НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оториноларингології

Наукова робота

 

Відповідальний за наукову роботу кафедри: Шевчук Юрій Вікторович, доцент, к.мед.н.

050 691 8944, yuralor@ukr.net

 

Основні напрямки роботи:

Розробка нових та удосконалення існуючих підходів до діагностики патології вуха, верхніх дихальних шляхів та суміжних ділянок.

Оптимізація хірургічних та консервативнох підходів до лікування хворих з патологією ЛОР-органів.

 

 

НДР:

«Розробка та удосконалення нових технологій у діагностиці та лікуванні гострих та хронічних захворювань органів голови та шиї», ініціативно-пошукова.

 

Грантова діяльність:

Терентьєва Катерина Ярославівна, Польша, Варшавський медичний університет, 5000 євро, 2015-2017 роки

 

Видавнича діяльність:

  1. Підручник. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Безшапочний С.Б., Дєєва Ю.В. Оториноларингологія. Київ «Медицина» 2017 рік. 472 сторінки. Гриф МОН.

У підручнику розглянуті питання з усіх розділів клінічної оториноларингології.  Описано найновіші досягнення в оториноларингології, відображено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічну картину, класифікацію й лікування хвороб ЛОР-органів. В окремих розділах розповідається про такі види патології, як інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів, пухлини вуха і верхніх дихальних шляхів, сторонні тіла гортані, трахеї, бронхів і стравоходу. Підручник добре ілюстровано.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

Посилання: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»

  1. Монографія. Мітін Ю.В., Васильєв В.М., Дєєва Ю.В., Задорожна А.Г. Історія кафедри оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Київ 2014 рік.  272 ст. 300 екземплярів.

У монографії детально описана історія кафедри оториноларингологїї НМУ починаючи з початку викладання дисципліни та запровадження перших ЛОР – ліжок в Україні, закінчуючи сьогоденням кафедри. Широко ознайомлено з співробітниками кафедри, що  працюють на теперішній час.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

 

  1. Монографія. Науменко О.М., Задорожна А.Г., Юрочко Ф.Б “Антимікробна терапія в оториоларингології”. ТОВ “Видавничий дім Медкнига”, Київ 2016, 108 с. 10,5 д. а. 200 екземплярів. Гриф МОЗ.

Останнім часом у зв’язку з появою великої кількості різних антибактеріальних речовин і різноманіттям їх форм випуску перед практикуючим лікарем постає складне завдання оптимального підбору антибактеріальної терапії при захворюваннях ЛОР-органів. Особливо важливим це питання є для оториноларингологів, оскільки більшість пацієнтів лікуються амбулаторно, а не під постійним наглядом медичного персоналу. Монографія присвячена детальному та структурованому огляду антибактеріальних препаратів по групах. Надаються рекомендації та настанови щодо вибору препаратів для боротьби з ЛОР-інфекціями та патологіями, а також розглядається вибір антибіотиків залежно від збудників захворювання. Належна увага приділяється дозуванням антибіотиків, взаємодії між препаратами, а також антибактеріальній профілактиці. Проводиться моніторинг та огляд ототоксичних препаратів. Видання розраховане на оториноларингологів, офтальмологів, алергологів, імунологів, фармакологів, терапевтів, лікарів загальної практики, лікарів-інтернів і студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

  1. Монографія .Тишко Ф.О. Учитель. Київ 2018. 200 екземплярів.

Монографія присвячена 100-річчю від дня народження доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки Івана Куриліна. Перша частина присвячена діяльності та творчому й життєвому шляху свого вчителя. Друга частина містить збірку віршів автора.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів, людей, що цікавляться історією, сучасною поезією.

 

  1. Посібник. Дифференциальный диагноз по симптомам в оториноларингологии. Под редакцией Митина Ю.В. Санкт-Петербург «Диалог» 2014 рік. 15.8. д. а. 336 стор. 1000 екземплярів.

Книга, подготовленная коллективом авторов, является первым изданием подобного рода по оториноларингологии. Авторами приведены 25 наиболее часто встречающихся в оториноларингологической практике симптомов, каждому из которых посвящен раздел книги. В определенной степени эти симптомы охватывают все вопросы оториноларингологии. Чем опытнее врач, тем с большим числом заболеваний он дифференцирует встретившуюся патологию. Опытный врач будет приветствовать такое издание, а начинающему специалисту оно просто необходимо.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

 

 

  1. Посібник. Науменко О.М., Васильєв В.М., Дєєва Ю.В., Безшапочний С.Б. Невідкладна допомога в оториноларингології. Київ «Медицина» 2017. 9 д.а. 144 стор. 350 екземплярів. Гриф МОЗ

У навчальному посібнику розглянуто питання з усіх розділів невідкладної оториноларингології. Доступно викладено етіологію, патогенез, клінічну картину, а також способи надання невідкладної допомоги пацієнтам із патологією ЛОР-органів. Кожний розділ охоплює основні захворювання вуха, носа, приносових пазух, гортані, глотки, з якими стикається лікар загальної практики – сімейної медицини під час лікувального процесу. Описано основні аспекти надання медичної допомоги на різних її етапах.
Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України.

Посилання: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»

 

  1. Посібник. Науменко О.М., Васильєв В.М., Дєєва Ю.В. Ургентная оториноларингология. Київ «Медицина» 2017. 9 д.а. 152 стор. 500 екземплярів. Гриф МОЗ

В учебном пособии рассматриваются вопросы из всех разделов неотложной оториноларингологии. В доступной форме изложены сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, а также способах оказания неотложной помощи пациентам с патологией ЛОР-органов. Каждый раздел охватывает основные заболевания уха, носа, околоносовых пазух, гортани, глотки, которые встречаются в ходе лечебного процесса у врача общей практики –  семейной медицины. Описаны главные аспекты предоставления медицинской помощи на разных ее этапах.

Для студентов, врачей-интернов и врачей – слушателей заведений (факультетов) последипломного образования МЗ Украины.

Посилання: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»

 

  1. Посібник. Заболотний Д.Н. Лайко А.А. Науменко О.М. Етіологія, патогенез, клініка та лікування хвороб клиновидної пазухи. Київ «Логос» 2018. 9,8 д.а. 500 екземплярів.

В посібнику детально розглянуті питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування патології клиновидних пазух у дітей та дорослим. Чимало уваги приділяється сучасним підходам до діагностики та хірургічного лікування вказаної патології.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

 

  1. Електронний посібник. Під редакцією Дєєва Ю.В., Коновалов С.Є. Клінічна оториноларингологія . 2018.

Посібник являє собою перекладений з англійської мови реферат американського підручника з оториноларингології. Містить сучасні дані про пропедевтику, методи дослідження ЛОР-органів. Значна увага приділяється питанням діагностики та лікування захворювань вуха та верхніх дихальних шляхів.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів

 

  1. Посібник. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Науменко О.М. та інші. Хронічні хвороби середнього вуха. Київ «Логос» 2018. 326 стор. 500 екземплярів.

У посібнику детально розглянуті питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування патології середнього вуха у дітей та дорослим. Багато уваги приділяється сучасним підходам до діагностики та лікування вказаної патології, важливий акцент стосується хірургічного лікування.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.