НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Нормативні документи

Постанова КМ України від 27 лютого 1992 р. N 96 Про зміни в організації спеціалізації (інтернатури) випускників медичних і фармацевтичних інститутів, медичних факультетів університетів:

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-92-%D0%BF#Text

Наказ МОЗ України від 19.09.96 N 291 Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих  медичних і фармацевтичних  закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-96#Text

Наказ МОЗ України від 23.02.2005 N 81 Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів:

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0291-05#Text

 

Наказ МОЗ України від 10.12.2010 N 1088  Про удосконалення післядипломної освіти лікарів:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1088282-10#Text

Наказ МОЗ України від 25.12.97 N 367 Про затвердження Порядку працевлаштування випускників  державних вищих  медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98#Text