КРОК 3

Відповідно до «ПОЛОЖЕННЯ про  інтернатуру», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від22 червня 2021 року № 1254 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 березня 2022 року № 493),  «Крок 3» є іспитом, що базується на освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською (провізорською) спеціальністю в інтернатурі.

«Крок 3» складається на останньому році навчання в інтернатурі.

У разі «нескладання» лікарем (фармацевтом/провізором)-інтерном іспиту «Крок 3» він має право один раз повторно його скласти.

Повторне складання іспиту допускається у будь-який наступний термін його проведення.

Витрати на повторне складання іспиту «Крок 3» покладаються на лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна. У разі повторного неуспішного складання іспиту «Крок 3» лікар (фармацевт/провізор)-інтерн поновлюється до інтернатури для проходження повторного навчання»

В Україні є поняття:

  • апробаційний іспит КРОК 3
  • ліцензійний іспит КРОК 3.

Інтерни, які складали апробаційний іспит КРОК 3 і не склали, допускаються до  інших етапів атестації.

Інтерни, які одержали на ліцензійному іспиті «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації.

Ці інтерни не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста.

 

Вся необхідна інформація щодо ліцензійного інтегрованого іспиту  «Крок 3»: https://www.testcentr.org.ua/uk/krok-3