Перелік спеціальностей та тривалість підготовки в інтернатурі відповідно до спеціальності, отриманої в закладі вищої освіти

 

N

з/п

Спеціальність в закладі

вищої освіти

Спеціальність в інтернатурі Тривалість підготовки в

інтернатурі

1 222 Медицина Акушерство та гінекологія 3 роки
2 222 Медицина

228 Педіатрія

Анестезіологія та інтенсивна терапія 3 роки
3 222 Медицина

228 Педіатрія

Внутрішні хвороби 2 роки
4 222 Медицина

228 Педіатрія

Загальна практика – сімейна медицина 2 роки
5 222 Медицина,

228 Педіатрія

Епідеміологія 1 рік
6 222 Медицина,

228 Педіатрія

Інфекційні хвороби 2 роки
7 222 Медицина

224 Технології медичної

діагностики та лікування

Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія 1,5 роки
8 222 Медицина

228 Педіатрія

Медицина невідкладних станів 2 роки
9 225 Медична психологія Медична психологія 1 рік
10 222 Медицина Неврологія 2 роки
11 222 Медицина Ортопедія і травматологія 2 роки
12 222 Медицина Отоларингологія 2 роки
13 222 Медицина Офтальмологія 2 роки
14 222 Медицина

228 Педіатрія

Радіологія 1,5 роки
15 222 Медицина

228 Педіатрія

Патологічна анатомія 1,5 роки
16 222 Медицина

228 Педіатрія

Психіатрія 2 роки
17 222 Медицина Хірургія 3 роки
18 222 Медицина

228 Педіатрія

Фізична та реабілітаційна медицина 2 роки
19 222 Медицина Дерматовенерологія 2 роки
20 222 Медицина,

228 Педіатрія

Дитяча хірургія 3 роки
21 222 Медицина,

228 Педіатрія

Педіатрія 2 роки
22 221 Стоматологія Стоматологія 1 рік
23 226 Фармація, промислова фармація Фармація 1 рік

 

 

*Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої та практичної.