План роботи вченої ради інституту післядипломної освіти

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор НМУ імені О.О.Богомольця
член-кореспондент Національної академії медичних наук України

професор____________ Ю.Л.Кучин

 «____»______________ 2023 р.

 

 

ПЛАН РОБОТИ

ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

на 2023/2024 навчальний рік

 

14 вересня 2023 р. 16:00

 1. Про результати атестації лікарів(фармацевтів)-інтернів на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста у червні-липні 2023 р.
 2. Про підсумки набору лікарів(фармацевтів)-інтернів на 2023/2024 н.р.
 3. Про організацію навчального процесу кафедр Інституту післядипломної освіти у 2023/2024 н.р.

 

12 жовтня 2023 р. 16:00

 1. Про планування обсягів підготовки в докторантурі та аспірантурі на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Затвердження Навчальних планів та програм заходів безперервної професійної освіти лікарів та навчально-наукових працівників на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 3. Затвердження тем дисертацій, наукових керівників, дизайну досліджень, індивідуальних планів підготовки аспірантів кафедр Інституту післядипломної освіти.

 

09 листопада 2023 р. 16:00

 1. Про стан навчально-методичної роботи на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про результати ліцензування діяльності кафедр Інституту післядипломної освіти.
 3. Про стан підвищення кваліфікації співробітників кафедр Інституту післядипломної освіти.

 

14 грудня 2023 р. 16:00

 1. Про стан наукової діяльності кафедр Інституту післядипломної освіти.
 2. Про підготовку кафедр до атестації лікарів(фармацевтів)-інтернів на визначення рівня знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста.
 3. Про підготовку резерву науково-педагогічних кадрів на кафедрах Інституту післядипломної освіти.

 

 

11 січня 2024 р. 16:00

 1. Про стан лікувально-діагностичної та профілактичної роботи на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про роботу наукових осередків лікарів(фармацевтів)-інтернів на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 3. Про стан підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників кафедр Інституту післядипломної освіти.

 

08 лютого 2024 р. 16:00

 1. Про підготовку лікарів(фармацевтів)-інтернів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у березні 2024 р.
 2. Про стан профорієнтаційної роботи на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 3. Про стан видавничої діяльності на кафедрах Інституту післядипломної освіти.

 

14 березня 2024 р. 16:00

 1. Про підготовку до проведення Дня відкритих дверей на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про міжнародну діяльність кафедр Інституту післядипломної освіти.
 3. Про підготовку до проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у березні 2024 р.

 

11 квітня 2024 р. 16:00

 1. Про інформаційну роботу на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про результати ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» у березні 2024 р.
 3. Про затвердження регламенту проведення атестації лікарів(провізорів)-інтернів на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(фармацевта)-спеціаліста.

09 травня 2024 р. 16:00

 1. Про стан проведення циклів безперервної професійної освіти на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 2. Про планування циклів безперервної професійної освіти лікарів та підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників на кафедрах Інституту післядипломної освіти.
 3. Про підготовку річних звітів кафедр Інституту післядипломної освіти.

13 червня 2024 р. 16:00

 1. Звіти кафедр Інституту післядипломної освіти про діяльність у 2023/2024 навчальному році.
 2. Про готовність кафедр до атестації лікарів(фармацевтів)-інтернів на визначення рівня знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(фармацевта)-спеціаліста.
 3. Про організацію набору випускників ВЗО до інтернатури у НМУ імені О.О.Богомольця на 2024/2025 н.р.

 

Голова вченої ради

Інституту післядипломної освіти                                   Т.А.Вежновець

 

 

Секретар вченої ради                                                       Л.М.Саяпіна