НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Гуртожиток

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Забезпечення гуртожитком лікарів (провізорів)-інтернів за державним замовленням на час навчання в інтернатурі в НМУ імені О.О.Богомольця здійснюється відповідно до діючого законодавства

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-97-%D0%BF#Text

Для лікарів (провізорів)-інтернів, які уклали договір з НМУ імені О.О.Богомольця про отримання освітніх послуг в очній частині інтернатури можуть проживати у гуртожитку під час навчання у очній частині, а лікарі (провізори)-інтерни, які уклали договір з Університетом про отримання освітніх послуг в очній і заочній частинах інтернатури (повний цикл), можуть проживати в гуртожитку протягом усього періоду навчання.

 

АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕННЯ ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ

  1. Інститут післядипломної освіти НМУ ім. О. О. Богомольця

(адреса:Київ, проспект Перемоги, 34, 2-й поверх фізико-хімічного корпусу, к.2А, старший інспектор Бордусенко Катерина Вікторівна) видає направлення на поселення в гуртожиток за заявою лікаря (провізора)-інтерна (зразок заяви дивись у рубриці «ЗРАЗКИ ЗАЯВ»).

  1. Лікар (провізор)-інтерн за направленням  на поселення в гуртожиток звертається до коменданта гуртожитку №5 (вул. Шутова,14-б); телефон: 456-11-91, де має укласти договір про надання ліжко-місця на період навчання в інтернатурі та отримати ордер на поселення в гуртожиток.

ОПЛАТА  ТА ВАРТІСТЬ:  згідно тарифів Університету (для інтернів – 2111 грн ) оплата за проживання здійснюється до 25 числа поточного місяця

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО МАТИ ДЛЯ ПОСЕЛЕННЯ В ГУРТОЖИТОК:

– Довідку про флюорографічне обстеження;

– Паспорт з відміткою реєстрації місця проживання;

– Ордер на поселення.