Перелік спеціальностей та тривалість підготовки в інтернатурі відповідно до спеціальності, отриманої в закладі вищої освіти

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та тривалість підготовки в інтернатурі відповідно до спеціальності, отриманої в закладі вищої освіти

(Відповідно до Наказів МОЗ України від 06 травня 2024 року N 788 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України» та від 11 травня 2024 року № 820 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 травня 2024 року N 788»)

 

№ з/п Спеціальність
в закладі вищої освіти
Спеціальність в інтернатурі Тривалість підготовки в інтернатурі
1. 222 Медицина

228 Педіатрія

Акушерство та гінекологія 3 роки
2. 222 Медицина
228 Педіатрія
Анестезіологія та інтенсивна терапія 3 роки
3. 222 Медицина
228 Педіатрія
Внутрішні хвороби 2 роки
4. 222 Медицина
228 Педіатрія
Загальна практика – сімейна медицина 2 роки
5. 222 Медицина,
228 Педіатрія
Епідеміологія 1 рік
6. 222 Медицина,
228 Педіатрія
Інфекційні хвороби 2 роки
7. 222 Медицина
224 Технології медичної діагностики та лікування228 Педіатрія
Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія 1,5 роки
8. 222 Медицина
228 Педіатрія
Медицина невідкладних станів 2 роки
9. 225 Медична психологія Медична психологія 1 рік
10. 222 Медицина Неврологія 2 роки
11. 222 Медицина

228 Педіатрія

Ортопедія і травматологія 2 роки
12. 222 Медицина

228 Педіатрія

Отоларингологія 2 роки
13. 222 Медицина

228 Педіатрія

Офтальмологія 2 роки
14. 222 Медицина
228 Педіатрія
Радіологія 1,5 роки
15. 222 Медицина
228 Педіатрія
Патологічна анатомія 1,5 роки
16. 222 Медицина
228 Педіатрія
Психіатрія 2 роки
17. 222 Медицина Хірургія 3 роки
18. 222 Медицина
228 Педіатрія
Фізична та реабілітаційна медицина 2 роки

3 роки – для осіб, які вступають в інтернатуру з 2024

19. 222 Медицина

228 Педіатрія

Дерматовенерологія 2 роки
20. 228 Педіатрія,
222 Медицина
Дитяча хірургія 3 роки
21. 228 Педіатрія,
222 Медицина
Педіатрія 2 роки
22. 221 Стоматологія Стоматологія 1 рік
23. 226 Фармація, промислова фармація Фармація 1 рік
24. 222 Медицина,

228 Педіатрія

Судово-медична експертиза 2 роки