестаційною комісією знань та вмінь, в тому числі володіння практичними навичками;

–         співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури.