НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оториноларингології

Студентський науковий гурток

 

Керівник гуртка:

доцент, канд. мед. наук Дідковський Вячеслав Леонідович

 

Староста гуртка –  Кіраван Мухамед Хумам, 093 899 8725

 

Місце проведення: Засідання гуртка проводяться на базі Київського міського центру відновлювально-реконструктивної та пластичної хірургії ЛОР-органів та граничних областей голови та шиї  КМКЛ №12, 9 поверх 2 рази на місяць згідно плану.

 

Мета, завдання та основні напрямки роботи гуртка

Основні напрямки наукової роботи гуртка:
• Невідкладна ЛОР допомога
• Тонзилярна проблема
• Хронічні риніти
• Ендоскопічна хірургія
• Діагностика і лікування патології середнього вуха

 

 

Форми проведення гуртка:


• Доповіді студентів
• Представлення результатів студентських наукових робіт у співавторстві з науковими керівниками
• Оволодіння практичними навичками за спеціальністю кафедри: ендоскопічний огляд ЛОР-органів, аудіометрія
• Перегляд та розбір навчальних фільмів
• Обговорення останніх публікацій у провідних фахових виданнях
• Проведення секції оториноларингології на щорічних студентських конференціях

 

Інформація про гурток  https://www.facebook.com/sng.lor.nmu/

 

 

mv-1 mv-2