Кафедрa оториноларингології

Наукова робота

Відповідальний за наукову роботу доцент Шевчук Юрій Вікторович телефон 0506018944, email yuralor@ukr.net

Основні напрямки роботи: гостра та хронічна патологія вуха, гостра патологія носу та приносових пазух, гостра та хронічна патологія глотки та гортані, травми ЛОР-органів та суміжних ділянок.

Протягом 2020 – 2022 років на кафедрі виконувалась ініціативно-пошукова тема «Розробка та удосконалення нових технологій у діагностиці та лікуванні гострих та хронічних захворювань органів голови та шиї»

Найважливіші конкретні наукові результати одержані при виконанні завершеної планової НДР:

 1. Застосування сучасної схеми антиневритної терапії у хворих на сенсоневральну приглухуватість в залежності від причини, термінів та обсягу ураження органу слуху є ефективним  у більшості пацієнтів і, як правило, приводить до відновлення слухової функції при ранньому початку терапії (до 14 діб).
 2.  Враховуючи дані обстеження в доопераційному та післяопераційному періодах, реінервацію гортані слід розглядати як ефективний метод хірургічної корекції дисфонії однобічного обдукційного параліча гортані.
 3. Застосування методу кобляції тканин для хірургічного лікування пацієнтів на декомпенсовану форму хронічного тонзиліту, гіпертрофію аденоїдів, піднебінних мигдаликів, вазомоторного та гіпертрофічного риніту є ефективним, безпечним та економічно вигідним. Відмічається швидке  заживлення післяопераційної рани на фоні скорочення терміну операції та наркозу, низького відсотку ускладнень, зменшення терміну перебування в стаціонарі до 1 ліжко-дня та   медикаментознії терапії.
 4. Хірургічне лікування обструктивного синдрому апное уві сні шляхом проведення оперативного втручання за власне розробленою методикою є ефективним та безпечним, дозволяє покращити якість життя пацієнтів та уникнути типових ускладнень при умові адекватного доопераційного обстеження.
 5. У клініко-експериментальному дослідженні доведено наявність імунологічних змін та змін слухової функції (сенсоневральної приглухуватості) за допомогою ОАЕ та КСВП як  у тварин зі змодельованим аутоімунним тиреоїдитом, так і у пацієнтів з даною патологією, що дозволяє виявити ранні прояви СНП та прогнозувати їх появу в майбутньому на до клінічному етапі.
 6. У статистично достовірної (більшості пацієнтів, у яких розвинулася патологія верхньощелепної пазухи у віддаленому післяопераційному періоді, в передопераційному періоді спостерігалося підвищення рівня ММР-9 в слині (19 пацієнтів, 90,5%) і в видаленому матеріалі – оболонці кісти верхньощелепної пазухи (17 пацієнтів, 81,0%). Збільшення активності ММР-9 в оболонці кісти верхньощелепної пазухи статистично достовірно корелює з активним запальним процесом в кістковій тканині верхньої щелепи навколо кореня зуба і склало 83% (р <0,05).
 7. Встановлено, що оптимальним методом лікування дітей, хворих на нейро-вегетативну форму вазомоторного риніту є виконання підслизової вазотомії нижніх носових раковин радіохвильовим методом. Дана методика дозволяє виконати операцію практично безкровно, амбулаторно, без використання тампонів.У випадку поєднанні даної патології з аденоїдними вегетаціями необхідно виконання одномоментної аденотомії. Застосування даної методики дозволило відновити носове дихання у 98% пацієнтів при цьому скоротити час перебування пацієнта в стаціонарі та відсутність необхідності подальшої реабілітації.
 8. Вдосконалена тактика надання  допомоги пацієнтам з травмами ЛОР-органів, зокрема вогнепальними, військовими поєднаними, акубаротравмами, що дозволяє надавати допомогу даним пацієнтам максимально швидко, ефективно, прискорює терміни лікування та одужання, зменшує кількість ускладнень, сприяє найшвидшій реабілітації.
 9. Розроблено нові методики закриття перфорацій носової перегородки за допомогою тромбоцитарного згустка та комбінованого фасціально-жирового лоскуту та дозволяють закрити дефекти у 83% пацієнтів і відновити нормальне функціонування порожнини носу та якість життя пацієнтів.
 10. Удосконалено схему обстеження та лікування пацієнтів з алергічним ринітом, що дозволило встановити діагноз у 98% пацієнтів, зменшити симптоми захворювання, покращити якість життя пацієнтів, як за рахунок зменшення симптомів, так і покращення комплаенсу терапії.
 11. Розроблено схеми лікування ЛОР-патології у пацієнтів з COVID-19, що дозволило покращити результати комплексного лікування даних хворих, прискорити одужання та зменшити кількість ускладнень.
 12. Встановлена ефективність консервативного лікування запальних захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей з різноманітною патологією, зокрема гострими та хронічними рино-синуїтами, аденоїдитами, гострими та хронічними тонзилітами, сенсо-невральною приглуховатістю, що дозволило покращити результати лікування даних хворих, прискорити одужання та зменшити кількість ускладнень.

Виконується прикладна тема «Роль поліморфізму генів в розвитку та прогресуванні сенсоневральної приглухуватості», запланована на 2022 – 2024 роки

На 2023 – 2025 роки заплановано виконання ініціативно – пошукової НДР «Інноваційні підходи до діагностики та лікування гострої та хронічної патології вуха, верхніх дихальних шляхів та суміжних ділянок»
Керівник: зав. кафедри, професор Дєєва Ю.В.
Відповідальний виконавець: доцент Шевчук Ю.В.

Кафедрою щорічно проводяться Україно-Польський Конгрес оториноларингологів та Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Спеціальні питання діагностики та лікуаання захворювань ЛОР-органів, краніофасціальної ділянки та органу зору».

На квітень 2023 рік заплановано проведення V конгресу, та XV конференції.

 

ОСНОВНІ ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

 

В журналах, що індексуються в Scopus та Web of Science:

 

 1. Zabolotnyi D, Kizim Y,Zabolotna D, Sulaieva O, Kizim V. Laryngopharyngeal Reflux Alters Macrophage Polarization in Human Papilloma Virus-Negative Squamous Cell Carcinoma of the Larynx in Males. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2020 Sep 11. doi: 10.21053/ceo.2020.00885.
 2. Zabolotnyi D,Zabolotna D, Zinchenko D, Tsvirinko I, Kizim Y. DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATIENTS WITH SINONASAL INVERTED PAPILLOMA. Georgian Med News. 2020 Sep;(306):31-37.PMID: 33130642 Scopus
 3. Паламарчук В.О., Товкай О.А, Мазур О.В., Соломеннікова Н.В. Вплив неселективної ре іннервації гортані на прояви дисфагічного синдрому в пацієнтів з однобічними паралічами голосової складки, Проблеми ендокринної патології. – 2019. – № 4. – С. 53–54 Scopus
 4. В. О. Паламарчук, О. А. Товкай , В. В. Войтенко, Н. В. Соломеннікова Застосування неселективної реіннервації гортані в тиреоїдній хірургії Запорізький медичний журнал. 2020. Т. 22, № 5(122). С. 664-669 http://zmj.zsmu.edu.ua/ Web of Science
 5. Shpachynskyi, O., Didkovskyi, V., Kopchak, A. Radiological changes in maxillary sinus morphology after lateral sinus floor augmentation Otolaryngologia Polska, 2020, 74(4), 1679 С. 1 – 5 Scopus Q3
 6. Naumenko A.N., Skaletsky Yu.N., Regan M.M., Didkovsky V.L.The scope of inpatient mortality due to safety incidents in domestic hospitals Світ медицини та біології. 2020. № 3 (73) C. 74 – 77 Web of Science
 7. Ахмад Муса, Ю.В. Дєєва, А.Г. Задорожна, С.Е. Коновалов, Ж.А. Терещенко Clinical presentation of patients with chronic rhinosinusitis. Journal of Pharmaceutical Research International/ 2021 – Volume 33 Issue 46A Pfge 257-263

Web of Science

 1.  RADIOLOGICAL CHANGES IN MAXILLARY SINUS MORPHOLOGY AFTER LATERAL SINUS FLOOR AUGMENTATION Oleksandr Shpachynskyi, Viacheslav Didkovskij, Andrii Kopchak 2021 Otolaryngologia Polska Том 75 Страницы 34-41 Scopus Q3
 2. Gogunskaya I., Zaikov S., Bogomolov A. Diagnostic parameters of in vivo (skin prick) and in vitro (ELISA) tests for epidermal cat and dog allergens sensitization determination in patients with allergic rhinitis and atopic asthma // Georgian Medical News. – 2020. – N5(302). – P. 76-81. Scopus
 3. 8. Zabolotnyi D, Kizim Y, Zabolotna D, Sulaieva O, Kizim V. Laryngopharyngeal Reflux Alters Macrophage Polarization in Human Papilloma Virus-Negative Squamous Cell Carcinoma of the Larynx in Males.Clin Exp Otorhinolaryngol. 2020 Sep 11. doi: 10.21053/ceo.2020.00885. Online ahead of print.PMID: 32911878 Free article. Noabstractavailable Scopus Q1
 4. 9. M. Tarasenko, Y. Dieieva, A. Naumenko Otoacoustic emission and auditory brainstem response in patients with autoimmune thyroiditis [Електронний ресурс] / // Georgian medical news. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd78 15ab/files/uploaded/V314_N5_May_2021.pdf

Індексується в Scopus, Q4

10. SELF-ASSESSMENT OF THE CONTENT OF THE PUBLIC HEALTH MASTER’S EDUCATIONAL PROGRAM FOR COMPLIANCE WITH THE EUROPEAN PUBLIC HEALTH CORE COMPETENCES PROGRAMME

Gruzieva, T.S., Hrechyshkina, N.V., Antonyuk, O.Y., Dufynets, V.A., Konovalov, S.E.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2021, 74(3 cz 2), стр. 713–717 Scopus Q4

 1. The relationships of IRS-1 polymorphism with hemodynamic disorders in hypertensive patients depending on body weight and metabolic comorbidity VH Psarova, M Kochuieva, I Gogunska, O Shchur, G Kochuiev, …Aluna Publishing Wiadomości Lekarskie, VOLUME 12. LXXV, ISSUE 4 PART 2, APRIL 2022 Ст 956 –964 Scopus Q4
 2. HEATED TOBACCO PRODUCTS: WE STILL NEED TO KNOW A BIT MORE A Bogomolov, S Zaikov, I Gogunska, M Tkhorovskyi Wiadomosci Lekarskie (75 (6), 1771-1775

Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXV, ISSUE 7, JULY 2022 Scopus Q4

13.Misophonia in Urological Patients: Our Experience of Management. Archives of Psychiatry Research: An International Journal of Psychiatry and Related Sciences             58(1). p.119-130 Oleg Banyra, Oxana Jourkiv, Oleg Nikitin, Iryna Ventskivska, Zvenyslava Kechur, Viacheslav Didkovskiy Scopus Q3

 1. Oleksandr P. Volosovets, Igor A. Lurin,Oleksandr M Naumenko, Anton O. Volosovets, Sergii P. Kryvopustov. CURRENT CHALLENGES FOR THE HEALTH CARE SYSTEM DUE TO THE LACK OF MEDICAL STAFF AND THE CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF DOCTORS. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXV, ISSUE 5 PART 1, MAY 2 Wiad Lek 2022;75(5 pt 1):1136-1139. doi: 10.36740/WLek202205115. Scopus Q4
 2. Human Resources for Pediatric Health Care of UkraineVolosovets, О., Beketova, G., Naumenko, O., …Chernii, O., Dzyuba, O. 6.COVID-19 AS A STRESS TEST OF HEALTHCARE ESTABLISHMENTS EFFECTIVENESS AND RELIABILITY MEASURED NATIONALLY AND GLOBALLY Yavorovskyi, O.P., Naumenko, O.M., Skaletsky, Y.M., …Ivan’ko, O.V., Zinchenko, T.O. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2021, 74(10), pp. 2471–2476 . Scopus Q4
 3. The Role of Mobile Applications in the Doctor’s Working Time Management System

Sviatenko, T., Gogunska, I., Semigina, T., …Salei, O., Prokopenko, M. International Journal of Statistics in Medical Research, 2022, 11, pp. 66–76 Scopus Q4

У фахових виданнях:

1.Федорченко В, Дідковський В. Дослідження користувачів мобільних пристроїв методом анкетування та об’єктивної аудіометрії (отоакустична емісія)  Український науково-медичний молодіжний журнал. 2020.  Том 116 Номер 2 С.68-74

 1. Заболотний Д.І., Забоотна Д.Д., Костюченко О.Л., Цвірінько І.Р., Ярош Н.М.

Можливості ендоназального ендоскопічного видалення новоутворень орбіти. Оториноларингологія 2020. №3 С. 60-65.

 1. Д.І. Заболотний, В.В. Кізім, Д.Д. Заболотна, Я.В. Кізім, О.М. Сулаєва.

Вплив ларингофарингеального рефлюксу на імунне мікрооточення карцином гортані. Фізіологічний журнал, 2020. Т. 66 № 4 С. 12-19

4.Мельников О.Ф., Заболотная Д.Д,, Заболотный Д.И. Иммунодиагностика,иммунотерапия и иммунопрофилактика в клинике оториноларингологии. Сообщение 1. Оториноларингологія 2019. №6 С. 4-12

 1. Соломеннікова Н.В., Паламарчук В.О., Дєєва Ю.В., Савченко Т.Д. Ураження поворотнього гортанного нерва в хірургії щитоподібної залози. Оториноларингологія. -2020. – № 5-6 (3), С. 34-41.
 2. Денисенко Р.Ю., Діхтярук О.В., Науменко О.М. Вплив модифікованої увулопалатофарингопластики на показники маси тіла та якості нічного сну у пацієнтів з низьким комплаєнсом до CPAP-терапії. Оториноларингологія. -2020. – № 4(3), С. 73-78.
 3. Мельников О.Ф., Заболотный Д.И., Заболотна Д.Д., и др. Иммунодиагностика, иммунотерапия и иммунопрофилактика в клинике отоларингологии. Оториноларингологія. -2021. – № 1, С. 4-11
 4. Гогунська І.В., Заболотна Д.Д., Зарицька І.С. Назафорт в лікуванні хворих на сезонний алергічний риніт з сенсибілізацією до пилку бур’янів. Оториноларингологія. -2021. – № 1, С. 56-67.
 5. Науменко О.М., Заболотний Д.І., Деєва Ю.В., Заболотна Д.Д.Особливості клінічного перебігу гострого риносинуситу при COVID-19 Оториноларингологія. -2021. – № 1, С. 74-10. Д.І. Заболотний, В.В. Кізім, Д.Д. Заболотна, Я.В. Кізім, О.М. Сулаєва Вплив ларингофарингеального рефлюксу на імунне мікрооточення карцином гортані. Фізіологічний журнал, 2020. Т. 66 № 4 С. 12-19
 6. Заболотный Д.И., Деева Ю.В., Гурженко Ю.Н., Заболотная Д.Д., Гордиенко Ю.А., Тимченко М.Д., Ворошилова Н.М., Пакришень С.В., Веревка С.В. Фиброз: полиэтиологическое осложнение с общим знаменателем. Журнал національної академії медичних наук України. – 2021. Том 27, № 2
 7. Наумова О.О., Гогунська І.В., Смагіна Т.В., Нестерчук В.І., Холоденко Т.Ю. Роль бета-глюканів в комплексній терапії пацієнтів з сезонним алергічним ринітом. Оториноларингологія. -2021. – № 3, С. 45-54.
 8. Соломеннікова Н.В., Дєєва Ю.В., Паламарчук В.О., Куц В.В. Дослідження показників акустичного аналізу голосу у здорових мешканців України. Оториноларингологія. -2021. – № 4, С. 37-46.

14.Р Денисенко, С Гичка, С Ніколаенко, О Діхтярук, О Науменко Morphological changes in soft palatine tissues standing behind obstructive sleep apnea syndrome: general pattern and role of human papilloma virus, 2021, Український науково-медичний молодіжний журнал 127 (4), 30-37 http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2682

 1. О. М. Науменко; М. В. Тарасенко; С. В. Земсков Дослідження голосу у пацієнтів з післяопераційним порушенням моторики гортані в хірургії щитоподібної залози. Clinical endocrinology and endocrine surgery/Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія 2 (78) 2022. С. 34-38 гуг скол
 2. О.М. НАУМЕНКО, М.В. ТАРАСЕНКО, М.Ю. БОЛГОВ. Хірургічне лікування однобічного паралічу гортані методом інтраопераційної селективної реіннервації в тиреоїдній хірургії. Оториноларингологія/Otorhinolaryngology № 3-4(5) 2022. С.51-5.
 3. Шевчук Ю.В., Сьомушкіна М.Ю. Оцінка ефективності та безпеки застосування препаратів «Апіколд мінт» назальний спрей та «Апіколд пропо» назальний спрей в комплексному лікуванні гострих аденоїдитів у дітей Оториноларингологія. -2021. – № 6 (4), С. 52-69. http://www.lorlife.kiev.ua/journal.shtml
 4. 18. Соломеннікова Н.В., Дєєва Ю.В., Паламарчук В.О., Куц В.В. Прогностичні показники несприятливого прогнозу відновлення функцій гортані при однобічному ураженні поворотного гортанного нерву в хірургії щитоподібної залози. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2021; 4(76): 21-27.
 5. Соломеннікова Н.В., Дєєва Ю.В., Паламарчук В.О., Куц В.В. Прогностична модель відсутності відновлення моторики гортані при однобічному ураженні поворотного гортанного нерва в хірургії щитоподібної залози. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2022; 3 (79):32-39. doi.org/10.30978/CEES-2022-3-32

20.Амірханова М.Р., Дєєва Ю.В.«Аналіз звернень пацієнтів з сенсоневральною приглухуватістю до отоларингологічного відділення протягом 2015-2021 років» Отоларингологія №1-2 (5) 2022, с. 56-61.

 1. 21. Науменко О., Абдельраззак А., Амірханова М. Роль бактеріотерапії в відновленні стану слизової оболонки порожнини носа у пацієнтів з хронічним риносинуситом. Оториноларингологія. -2021. – № 4, С. 56-61.
 2. Заболотний Д.І., Мельников О.Ф., Тимченко С.В., Рильська О.Г., Фараон І.В., Заєць Т.А., Заболотна Д.Д., Смагіна Т.В., Пелешенко Н.О., Гогунська І.В., Мусіч І.М.Клінічні та імунологічні зміни у хворих на хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів у різні терміни після введення протигрипозної вакцини. Повідомлення 1. Вплив парентеральної вакцинації проти грипу на клінічний стан та показники системного гуморального імунітету у хворих на хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів. риносинуситом. Оториноларингологія. -2021. – № 5, С. 62-67.
 3. 23. Дєєва Ю.В. Вплив назального спрею «ФЛУ-АЦИЛ РИНО» на перебіг запального процесу та відновлення пацієнтів після FES. Оториноларингологія. -2021. – № 6, С.43-51.

24.Дєєва Ю.В. Низький комплаєнс пацієнтів до CPAP-терапії як новий виклик у веденні пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну: соціо-демографічні характеристики вибірки і якість життя пацієнтів. Оториноларингологія.  № 3-4(5) 2022. С.44-50

 1. Гогунська І.В., Зарицька І.С. Роль симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій у запобіганні антибіотикорезистентності. Український медичний часопис. «4 (150) Том 1 VII/VIII 2020. Електронна версія.
 2. Белоус І. В., Науменко О. М., Стучинська Н. В.
  ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАННІ ФАХОВИХ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Випуск 85’2022 Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. С. 18-25.
 3. BlahunS.S., Stuchynska N.V., Lytvynenko N.P., Naumenko O. M. THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES AND WEB TOOLS FOR ORGANIZING DISTANCE LEARNING AT MEDICAL UNIVERSITIES Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 88 Збірникнаукових праць / за ред.проф. Л.Л. Макаренко  – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. – С.157-164.

 

Патент

Патент на корисну модель Україна № 125804 Второмісні сегментовані поліуретани по плівкотворні матеріали медичного застосування № А2020 05221 Подано 12.082020.\пріоритет з 9.06.2022 Шикера О.В., Мужев В.В.,  Ткачекно І.М., Ласа А.В., Горідько ТМ. Мотайло О.В,, Криничко Л.Р., Лазаренко Г.О., Шевченко В.В.

 

Монографії

 1. Т.О. Шевчук, А.Г. Задорожна. Сучасні фітнес-технології, як засіб виконання завдань з фізичного виховання для студентів з порушенням у стані здоров’я. ВПЦ «Візаві», Умань, 2021 175 с
 2. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Гавриленко Ю.В., Яшан О.І., Заболотна Д.Д. та інші Гострі неспецифічні хвороби гортані. ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021 236 С

У монографії розглянуто гострі неспецифічні хвороби гортані у хворих різних вікових груп. Актуальність проблеми гострих неспецифічних хвороб гортані обумовлено не тільки поширеністю у хворих різних вікових груп зле й особливостями перебігу, діагностики та особливо тактикою лікування та розробки методів консервативного та хірургічного лікування. Основою монографії є багаторічний досвід наукових розробок авторів із цієї проблеми, а також систематизовані дані літератури за останні 30 років.

3.Запалення та гіпертрофія язикового мигдалика /А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, Ю. В. Гавриленко, О. І. Яшан, Д.Д. Заболотна, В. В. Синяченко, А. В. Ткаліна, Т.М. Осадча,Л. А. Шух. Монографія.- Вінниця: ТОВ “Меркьюрі-Поділля”, 2022. – 136 c

 

Методичні рекомендації (затверджені вченою радою)

О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва, С.Е. Коновалов, А.Г. Задорожна, М.В. Тарасенко. Методичні розробки до практичних занять з оториноларингології для викладання студентам медичного факультету (відповідно до нового навчального плану 2021).

Спеціальність – «Медицина»

 

 Посібники

 1. О.М. Науменко, В.М. Васильєв, Ю.В. Дєєва, А.Г. Задорожна, С.Є. Коновалов НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІІ (посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України). ВСВ «Медицина», Київ

 

Підручник

 

 1. Дитяча оториноларингологія: національний підручник. Лайко А.А., Заболотна Д.Д., Борисенко О.М., Гавриленко Ю.В., Синяченко В.В., Косаковська і.А., Шух Л.А. Вінниця: ТОВ “Меркьюрі-Поділля”, 2022. – 506 c

Національний підручник «Дитяча оториноларингологія” під ред., Лайко А.А., та співавт., розглядає загальні питання дитячої оториноларингології: захворювань, алгоритмів діагностики та лікування. Викладено принципи лікування, його види. Докладно описано хірургічне лікування та проведення маніпуляцій на лор-органах дітей різного віку, про застосування сучасних препаратів при лікуванні ЛОР-патології. Для студентів-медиків, оториноларингологів, педіатрів, сімейних лікарів, хірургів.

 

Завідувач кафедри оториноларингології, професор Дєєва Юлія Валеріївна була головуючою форуму Отоларингології Європи в листопаді 2022 року.

 

 

Видавнича діяльність:

 

 1. Підручник. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Безшапочний С.Б., Дєєва Ю.В. Оториноларингологія. Київ «Медицина» 2017 рік. 472 сторінки. Гриф МОН.

У підручнику розглянуті питання з усіх розділів клінічної оториноларингології.  Описано найновіші досягнення в оториноларингології, відображено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічну картину, класифікацію й лікування хвороб ЛОР-органів. В окремих розділах розповідається про такі види патології, як інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів, пухлини вуха і верхніх дихальних шляхів, сторонні тіла гортані, трахеї, бронхів і стравоходу. Підручник добре ілюстровано.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

Посилання: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»

 1. Монографія. Мітін Ю.В., Васильєв В.М., Дєєва Ю.В., Задорожна А.Г. Історія кафедри оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Київ 2014 рік.  272 ст. 300 екземплярів.

У монографії детально описана історія кафедри оториноларингологїї НМУ починаючи з початку викладання дисципліни та запровадження перших ЛОР – ліжок в Україні, закінчуючи сьогоденням кафедри. Широко ознайомлено з співробітниками кафедри, що  працюють на теперішній час.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

 

 1. Монографія. Науменко О.М., Задорожна А.Г., Юрочко Ф.Б “Антимікробна терапія в оториоларингології”. ТОВ “Видавничий дім Медкнига”, Київ 2016, 108 с. 10,5 д. а. 200 екземплярів. Гриф МОЗ.

Останнім часом у зв’язку з появою великої кількості різних антибактеріальних речовин і різноманіттям їх форм випуску перед практикуючим лікарем постає складне завдання оптимального підбору антибактеріальної терапії при захворюваннях ЛОР-органів. Особливо важливим це питання є для оториноларингологів, оскільки більшість пацієнтів лікуються амбулаторно, а не під постійним наглядом медичного персоналу. Монографія присвячена детальному та структурованому огляду антибактеріальних препаратів по групах. Надаються рекомендації та настанови щодо вибору препаратів для боротьби з ЛОР-інфекціями та патологіями, а також розглядається вибір антибіотиків залежно від збудників захворювання. Належна увага приділяється дозуванням антибіотиків, взаємодії між препаратами, а також антибактеріальній профілактиці. Проводиться моніторинг та огляд ототоксичних препаратів. Видання розраховане на оториноларингологів, офтальмологів, алергологів, імунологів, фармакологів, терапевтів, лікарів загальної практики, лікарів-інтернів і студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

 1. Монографія .Тишко Ф.О. Учитель. Київ 2018. 200 екземплярів.

Монографія присвячена 100-річчю від дня народження доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки Івана Куриліна. Перша частина присвячена діяльності та творчому й життєвому шляху свого вчителя. Друга частина містить збірку віршів автора.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів, людей, що цікавляться історією, сучасною поезією.

 

 1. Посібник. Дифференциальный диагноз по симптомам в оториноларингологии. Под редакцией Митина Ю.В. Санкт-Петербург «Диалог» 2014 рік. 15.8. д. а. 336 стор. 1000 екземплярів.

Книга, подготовленная коллективом авторов, является первым изданием подобного рода по оториноларингологии. Авторами приведены 25 наиболее часто встречающихся в оториноларингологической практике симптомов, каждому из которых посвящен раздел книги. В определенной степени эти симптомы охватывают все вопросы оториноларингологии. Чем опытнее врач, тем с большим числом заболеваний он дифференцирует встретившуюся патологию. Опытный врач будет приветствовать такое издание, а начинающему специалисту оно просто необходимо.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

 

 

 1. Посібник. Науменко О.М., Васильєв В.М., Дєєва Ю.В., Безшапочний С.Б. Невідкладна допомога в оториноларингології. Київ «Медицина» 2017. 9 д.а. 144 стор. 350 екземплярів. Гриф МОЗ

У навчальному посібнику розглянуто питання з усіх розділів невідкладної оториноларингології. Доступно викладено етіологію, патогенез, клінічну картину, а також способи надання невідкладної допомоги пацієнтам із патологією ЛОР-органів. Кожний розділ охоплює основні захворювання вуха, носа, приносових пазух, гортані, глотки, з якими стикається лікар загальної практики – сімейної медицини під час лікувального процесу. Описано основні аспекти надання медичної допомоги на різних її етапах.
Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України.

Посилання: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»

 

 1. Посібник. Науменко О.М., Васильєв В.М., Дєєва Ю.В. Ургентная оториноларингология. Київ «Медицина» 2017. 9 д.а. 152 стор. 500 екземплярів. Гриф МОЗ

В учебном пособии рассматриваются вопросы из всех разделов неотложной оториноларингологии. В доступной форме изложены сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, а также способах оказания неотложной помощи пациентам с патологией ЛОР-органов. Каждый раздел охватывает основные заболевания уха, носа, околоносовых пазух, гортани, глотки, которые встречаются в ходе лечебного процесса у врача общей практики –  семейной медицины. Описаны главные аспекты предоставления медицинской помощи на разных ее этапах.

Для студентов, врачей-интернов и врачей – слушателей заведений (факультетов) последипломного образования МЗ Украины.

Посилання: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»

 

 1. Посібник. Заболотний Д.Н. Лайко А.А. Науменко О.М. Етіологія, патогенез, клініка та лікування хвороб клиновидної пазухи. Київ «Логос» 2018. 9,8 д.а. 500 екземплярів.

В посібнику детально розглянуті питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування патології клиновидних пазух у дітей та дорослим. Чимало уваги приділяється сучасним підходам до діагностики та хірургічного лікування вказаної патології.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

 

 1. Електронний посібник. Під редакцією Дєєва Ю.В., Коновалов С.Є. Клінічна оториноларингологія . 2018.

Посібник являє собою перекладений з англійської мови реферат американського підручника з оториноларингології. Містить сучасні дані про пропедевтику, методи дослідження ЛОР-органів. Значна увага приділяється питанням діагностики та лікування захворювань вуха та верхніх дихальних шляхів.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів

 

 1. Посібник. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Науменко О.М. та інші. Хронічні хвороби середнього вуха. Київ «Логос» 2018. 326 стор. 500 екземплярів.

У посібнику детально розглянуті питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування патології середнього вуха у дітей та дорослим. Багато уваги приділяється сучасним підходам до діагностики та лікування вказаної патології, важливий акцент стосується хірургічного лікування.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.