Нормативні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.21 № 725 «Про затвердження Положення про систему БПР медичних і фармацевтичних працівників» зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ  № 1036 від 29.09.2023 та № 1314 від 15.12.2023: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-%D0%BF#Text

 

Наказ МОЗ України від 22.02.19 № 446  «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text

 

Наказ МОЗ України від 18.08.2021 року № 1753 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, яким внесені зміни до «Порядку проведення атестації лікарів» та “Номенклатури лікарських спеціальностей»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1338-21#Text

 

Наказ МОЗ України від 18.08.2021  № 1751 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 року № 166», яким затверджено «ПОЛОЖЕННЯ про деякі заходи безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників” та внесені зміни до  «Положення про післядипломне навчання лікарів (провізорів)» та затверджені «Положення про деякі заходи безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» та «Положення про професійне медичне стажування за межами закладу охорони здоров’я»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1467-21#Text

 

Наказ МОЗ України від 25 липня 2023р № 1347 «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1362-23#Text

 

Наказ МОЗ України від 31.08.2023  № 1555 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1635-23#Text

 

Положення про порядок професійного медичного стажування на клінічних кафедрах та структурних підрозділах Університетської клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: https://drive.google.com/file/d/1ZV0Zr1LXhXmbOGOH62BFLlLJm6TYHSjV/view