Атестація

АТЕСТАЦІЯ – 2022

РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про вищу освіту»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Закон України «Про освіту»:

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указ затверджено Законом № 2263-IX від 22.05.2022:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2022#Text

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#Text

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.03.2022 № 493 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254»:

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-22#Text

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019  № 446 (зі змінами) «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1366-06#Text

Регламент організації та проведення атестації лікарів (провізорів)-інтернів для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора)-спеціаліста у червні 2022 року», затверджений Вченою радою  Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця (протокол від 14.04.2022 р. № 11) («Регламент атестації 2022»)

Наказ НМУ імені О.О. Богомольця від 16.05.2022 № 189-іпо «Про організацію та проведення атестації лікарів (провізорів)-інтернів для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора)-спеціаліста у червні 2022 року ( «Наказ атестація 2022»)

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ (ПРОВІЗОРІВ)-ІНТЕРНІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ З ПРИСВОЄННЯМ ЗВАННЯ ЛІКАРЯ (ПРОВІЗОРА)-СПЕЦІАЛІСТА У ЧЕРВНІ 2022 РОКУ (див. ТУТ приєднаний файл «Регламент атестації 2022»)

РОЗКЛАД АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ (ПРОВІЗОРІВ)-ІНТЕРНІВ (див. ТУТ приєднаний файл «Наказ атестація 2022» з додатками)