Запис до трудових книжок

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Положення про інтернатуру, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 березня 2022 року № 493):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-22#Text

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 липня 1993 № 5:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93#Text

Лист МОЗ України від 23.06.2010 р. № 08.01-35/1222: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222282-10#Text

ІНТЕРН-БЮДЖЕТНИК

Відповідно до пункту 4 розділу ІV «Положення про інтернатуру», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 березня 2022 року № 493):

«…Керівники баз стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів комунальної або приватної форми власності на підставі наказів про зарахування до інтернатури видають накази про прийняття випускника на посаду лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна певної спеціальності (у разі підготовки в інтернатурі за кошти державного бюджету)…», тобто з інтерном база стажування укладає трудовий договір, про що робиться відповідний запис до його трудової книжки.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗАПИСУ залежить від того, мав інтерн трудову книжку до початку стажування в інтернатурі чи ні:

  • Якщо до вступу до інтернатури інтерн не мав трудової книжки, то її заводять за місцем стажування (медзаклад). У цьому випадку, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, першим у трудовій книжці має бути запис про навчання.
  • Якщо у інтерна була трудова книжка до його вступу до інтернатури, то запис про навчання вносить заклад післядипломної освіти, в якому особа проходила освітню частину інтернатури. Підставою для таких записів будуть накази навчального закладу про зарахування та відрахування з інтернатури (окремі записи).

 

ІНТЕРН-КОНТРАКТНИК

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗАПИСУ залежить від того, мав інтерн,  що навчався  за  кошти  юридичних  чи фізичних  осіб  або  власні  кошти, трудову книжку до початку підготовки  в інтернатурі чи ні:

  • Якщо до вступу до інтернатури інтерн мав трудову книжку, то записи до трудових книжок про зарахування на навчання в інтернатурі та відрахування у зв’язку із закінченням вносяться навчальним закладом
  • Якщо до вступу до інтернатури інтерн не мав трудової книжки, то ці записи вносяться до трудових книжок уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів із наказів навчального закладу про зарахування та відрахування з інтернатури.