НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оториноларингології

Лікувально-консультативна робота

Відповідальний за лікувальну роботу

асистент Островська Ольга Олександрівна (тел.. 0672886621, ел.пошта olhalor@gmail.com)

 

 

Клінічні бази кафедри

 1. ОКЛ – Олександрівська міська клінічна лікарня, відділення отоларингології, міський оториноларингологічний центр (м. Київ, вул. Шовковична, 39/1)
 • КМКЛ №12 – Київська міська клінічна лікарня № 12, міський центр реконструктивно-відновлювальної хірургії ЛОР- органів і суміжних ділянок (м. Київ,  вул. Професора Підвисоцького, 4a)
 • ДМКЛ №2 – Київська міська дитяча клінічна лікарня №2, відділення отоларингології (м. Київ, А.Навої, 3)

 

 

Новітні технології, які впроваджуються, направлення лікувальної роботи кафедри

Співробітники кафедри оториноларингології працюють на 3-х клінічних базах, що розташовані в провідних клініках міста Києва. За рік нашими фахівцями консультується та проводиться лікування близько 6000 пацієнтів з важкою ЛОР-патологією, біля 2000 пацієнтів з них оперується. Допомога надається як дорослому населенню, так і дітям. На кафедрі впроваджено найсучасніші методики хірургічного лікування захворювань носа та приносових пазух, гострої та хронічної патології середнього вуха, ускладнень захворювань глотки та різноманітні реконструктивно-пластичні операції носа, вуха та гортані. Всі оперативні втручання виконуються з залученням ендоскопічного та мікроскопічного обладнання.

 

Пріорітетними  напрямками роботи кафедри оториноларингології є:

 • Діагностика та лікування гострої та хронічної патології внутрішнього вуха (сенсоневральна приглуховатість, вестибулопатії, доброякісні позиційні запаморочення, хвороба Меньєра).
 • Діагностика та лікування запальних захворювань носа та приносових пазух, а саме: гострого риносинуїту, хронічного поліпозного синуїту, деформацій перегородки носа, кіст, мукоцеле, остеом, піоцеле приносових пазух.
 • Реконструктивно-відновні операції при хронічний патології гортані (паралітичні, рубцово-паралітичні стенози гортані, стан після травм, опіків гортані та трахеостомії), деформацій зовнішнього носа травматичної етіології.
 • Діагностика та лікування захворювань зовнішнього і середнього вуха, новітні напрямки в хірургічному лікуванні хронічних отитів та мастоїдитів.
 • Сучасне лікування ронхопатії (храпа та СОАС – синдрому обструктивного апноє сну).
 • Консервативні та хірургічні методи зупинки носових кровотеч.
 • Сучасні методи лікування гострої і хронічної патології глотки. Оперативне лікування хронічних тонзилітів, флегмон шиї.
 • Травматичний розрив барабанної перетинки.
 • Діагностика та лікування захворювань середнього і внутрішнього вуха при аутоімунних та ендокринних захворюваннях, розсіяному склерозі.
 • Сучасне лікування аденоідних вегетацій, гіпертрофії глоткового мигдалика, секреторного отиту у дітей.

 

 

Лікарські категорії співробітників кафедри

Список співробітників кафедри із зазначенням лікарської категорії (окремо для сумісників за тією ж формою).

 

ПІБ

(повністю)

Дата

народження

посада наук. ступінь, вчене звання стаж

роботи за спеціальністю (в т.ч. на кафедрі)

лікарська категорія,
1. Науменко О.М.

 

1965

 

професор доктор медичних наук 32 роки

 

Вища
2. Дєєва Ю.В. 1970 професор доктор медичних наук 25 років Вища

 

3. Тишко Ф.О. професор доктор медичних наук 68 років Вища
4. Дідковський В.Л. 1969 доцент кандидат медичних наук 26 років Вища
5. Терещенко Ж.А. 1974 доцент кандидат медичних наук 22 роки Вища
6. Діхтярук О.В 1980 доцент кандидат медичних наук 18 років Вища
7. Шевчук Ю.В. 1975 доцент кандидат медичних наук 23 роки Вища
8. Задорожна А.Г. 1974 доцент кандидат медичних наук 20 років Вища

 

9. Коновалов С.Е. 1984 доцент кандидат медичних наук 13 років Перша
10. Криничко Л.Р. 1967 асистент кандидат медичних наук 30 років Вища

 

11. Мотайло О.В. 1976 асистент кандидат медичних наук 21 рік Вища
12. Островська О.О. 1978 асистент кандидат медичних наук 19 років Вища

 

13. Тарасенко М.В. 1985 асистент кандидат медичних наук 10 років Друга
14. Терентьєва К.Я.

 

1986 асистент

 

Phd 7 роки Друга

* якщо не зазначено номер сертифікату та термін дії категорію враховано не буде!

ПІБ

(повністю)

Дата

Народ

женя

 

посада наук. ступінь, вчене звання стаж роботи за спеціальністю (в т.ч. на кафедрі) лікарська категорія
1. Денисенко Р.Ю. 1984 асистент

 

без н/ступ 13 років Перша
2. Шидловський А.Ю. 1985 асистент

 

кандидат медичних наук 13 років Перша
3. Гогунська І.В. 1965 асистент доктор медичних наук 33 років Вища
4. Ющенко В.М. 1981 асистент кандидат медичних наук 15 років Вища
5. Васильєв О.В. 1985 асистент кандидат медичних наук 13 років Перша
6. Амірханова М. Р. 1981 асистент без н/ступ 6 рокі Друга
7. Козак-Волошаненко Ю.Н. 1984 асистент кандидат медичних наук 14 років Перша

 

????????????????????????????????????

img_1633

img_1640

img_1719
img_1741